Пробен изпит за 7 клас-2

Имате 60 минути да направите теста! Ако времето ви изтече, резултатите ще се покажат предварително.

Тестът е по формата на изпита за 7 клас. Той носи 65 точки. Ако към тях прибавите 35 точки от дидактическата задача, ще получите максималния брой точки от изпита (100).

Прочетете текста и разгледайте графиката, за да изпълните задачи от 1. до 4. включително.

  •      Четенето на книги е забавно, евтино и полезно хоби. Тази теза защитава текст, публикуван в американския вестник „Крисчън Сайънс Монитър”. Чрез четенето могат да извлекат много ползи, докато преживяваме положителни емоции.
  •       Нека започнем с най-чувствителната тема – тази за парите. Четенето почти не изисква разход на средства. Единственото необходимо нещо е да си набавите книга. Вярно е, че има много скъпи издания, но в същото време местните библиотеки предлагат доста добри книги, които могат да се вземат на заем. Освен това книгите могат да бъдат купувани и втора ръка, което значително сваля цената.
  •       Една качествена книга ви осигурява по-дълъг период на положителни емоции. Не свършва бързо, за 2 часа например, като един филм. Освен това, вие можете да избирате колко време да й отделяте. Можете да посветите цял почивен ден на любимите си персонажи, или да се разтоварите за 5-10 минути в обедната почивка. Освен това, има книги по абсолютно всички теми. Няма начин да не намерите четиво, засягащо вашите интереси. Така четенето несъмнено ще бъде положително преживяване.
  •       Доказано е, че четенето на книги е ползотворно. То обогатява културата, дава познания, разширява речника. Това ви прави по-добри в социалния елемент от живота. Помага ви да сте компетентни по повече въпроси, предлага възможност за повече теми за разговор. Също така книгите могат да ви вдъхновят да постигнете целите си и да преодолеете препятствията, пред които животът ви поставя. Карат ви да се замислите върху неща, на които не сте обръщали внимание. Също така могат да ви вдъхновят да постигнете целите си и да преодолеете препятствията, пред които живота ви поставя. Това са само част от ползите, които ви носи четенето на книги.
  •       Трябва да се отбележи, че ако четенето е сред вашите хобита, за вас е лесно да го практикувате. Книгите са удобни за носене, могат да бъдат сложени във всякакъв багаж. Да не говорим, че вече има малокалибрени издания, които се побират дори в джоб на панталон. Така че, няма пречки пред вас, стига да имате желание да четете.

(lira.bg)

Въпрос 1: Какъв е видът на текста?
Медиен
Разговорен
Художествен
Научен

Въпрос 2: Посочете подходящо заглавие за текста.
Четенето на книги - забавно, евтино и полезно хоби.
Четенето на книги - ползотворно изживяване.
Четенето на книги - вдъхновение за постигане на целите.
Четенето на книги - икономично действие.

Въпрос 3: Кое твърдение е вярно като се има предвид графиката и четвърти абзац от текста?
Четенето е нужно заради децата.
Четенето помага да се преодолее самотата.
Четенето издига авторитета пред близките.
Четенето е полезно за работата и социалния живот.

Въпрос 4. Като имате предвид информацията и от графиката, и от текста - допълнете изречението: Третият абзац от текста може да се свърже с...
последното ниво на графиката (заради децата)
второ ниво на графиката (за удоволствие)
четвърто ниво на графиката (задължение)
пето ниво на графиката (авторитет пред близки)

Въпрос 5. Кое изречение не е сложно съставно с подчинено подложно?
Който пада сам, не плаче.
Който живее с надежда, поглежда.
Който плаче на чужд гроб, той без очи остава.
Който не ще малкото, загубва многото.

Въпрос 6. Какъв е видът на подчиненото изречение? Пенка не усети кога приятелката й влезе в стаята.
Подчинено подложно изречение.
Подчинено определително изречение.
Подчинено допълнително изречение.
Подчинено обстоятелствено изречение.

Въпрос 7. В кое изречение подчертаният глагол е в свършен вид?
Какво правиш тука?
Мина ли край тях?
Ще пеем ли днес?
Тръгваме ли към морето?

Въпрос 8. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
В първия момент, когато видя тази жена учудването му беше голямо.
Той се упъти право към влашкия бряг, дето се мяркаше една пуста дъсчена колиба.
Стоян отмина бащиния си дом, където влязоха четирите вола.
Справяше се дори когато сама не беше убедена.

Въпрос 9. В кое изречение е употребена глаголна форма в условно наклонение?
Не бързай, а стой да те погледам.
По-малкият обичал да лъже и вършел лоши работи.
Той се хвали, че бил живеел сега добре.
Това той прочете бавно, както би го прочел в черква.

