Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Материали за подготовка на ученици, студенти и учители по Български език, Литература и други

Гръмотевица - Диктовка 2020-01-19 12:58:25

Уроци

Дядо Стоян - Диктовка от стария учебник 2020-01-17 14:58:00

Уроци

Градина - Диктовка от стария учебник 2019-12-08 12:32:36

Уроци

Пунктуационно оформяне на МОТО 2019-12-01 17:58:45

Уроци

Пунктуационно оформяне на ЗАГЛАВИЕ 2019-12-01 12:11:25

Уроци

Домашни и чужди думи 2019-11-17 15:14:02

Уроци

Жаргони 2019-11-05 20:58:31

Уроци

Международна лексика 2019-10-04 22:52:42

Уроци

Как се прави етимологичен анализ на думата? 2019-09-30 22:13:36

Уроци

Фразеологизми 2019-09-28 13:11:33

Уроци

Съчинение по картина "Учтивото дете" 2019-08-24 20:28:04

Уроци

Антоними - определение, образуване, примери, оксиморон 2019-08-06 15:06:21

Уроци

Омоними, омографи, омофони 2019-08-05 19:08:03

Уроци

Пароними - определение, примери 2019-08-04 16:00:24

Уроци

Корабокрушение - Съчинение по картина 2019-08-01 10:15:09

Уроци

Виновен - Съчинение по картина 2019-07-31 19:45:32

Уроци

Мадригалът на Людвик XIV - Диктовка от стария учебник 2019-07-31 18:07:38

Уроци

Паяк - Диктовка от стария учебник 2019-07-31 16:41:57

Уроци

Най-добри препоръки - Диктовка от стария учебник 2019-07-31 12:28:31

Уроци

Aнотация 2019-05-29 13:37:22

Уроци

Диктовка от стария учебник - "Вълк и агне" 2019-05-27 10:23:30

Уроци

Цитиране и цитат 2019-05-12 11:34:31

Уроци

Употреба на препинателни знаци при пряка реч 2019-05-08 11:07:21

Уроци

Как да пренасяме части от думите на нов ред 2019-05-07 10:21:41

Уроци

Как се заменя при преразказ пряка реч с непряка 2019-05-05 11:00:52

Уроци

Числително име - упражнения 2019-04-27 12:43:49

Уроци

Домашна работа за развитие на писмената реч - 2 2019-04-25 13:24:41

Уроци

Упражнения - пряка реч 2019-04-25 10:58:28

Уроци

Домашна работа за развитие на писмената реч 2019-04-25 09:43:33

Уроци

Български фразеологизми - 3 2019-03-28 10:53:37

Уроци

Български фразеологизми - 2 2019-03-27 12:22:20

Уроци

Фразеологизми - 1 2019-03-26 13:44:04

Уроци

Пуризъм 2019-03-25 13:31:48

Уроци

Съществително име / Упражнения 2019-03-12 12:27:42

Уроци

Ненужни чужди думи (чуждици) - представяне и примери 2019-03-08 11:06:03

Уроци

Презентация Шипка от Даниел Тодоров, 7е клас, Русе 2019-03-08 11:05:12

Уроци

Диктовка от стария учебник - България 2019-03-06 11:49:34

Уроци

Диктовка - "Камък и змия" 2019-02-04 14:13:31

Уроци

Диктовка от стария учебник - Класове 2018-12-25 11:32:25

Уроци

Диктовка от стария учебник - Двама богаташи 2018-12-25 10:21:57

Уроци

Диктовка от стария учебник - Богатство 2018-12-25 08:52:30

Уроци

Слято, полуслято и разделно писане - Урок 6 2018-03-28 16:51:40

Уроци

Слято, полуслято и разделно писане - Урок 5 2018-03-28 16:40:19

Уроци

Слято, полуслято и разделно писане - Урок 4 2018-03-28 16:22:41

Уроци

Слято, полуслято и разделно писане - Урок 3 2018-03-28 16:16:43

Уроци

Слято, полуслято и разделно писане - Урок 2 2018-03-28 15:59:01

Уроци

Слято, полуслято и разделно писане - Урок 1 2018-03-28 15:35:19

Уроци

Пасха, Гергьовден, Димитровден - урок от Мария Кирева 2018-03-28 13:53:29

Уроци

Упражнения предлог и наречие - урок от Мария Кирева 2018-03-28 13:29:13

Уроци

Наречие - урок от Мария Кирева 2018-03-28 13:24:46

Уроци

Предлог - урок от Мария Кирева 2018-03-28 13:13:26

Уроци

Клас: 1 Учебен предмет: Домашен бит и техника Тема на урока -  „За празника на буквите” – Уча се да копирам /конструиране и моделиране в 1 клас/ 2018-03-10 16:49:49

Уроци

Урок по музика за разучаване на песен 2018-03-10 16:47:23

Уроци

Българска фонетика 2017-12-03 10:28:38

Уроци

Въпроси в помощ на учителя при преподаване на текстове от Библията 2016-12-15 20:16:24

Уроци

Що е работа и що е игра - Марк Твен 2016-11-21 19:27:24

Уроци

“Царкинята върху граховото зърно” 2016-11-21 19:24:55

Уроци

Урок за 2 клас - съществително име 2016-11-07 16:24:20

Уроци

-->