Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

АНАЛИЗ НА ПЕДАГОДИЧЕСКО ПОМАГАЛО Тренировъчни упражнения и диктовки по български език за 2 клас М.Цветанова Е.Сергеева М.Стефанова

Публикувано: 2017-12-03 09:53:13

Курсова работа

Съдържание:

1.Общо представяне – стр.1

2.Структуриране на учебното съдържание – стр.2

2.1.Съдържание – стр.2

2.2.Формулиране на темите – стр.3

2.3.Принципи при структуриране – стр.5

2.4.Типове задачи – стр.6

3.Анализ на илюстративния материал- стр.8

4.Изводи и препоръки –стр.9

5.Заключение- стр.11

6.Използвана и цитирана литература – стр.11

7.Приложение 1 – стр.12

6.Използвана и цитирана литература:

1.АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНА ТЕМАТИЧНА ПРОВЕРКА, „Работа на учителите по български език и литература при изграждане на практически умения у учениците за създаване на различни типове текстове”, Регионален инспекторат по образованието – Търговище, ckoko.bg/upload/docs/2013-01/Doclad_Deinost3.pdf

2.Ангелова, Татяна, Tестовите задачи по български език, http://liternet.bg/publish/tangelova/testovite.htm

3.https://www.book.store.bg/p25469/trenirovychni-uprazhnenia-i-diktovki-po-bylgarski-ezik-za-2-klas-margarita-stefanova-margarita-cvetanova-elisaveta-sergeeva.html

4.http:/kaminata.net

5.Критерии за оценяване на учениците, www.school32.com/photos/Image/file/Kriterii_4_klas.doc

6.Наредба за учебниците и учебните помагала, МС, Държавен вестник, брой:89, година:2006, Орган на издаване: МС, дата на обнародване;03.11.2006г, http://econ.bg

7.Петрова, Светла, ДОКЛАД, Обучение на оценители http://ckoko.bg/upload/docs/2013-01/Doclad_Deinost3.pdf

8.Проф. д.п.н Тодорина, Добринка, Съдържание на обучението, Тема от учебник по Педагогика от българо-руски колектив, ЮЗУ „Н. Рилски“ (България) – ЕГУ „И. А. Бунин“ (Русия), 2010 г., http://pedagogy.swu.bg/wp-content/uploads/2012/04/Todorina_Sadarjanie_obuchenie_2010.pdf

9. http://izdatelstvo-slovo.com/poredica.php?poredica=2

10.http://hermesbooks.com/trenirov-chni-uprazhnenija-i-diktovki-po-b-lgarski-ezik-za-2-klas-slovo.html

11.Христозова, Галя, „Класификация на задачите по български език“, http://liternet.bg/publish5/ghristozova/klasifikacii.htm

12.Цветанова Маргарита, Сергеева Елисавета, Стефанова Маргарита, „Тренировъчни упражнения и диктовки по български език за 2 клас“, „Слово“, В.  Търново, 2003г

13. http://www.izdatelstvo-slovo.com/img/gallery/l8.jpeg

-->