Български фолклор - онлайн игра

Празници, легенди, поговорки, пословици, суеверия, песни, обреди, обичаи, а също и гатанки от българския фолклор са включени в нашата игра.

Към всеки въпрос има 4 възможни отговора и съответно 4 бутона за съответната позиция на правилния отговор. Така играта в голяма степен прилича на тест, а картинката към въпроса цели да ни отведе към правилния отговор.

Желаем Ви успех!


Вижте повече информация за играта и как да играете: