Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

ДИАГНОСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРАНСФОРМИРАЩИЯ ПРЕРАЗКАЗ В ПЕТИ КЛАС

Публикувано: 2017-12-03 09:04:07

ДИАГНОСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРАНСФОРМИРАЩИЯ ПРЕРАЗКАЗ В ПЕТИ КЛАС

СЪДЪРЖАНИЕ

  УВОД...        - 2

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА …    - 7

  ГЛАВА 2    ДИАГНОСТИКА ...      - 16

  2.1. СЪДЪРЖАНИЕ …      - 17

  2.2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИДАКТИЧЕСКАТА ЗАДАЧА …    - 21

  2.3. ИЗГРАЖДАНЕ НА МИКРОТЕКСТОВЕ С КОМЕНТАРЕН ИНТЕРПРЕТАТИВЕН ХАРАКТЕР …       - 23

  2.4. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПРЯКАТА РЕЧ В НЕПРЯКА …      - 24

  2.5. ГЛАГОЛНО ВРЕМЕ …       - 26

  2.6. СПАЗВАНЕ НА ГРАМАТИЧНАТА, ПРАВОПИСНАТА И ПУНКТУАЦИОННАТА НОРМА ...       - 27

  2.7. ЛЕКСИКАЛНА КУЛТУРА …     - 28

  2.8. ГРАФИЧНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ПРЕРАЗКАЗА …    - 30 

         ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...      - 31

         ПРИЛОЖЕНИЯ ...      - 38

ИЗПОЛЗВАНА И ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА ...    - 40

СЪДЪРЖАНИЕ ...     -  43

ЦИТИРАНА И ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1. “Преразказът: подробен, сбит, трансформиращ”, Български език и литература, 2007, бр.3, http://liternet.bg/publish2/anonim/prerazkazyt.htm
 2. “Български език и литература”, Булвест, С., 2007г., Кирил Димчев, Ангел Петров, Мария Герджикова, Антония Радкова, Мая Падешка, Олга Попова”, стр.88
 3. “Преразказът: подробен, сбит, трансформиращ”, Български език и литература, 2007, бр.3, http://liternet.bg/publish2/anonim/prerazkazyt.htm
 4. Нора Кирева, “Ключ към успеха”, Анубис, С., 2007
 5. Еленка Василева “Изпитът след 7 клас” http://liternet.bg/publish20/e_vasileva/izpityt.htm
 6. доц.д-р Борислав Георгиев, Нов  Български университет http://gueorguiev.borislav.googlepages.com/2007_02_26.pdf
 7. “Отключени истини” http://sta4ka.silistra.eu/istini.htm
 8. Национален център за информация и документация - http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=17
 9. Николай Звезданов “Неосветените дворове на душата”, С., 1987,с.7
 10.  Анета Ненова “Някои виждания относно ролята на учителя по български език като фактор за създаване на единна езикова среда в процесите на интегриране и социализиране на деца билингви”     http://liternet.bg/publish10/anenova/niakoi.htm
 11.  Румяна Върбанова “Коригиране на устната и писмена реч на деца билингви” - http://liternet.bg/publish10/rumiana_vyrbanova/korigirane.htm
 12. “Приложни аспекти на корпусната лингвистика при изследване на ученическа реч” - http://66.102.9.104/search?q=cache:QqVjbwqfiCcJ:www.ncde.gea.uni-sofia.bg/wordfile/28
 13. Нора Кирева, “Ключ към успеха”, Анубис, С., 2007г., стр.4
 14.  Въпрос за говоримия език вкъщи в теста за 4 и 5 клас”

http://www.mediapool.bg/show/?storyid=138840

15. “Какво наричаме "резултат" и какво – "средство" за постигане на резултата? http://bglog.net/Obrazovanie/14479

16. Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г.

17. Карл Густав Юнг “Човекът и неговите символи”, Леге Артис, 2002, с.347

18. Искра Котова, Лилия Дъбова “Преразказът”, С.,1994г., стр.5

19. Искра Котова, Лилия Дъбова “Преразказът”, С.,1994г., стр.5

20. “Български език и литература”, Булвест, С., 2007г., Кирил Димчев, Ангел Петров, Мария Герджикова, Антония Радкова, Мая Падешка, Олга Попова”, стр.95

21. “Български език и литература”, Булвест, С., 2007г., Кирил Димчев, Ангел Петров, Мария Герджикова, Антония Радкова, Мая Падешка, Олга Попова”, стр.88

22. Карл Густав Юнг “Човекът и неговите символи”, Леге Артис, 2002, с.347

23. “Български език и литература”, Булвест, С., 2007г., Кирил Димчев, Ангел Петров, Мария Герджикова, Антония Радкова, Мая Падешка, Олга Попова”, стр.93

24. “Български език и литература”, Булвест, С., 2007г., Кирил Димчев, Ангел Петров, Мария Герджикова, Антония Радкова, Мая Падешка, Олга Попова”, стр.94

25. “Просвета/Азбуки”, С.2006г. /Виолета Петрова, Невена Матеева, Искра Котова

26. “Просвета” , С., 2006г. /с автори Албена Хранова, Инна Пелева, Нелида Перянова/

27. Учебник по литература за пети клас, Просвета, С., 2006г. Албена Хранова, Инна Пелева, Нелида Перянова, стр.166

28.http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/7klas/kriterii_prerazkaz.html

29. http://www.zapiski.info/view.php?id=600

30. Емил Кръстев “Художествената литература в съвременното училище”, В.Търново, 1994г., стр.39

31. Иванка Кирилова, начална учителка в ОУ "Самара", Стара Загора, http://www.rodina-bg.org/dete/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=40

32. Анета Ненова “Някои виждания относно ролята на учителя по български език като фактор за създаване на единна езикова среда в процесите на интегриране и социализиране на деца билингви”     http://liternet.bg/publish10/anenova/niakoi.htm

33. Национален педагогически център -http://npc-bg.com/plan.htm#prilogenie2

34. Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) http://coiduem.mon.bg/

35. Здравка Костова “Концептуализация на екологичното образование”, С., 2003г., стр.225

36. Анета Ненова “Някои виждания относно ролята на учителя по български език като фактор за създаване на единна езикова среда в процесите на интегриране и социализиране на деца билингви”     http://liternet.bg/publish10/anenova/niakoi.htm

37.http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/7klas/kriterii_prerazkaz.html

38. Нора Кирева, “Ключ към успеха”, Анубис, С., 2007г., стр.4

39. Искра Котова, Лилия Дъбова “Преразказът”, С.,1994г., стр.6

40. Искра Котова, Лилия Дъбова “Преразказът”, С.,1994г., стр.7

41. Нели Доспевска, “Преводачът за автора и книгата” в Алманах за 6 клас, В.Търново, 1994г.

42. фразата на Хайзенберг се цитира в Карл Густав Юнг “Човекът и неговите символи”, Леге Артис, 2002г., с.409

43. Искра Котова, Лилия Дъбова “Преразказът”, С.,1994г., стр.6

44. Нора Кирева, “Ключ към успеха”, Анубис, С., 2007г., стр.96

45. Искра Котова, Лилия Дъбова “Преразказът”, С.,1994г., стр.6

46.  Румяна Върбанова “Коригиране на устната и писмена реч на деца билингви” - http://liternet.bg/publish10/rumiana_vyrbanova/korigirane.htm

47. Румяна Върбанова “Коригиране на устната и писмена реч на деца билингви” - http://liternet.bg/publish10/rumiana_vyrbanova/korigirane.htm

48. Румяна Върбанова “Коригиране на устната и писмена реч на деца билингви” - http://liternet.bg/publish10/rumiana_vyrbanova/korigirane.htm

49. Гео Милев, “Стихотворения, поеми, критика” -”Небето”, С., 1980г., стр.290

50. Хорхе Луис Борхес, “Моята проза”

http://www.litclub.com/library/prev/borges/prose.html

51. Здравка Костова “Концептуализация на екологичното образование”, С., 2003г., стр.237

52. Анета Ненова “Някои виждания относно ролята на учителя по български език като фактор за създаване на единна езикова среда в процесите на интегриране и социализиране на деца билингви”     http://liternet.bg/publish10/anenova/niakoi.htm

53. Нора Кирева, “Ключ към успеха”, Анубис, С., 2007г., стр.4

54. Мая Чолакова, “Потенциал за учене при деца от малцинствени общности”, С.,2004г, стр.27

55. Мая Чолакова, “Потенциал за учене при деца от малцинствени общности”, С.,2004г, стр.33

56. Мая Чолакова, “Потенциал за учене при деца от малцинствени общности”, С.,2004г, стр.56

57.   Мая Чолакова, “Потенциал за учене при деца от малцинствени общности”, С.,2004г, стр.57 

-->