Българска литературна класика

Пред вас са портрети, заглавия на произведения, цитати от/за тях или факти от историята на написването на творбата или биографията на автора. Трябва да посочите съответния автор, за когото се отнасят.

Докато играем, ще учим. Всички ние винаги ще има какво ново да научим за родната класика. Картинките към въпроса по своеобразен начин насочват към автора. Желаем Ви успех!Вижте повече информация за играта и как да играете: