Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Формиране на детето като читател

Публикувано: 2017-12-03 10:02:49

Курсова работа

Съдържание:

1.Общо представяне на проблема – стр.2

2.Фактори – стр.3

2.1.Училищно възпитание – стр.3

2.1.1.Алгоритъм за запознаване на учениците със структурата и съдържанието на детския периодичен печат и книга – стр.4

2.1.2. Методически похвати при извънкласно четене – стр.4

2.2.Семейно възпитание – стр.7

2.3.Обществена атмосфера – стр.8

3.Изводи – стр.9

4. Използвана и цитирана литература – стр.11

Приложение 1 – читателски лист - стр.12

Приложение 2 – урок по четене – стр.13

Използвана и цитирана литература:

1.Борисова, Татяна, Учебна тетрадка по четене, 2 клас, Булвест – 2000, https://www.ozone.bg/product/tetradka-po-chetene-2-klas-tatyana-borisova/

2.Борисова, Татяна, Котова, Екатерина, Никова, Катя, Димитрова, Николина, „Читанка за 2 клас“, http://www.bookpoint.bg

3.Бредбъри, Малкълм, “Приключенията на Хъкълбери Фин” – път към житейски  откривателства и самоопознаване” в Димитър Костадинов, “Преображения на детската душевност”, стр.171

4.Бунева, Мария, Книга за учителя по извънкласно четене, http://bglog.net/ClientFiles/

5.Власева, Теодора, „От читанката христоматия към читанката „библиотека“, http://liternet.bg/publish16/t_vlaseva/chitankata.htm

6.Власева, Теодора, Образите на читателя и четенето в новите читанки за първи клас“, https://sites.google.com/site/cheteneto/ogramotavane/novite-citanki

7.Емец, Дмитрий, „300 часа превръщат детето в читател“, http://dvatabuka.eu/

8.Звезданов, Николай, “Неосветените дворове на душата”, С., 1987,с.7

9.Кирилова, Иванка, начална учителка в ОУ "Самара", Стара Загора , http://www.rodina-bg.org/dete/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=40

10.Колев, Мартин, консултант в книжарница „Хеликон“, София, „Изкуството да бъдеш читател“, http://www.bg-mamma.com/index.php?action=article;id=4731

11.Пирьов, Г.Д.“Детска психология”, С., 1960г.,  стр.49

12.Ст.Здравкова, Н.Чимева, Л. Георгиев, Т. Борисова, Бл. Митова, Тенденции и насоки за оптимизиране на извънкласното четене /анализ на резултати от емпирично проучване, стр.105

13.Suzanne Dixon, „5 начина да помогнеш на детето си да стане читател още преди да се роди“, http://www.pampers.bg

14.Телегин, Михаил, Как да помогнем на детето да стане читател?, превод от руски Ваня Душева, интервю на кореспондента на РИА НОВОСТИ М. И Горюнова, http://literaturensviat.com/?p=63611

15.доц. д-р Цветкова,Милена, СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, катедра „Печат и книгоиздаване” , ПАРАДОКСИТЕ В ПОВЕДЕНИЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ЧИТАТЕЛ, Примери от България доц. http://nis-su.eu/Documents/Papers/Milena_Tsvetkova.pdf

16.Юнг, Карл Густав, “Сто писма”, Плевен, 2006

 

 

-->