Ocenka-BEL.com - уроци, тестове, книги, онлайн изпити, есета, материали по български език и литература

Предлагаме безплатни онлайн тестове, видео уроци, теми и есета. Благодарим на всички, които се интересуват от проблемите на българския език, родната и чуждата литература. Смятаме, че грамотността е още по-необходима във всекидневно разширяващото се интернет пространство.


Какво предлагаме?

Здравейте! Този сайт е предназначен за всички, които се интересуват от литература. Той е вашият незаменим помощник в домашните и кандидатстването в средно или висше училище. Ние ви гарантираме помощ при писането на теми, преразкази, есета, дипломни и курсови работи. Доверете ни се!Нови игри с образователна цел (по нов модел):

Пробни изпити по БЕЛ: Направи пробен изпит по БЕЛ за 7 клас по формата от 2016 година с оценка! (платен) Направи пробен изпит по БЕЛ за 7 клас с оценка! (1) Направи пробен изпит по БЕЛ за 7 клас с оценка! (2) Направи пробен изпит по БЕЛ за ДЗИ с точки! (1)

Резултати от пробни изпити: Резултати - Пробен изпит по БЕЛ по критерии от 2016 година за 7 клас (платен) Резултати - Пробен изпит по БЕЛ за 7 клас (1) Резултати - Пробен изпит по БЕЛ за 7 клас (2) Резултати - Пробен изпит по БЕЛ за ДЗИ (1)

Видео зона
Да членуваме правилно:

Проверете какво сте научили от този видео урок:

1. Посочете верния отговор:
Ентусиазъмът
Алтруизмът
Сантиментализъма
Сарказъмът
2. Посочете верните отговори:
Алеко Константинов - Щастливецът
Владимир Димитров - Майсторът
Владимир Димитров - Майстора
Васил Левски - Апостолът
Васил Левски - Апостола
3. Посочете вярното изречение:
Аз ще бъда най-силния в това състезание
Онзи непрокопсаник, Цоновия син, тръгнал да гони кошутата
Той беше най-прочутият майстор на каруци.

Още интересни видеа: