Пробни и реални матури (ДЗИ и НВО) за 7 и 12 клас онлайн по български език (БЕЛ)

Здравейте ученици от 7-ми и 12-ти клас!

Тук ще можете да решавате безплатни онлайн матури по български език и литература - БЕЛ за 12-ти и 7-ми клас (матури, ДЗИ, НВО) с класация и оценка. Можете да разгледате и изберете желаната пробна или реална матура като скролнете по-долу. Тествайте вашите знания по български език и литература онлайн. Желаем Ви успех и висока оценка!

Програмата за оценяване на изпитите и класацията е направена от Иван Димов - магистър по информатика от Linneuniversitetet, Швеция.

Пробен изпит ДЗИ - 5 240 минути

1.

В кой ред е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

2.

В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

3.

В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

4.

В кой от редовете е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

5.

В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

6.

В коя от подчертаните думи НЕ е допусната граматична грешка?

Петима инженера/А/, ръководени от двама директора/Б/, посетиха два завода/В/, в които работеха триста работника/Г/.

 
 
 
 

7.

В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

 
 
 
 

8.

В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

 
 
 
 

9.

В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?

 
 
 
 

10.

В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

 
 
 
 

11.

В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка?

 
 
 
 

12.

В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?

 
 
 
 

13.

От кое произведение са стиховете?

 

Мъчително глава се към глава навежда, -

те няма да се чуят: искат и не могат.

Те шепнат може би - от що се те боят?

Напрегнато ръце се към ръце протягат

и пак се не докосват! Искат и не могат...

И пак, един пред друг, един за друг стоят.

 
 
 
 

14.

В кой ред авторът на всички творби е Христо Ботев?

 
 
 
 

15.

Захаринчо и Елка са герои от:

 
 
 
 

16.

Коя от изброените творби е разказ?

 
 
 
 

17.

В кое произведение е разкрита идеята за разпадането на един български род?

 
 
 
 

18.

Кое от следните твърдения НЕ се отнася до романа “Под игото”?

 
 
 
 

19.

Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

В “Тютюн” Димитър Димов:

 
 
 
 

20.

Ключови за реализма са

 
 
 
 

21.

Разгледайте подчертаните думи. Каква художествена фигура е използвана от писателя?

Той беше висок, мършав и начумерен мъж, с плешиво теме и студено лице, които заедно с мъчните текстове по латински вдъхваха у гимназистите завинаги отвращение към древността

 
 
 
 

22.

Пенчо Славейков е представител на:

 
 
 
 

23.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
Сапуненият мехур представлява много тънък слой от сапунена вода във формата на сфера и с прозрачна повърхност, върху която се преливат множество цветове. Животът му е много кратък, той може да се пръсне от само себе си или при допир с друг предмет. Въпреки че основно сапунените мехури се свързват с детските игри, те представляват интерес от гледна точка на физиката и математиката, като илюстрация на задачата за минималните повърхнини и на ефекта на Марангони, който се изразява в преноса на маса по разделителната повърхност между две течности с голяма разлика между повърхностните напрежения.
Текст 2
      Имаше едно малко момиченце с червена панделка на косата. Веднъж то седеше в градината на тяхната къща и държеше в ръката си чашка със сапунена вода. От време на време момиченцето потапяше в чашката тънка сламчица, надуваше я със сочните си устнички и през сламчицата излизаше по някой голям мехур, който светваше на слънцето с всички багри на небесната дъга и литваше във въздуха като вълшебно балонче.
Много такива сапунени мехури излизаха през сламчицата и всеки от тях си мислеше, че е най-хубавият на света.
— Добре, че се откъснах от тая проста сламка — рече първият, като почервеня от радост и се понесе над лехата с маргаритките.
— Сега ще отида в царския палат и ще кацна върху короната на царя — каза вторият. — Аз напълно заслужавам това почетно място, защото по-прекрасна украса от мене няма!
— Ех, че съм лек! — въздъхна третият и стана изведнъж огненожълт като голям портокал. — Я чакай да отлетя на небето, та да заблестя и аз като слънцето над широката земя.
— Внимание! — извика четвъртият, като се обагри с теменужено сияние и хвръкна към клоните на старата липа. — Аз отивам в рая, за да ядосвам ангелите с хубостта си.
— Аз ще се оженя за царската дъщеря — прошепна петият, който беше зелен и приличаше на диня. — Каня всички бръмбари и мравки на сватбата си.
— Аз пък ще отида в морето и ще стана цар на подводното царство — реши шестият, като се превърна на синьо кълбо и се изгуби зад чимширения храст.
— Колко грозен е светът без мене! — каза седмият, който имаше седефен цвят и плуваше бавно над кокошарника. — Ето че и аз най-сетне се родих, за да отсрамя бога заради грозотата, която е сътворил!
Тъй си мислеха всички сапунени мехури и в същия миг се пукаха, без да изпълнят желанията си и без да оставят никаква следа от себе си в ясния слънчев въздух.
А през тънката сламчица продължаваха да се раждат и да умират десетки нови мехури, също тъй горделиви и краткотрайни като изчезналите си събратя, докато най-сетне сламчицата се счупи, а малкото момиченце плисна сапунената вода на земята и започна да подскача на един крак.
 

От коя сфера на общуване е текст 1?

 
 
 
 

24.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
Сапуненият мехур представлява много тънък слой от сапунена вода във формата на сфера и с прозрачна повърхност, върху която се преливат множество цветове. Животът му е много кратък, той може да се пръсне от само себе си или при допир с друг предмет. Въпреки че основно сапунените мехури се свързват с детските игри, те представляват интерес от гледна точка на физиката и математиката, като илюстрация на задачата за минималните повърхнини и на ефекта на Марангони, който се изразява в преноса на маса по разделителната повърхност между две течности с голяма разлика между повърхностните напрежения.
Текст 2
      Имаше едно малко момиченце с червена панделка на косата. Веднъж то седеше в градината на тяхната къща и държеше в ръката си чашка със сапунена вода. От време на време момиченцето потапяше в чашката тънка сламчица, надуваше я със сочните си устнички и през сламчицата излизаше по някой голям мехур, който светваше на слънцето с всички багри на небесната дъга и литваше във въздуха като вълшебно балонче.
Много такива сапунени мехури излизаха през сламчицата и всеки от тях си мислеше, че е най-хубавият на света.
— Добре, че се откъснах от тая проста сламка — рече първият, като почервеня от радост и се понесе над лехата с маргаритките.
— Сега ще отида в царския палат и ще кацна върху короната на царя — каза вторият. — Аз напълно заслужавам това почетно място, защото по-прекрасна украса от мене няма!
— Ех, че съм лек! — въздъхна третият и стана изведнъж огненожълт като голям портокал. — Я чакай да отлетя на небето, та да заблестя и аз като слънцето над широката земя.
— Внимание! — извика четвъртият, като се обагри с теменужено сияние и хвръкна към клоните на старата липа. — Аз отивам в рая, за да ядосвам ангелите с хубостта си.
— Аз ще се оженя за царската дъщеря — прошепна петият, който беше зелен и приличаше на диня. — Каня всички бръмбари и мравки на сватбата си.
— Аз пък ще отида в морето и ще стана цар на подводното царство — реши шестият, като се превърна на синьо кълбо и се изгуби зад чимширения храст.
— Колко грозен е светът без мене! — каза седмият, който имаше седефен цвят и плуваше бавно над кокошарника. — Ето че и аз най-сетне се родих, за да отсрамя бога заради грозотата, която е сътворил!
Тъй си мислеха всички сапунени мехури и в същия миг се пукаха, без да изпълнят желанията си и без да оставят никаква следа от себе си в ясния слънчев въздух.
А през тънката сламчица продължаваха да се раждат и да умират десетки нови мехури, също тъй горделиви и краткотрайни като изчезналите си събратя, докато най-сетне сламчицата се счупи, а малкото момиченце плисна сапунената вода на земята и започна да подскача на един крак.
 

Кое от посочените твърдения е вярно за текст 2?

 
 
 
 

25.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
Сапуненият мехур представлява много тънък слой от сапунена вода във формата на сфера и с прозрачна повърхност, върху която се преливат множество цветове. Животът му е много кратък, той може да се пръсне от само себе си или при допир с друг предмет. Въпреки че основно сапунените мехури се свързват с детските игри, те представляват интерес от гледна точка на физиката и математиката, като илюстрация на задачата за минималните повърхнини и на ефекта на Марангони, който се изразява в преноса на маса по разделителната повърхност между две течности с голяма разлика между повърхностните напрежения.
Текст 2
      Имаше едно малко момиченце с червена панделка на косата. Веднъж то седеше в градината на тяхната къща и държеше в ръката си чашка със сапунена вода. От време на време момиченцето потапяше в чашката тънка сламчица, надуваше я със сочните си устнички и през сламчицата излизаше по някой голям мехур, който светваше на слънцето с всички багри на небесната дъга и литваше във въздуха като вълшебно балонче.
Много такива сапунени мехури излизаха през сламчицата и всеки от тях си мислеше, че е най-хубавият на света.
— Добре, че се откъснах от тая проста сламка — рече първият, като почервеня от радост и се понесе над лехата с маргаритките.
— Сега ще отида в царския палат и ще кацна върху короната на царя — каза вторият. — Аз напълно заслужавам това почетно място, защото по-прекрасна украса от мене няма!
— Ех, че съм лек! — въздъхна третият и стана изведнъж огненожълт като голям портокал. — Я чакай да отлетя на небето, та да заблестя и аз като слънцето над широката земя.
— Внимание! — извика четвъртият, като се обагри с теменужено сияние и хвръкна към клоните на старата липа. — Аз отивам в рая, за да ядосвам ангелите с хубостта си.
— Аз ще се оженя за царската дъщеря — прошепна петият, който беше зелен и приличаше на диня. — Каня всички бръмбари и мравки на сватбата си.
— Аз пък ще отида в морето и ще стана цар на подводното царство — реши шестият, като се превърна на синьо кълбо и се изгуби зад чимширения храст.
— Колко грозен е светът без мене! — каза седмият, който имаше седефен цвят и плуваше бавно над кокошарника. — Ето че и аз най-сетне се родих, за да отсрамя бога заради грозотата, която е сътворил!
Тъй си мислеха всички сапунени мехури и в същия миг се пукаха, без да изпълнят желанията си и без да оставят никаква следа от себе си в ясния слънчев въздух.
А през тънката сламчица продължаваха да се раждат и да умират десетки нови мехури, също тъй горделиви и краткотрайни като изчезналите си събратя, докато най-сетне сламчицата се счупи, а малкото момиченце плисна сапунената вода на земята и започна да подскача на един крак.
 

Използваните словосъчетания минималните повърхнини и на ефекта на Марангони в текст 1 са:

 
 
 
 

