Пробен изпит за 7 клас по модел 2016

Имате 60 минути да направите теста! Ако времето ви изтече, резултатите ще се покажат предварително.

Тестът е по формата на изпита за 7 клас от 2016 година. Той носи 65 точки. Ако към тях прибавите 35 точки от дидактическата задача, ще получите максималния брой точки от изпита (100).

За еднократно полагане на теста трябва да заплатите сумата от 5 лева. Това може да стане с акаунт или с дебитна/кредитна карта в PayPal. След като заплатите, трябва да изчакате, за да бъдете пренасочени към теста (ако не изчакате или затворите браузърa си по време на изпита, няма да можете да повторите теста отново) .Ако не успеете да направите теста, но сте заплатили, се свържете с нас.