Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Електронна търговия и електронни финанси

Публикувано: 2017-12-03 10:08:57

Виртуална валута

1.Увод

      Проучването на електронната търговия и електронните финанси изисква изследването на диахронията на движението, очертаваща мястото на електронните финанси в развитието на паричната система, съпътствана от синхронен разрез при извеждането на моделите за виртуални валути. В единството на синхронния и диахронния анализ може да се намери  вярната посока към потенциалните изводи.

      Развитието на информационните технологии и либерализацията и децентрализацията на финансовите пазари в последните години води до представянето на електронните финанси и  т. нар. виртуални валути (Биткойн, Лайткойн и др.). Днес е актуален въпросът за виртуалните валути и причисляването им към парите, които са особена икономическа категория. Стойността на виртуалната валута расте и се изменя в значителни размери. Проблемът придобива глобални измерения, той поставя много въпроси /за дефинирането им като пари, за плащането на данъци, прането на пари и търговията на нелегални стоки/ пред регулаторните органи. Дали те са надеждно платежно средство и притежават ли функциите на парите. Присъединяваме се към извода на Барт Чилтън, един от петимата комисари на CFTC, според когото Биткойн е със сигурност нещо, което трябва да бъде изследвано/1/.

     Електронната търговия и електронните финанси имат предимства и недостатъци. Това налага те да се анализират на базата на общоприетите дефиниции за пари и валута, да се изследват какви са възможностите и шансовете пред виртуалните валути за утвърждаването им като международно разплащателно средство, да се анализира необходимостта от регулация на виртуални валути, тенденциите и прогнозите, които са резултат от редица икономически проучвания.  

Теза

      Тезата, която защитаваме, е, че електронната търговия има предимства и недостатъци. Приемаме, че виртуалните валути не отговарят на общоприетата дефиниция за пари, а именно да служат като средство за размяна, разчетна единица и запас от стойност. Виртуалните валути са само средство за размяна.  Също виртуалната валута не се помества точно в съществуващите законови дефиниции на валута или друг финансов инструмент или институция, което прави трудно да се разбере кои закони да се прилагат към нея и как да се прилагат те.  Развитието на електронната търговия и електронните финанси изисква в много отношения промяна на правните и икономически нагласи на обществото. Бъдещето на електронната търговия остава непредвидимо и изцяло зависи от потребителите, от поведението на хората, които търгуват и надграждат тази отворена система.

Цитирана и използвана литература:

1.Bitcoin - иновативната криптовалута - SlideShare, www.slideshare.net/Driver4o/500031-signed

2.Шопов, Петър, катедра “Финанси”, УНСС, http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2879730

3.Димитрова Р. Въведение във финансите, Записки на преподавателя. Лекционен материал в системата за електронно обучение MOODLE на НБУ

4.доц. д-р Кацаркова Вера, ”Периодизация на стопанскоисторическия процес” в „История на националното и световното стопанство”, С., 2002г., с.14

5.Пари, http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8

6. Минчев Дянко, Златев Любомир, „Стопанска история”, Русе, 2000г., с.29

7.Кьосева, Н. Стопанска история, НБУ, 2006

8.доц. д-р Неделчев Неделчо, „Стопанството на античните общества /древна Гърция и Рим/ до 5 в. от н.е.”, в „История на националното и световното стопанство”, С., 2002г., с.25

9.Сотирова, Е., Л. Йотова. Принципи на микроикономиката, НБУ, С. 2008

10.Кьосева, Нинел/проверил/, Йочев, Стефан/съставил/,  Парите като институция, Казус по сравнителна стопанска история, http://download.pomagalo.com/645001/parite+kato+instituciya/?search=137/

11. Ракарова, С., С. Стефанов. Принципи на макроикономиката, НБУ, С. 2012

12.Кънев, Методи, „Микроикономика”, В. Търново, 2001г., с.91

13. Кънев, Методи, „Микроикономика”, В. Търново, 2001г., с.91

14.„Светът пощуря по виртуалните валути”,07.01.2014, http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2879730/

15.Биткойн, http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD

16.Кьосева, Нинел/проверил/, Йочев, Стефан/съставил/,  Парите като институция, Казус по сравнителна стопанска история, http://download.pomagalo.com/645001/parite+kato+instituciya/?search=137/

17. При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна., 27 января 2014 года,  http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=27012014_1825052.htm

18. Виртуална валута,  http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0

19.”Краят на "глупавите" пари”, http://www.webcafe.bg/id_1501739328/fpage_5/

20. www.ecb.europa.eu/ecb/educational/facts/euro/html/bc_001.bg.html

21.”Краят на "глупавите" пари”, http://www.webcafe.bg/id_1501739328/fpage_5/

22.Биткойн: Все още не точно валута; http://www.capital.bg/biznes/finansi/2014/08/29/2371017_bitkoin_vse_oshte_ne_tochno_valuta/

23.Петко Вълков, изп. директор на “Конкорд Асет мениджмънт”, http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2879730/

24.Шопов,Петър, катедра “Финанси”, УНСС, http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2879730

25.BitCoin - to be or not to be...* http://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2011/08/12/1138301_bitcoin_-_to_be_or_not_to_be/

26.http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_currency

27. www.bitcoin.bg/bitomat.html/

28.Стоянов, Марин, „Биткойн от А до Я” /http://trade4win.info/wp-content/uploads/2014/10/Bitcoin.pdf/

29.соinyewest.com

30.http://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2014/01/24/2227227_v_nachaloto_be_bitcoin/

31.http://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2014/01/24/2227227_v_nachaloto_be_bitcoin/

32.Младенов, Мл. Пари, банки и кредит, Тракия- М, С., 2009.

33.http://www.bnb.bg/ - Българска народна банка

34.http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html - Европейска централна банка

35. Вутов, Спас, „Балонът Лайткойн”, http://hash.bg/

36.Вутов, Спас, „Балонът Лайткойн”, http://hash.bg/

37.Вутов, Спас, „Балонът Лайткойн”, http://hash.bg/

38.Шопов, Петър, катедра “Финанси”, УНСС, http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2879730/

39.ЕБО /Европейски банков орган/, „Предупреждение към потребителите във връзка с виртуалните валути”/ file:///C:/Users/RUSE/Downloads/EBA_2013_01030000_BG_TRA_Final.pdf

40.BitCoin - да бъдеш или да не бъдеш,

http://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2011/08/12/1138301_bitcoin_-_to_be_or_not_to_be/

41.Вълков, Петко, изп. директор на „Конкорд Асет мениджмънт”,  http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2879730/

42.Селджин, Джордж, В сянката на финансовата криза, http://www.sivass.net/index.php?view=article&catid=29:novini&id=563:v-syankata-na-finansovata-kriza&format=pdf

43.http://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentOversight/PSPaymentOversightRegisters/index.htm

44.НАП напомня, че доходите от биткойн също се облагат, flip.bg/cluster/6df01b8c0e7dca6381cd61b5303367bb

 

 

 

 

-->