Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Перспективите за присъединяване на България към Еврозоната – предимства и рискове

Публикувано: 2017-12-03 09:49:45

Курсова работа

Съдържание:

1.Увод – с. 2

2.Анализ на предимствата – с.4

3.Анализ на рисковете – с.6

4.Предимства и рискове в контекста на дълговата криза в периферните икономики от еврозоната – с.7

5.Перспективи за преодоляване на дълговата криза в ЕС чрез усъвършенстване на интеграционния модел- с.10

6.Заключение – с.13

7.Приложения – с.14

Приложение 1 – с.14

Приложение 2 – с.15

Приложение 3 – с.15

Приложение 4 – с.15

Приложение 5 – с.16

Приложение 6 – с.16

Приложение 7 – с.16

Цитирана и използвана литература – с.17

 Цитирана и използвана литература

1.Ангелов, Георги, старши икономист, Институт „Отворено общество“,  „Кой е виновен за кризата?“, http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=375376

2.Ангелов, Иван, „Световната икономическа криза и България“, http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=545

3.Балтова, Стела, Международно висше бизнес училище, Ботевград, Предизвикателствата на глобализацията и устойчивото развитие на туризма,  http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/volumes/msd_27.pdf

4.Българска стопанска камара, http://www.bia-bg.com/standpoint/view/21567/

5.Влизането в Еврозоната се отлага поне до 2020г., http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2015/01/18/2455833_vlizaneto_v_evrozonata_se_otlaga_pone_do_2020_g

5.Грийнспан, Алън, „Епоха на турбулентност“, http://www.obsidian.bg/?cid=8&bid=258

6.Гръцкото кълбо от парадокси, https://businesscorps.wordpress.com/

7."Галъп Интернешънъл": 53% от българите не искат еврото, http://www.blitz.bg/news/article/356312

8.Горанов, Владислав, Влизането в Еврозоната се отлага поне до 2020г., http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2015/01/18/2455833_vlizaneto_v_evrozonata_se_otlaga_pone_do_2020_g

9.Доклад от 28.01.2016г. на тема „Присъединяване на България към Еврозоната – очаквания, времева рамка, подготовка и необходими реформи“, http://www.bia-bg.com/search/

10.Иванова, Миглена, Илюзията за европейския суверенитет“, http://www.investor.bg/analizi/91/a/iliuziiata-za-evropeiskiia-suverenitet-190253

11.Иванова, Миглена, Разделена Европа ще се мъчи бавно и продължително,

http://www.investor.bg/analizi/91/a/razdelena-evropa-shte-se-mychi-bavno-i-prodyljitelno-190627/

12.Иванова, Росица, Университет за национално и световно стопанство, „Формиране на устойчиво развитие на производствените предприятия чрез бизнес анализ и управление на вътрешните бизнес процеси“. http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/volumes/msd_27.pdf

13.Икономическата и финансовата криза, развиващите се страни и европейската политика за развитие, www.baspress.com/book.php?l=b&id=545

14.История на националното и световното стопанство, Университетско издателство „Стопанство, С., 2002, с.14

15.Как фалира Португалия, https://www.24chasa.bg/Article/834464

16. Колев, Калоян, „Европа и България – или кой как се справя с кризата“, http://www.economicarticles.eu/2012/02/blog-post.html

17.Колев, Свилен, Чешкият финансов министър попари надеждите за по-ранното приемане на еврото, http://www.investor.bg/centralna-i-iztochna-evropa/335/a/cheshkiiat-finansov-ministyr-popari-nadejdite-za-po-ranno-priemane-na-evroto-193724/

18.Колев, Свилен, Нейков, Петър, „Оли Рен: Еврозоната изгуби две ценни години в борбата с кризата“

http://www.investor.bg/evropa/334/a/oli-ren-evrozonata-izgubi-dve-cenni-godini-v-borbata-s-krizata-175289/

