Игра с фразеологизми от българския бит

Влезте в един български дом с помощта на фразеологизми. При всеки верен отговор този дом ще се запълва с нов предмет от българския бит, а при всеки грешен отговор ще изчезва последният предмет. Играта продължава, докато в дома се появи стопанката.

Желаем ви приятни мигове с тази игра

Изберете вярното значение на фразеологизма: "Вдигна знамето" означава:

Вижте повече за играта