Синтактична игра и четене с разбиране с текстовете на Йордан Йовков, Иван Вазов, Христо Ботев и Елин Пелин

Полезна задача за Вашата подготовка за изпитите - 7 и 12 клас.

Текстовете са включени в изпитните формати както за 7 клас, така и за 12 клас. Подредете изреченията в тяхната правилна последователност. Например, ако смятате, че изречение 2 трябва да е първо, изречение 3 - второ, изречение 4 - трето, изречение 1 - четвърто, запишете в полето 2341

Резултатите Ви ще се запазят и можете да продължите да ги надграждате, като играете пак със същото име.


Изберете текст, от който да се вземат изречения.


Фонът-рисунка е взет от: 26 СОУ