26.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
Сапуненият мехур представлява много тънък слой от сапунена вода във формата на сфера и с прозрачна повърхност, върху която се преливат множество цветове. Животът му е много кратък, той може да се пръсне от само себе си или при допир с друг предмет. Въпреки че основно сапунените мехури се свързват с детските игри, те представляват интерес от гледна точка на физиката и математиката, като илюстрация на задачата за минималните повърхнини и на ефекта на Марангони, който се изразява в преноса на маса по разделителната повърхност между две течности с голяма разлика между повърхностните напрежения.
Текст 2
      Имаше едно малко момиченце с червена панделка на косата. Веднъж то седеше в градината на тяхната къща и държеше в ръката си чашка със сапунена вода. От време на време момиченцето потапяше в чашката тънка сламчица, надуваше я със сочните си устнички и през сламчицата излизаше по някой голям мехур, който светваше на слънцето с всички багри на небесната дъга и литваше във въздуха като вълшебно балонче.
Много такива сапунени мехури излизаха през сламчицата и всеки от тях си мислеше, че е най-хубавият на света.
— Добре, че се откъснах от тая проста сламка — рече първият, като почервеня от радост и се понесе над лехата с маргаритките.
— Сега ще отида в царския палат и ще кацна върху короната на царя — каза вторият. — Аз напълно заслужавам това почетно място, защото по-прекрасна украса от мене няма!
— Ех, че съм лек! — въздъхна третият и стана изведнъж огненожълт като голям портокал. — Я чакай да отлетя на небето, та да заблестя и аз като слънцето над широката земя.
— Внимание! — извика четвъртият, като се обагри с теменужено сияние и хвръкна към клоните на старата липа. — Аз отивам в рая, за да ядосвам ангелите с хубостта си.
— Аз ще се оженя за царската дъщеря — прошепна петият, който беше зелен и приличаше на диня. — Каня всички бръмбари и мравки на сватбата си.
— Аз пък ще отида в морето и ще стана цар на подводното царство — реши шестият, като се превърна на синьо кълбо и се изгуби зад чимширения храст.
— Колко грозен е светът без мене! — каза седмият, който имаше седефен цвят и плуваше бавно над кокошарника. — Ето че и аз най-сетне се родих, за да отсрамя бога заради грозотата, която е сътворил!
Тъй си мислеха всички сапунени мехури и в същия миг се пукаха, без да изпълнят желанията си и без да оставят никаква следа от себе си в ясния слънчев въздух.
А през тънката сламчица продължаваха да се раждат и да умират десетки нови мехури, също тъй горделиви и краткотрайни като изчезналите си събратя, докато най-сетне сламчицата се счупи, а малкото момиченце плисна сапунената вода на земята и започна да подскача на един крак.
 

Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 2?

 
 
 
 

27.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
Сапуненият мехур представлява много тънък слой от сапунена вода във формата на сфера и с прозрачна повърхност, върху която се преливат множество цветове. Животът му е много кратък, той може да се пръсне от само себе си или при допир с друг предмет. Въпреки че основно сапунените мехури се свързват с детските игри, те представляват интерес от гледна точка на физиката и математиката, като илюстрация на задачата за минималните повърхнини и на ефекта на Марангони, който се изразява в преноса на маса по разделителната повърхност между две течности с голяма разлика между повърхностните напрежения.
Текст 2
      Имаше едно малко момиченце с червена панделка на косата. Веднъж то седеше в градината на тяхната къща и държеше в ръката си чашка със сапунена вода. От време на време момиченцето потапяше в чашката тънка сламчица, надуваше я със сочните си устнички и през сламчицата излизаше по някой голям мехур, който светваше на слънцето с всички багри на небесната дъга и литваше във въздуха като вълшебно балонче.
Много такива сапунени мехури излизаха през сламчицата и всеки от тях си мислеше, че е най-хубавият на света.
— Добре, че се откъснах от тая проста сламка — рече първият, като почервеня от радост и се понесе над лехата с маргаритките.
— Сега ще отида в царския палат и ще кацна върху короната на царя — каза вторият. — Аз напълно заслужавам това почетно място, защото по-прекрасна украса от мене няма!
— Ех, че съм лек! — въздъхна третият и стана изведнъж огненожълт като голям портокал. — Я чакай да отлетя на небето, та да заблестя и аз като слънцето над широката земя.
— Внимание! — извика четвъртият, като се обагри с теменужено сияние и хвръкна към клоните на старата липа. — Аз отивам в рая, за да ядосвам ангелите с хубостта си.
— Аз ще се оженя за царската дъщеря — прошепна петият, който беше зелен и приличаше на диня. — Каня всички бръмбари и мравки на сватбата си.
— Аз пък ще отида в морето и ще стана цар на подводното царство — реши шестият, като се превърна на синьо кълбо и се изгуби зад чимширения храст.
— Колко грозен е светът без мене! — каза седмият, който имаше седефен цвят и плуваше бавно над кокошарника. — Ето че и аз най-сетне се родих, за да отсрамя бога заради грозотата, която е сътворил!
Тъй си мислеха всички сапунени мехури и в същия миг се пукаха, без да изпълнят желанията си и без да оставят никаква следа от себе си в ясния слънчев въздух.
А през тънката сламчица продължаваха да се раждат и да умират десетки нови мехури, също тъй горделиви и краткотрайни като изчезналите си събратя, докато най-сетне сламчицата се счупи, а малкото момиченце плисна сапунената вода на земята и започна да подскача на един крак.
 

В коя сфера на общуване се използва текст 2?

 
 
 
 

28.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
Сапуненият мехур представлява много тънък слой от сапунена вода във формата на сфера и с прозрачна повърхност, върху която се преливат множество цветове. Животът му е много кратък, той може да се пръсне от само себе си или при допир с друг предмет. Въпреки че основно сапунените мехури се свързват с детските игри, те представляват интерес от гледна точка на физиката и математиката, като илюстрация на задачата за минималните повърхнини и на ефекта на Марангони, който се изразява в преноса на маса по разделителната повърхност между две течности с голяма разлика между повърхностните напрежения.
Текст 2
      Имаше едно малко момиченце с червена панделка на косата. Веднъж то седеше в градината на тяхната къща и държеше в ръката си чашка със сапунена вода. От време на време момиченцето потапяше в чашката тънка сламчица, надуваше я със сочните си устнички и през сламчицата излизаше по някой голям мехур, който светваше на слънцето с всички багри на небесната дъга и литваше във въздуха като вълшебно балонче.
Много такива сапунени мехури излизаха през сламчицата и всеки от тях си мислеше, че е най-хубавият на света.
— Добре, че се откъснах от тая проста сламка — рече първият, като почервеня от радост и се понесе над лехата с маргаритките.
— Сега ще отида в царския палат и ще кацна върху короната на царя — каза вторият. — Аз напълно заслужавам това почетно място, защото по-прекрасна украса от мене няма!
— Ех, че съм лек! — въздъхна третият и стана изведнъж огненожълт като голям портокал. — Я чакай да отлетя на небето, та да заблестя и аз като слънцето над широката земя.
— Внимание! — извика четвъртият, като се обагри с теменужено сияние и хвръкна към клоните на старата липа. — Аз отивам в рая, за да ядосвам ангелите с хубостта си.
— Аз ще се оженя за царската дъщеря — прошепна петият, който беше зелен и приличаше на диня. — Каня всички бръмбари и мравки на сватбата си.
— Аз пък ще отида в морето и ще стана цар на подводното царство — реши шестият, като се превърна на синьо кълбо и се изгуби зад чимширения храст.
— Колко грозен е светът без мене! — каза седмият, който имаше седефен цвят и плуваше бавно над кокошарника. — Ето че и аз най-сетне се родих, за да отсрамя бога заради грозотата, която е сътворил!
Тъй си мислеха всички сапунени мехури и в същия миг се пукаха, без да изпълнят желанията си и без да оставят никаква следа от себе си в ясния слънчев въздух.
А през тънката сламчица продължаваха да се раждат и да умират десетки нови мехури, също тъй горделиви и краткотрайни като изчезналите си събратя, докато най-сетне сламчицата се счупи, а малкото момиченце плисна сапунената вода на земята и започна да подскача на един крак.
 

Текст 2 е част от:

 
 
 
 

29.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
Сапуненият мехур представлява много тънък слой от сапунена вода във формата на сфера и с прозрачна повърхност, върху която се преливат множество цветове. Животът му е много кратък, той може да се пръсне от само себе си или при допир с друг предмет. Въпреки че основно сапунените мехури се свързват с детските игри, те представляват интерес от гледна точка на физиката и математиката, като илюстрация на задачата за минималните повърхнини и на ефекта на Марангони, който се изразява в преноса на маса по разделителната повърхност между две течности с голяма разлика между повърхностните напрежения.
Текст 2
      Имаше едно малко момиченце с червена панделка на косата. Веднъж то седеше в градината на тяхната къща и държеше в ръката си чашка със сапунена вода. От време на време момиченцето потапяше в чашката тънка сламчица, надуваше я със сочните си устнички и през сламчицата излизаше по някой голям мехур, който светваше на слънцето с всички багри на небесната дъга и литваше във въздуха като вълшебно балонче.
Много такива сапунени мехури излизаха през сламчицата и всеки от тях си мислеше, че е най-хубавият на света.
— Добре, че се откъснах от тая проста сламка — рече първият, като почервеня от радост и се понесе над лехата с маргаритките.
— Сега ще отида в царския палат и ще кацна върху короната на царя — каза вторият. — Аз напълно заслужавам това почетно място, защото по-прекрасна украса от мене няма!
— Ех, че съм лек! — въздъхна третият и стана изведнъж огненожълт като голям портокал. — Я чакай да отлетя на небето, та да заблестя и аз като слънцето над широката земя.
— Внимание! — извика четвъртият, като се обагри с теменужено сияние и хвръкна към клоните на старата липа. — Аз отивам в рая, за да ядосвам ангелите с хубостта си.
— Аз ще се оженя за царската дъщеря — прошепна петият, който беше зелен и приличаше на диня. — Каня всички бръмбари и мравки на сватбата си.
— Аз пък ще отида в морето и ще стана цар на подводното царство — реши шестият, като се превърна на синьо кълбо и се изгуби зад чимширения храст.
— Колко грозен е светът без мене! — каза седмият, който имаше седефен цвят и плуваше бавно над кокошарника. — Ето че и аз най-сетне се родих, за да отсрамя бога заради грозотата, която е сътворил!
Тъй си мислеха всички сапунени мехури и в същия миг се пукаха, без да изпълнят желанията си и без да оставят никаква следа от себе си в ясния слънчев въздух.
А през тънката сламчица продължаваха да се раждат и да умират десетки нови мехури, също тъй горделиви и краткотрайни като изчезналите си събратя, докато най-сетне сламчицата се счупи, а малкото момиченце плисна сапунената вода на земята и започна да подскача на един крак.
 

В кой ред НЕ е посочен синоним на използваната в текст 1 дума повърхност?

 
 
 
 

30.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
Сапуненият мехур представлява много тънък слой от сапунена вода във формата на сфера и с прозрачна повърхност, върху която се преливат множество цветове. Животът му е много кратък, той може да се пръсне от само себе си или при допир с друг предмет. Въпреки че основно сапунените мехури се свързват с детските игри, те представляват интерес от гледна точка на физиката и математиката, като илюстрация на задачата за минималните повърхнини и на ефекта на Марангони, който се изразява в преноса на маса по разделителната повърхност между две течности с голяма разлика между повърхностните напрежения.
Текст 2
      Имаше едно малко момиченце с червена панделка на косата. Веднъж то седеше в градината на тяхната къща и държеше в ръката си чашка със сапунена вода. От време на време момиченцето потапяше в чашката тънка сламчица, надуваше я със сочните си устнички и през сламчицата излизаше по някой голям мехур, който светваше на слънцето с всички багри на небесната дъга и литваше във въздуха като вълшебно балонче.
Много такива сапунени мехури излизаха през сламчицата и всеки от тях си мислеше, че е най-хубавият на света.
— Добре, че се откъснах от тая проста сламка — рече първият, като почервеня от радост и се понесе над лехата с маргаритките.
— Сега ще отида в царския палат и ще кацна върху короната на царя — каза вторият. — Аз напълно заслужавам това почетно място, защото по-прекрасна украса от мене няма!
— Ех, че съм лек! — въздъхна третият и стана изведнъж огненожълт като голям портокал. — Я чакай да отлетя на небето, та да заблестя и аз като слънцето над широката земя.
— Внимание! — извика четвъртият, като се обагри с теменужено сияние и хвръкна към клоните на старата липа. — Аз отивам в рая, за да ядосвам ангелите с хубостта си.
— Аз ще се оженя за царската дъщеря — прошепна петият, който беше зелен и приличаше на диня. — Каня всички бръмбари и мравки на сватбата си.
— Аз пък ще отида в морето и ще стана цар на подводното царство — реши шестият, като се превърна на синьо кълбо и се изгуби зад чимширения храст.
— Колко грозен е светът без мене! — каза седмият, който имаше седефен цвят и плуваше бавно над кокошарника. — Ето че и аз най-сетне се родих, за да отсрамя бога заради грозотата, която е сътворил!
Тъй си мислеха всички сапунени мехури и в същия миг се пукаха, без да изпълнят желанията си и без да оставят никаква следа от себе си в ясния слънчев въздух.
А през тънката сламчица продължаваха да се раждат и да умират десетки нови мехури, също тъй горделиви и краткотрайни като изчезналите си събратя, докато най-сетне сламчицата се счупи, а малкото момиченце плисна сапунената вода на земята и започна да подскача на един крак.
 

