Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

ОСВЕТЕНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ДЕТСТВОТО В “ТОМ СОЙЕР” ОТ МАРК ТВЕН

Публикувано: 2017-03-16 21:40:15

 

ОСВЕТЕНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ДЕТСТВОТО В “ТОМ СОЙЕР” ОТ МАРК ТВЕН 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. УВОД ………………………………………………………………………………………………. - 2

       2. МЕТАТЕКСТОВИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ БИОГРАФИЯТА НА АВТОРА И РОМАНА “ТОМ СОЙЕР” ……………………………………………………………………………………………………. -5

       2.1. ПРОСТРАНСТВОТО НА ДЕТСТВОТО, ОСВЕТЕНО В БИОГРАФИЯТА НА АВТОРА…………………………………………………………………………………………………… -  5

                                    2.2.    ВЪНШНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕТСКОТО ПРОСТРАНСТВО …………………- 12

       2.3.   ДУХОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕТСКОТО ПРОСТРАНСТВО ………………... - 17

                                    2.4.   АВТОРЪТ-ПЕРСОНАЖ …………………………………………………………………… - 22

                                    2.5.  ЛИТЕРАТУРНАТА КРИТИКА ЗА ДЕТСКОТО ПРОСТРАНСТВО НА МАРК ТВЕН... - 23

                                    2.6.   ПРОБЛЕМИ НА ПРЕВОДА ……………………………………………………………….. - 25

       3.     ДЕТСТВОТО В ХУДОЖЕСТВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РОМАНА…………….. - 30

       3.1.  ПОВЕСТВОВАТЕЛНА СТРУКТУРА НА РОМАНА ……………………………………... - 30

       3.2.  ПРОБЛЕМИ НА ЖАНРА ………………………………………………………………….... - 31

       3.3.  ОБРАЗНА СИСТЕМА ………………………………………………………………………. - 33

3.3.1.МОДЕЛЪТ НА ПОСЛУШНОТО ДЕТЕ …………………………………………………… - 38

3.3.2.МОДЕЛЪТ НА НЕПОСЛУШНОТО ДЕТЕ ……………………………………………….. - 40

3.4.    ТЕМИ, ПРОБЛЕМИ, МОТИВИ …………………………………………………………... - 45

3.5.    ЕЗИК И СТИЛ ………………………………………………………………………………. - 49

       3.6.    ЕСТЕТИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ ……………………………………………………………. - 57

                                    3.6.1. ИДЕАЛЪТ ……………………………………………………………. - 60

       3.6.2. МЕХАНИЗМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕСТЕТИКАТА НА МАРК ТВЕН ………………. - 63

4.       РОМАНЪТ НА МАРК ТВЕН В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЛИТЕРАТУРА …………………. - 67

       4.1.    ТЕОРЕТИЧЕСКИ НАСОКИ ………………………………………………………………. - 67

       4.2.    ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ………………………………………………………………… - 70

  1. МЕТОДИЧЕСКИ МОДЕЛИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА  ОТКЪС ОТ РОМАНА “ТОМ СОЙЕР”

………………………………………………………………………………………………………    - 74

5.      ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………………….... - 80

6.      ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………………………... - 83

7.       ЦИТИРАНА И ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА………………………………………….  - 86

         СЪДЪРЖАНИЕ …………………………………………………………………………….. - 90

 

4. ЦИТИРАНА И ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1. Владимир Филипов, “Ранното творчество на Марк Твен” в Годишник на Софийския университет, том LVIII, 2, стр.129

2.   Цветан Стоянов, сп.”Пламък”, 1960, кн.5, стр.80

3. Николай Звезданов “Неосветените дворове на душата”, С., 1987,с.7

4.  Спас Карафенезов, “Сърцето вижда”

http://bezmonitor.com/books07/karafezov/karafezov.htm#26

5. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г., стр.79

6. Хамлин Хил, “Марк Твен: Едно биографично уравнение”, сп.”Съвременник”, кн.2/1993г.

7. Бети Гринберг, “Марк Твен и Америка” , предговор към “Избрани творби в два тома”, С., 1989г., стр.16

8. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г.стр.228

9. Бети Гринберг, “Марк Твен и Америка” , предговор към “Избрани творби в два тома”, С., 1989г., стр.16

10. Ивайла Божанова, “Изсрадан смях”, сп.”Български журналист”, бр.12/1985г.

11. Бети Гринберг, “Марк Твен и Америка”, предговор към “Избрани творби в два тома”, С., 1989г., стр.16

12. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г., стр.281

13. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г., стр.45

14. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г., стр.142

15. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г., стр.199-200

16. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г., стр.221

  1. http://svirepolimonche.wordpress.com/category

  2. Петър Незнакомов, “Марк Твен”, сп.”Родна реч”, кн.6/1960г.

19.  ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г., стр.287

20.  ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г., стр.293

21. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г., стр.294

22. http://www.mediatimesreview.com/july04/greatbooks.php

23. Маркъс Канлиф, “За хумора в “Том Сойер” в Алманах за 6 клас, В.Търново, 1994г.

24. Николай Звезданов “Неосветените дворове на душата”, С., 1987,с.114

25. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г.,стр.317

26. Джъстин Каплан, “Ханибал и реката” в Алманах за 6 клас, В.Търново, 1994г., стр.336

27. Бети Гринберг “Марк Твен и Америка” , предговор към “Избрани творби в два тома”, С., 1989г., стр.8

28. Бети Гринберг “Марк Твен и Америка” , предговор към “Избрани творби в два тома”, С., 1989г., стр.8

29. Владимир Филипов, “Ранното творчество на Марк Твен” в Годишник на Софийския университет, том LVIII, 2, стр.130

30. Уолтър Бисент, “Любимият ми писател и най-хубавата му книга”, сп.”Съвременник”, кн.2/2005г.

31. Роман Белоусов, “Какво премълчават книгите”, стр.351

32. Бети Гринберг “Марк Твен и Америка” , предговор към “Избрани творби в два тома”, С., 1989г., стр.8

33. Нели Доспевска, “Преводачът за автора и книгата” в Алманах за 6 клас, В.Търново, 1994г.

34. Нели Доспевска, “Преводачът за автора и книгата” в Алманах за 6 клас, В.Търново, 1994г.

       35. Карл Густав Юнг “Човекът и неговите символи”, Леге Артис, 2002, с.347

36. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г., стр.80

37. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г., стр.79

  1. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г., стр.68.

       39. Л.Каравелов,”Събрани съчинения в 12 тома”, т.11, С., 1985г.,с.20

 40. Цветан Северски,”Купете цветя”- “Приказки за разказвачи на приказки”

       41. фразата на Хайзенберг се цитира в Карл Густав Юнг “Човекът и неговите символи”, Леге Артис, 2002г., с.409

                                   42. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г.,стр.31

                                   43. Владимир Филипов, “Ранното творчество на Марк Твен” в Годишник на Софийския

                                         университет, том LVIII, 2, стр.177

44. Малинка Димитрова, Световна литература за деца и юноши”, том 1, 2007г., стр.289

 45. Александър Бешков, “Дългото детство на Хъкълбери Фин”, в сп.”Родна реч”, кн.3/1898г.

 46. Хамлин Хил, “Марк Твен: Едно биографично уравнение”, сп.”Съвременник”, кн.2/1993г.

 47. Жечо Атанасов, “Детска литература за институтите за начални учители”

 48. Гео Милев, “Стихотворения, поеми, критика” -”Небето”, С., 1980г., стр.290

 49. Нели Доспевска, “Преводачът за автора и книгата” в Алманах за 6 клас, В.Търново, 1994г.

        50. “Видимият преводач: в търсене на идентичност” -  слово при откриването на ХІІІ Международна среща на литературните преводачи в столицата Мексико – 2003 -  http://www.litclub.com/library/prev/arturo/vidimiat.htm

        51. Нели Доспевска, “Преводачът за автора и книгата” в Алманах за 6 клас, В.Търново, 1994г.

        52.Лорънс Венути, ”Как да четем преводна литература” http://liternet.bg/publish12/l_venuti/kak.htm

        53. Владимир Филипов, “Ранното творчество на Марк Твен” в Годишник на Софийския университет, том LVIII, 2, стр.181

  54. Гео Милев, “Стихотворения, поеми, критика” -”Небето”, С., 1980г., стр.290

 55. из писмо на К.Г.Юнг до Херман Хесе, 1919 г. – Хесе е носител на Нобелова награда за литература за 1946г. /Карл Густав Юнг, “Сто писма”, Плевен, 2006/

        56. Спас Николов, “Идеологическият антагонизъм между Марк Твен И Киплинг” в ”Трудове на Великотърновския университет”, Продължение от том 11, кн.1, 1973-74г.,стр.158

        57. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г.,стр.18

58. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г.,стр.102-103

59. Бети Гринберг, “Марк Твен и Америка” , предговор към “Избрани творби в два тома”, С., 1989г., стр.13

60. Дмитрий Литов (Санкт-Петербург), Калин Янев (София), “Социохроника: хората като типове и техните взаимоотношения”, http://www.psihologia.net/forum/viewtopic.php?t=3659

61. Карл Густав Юнг, “Сто писма”, Плевен, 2006

       62. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г.,стр.16

       63.  Карл Густав Юнг “Човекът и неговите символи”, Леге Артис,  2002г., с.281

       64. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г.,стр.55

       65. Маркъс Канлиф, “За хумора в “Том Сойер” в Алманах за 6 клас, В.Търново, 1994г.

       66. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г.,стр.296

       67. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г.,стр.161

68. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г., стр.199

69.  Карл Густав Юнг, “Сто писма”, Плевен, 2006

70.  Карл Густав Юнг, “Сто писма”, Плевен, 2006

  1. Цветан Стоянов, сп.”Пламък”, 1960, кн.5, стр.80

                           72. Карл Густав Юнг, “Сто писма”, Плевен, 2006

     73. Бети Гринберг, “Марк Твен и Америка” , предговор към “Избрани творби в два тома”, С., 1989г., стр.13

                           74. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г., стр.16

                           75. Малкълм Бредбъри “Приключенията на Хъкълбери Фин” – път към житейски

                                  откривателства и самоопознаване” в Димитър Костадинов, “Преображения на детската

                                  душевност”, стр.171

                                    76. Ненка Стоименова, “Марк Твен и нашето съвремие”, сп.”Атеистична трибуна”, стр.49

77. Спас Николов, “Певци на юношески гняв”, сп.”Родна реч”, кн.4/1971г.

                                    78. Спас Николов, “Идеологическият антагонизъм между Марк Твен И Киплинг” в

                                   ”Трудове на Великотърновския университет”, том 11, кн.1, 1973-74г., стр.501

79.  http://www.hermesbooks.com/author.php?authorID=41

80. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г., стр.280

81. Владимир Филипов, “Ранното творчество на Марк Твен” в Годишник на Софийския университет, том LVIII, 2 , стр.129

82. Владимир Филипов, “Ранното творчество на Марк Твен” в Годишник на Софийския университет, том LVIII, 2, стр.129

83. Владимир Филипов, “Ранното творчество на Марк Твен” в Годишник на Софийския университет, том LVIII, 2, стр.129

84. Владимир Филипов, “Ранното творчество на Марк Твен” в Годишник на Софийския университет, том LVIII, 2, стр.129

85. Уолтър Бисент, “Любимият ми писател и най-хубавата му книга”, сп.”Съвременник”, кн.2/2005г

86. Ивайла Божанова, “Изсрадан смях”, сп.”Български журналист”, бр.12/1985г

87. Марк Твен, Тост след вечеря, обръщение по случай 4 юли към американци, събрани в Лондон през 1872г., сп.”Български журналист”, бр.12/1985г

88. Малина Димитрова, Световна литература за деца и юноши, том 1, 2007г., стр.279

89. Николай Звезданов “Неосветените дворове на душата”, С., 1987,с.120

90. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г.стр.336

91. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г.стр.206

92. Катя Живкова “Новаторски елементи в сюжета на “Том Сойер” в Алманах за 6 клас, В.Търново, 1994г., стр.331

93. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г.стр.193/

94. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г.стр.162

95. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г.стр.88

96. Катя Живкова, “Новаторски елементи в сюжета на “Том Сойер” в Алманах за 6 клас, В.Търново, 1994г

97. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г.стр.335

98. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г.стр.75

99. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г.стр.333

100. ”Автобиография”, Марк Твен, “Избрани творби в два тома, т.2, С., 1990г.стр.327

101. Владимир Филипов, “Ранното творчество на Марк Твен” в Годишник на Софийския университет, том LVIII, 2, стр.130

102. http://www.ycpopovo.org/ycp/pub/viewQuery.php?qid=12

103. Учебник по литература за 6 клас, С., Невена Матеева, Искра Котова, 1995г., стр.97

104. Емил Кръстев “Художествената литература в съвременното училище”, В.Търново, 1994г., стр.39

105. Иванка Кирилова, начална учителка в ОУ "Самара", Стара Загора

http://www.rodina-bg.org/dete/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=40

106. Г.Д.Пирьов, “Детска психология”, С., 1960г.,  стр.49

107. Стоймира Георгиева, ”Работата като забавление и забавлението като работа”, “Кандидат-гимназист”, бр.23, 7-13 юни, 2005г.

108. Людмила Колева, “Очарователното безгрижие на детството”,сп.”Български език и литература”, брой 9, май, 2007г.

109. http://therewereswallows.blogspot.com/2007/08/blog-post_07.html

110. http://100jan.blog.bg/viewpost.php?id=149813

111. http://www.video.store.bg/c/p-p/c-320/id-14495/tom-sojer.html

112. Надежда Ушева, “Том и Беки в Музикалния театър”, http://www.duma.bg/2004/1004/081004/kultura/cul-7.html

113. http://mediapool.bg/site/culture/2001/06/05/0001.shtml

114. Цветан Стоянов, сп.”Пламък”, 1960, кн.5, стр.80

115. Хорхе Луис Борхес, “Моята проза”

http://www.litclub.com/library/prev/borges/prose.html

116. http://forum.hphex.com/viewtopic.php?p=131482&sid=e8c3c612757d24c2fb9a8dac4c1bf13d

-->