Въпрос 10. Kое от посочените фразеологични словосъчетания означава ЩЕДРОСТ ?
широко ми е около врата
широк ми е гърбът
широка ми е ръката
широк ти път

Въпрос 11. Коя от подчертаните думи е употребена неправилно в изречението? За да се създадат/A/ драми като вазовските/Б/, трябва да имаш вазовски/В/ талант/Г/
създадат
вазовските
вазовски
талант

Въпрос 12. С коя от посочените думи твърдението ще е вярно? Това прозорче беше равно със самата земя и откриваше съществуването на една будна кръчма, с каквито бяха богати по онова време... пиаци. (Иван Вазов)
българските
букурещките
турските
браилските

Въпрос 13. В кой от редовете има пунктуационна грешка при цитирането?
Странджата казва "Народ без жертви не е народ."
Елин Пелин е "серт човек", както сам казва за себе си.
"Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира" ( Хр. Ботев )
С признанието "пях за България, защото я обичах" Вазов дава израз на своята обич към родната страна.

Въпрос 14. От коя творба е откъсът?
Грееше ме драголюбно ясно слънце от небето,
ах, но друго слънце мене вече грееше в сърцето!

"На прощаване"
"Българският език"
"Неразделни"
"Заточеници"

Въпрос 15. С кой от посочените изрази твърдението ще е вярно?
В трета част от разказа "Една Българка" си дават среща:
баба Илийца и Хасан ага
баба Илийца и бунтовникът
баба Илийца и авторът
баба Илийца и калугерът

Въпрос 16. "Българският език" oт Иван Вазов е:
балада
елегия
ода
поема

Въпрос 17. В коя творба е пресъздаден мотивът за раздялата с родината?
"Неразделни"
"По жътва"
"Бай Ганьо"
"Заточеници"

Въпрос 18. За кого от посочените творци се отнася следният факт от биографията му?
След завръщането си в България е съдия (1885-1886) и прокурор (1886) в Софийския окръжен съд, помощник-прокурор (1886-1888) и съдия (1890-1892) в Софийския апелативен съд. Два пъти уволняван по политически причини.
Иван Вазов
Алеко Константинов
Пенчо Славейков
Пейо Яворов

Въпроси с отворен отговор.

Въпрос 19. Попълнете таблицата на кирилица, във втората колона нанесете - цифрата на глаголната форма в същото наклонение
а - преизказна глаголна форма       1 - нямаше да ходя
б - изявително наклонение       2 - бих ходил
в - повелително наклонение       3 - ходете
г - условно наклонение       4 - щял съм да ходя

Наклонение Глаголна форма
а
б
в
г

Въпрос 20. Препишете подчиненото обстоятелствено изречение в състава на сложното смесено изречение. След него на орляк вървяха децата на чело с Йордан Дългия и викаха, като пееха църковна песен.


Въпрос 21. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата за пунктуационно оформяне и запазите глаголното време.
-А бе я попитай има ли сапун - казва ми бай Ганьо, след като поизстина малко патриотическият му възторг.


Въпрос 22. Коригирайте допуснатите правописни, пунктуационни и граматични грешки в следния текст и го препишете.
Когато плодовете на разтенията се расглеждат като храна думата плод обикновенно се отнася само до слатките и месестите плодове, например на сливата, ябълката или на портокалът. Някой зеленчуци които не се смятат за плодове в готварството са плодове за ботаниката. Между тяхните редици са доматите патладжаните и чушките. В търговските нормативи на европеиският съюз дори моркова се третира като плот.

Въпрос 23. Попълнете таблицата като във втората колона посочите заглавието на художествената творба, от която е съответният цитат.
Цитат Заглавие на творба
"...не съм се женил и не зная какво сеща момъкът, като отива под венчилото..."
"Вътре седеше жена, мушнала ръце в пазвите си, превита; ръченикът й не беше забраден, а с отпуснати настрани краища..."
"Слънцето се е спряло огнено и немилостиво в небесата, но жарките му лъчи не пъдят от полето работливите селяци."
"Какво ще правят в тая чужда земя? Kога ще видят своите семейства, своите мили съпруги, своите стари майки? България беше затворена за тях."

Въпрос 24. Запишете в празната колона името на литературния герой, който произнася тези думи. (пишете на кирилица)
Цитат Литературен герой
"Как да ти се отплатя? Аз нямам нищо. Нищо, нищо нямам... освен едни паници - те не струват нищо."
"Колко съм ги гледал аз такива картини и портрети! Не ме гледайте, че съм млад!"
"Благодаря за вниманието, аз бих ви задържал на драго сърце у дома, но не разполагам с лишни помещения. Днес обаче вий сте наш гост и ще обядвате у нас"
"Аго, за бога, направи това добро, помисли, че и ти имаш деца!"

Запишете внушението на израза
"немили, клети, недраги" , употребен в Ботевата творба "На прощаване".
(Oценяването на този въпрос става на базата на ключови думи в текста Ви)