Игра на членуване в мъжки род с ''Под игото'', Иван Вазов

Думата в изречението, която е последвана от __ и картинка, се нуждае от членуване в мъжки род. Изберете правилния член!

Пример: цели__ - цели-ят


Вижте повече информация за играта и как да играете: