Пунктуация - тест-игра по Български език и Литература

Представяме ви увлекателен начин да подобрим знанията си за употребата на препинателните знаци – запетая, кавички, тире и други. Това е играта Пунктуация. Във всеки конкретен въпрос уточняваме какъв препинателен знак трябва да поставим. Бутоните са 4 – те маркират позицията, на която трябва да стои този препинателен знак. Изберете бутона, който маркира правилното според вас място за съответния пунктуационен знак.

Желаем Ви успех!


Вижте повече информация за играта и как да играете: