Образователна Игра по БЕЛ, в която трябва да свързваш литературните герои с произведенията, в които присъстват.

Добре дошъл отново, , успех с играта!

Свържи героите отляво с произведенията вдясно
Султана
Христо (христофор)
Серафим
Андрешко
Отец Никодим
Дядо Матейко
Фрина
Дядо Йоцо
Бръчков
Огнянов
0 грешки     0 познати

Вижте повече за играта

Класацията включва стоте играчи с най-много познати комбинации.

 • 1 python има 20 сгрешени комбинации и 17 познати комбинации
 • 2 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 3 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 4 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 5 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 6 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 7 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 8 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 9 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 10 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 11 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 12 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 13 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 14 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 15 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 16 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 17 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 18 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 19 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 20 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 21 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 22 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 23 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 24 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 25 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 26 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 27 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 28 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 29 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 30 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 31 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 32 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 33 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 34 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 35 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 36 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 37 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 38 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 39 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 40 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 41 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 42 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 43 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 44 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 45 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 46 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 47 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 48 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 49 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 50 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 51 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 52 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 53 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 54 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 55 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 56 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 57 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 58 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 59 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 60 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 61 Клара има 0 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 62 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 63 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 64 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 65 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 66 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 67 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 68 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 69 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 70 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 71 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 72 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 73 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 74 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 75 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 76 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 77 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 78 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 79 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 80 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 81 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 82 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 83 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 84 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 85 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 86 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 87 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 88 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 89 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 90 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 91 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 92 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 93 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 94 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 95 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 96 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 97 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 98 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 99 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
 • 100 има 92 сгрешени комбинации и 15 познати комбинации
За контакти: моб. телефон: 088 7 0 5 8 6 2 1 | еmail: pdivanova [- - -@- - -] mail.bg | Web design by: Ivan Dimov
-->