19.Кризата в еврозоната  https://bg.wikipedia.org/wiki 

20.Кризата в Европа, кризата в България,  http://www.dnevnik.bg/analizi/2013/03/22/2027248_krizata_v_evropa_krizata_v_bulgariia

21.Кругман, Пол, „Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008г.“, http://iztok-zapad.eu/books/book/475/

22.Лалева, Цонка, Технически университет, София, „Регулиращата роля на борсите за ограничаване на сивата икономика, http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/volumes/msd_27.pdf

23.Особености на гръцката икономика, които доведоха страната до ръба на фалита, (Статия, публикувана в сборника с доклади от международната научна конференция, организирана от Икономическия университет, гр. Варна, провела се през месец май 2012 г. Темата на научната конференция – “Тенденции и предизвикателства пред развитието на икономиката”). https://businesscorps.wordpress.com/

24.Пешев, Петър,„Кои страни-членки на ЕС платиха най-високата цена на кризата?“, ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД,

http://bnr.bg/finance/post/100397731/koi-strani-chlenki-na-es-platiha-nai-visokata-cena-na-krizata

25.Присъединяване към еврозоната, https://bg.wikipedia.org/wiki

26.Подкрепа за еврото, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5451_bg.htm

27.Попов, Бойчо, “Brexit или Bremain – това е въпросът“, http://www.investor.bg/evropa/334/a/brexit-ili-bremain--tova-e-vyprosyt-208669/

28.Попов, Бойчо, Вайдман предрича хаотичен фалит за Гърция, ако тя не спази ангажиментите си, http://www.investor.bg/evropa/334/a/vaidman-predricha-haotichen-falit-za-gyrciia-ako-tia-ne-spazi-angajimentite-si-191866/

29.„Проявление на кризата в България, последици, препоръки“, http://www.fes.bg/?cid=77&spid=68

30.Сорос, Джорж, „Новата парадигма на финансовите пазари. Кредитната криза от 2008 година и какво означава това“ http://ciela.bg/books/book/novata-paradigma-na-finansovite-pazari-kreditnata-kriza-ot-2008-godina-i-kakvo-oznachava-tia/260

34.Стиглиц, Джоузеф, „Свободно падане“, http://e-vestnik.bg/9147/koy-e-vinoven-za-svetovnata-kriza/

35.Стиглиц, Джоузеф, Кой е виновен за световната криза?, http://e-vestnik.bg/9147/koy-e-vinoven-za-svetovnata-kriza/

36.Стоилова, Красимира, Стоилов, Тодор, Иванова, Златка, Институт по компютърни и комуникационни технологии, БАН, Решаване на задача на портфейлна оптимизация с данни от спада на българската фондова борса, http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/volumes/msd_27.pdf

37.Тошкова, Виктория, „Grexit: най-добрият завършек на един лош брак?“, http://www.investor.bg/evropa/334/a/grexit-nai-dobriiat-zavyrshek-na-edin-losh-brak-194121/

38.Христов, Минчо, Технически университет, София, „България – 2010: Възможен ли е нов финансов срив?“, http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/volumes/msd_27.pdf

39.Хърсев, Емил, „Трябва бързо да приемем еврото“,

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?article=247446

40.Чешкият финансов министър попари надеждите за по-ранното приемане на еврото, http://www.investor.bg/centralna-i-iztochna-evropa/335/a/cheshkiiat-finansov-ministyr-popari-nadejdite-za-po-ranno-priemane-na-evroto-193724/

41.Шишманова, Мария, „Модели на централни и периферни райони“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/volumes/msd_27.pdf

42.Проф. д-р. Яковлев, Пьотр, Дългова криза в еврозоната, https://bg.wikipedia.org/wiki Европейската криза и новият модел за развитие на Испания, http://geopolitica.eu/2014/broi1-2014/1535-evropeyskata-kriza-i-noviyat-model-za-razvitie-na-ispaniya /

 

-->