Игра на членуване с "Гераците", Елин Пелин

Думата в изречението, която е последвана от __ и картинка, се нуждае от членуване. Изберете правилния член!

Пример: цели__ - цели-ят

Вижте повече информация за играта и как да играете: