Пробни, реални матури и тестове (ДЗИ и НВО) онлайн за 4, 7, 10 и 12 клас по български език (БЕЛ)

Здравейте ученици от 4-ти, 7-ми, 10-ти и 12-ти клас!

Тук ще можете да решавате безплатни онлайн матури и тестове по български език и литература - БЕЛ за 12-ти, 10-ти, 7-ми клас, 4-ти (матури, ДЗИ, НВО) с класация и оценка. Можете да разгледате и изберете желаната пробна или реална матура като скролнете по-долу. Тествайте вашите знания по български език и литература онлайн. Желаем Ви успех и висока оценка!

Програмата за оценяване на изпитите и класацията е направена от Иван Димов - магистър по информатика от Linneuniversitetet, Швеция.

Пробен изпит ДЗИ - 4 240 минути

1.

В кой ред е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

2.

В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

3.

В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

4.

В кой от редовете е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

5.

В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

6.

В коя от подчертаните думи НЕ е допусната граматична грешка?

Трима монтьора/А/, снимани от няколко оператора /Б/, ремонтираха два автомобила/В/, наблюдавани от десет зрители/Г/.

 
 
 
 

7.

В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

 
 
 
 

8.

В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

 
 
 
 

9.

В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?

 
 
 
 

10.

В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

 
 
 
 

11.

В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка?

 
 
 
 

12.

В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними?

 
 
 
 

13.

От кое произведение са стиховете?

Не! Не! Живее всемогъщий дух -

а с него аз в изкуството живея...

И загубата на единий слух

нелесно тъй убива идеалът,

когато него Висший Слух поддържа!

 
 
 
 

14.

В кой ред авторът на всички творби е Димитър Димов?

 
 
 
 

15.

Иванчо Йотата и Мирончо са герои от:

 
 
 
 

16.

Коя от изброените творби е елегия?

 
 
 
 

17.

В кое произведение е разкрита красотата на националния танц – ръченицата?

 
 
 
 

18.

Кое от следните твърдения НЕ се отнася до романа “Железният светилник”?

 
 
 
 

19.

Коя от следните Вазови героини не срещаме в романа “Под игото”?

 
 
 
 

20.

Ключови за романтизма са

 
 
 
 

21.

Каква функция изпълнява природата в разказите на Елин Пелин?

 
 
 
 

22.

Елин Пелин е представител на:

 
 
 
 

23.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование. 
(2) Този закон се прилага за училищното професионално образование и обучение, доколкото друго не е уредено в Закона за професионалното образование и обучение. Чл. 2. (1) Системата на предучилищното и училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието. 
(2) Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите. 
(3) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.
      Текст 2
       С настъпването на месец септември много родили са изправени пред един проблем - детето им не иска да ходи на училище. 
        Степента на този проблем може да варира от просто детско нежелание да посещават часовете до истинско бедствие, което може да разстрои нервната система и да доведе до депресия. Психолозите предупреждават родителите на деца в училища възраст, че с настъпването на септември трябва да се въоръжат с голямо търпение. Не забравяйте, че едно дете - без значение колко голямо е се нуждае от родителска подкрепа в този труден период на промени. Смяна на режима, преход от лятна ваканция към натоварения делник. Особено трудна се оказва адаптацията при първокласниците към училището и неговите правила.
       Нежеланието на децата да посещават училище се проявява най-чести на 6-годиша възраст. За разлика от по-големите деца, които отказват да ходят на училище, по-малките си остават у дома, без да знаят техните родители. Техните страхове и притеснения се изразяват рано сутрин. Малчуганите започват да се оплакват от какви ли не физически симптоми и заболявания .
     Обяснете внимателно да детето си, че винаги може да разчита на вашата подкрепа ако нещо го тревожи. Опитайте се да вникнете в страховете му, които му пречат да ходи на училище. Това е универсален начин, който работи при всички случай. Най-добре е още от рано детето да разбере, че е по-добре да говори и споделя с родителите си, вместо с други хора, които твърде често се оказват неподходящи. Забелязвайки, че детето не иска да ходи на училище поговорете спокойно с него, разберете причините за това нежелание. При децата може да има много причини, без значение дали възрастния ги вижда и разбира.                               https://www.zdravnitza.com

 

От коя сфера на общуване е текст 1?

 
 
 
 

24.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование. 
(2) Този закон се прилага за училищното професионално образование и обучение, доколкото друго не е уредено в Закона за професионалното образование и обучение. Чл. 2. (1) Системата на предучилищното и училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието. 
(2) Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите. 
(3) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.
      Текст 2
       С настъпването на месец септември много родили са изправени пред един проблем - детето им не иска да ходи на училище. 
        Степента на този проблем може да варира от просто детско нежелание да посещават часовете до истинско бедствие, което може да разстрои нервната система и да доведе до депресия. Психолозите предупреждават родителите на деца в училища възраст, че с настъпването на септември трябва да се въоръжат с голямо търпение. Не забравяйте, че едно дете - без значение колко голямо е се нуждае от родителска подкрепа в този труден период на промени. Смяна на режима, преход от лятна ваканция към натоварения делник. Особено трудна се оказва адаптацията при първокласниците към училището и неговите правила.
       Нежеланието на децата да посещават училище се проявява най-чести на 6-годиша възраст. За разлика от по-големите деца, които отказват да ходят на училище, по-малките си остават у дома, без да знаят техните родители. Техните страхове и притеснения се изразяват рано сутрин. Малчуганите започват да се оплакват от какви ли не физически симптоми и заболявания .
     Обяснете внимателно да детето си, че винаги може да разчита на вашата подкрепа ако нещо го тревожи. Опитайте се да вникнете в страховете му, които му пречат да ходи на училище. Това е универсален начин, който работи при всички случай. Най-добре е още от рано детето да разбере, че е по-добре да говори и споделя с родителите си, вместо с други хора, които твърде често се оказват неподходящи. Забелязвайки, че детето не иска да ходи на училище поговорете спокойно с него, разберете причините за това нежелание. При децата може да има много причини, без значение дали възрастния ги вижда и разбира.                               https://www.zdravnitza.com
 

Кое от посочените твърдения е вярно за текст 2?

 
 
 
 

25.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование. 
(2) Този закон се прилага за училищното професионално образование и обучение, доколкото друго не е уредено в Закона за професионалното образование и обучение. Чл. 2. (1) Системата на предучилищното и училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието. 
(2) Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите. 
(3) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.
      Текст 2
       С настъпването на месец септември много родили са изправени пред един проблем - детето им не иска да ходи на училище. 
        Степента на този проблем може да варира от просто детско нежелание да посещават часовете до истинско бедствие, което може да разстрои нервната система и да доведе до депресия. Психолозите предупреждават родителите на деца в училища възраст, че с настъпването на септември трябва да се въоръжат с голямо търпение. Не забравяйте, че едно дете - без значение колко голямо е се нуждае от родителска подкрепа в този труден период на промени. Смяна на режима, преход от лятна ваканция към натоварения делник. Особено трудна се оказва адаптацията при първокласниците към училището и неговите правила.
       Нежеланието на децата да посещават училище се проявява най-чести на 6-годиша възраст. За разлика от по-големите деца, които отказват да ходят на училище, по-малките си остават у дома, без да знаят техните родители. Техните страхове и притеснения се изразяват рано сутрин. Малчуганите започват да се оплакват от какви ли не физически симптоми и заболявания .
     Обяснете внимателно да детето си, че винаги може да разчита на вашата подкрепа ако нещо го тревожи. Опитайте се да вникнете в страховете му, които му пречат да ходи на училище. Това е универсален начин, който работи при всички случай. Най-добре е още от рано детето да разбере, че е по-добре да говори и споделя с родителите си, вместо с други хора, които твърде често се оказват неподходящи. Забелязвайки, че детето не иска да ходи на училище поговорете спокойно с него, разберете причините за това нежелание. При децата може да има много причини, без значение дали възрастния ги вижда и разбира.                               https://www.zdravnitza.com
 

Използваните словосъчетания образователен процес и институции в текст 2 са:

 
 
 
 

26.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование. 
(2) Този закон се прилага за училищното професионално образование и обучение, доколкото друго не е уредено в Закона за професионалното образование и обучение. Чл. 2. (1) Системата на предучилищното и училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието. 
(2) Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите. 
(3) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.
      Текст 2
       С настъпването на месец септември много родили са изправени пред един проблем - детето им не иска да ходи на училище. 
        Степента на този проблем може да варира от просто детско нежелание да посещават часовете до истинско бедствие, което може да разстрои нервната система и да доведе до депресия. Психолозите предупреждават родителите на деца в училища възраст, че с настъпването на септември трябва да се въоръжат с голямо търпение. Не забравяйте, че едно дете - без значение колко голямо е се нуждае от родителска подкрепа в този труден период на промени. Смяна на режима, преход от лятна ваканция към натоварения делник. Особено трудна се оказва адаптацията при първокласниците към училището и неговите правила.
       Нежеланието на децата да посещават училище се проявява най-чести на 6-годиша възраст. За разлика от по-големите деца, които отказват да ходят на училище, по-малките си остават у дома, без да знаят техните родители. Техните страхове и притеснения се изразяват рано сутрин. Малчуганите започват да се оплакват от какви ли не физически симптоми и заболявания .
     Обяснете внимателно да детето си, че винаги може да разчита на вашата подкрепа ако нещо го тревожи. Опитайте се да вникнете в страховете му, които му пречат да ходи на училище. Това е универсален начин, който работи при всички случай. Най-добре е още от рано детето да разбере, че е по-добре да говори и споделя с родителите си, вместо с други хора, които твърде често се оказват неподходящи. Забелязвайки, че детето не иска да ходи на училище поговорете спокойно с него, разберете причините за това нежелание. При децата може да има много причини, без значение дали възрастния ги вижда и разбира.                               https://www.zdravnitza.com
 

Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 2?

 
 
 
 

27.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование. 
(2) Този закон се прилага за училищното професионално образование и обучение, доколкото друго не е уредено в Закона за професионалното образование и обучение. Чл. 2. (1) Системата на предучилищното и училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието. 
(2) Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите. 
(3) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.
      Текст 2
       С настъпването на месец септември много родили са изправени пред един проблем - детето им не иска да ходи на училище. 
        Степента на този проблем може да варира от просто детско нежелание да посещават часовете до истинско бедствие, което може да разстрои нервната система и да доведе до депресия. Психолозите предупреждават родителите на деца в училища възраст, че с настъпването на септември трябва да се въоръжат с голямо търпение. Не забравяйте, че едно дете - без значение колко голямо е се нуждае от родителска подкрепа в този труден период на промени. Смяна на режима, преход от лятна ваканция към натоварения делник. Особено трудна се оказва адаптацията при първокласниците към училището и неговите правила.
       Нежеланието на децата да посещават училище се проявява най-чести на 6-годиша възраст. За разлика от по-големите деца, които отказват да ходят на училище, по-малките си остават у дома, без да знаят техните родители. Техните страхове и притеснения се изразяват рано сутрин. Малчуганите започват да се оплакват от какви ли не физически симптоми и заболявания .
     Обяснете внимателно да детето си, че винаги може да разчита на вашата подкрепа ако нещо го тревожи. Опитайте се да вникнете в страховете му, които му пречат да ходи на училище. Това е универсален начин, който работи при всички случай. Най-добре е още от рано детето да разбере, че е по-добре да говори и споделя с родителите си, вместо с други хора, които твърде често се оказват неподходящи. Забелязвайки, че детето не иска да ходи на училище поговорете спокойно с него, разберете причините за това нежелание. При децата може да има много причини, без значение дали възрастния ги вижда и разбира.                               https://www.zdravnitza.com
 

В коя сфера на общуване се използва текст 2?

 
 
 
 

28.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование. 
(2) Този закон се прилага за училищното професионално образование и обучение, доколкото друго не е уредено в Закона за професионалното образование и обучение. Чл. 2. (1) Системата на предучилищното и училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието. 
(2) Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите. 
(3) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.
      Текст 2
       С настъпването на месец септември много родили са изправени пред един проблем - детето им не иска да ходи на училище. 
        Степента на този проблем може да варира от просто детско нежелание да посещават часовете до истинско бедствие, което може да разстрои нервната система и да доведе до депресия. Психолозите предупреждават родителите на деца в училища възраст, че с настъпването на септември трябва да се въоръжат с голямо търпение. Не забравяйте, че едно дете - без значение колко голямо е се нуждае от родителска подкрепа в този труден период на промени. Смяна на режима, преход от лятна ваканция към натоварения делник. Особено трудна се оказва адаптацията при първокласниците към училището и неговите правила.
       Нежеланието на децата да посещават училище се проявява най-чести на 6-годиша възраст. За разлика от по-големите деца, които отказват да ходят на училище, по-малките си остават у дома, без да знаят техните родители. Техните страхове и притеснения се изразяват рано сутрин. Малчуганите започват да се оплакват от какви ли не физически симптоми и заболявания .
     Обяснете внимателно да детето си, че винаги може да разчита на вашата подкрепа ако нещо го тревожи. Опитайте се да вникнете в страховете му, които му пречат да ходи на училище. Това е универсален начин, който работи при всички случай. Най-добре е още от рано детето да разбере, че е по-добре да говори и споделя с родителите си, вместо с други хора, които твърде често се оказват неподходящи. Забелязвайки, че детето не иска да ходи на училище поговорете спокойно с него, разберете причините за това нежелание. При децата може да има много причини, без значение дали възрастния ги вижда и разбира.                               https://www.zdravnitza.com
 

Текст 1 е част от:

 
 
 
 

29.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование. 
(2) Този закон се прилага за училищното професионално образование и обучение, доколкото друго не е уредено в Закона за професионалното образование и обучение. Чл. 2. (1) Системата на предучилищното и училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието. 
(2) Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите. 
(3) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.
      Текст 2
       С настъпването на месец септември много родили са изправени пред един проблем - детето им не иска да ходи на училище. 
        Степента на този проблем може да варира от просто детско нежелание да посещават часовете до истинско бедствие, което може да разстрои нервната система и да доведе до депресия. Психолозите предупреждават родителите на деца в училища възраст, че с настъпването на септември трябва да се въоръжат с голямо търпение. Не забравяйте, че едно дете - без значение колко голямо е се нуждае от родителска подкрепа в този труден период на промени. Смяна на режима, преход от лятна ваканция към натоварения делник. Особено трудна се оказва адаптацията при първокласниците към училището и неговите правила.
       Нежеланието на децата да посещават училище се проявява най-чести на 6-годиша възраст. За разлика от по-големите деца, които отказват да ходят на училище, по-малките си остават у дома, без да знаят техните родители. Техните страхове и притеснения се изразяват рано сутрин. Малчуганите започват да се оплакват от какви ли не физически симптоми и заболявания .
     Обяснете внимателно да детето си, че винаги може да разчита на вашата подкрепа ако нещо го тревожи. Опитайте се да вникнете в страховете му, които му пречат да ходи на училище. Това е универсален начин, който работи при всички случай. Най-добре е още от рано детето да разбере, че е по-добре да говори и споделя с родителите си, вместо с други хора, които твърде често се оказват неподходящи. Забелязвайки, че детето не иска да ходи на училище поговорете спокойно с него, разберете причините за това нежелание. При децата може да има много причини, без значение дали възрастния ги вижда и разбира.                               https://www.zdravnitza.com
 

В кой ред е посочен синоним на използваната в текст 2 дума подкрепа ?

 
 
 
 

30.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование. 
(2) Този закон се прилага за училищното професионално образование и обучение, доколкото друго не е уредено в Закона за професионалното образование и обучение. Чл. 2. (1) Системата на предучилищното и училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието. 
(2) Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите. 
(3) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.
      Текст 2
       С настъпването на месец септември много родили са изправени пред един проблем - детето им не иска да ходи на училище. 
        Степента на този проблем може да варира от просто детско нежелание да посещават часовете до истинско бедствие, което може да разстрои нервната система и да доведе до депресия. Психолозите предупреждават родителите на деца в училища възраст, че с настъпването на септември трябва да се въоръжат с голямо търпение. Не забравяйте, че едно дете - без значение колко голямо е се нуждае от родителска подкрепа в този труден период на промени. Смяна на режима, преход от лятна ваканция към натоварения делник. Особено трудна се оказва адаптацията при първокласниците към училището и неговите правила.
       Нежеланието на децата да посещават училище се проявява най-чести на 6-годиша възраст. За разлика от по-големите деца, които отказват да ходят на училище, по-малките си остават у дома, без да знаят техните родители. Техните страхове и притеснения се изразяват рано сутрин. Малчуганите започват да се оплакват от какви ли не физически симптоми и заболявания .
     Обяснете внимателно да детето си, че винаги може да разчита на вашата подкрепа ако нещо го тревожи. Опитайте се да вникнете в страховете му, които му пречат да ходи на училище. Това е универсален начин, който работи при всички случай. Най-добре е още от рано детето да разбере, че е по-добре да говори и споделя с родителите си, вместо с други хора, които твърде често се оказват неподходящи. Забелязвайки, че детето не иска да ходи на училище поговорете спокойно с него, разберете причините за това нежелание. При децата може да има много причини, без значение дали възрастния ги вижда и разбира.                               https://www.zdravnitza.com
 

В кой ред е посочено вярно твърдение според текст 1?

 
 
 
 

31.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 31. до 34. включително)! 
ТЕКСТ 1 
       Да си пенсионер в България е по-зле, отколкото да си пенсионер във Виетнам, Шри Ланка и Перу, макар че условията у нас все пак заемат сравнително средно положение в класация от 96 държави. Тя се прави от неправителствената организация „Хелпейдж интернешънъл”. 
      Според рейтинга за 2015 г. нашата страна заема 49-о място - след Румъния (45) и Унгария (39), но пък пред Гърция (79), Литва (63), Хърватия (61). За подредбата се вземат предвид ред показатели, като продължителност на живота след навършване на пенсионна възраст, общо здраве, достъпна среда, доход, грижа на близките, усещане за граждански свободи…Относно мизерията и нивото на пенсиите спрямо стандарта на живот в страната, българските пенсионери заемат сравнително достойно място в света - 46-то. Проблемните ни области са здравето, продължителността на живот и достъпа на възрастните до обществен транспорт, усещането им за сигурност, степента, в която могат да разчитат на близките си.
     Възрастните над 65 години у нас са почти изцяло покрити от държавното обществено осигуряване, но бедността не е малка - 18,8% получават по-малко от половината средна заплата за страната. Очакваната продължителност на живота след навършени 60 години е 19. От тях 14,5 години се очаква да минат в добро здраве. Почти половината българи на възраст 55-64 работят. Голям процент - 83%, казват, че имат близки, на които могат да разчитат. Според класация се оказва, че най-добре са пенсионерите в Швейцария, Норвегия, Швеция. Най-зле са възрастните в Афганистан, Малави и Мозамбик.
ТЕКСТ 2 
       Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2008 г., изм. и доп., бр. 84 от 2009 г., доп., бр. 33 от 2013 г., в сила от 9.04.2013 г., изм., бр. 23 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г., доп., бр. 29 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) Пенсиите и добавките към тях се отпускат и изплащат въз основа на писмено заявление по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт (НОИ), към което се прилагат всички необходими оригинални документи, а за случаите, при които се прилагат разпоредбите на международен договор в областта на социалната сигурност - заверени от съответната компетентна институция копия на такива документи. 
      Заявлението може да се подава лично, чрез законния представител, чрез лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, чрез последния осигурител, чрез осигурителна каса, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице или по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК) и единен граждански номер (ЕГН)/личен номер (ЛН)/личен номер на чужденец (ЛНЧ) до териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес на заявителя.  
    Заявление за пенсия от лице, изтърпяващо наказание "лишаване от свобода" или задържано под стража, може да се подава и чрез ръководителя на мястото за лишаване от свобода, съответно на мястото на задържане под стража, който издава удостоверение, в което се вписват трите имена по документ за самоличност на лицето, единният граждански номер и постоянният му адрес.
 

Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. В свитъка за свободните отговори запишете САМО буквите на ЧЕТИРИТЕ факта, които ОТСЪСТВАТ в посочените текстове.

 

 
 
 
 
 
 
 

32.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 31. до 34. включително)! 
ТЕКСТ 1 
       Да си пенсионер в България е по-зле, отколкото да си пенсионер във Виетнам, Шри Ланка и Перу, макар че условията у нас все пак заемат сравнително средно положение в класация от 96 държави. Тя се прави от неправителствената организация „Хелпейдж интернешънъл”. 
      Според рейтинга за 2015 г. нашата страна заема 49-о място - след Румъния (45) и Унгария (39), но пък пред Гърция (79), Литва (63), Хърватия (61). За подредбата се вземат предвид ред показатели, като продължителност на живота след навършване на пенсионна възраст, общо здраве, достъпна среда, доход, грижа на близките, усещане за граждански свободи…Относно мизерията и нивото на пенсиите спрямо стандарта на живот в страната, българските пенсионери заемат сравнително достойно място в света - 46-то. Проблемните ни области са здравето, продължителността на живот и достъпа на възрастните до обществен транспорт, усещането им за сигурност, степента, в която могат да разчитат на близките си.
     Възрастните над 65 години у нас са почти изцяло покрити от държавното обществено осигуряване, но бедността не е малка - 18,8% получават по-малко от половината средна заплата за страната. Очакваната продължителност на живота след навършени 60 години е 19. От тях 14,5 години се очаква да минат в добро здраве. Почти половината българи на възраст 55-64 работят. Голям процент - 83%, казват, че имат близки, на които могат да разчитат. Според класация се оказва, че най-добре са пенсионерите в Швейцария, Норвегия, Швеция. Най-зле са възрастните в Афганистан, Малави и Мозамбик.
ТЕКСТ 2 
       Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2008 г., изм. и доп., бр. 84 от 2009 г., доп., бр. 33 от 2013 г., в сила от 9.04.2013 г., изм., бр. 23 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г., доп., бр. 29 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) Пенсиите и добавките към тях се отпускат и изплащат въз основа на писмено заявление по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт (НОИ), към което се прилагат всички необходими оригинални документи, а за случаите, при които се прилагат разпоредбите на международен договор в областта на социалната сигурност - заверени от съответната компетентна институция копия на такива документи. 
      Заявлението може да се подава лично, чрез законния представител, чрез лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, чрез последния осигурител, чрез осигурителна каса, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице или по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК) и единен граждански номер (ЕГН)/личен номер (ЛН)/личен номер на чужденец (ЛНЧ) до териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес на заявителя.  
    Заявление за пенсия от лице, изтърпяващо наказание "лишаване от свобода" или задържано под стража, може да се подава и чрез ръководителя на мястото за лишаване от свобода, съответно на мястото на задържане под стража, който издава удостоверение, в което се вписват трите имена по документ за самоличност на лицето, единният граждански номер и постоянният му адрес.
 

В свитъка за свободните отговори запишете кое е ОБЩОТО, за което се говори в ДВАТА текста

33.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 31. до 34. включително)! 
ТЕКСТ 1 
       Да си пенсионер в България е по-зле, отколкото да си пенсионер във Виетнам, Шри Ланка и Перу, макар че условията у нас все пак заемат сравнително средно положение в класация от 96 държави. Тя се прави от неправителствената организация „Хелпейдж интернешънъл”. 
      Според рейтинга за 2015 г. нашата страна заема 49-о място - след Румъния (45) и Унгария (39), но пък пред Гърция (79), Литва (63), Хърватия (61). За подредбата се вземат предвид ред показатели, като продължителност на живота след навършване на пенсионна възраст, общо здраве, достъпна среда, доход, грижа на близките, усещане за граждански свободи…Относно мизерията и нивото на пенсиите спрямо стандарта на живот в страната, българските пенсионери заемат сравнително достойно място в света - 46-то. Проблемните ни области са здравето, продължителността на живот и достъпа на възрастните до обществен транспорт, усещането им за сигурност, степента, в която могат да разчитат на близките си.
     Възрастните над 65 години у нас са почти изцяло покрити от държавното обществено осигуряване, но бедността не е малка - 18,8% получават по-малко от половината средна заплата за страната. Очакваната продължителност на живота след навършени 60 години е 19. От тях 14,5 години се очаква да минат в добро здраве. Почти половината българи на възраст 55-64 работят. Голям процент - 83%, казват, че имат близки, на които могат да разчитат. Според класация се оказва, че най-добре са пенсионерите в Швейцария, Норвегия, Швеция. Най-зле са възрастните в Афганистан, Малави и Мозамбик.
ТЕКСТ 2 
       Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2008 г., изм. и доп., бр. 84 от 2009 г., доп., бр. 33 от 2013 г., в сила от 9.04.2013 г., изм., бр. 23 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г., доп., бр. 29 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) Пенсиите и добавките към тях се отпускат и изплащат въз основа на писмено заявление по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт (НОИ), към което се прилагат всички необходими оригинални документи, а за случаите, при които се прилагат разпоредбите на международен договор в областта на социалната сигурност - заверени от съответната компетентна институция копия на такива документи. 
      Заявлението може да се подава лично, чрез законния представител, чрез лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, чрез последния осигурител, чрез осигурителна каса, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице или по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК) и единен граждански номер (ЕГН)/личен номер (ЛН)/личен номер на чужденец (ЛНЧ) до териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес на заявителя.  
    Заявление за пенсия от лице, изтърпяващо наказание "лишаване от свобода" или задържано под стража, може да се подава и чрез ръководителя на мястото за лишаване от свобода, съответно на мястото на задържане под стража, който издава удостоверение, в което се вписват трите имена по документ за самоличност на лицето, единният граждански номер и постоянният му адрес.
 

В свитъка за свободни отговори формулирайте в 2 – 3 изречения собствена теза по ЕДНА от посочените теми:

Живот в пенсия

Да си пенсионер в България

34.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 31. до 34. включително)! 
ТЕКСТ 1 
       Да си пенсионер в България е по-зле, отколкото да си пенсионер във Виетнам, Шри Ланка и Перу, макар че условията у нас все пак заемат сравнително средно положение в класация от 96 държави. Тя се прави от неправителствената организация „Хелпейдж интернешънъл”. 
      Според рейтинга за 2015 г. нашата страна заема 49-о място - след Румъния (45) и Унгария (39), но пък пред Гърция (79), Литва (63), Хърватия (61). За подредбата се вземат предвид ред показатели, като продължителност на живота след навършване на пенсионна възраст, общо здраве, достъпна среда, доход, грижа на близките, усещане за граждански свободи…Относно мизерията и нивото на пенсиите спрямо стандарта на живот в страната, българските пенсионери заемат сравнително достойно място в света - 46-то. Проблемните ни области са здравето, продължителността на живот и достъпа на възрастните до обществен транспорт, усещането им за сигурност, степента, в която могат да разчитат на близките си.
     Възрастните над 65 години у нас са почти изцяло покрити от държавното обществено осигуряване, но бедността не е малка - 18,8% получават по-малко от половината средна заплата за страната. Очакваната продължителност на живота след навършени 60 години е 19. От тях 14,5 години се очаква да минат в добро здраве. Почти половината българи на възраст 55-64 работят. Голям процент - 83%, казват, че имат близки, на които могат да разчитат. Според класация се оказва, че най-добре са пенсионерите в Швейцария, Норвегия, Швеция. Най-зле са възрастните в Афганистан, Малави и Мозамбик.
ТЕКСТ 2 
       Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2008 г., изм. и доп., бр. 84 от 2009 г., доп., бр. 33 от 2013 г., в сила от 9.04.2013 г., изм., бр. 23 от 2014 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 19 от 2015 г., в сила от 13.03.2015 г., доп., бр. 29 от 2017 г., в сила от 1.01.2017 г.) Пенсиите и добавките към тях се отпускат и изплащат въз основа на писмено заявление по образец, утвърден от управителя на Националния осигурителен институт (НОИ), към което се прилагат всички необходими оригинални документи, а за случаите, при които се прилагат разпоредбите на международен договор в областта на социалната сигурност - заверени от съответната компетентна институция копия на такива документи. 
      Заявлението може да се подава лично, чрез законния представител, чрез лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето, чрез последния осигурител, чрез осигурителна каса, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице или по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК) и единен граждански номер (ЕГН)/личен номер (ЛН)/личен номер на чужденец (ЛНЧ) до териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес на заявителя.  
    Заявление за пенсия от лице, изтърпяващо наказание "лишаване от свобода" или задържано под стража, може да се подава и чрез ръководителя на мястото за лишаване от свобода, съответно на мястото на задържане под стража, който издава удостоверение, в което се вписват трите имена по документ за самоличност на лицето, единният граждански номер и постоянният му адрес.
 

В свитъка за свободните отговори запишете сбито и кратко основното от съдържанието на текст 1.

35.

За всяко празно място изберете НАЙ-УМЕСТНАТА от думите и я запишете срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори.

Хартията е тънък, плосък материал във ……………./А/ на лист, използван за писане, рисуване, печатане, пакетиране, почистване и др. …………………./Б/ се чрез пресоването на влажни растителни влакна, ……………………./В/ целулоза. Когато влакната изсъхват те остават слепени ……………………../Г/ без допълнително свързващо средство, основно благодарение на водородните връзки и донякъде на това, че те са преплетени.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.

В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете правилните ФОРМИ на думите, поставени в скоби.

А)Членуване – Това е /нов/ директор на /Централен/ държавен архив, отговарящ и за /помощен/ персонал.  

Б)Местоимения – За /никой, никого/ това не беше тайна.

Нейният хубав глас /чийто, чиято/ сила проникваше в душите им, ги развълнува.

Обичаше /неговата, своята/свобода и това чувство го изпълваше с увереност.

Те ще разкажат историите /си-им/, а ние ще преценим.

В)Учтива форма - Госпожо, бихте ли ни (уверил), че сте /уведомен/ и /решил/ да приемете последствията от това.

37.

В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. Препишете текста в свитъка за свободните отговори, като поставите пропуснатите знаци.

В своята книга Опити Монтен говори, разбира се за училището за дворяните. Монтен споделя Природата ни е извела на света свободни и независими: ние сами се затваряме в едни или други кръгове. Но принципите на образование на Монтен са универсални, въпреки че той може и да не е забелязал това.

38.

Прочетете стихотворението“Лист обрулен“ и изпълнете задачите към него (38. задача и 39. задача)!
Лист отбрулен... Бог знай де го
   вятъра завлече.
   И сирака
тъй отмина на чужбина -
   сам, далече.
 
Лист отбрулен... Мир за него
   в някоя долина.
  Кой го чака,
та сираче да заплаче
   по родина?
 

В свитъка за свободните отговори посочете с ЦИТАТИ от текста ДВА ПРИМЕРА, дават представа за лирическия герой.

39.

Прочетете стихотворението“Лист обрулен“ и изпълнете задачите към него (38. задача и 39. задача)!
Лист отбрулен... Бог знай де го
   вятъра завлече.
   И сирака
тъй отмина на чужбина -
   сам, далече.
 
Лист отбрулен... Мир за него
   в някоя долина.
  Кой го чака,
та сираче да заплаче
   по родина?

В свитъка за свободните отговори със СВОИ ДУМИ посочете ДВЕ ОСНОВАНИЯ за сравнението на сирака с обрулен лист.

40.

Свържете името на героя с името на автора, от чиято литературна творба е съответния герой.

А/Вардарски

Б/Тиха

Димитър Талев     Димитър Димов      Елин Пелин          Йордан Йовков

Свържете името на героя с литературната творба, от която е съответният герой.

В/Торашко

Г/Стоилка

„Другоселец“     „Задушница“     „Железният светилник“     „Занемелите камбани“

Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор.

Г/“Песен на песента ми“

Д/“Черна песен“

Пенчо Славейков     Пейо Яворов    Никола Вапцаров     Димчо Дебелянов

41.

Прочетете следните откъси от „Градушка“ на П.К. Яворов и напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на тема Неволите на човека. Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе.

"Една, че две, че три усилни

и паметни години... Боже,

За някой грях ръце всесилни

издигна ти и нас наказа.

     Кой ли може

неволя клетнишка изказа,

макар и - вчерашна се дума?

Да беше мор, да беше чума,

че в гроба гърло не гладува,

     ни жадува!

А то градушка ни удари,

а то порой ни мътен влече,

слана попари, засух беше -

в земята зърно се опече... "

 ... 

     Додето сила има,

селяк без отдих труд се труди...

Почивка - ей я, би-ще зима.

Сега - недремнал и се буди:

петлите първи не пропели,

дори и куче не залае,

на крак е той... - "Катран и върви,

бре мъжо, взе ли от пазаря?" Знае

невеста ранобудна - всичко,

готово е, но пак ще пита,

че утре жетва е; - самичко

сърце си знае как се стяга...

… 

Преваля пладне. Задух страшен.

И всеки дигне взор уплашен,

с ръкав избрише си челото

и дълго гледа към небето,

а то сивее мъгловито.

Върни се облако неверен, -

почакай, пакостнико черен,

неделя - две... ела тогази,

страшилище! А облак лази,

ръсте и вий снага космата,

засланя слънце; в небесата

тъмней зловещо... Милост няма!

Ще стане пак беда голяма. -

на завет всичко се прибира,

сърцето трепне, в страх премира,

че горе - дим и адски тътен.

Върхушка, прах... ей свода мътен

продран запалва се - и блясък -

и още - пак, - О Боже!... Трясък

оглася планини, полета -

земя трепери... Град! - парчета -

     яйце и орех... Спри... Недей...

     Труд кървав, Боже, пожалей!

 …

Но свърши. Тихо гръм последен

заглъхва нейде надалече

и вълк на стадо - вихър леден

подгоня облаците вече.

А ето слънцето огряло

тъжовно гледа върволица

от стари, млади и дечица

забързали навън от село;

в калта подпретнали се боси,

глави неволнишки навели,

отиват, - черно зло ги носи

в нивята грозно опустели.

Че там жетварка бясна хала

просо, пшеница, ръж, ечмени -

безрадно, зрели и зелени,

и цвет - надежди е познала...

Желаем ви приятна работа!