Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Материали за подготовка на ученици, студенти и учители по Български език, Литература и други

Класно - показателни и притежателни местоимения 2019-04-29 12:24:43

Контролни, класни, тестове

ТЕСТ / Познаваме ли съдържанието на романа “Под игото”? 2018-05-10 12:40:55

Контролни, класни, тестове

Тест / Вметнати части 2018-05-10 11:25:55

Контролни, класни, тестове

Контролна работа - задача за правопис, членуване и пунктуация 2018-05-10 11:21:43

Контролни, класни, тестове

Контролна работа - Работа с текст 2018-05-10 11:19:15

Контролни, класни, тестове

Контролна работа - Правописни правила 2018-05-10 11:16:46

Контролни, класни, тестове

Поправителен изпит по БЕЛ 6 клас 2018-05-10 11:13:08

Контролни, класни, тестове

Koнтролна работа – 6 клас ; Обобщителен тест 2018-05-10 11:09:13

Контролни, класни, тестове

Контролна работа / Нелични глаголни форми- 6 клас 2018-05-10 10:28:20

Контролни, класни, тестове

Класна работа  6 клас – първи срок 2018-05-10 10:22:06

Контролни, класни, тестове

/6 клас/ Елин Пелин “Косачи” - Домашна работа по литература 2018-05-10 10:10:41

Контролни, класни, тестове

Входно ниво - 6-ти клас 2018-05-10 10:07:05

Контролни, класни, тестове

Класна работа  6 клас, втори срок  I група, 2-ра група 2018-05-10 10:03:20

Контролни, класни, тестове

Входно равнище по БЕЛ за 6  клас 2018-05-10 09:55:44

Контролни, класни, тестове

КЛАСНА РАБОТА   6  КЛАС – втори срок 2018-05-10 09:54:02

Контролни, класни, тестове

Teст - Работа с текст 2018-05-10 09:51:32

Контролни, класни, тестове

5 клас/ Старогръцка митология 2018-05-10 09:49:08

Контролни, класни, тестове

Променливо Я  / Я или Е -  заградете правилния вариант. 2018-05-10 09:46:26

Контролни, класни, тестове

Контролна работа - Подвижно Ъ 2018-05-10 09:45:03

Контролни, класни, тестове

Контролна работа - Непостоянно Ъ    2018-05-10 09:18:22

Контролни, класни, тестове

Класна работа 5 клас – първи срок 2018-05-10 09:13:50

Контролни, класни, тестове

Тест за входно равнище по български език 5 клас 2018-05-10 08:42:30

Контролни, класни, тестове

Контролна работа - Видове изречения по състав. Съюз. Предлог - 5 клас 2018-05-10 08:34:42

Контролни, класни, тестове

Kонтролна работа по български език /5 клас/ Части на изречението 2018-05-10 08:26:38

Контролни, класни, тестове

5 клас ЗИП - контролна работа 2018-05-10 08:24:33

Контролни, класни, тестове

-->