В кой ред е посочено вярно твърдение според текст 1? 

 
 
 
 

31.

ВТОРИ МОДУЛ (60 минути) Отговорите на задачите със свободен отговор запишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място! 
Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 31. до 34. включително)! 
ТЕКСТ 1 
Чл. 44. (1) Хората с трайни увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за:
1. покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство;
2. внос на лично моторно превозно средство;
3. преустройство на жилище;
4. придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на лица с увреден слух.
(2) Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия…(3)…
ТЕКСТ 2 
           Да си инвалид в България не е никак лесно. Това е ежедневна борба за оцеляване. А обществото утежнява положението, в което се намират инвалидите и болните, като буквално странят от тях.
          Болните в миналото просто били отхвърляни от обществото, а много често и били експлоатирани – да просят, да забавляват богатите като се правят на клоуни. Хората с недъзи можели да намерят утеха и помощ единствено в манастирите. 
         Днес обществото има претенцията, че това се  е променило. Но на практика не е съвсем така. Често работодателите отказват да наемат инвалид на работа, въпреки че здравословните проблеми на конкретния човек не пречат и нямат връзка със служебните задължения, с които ще бъде натоварен. А на тези, които нямат възможност да работят, държавата плаща миниатюрна пенсия, която не стига за елементарни човешки нужди. Също тротоарите на много малки места са снижени, така че лесно човек да може да се придвижи с инвалидна количка, липсват и рамки, а качването в автобус е просто невъзможно, за разлика от други страни по света. 
       Отношението на обществото към болните и инвалидите също утежнява ситуацията. Много хора не искат да общуват с болни от СПИН, например, поради страха, че ще се заразят само от приказки, което е абсурдно. За нещастие често хората се връщат към животинската си природа и следват законите на глутницата – болните и слабите се пропъждат, тъй като са в тежест на останалите.  И поради невъзможността да се интегрират в обществото, може често да срещнете болни и инвалиди снижени до състоянието на просия. 
 

Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. В свитъка за свободните отговори запишете САМО буквите на ЧЕТИРИТЕ факта, които ОТСЪСТВАТ в посочените текстове.

 
 
 
 
 
 
 

32.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 31. до 34. включително)! 
ТЕКСТ 1 
Чл. 44. (1) Хората с трайни увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за:
1. покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство;
2. внос на лично моторно превозно средство;
3. преустройство на жилище;
4. придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на лица с увреден слух.
(2) Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия…(3)…
ТЕКСТ 2 
           Да си инвалид в България не е никак лесно. Това е ежедневна борба за оцеляване. А обществото утежнява положението, в което се намират инвалидите и болните, като буквално странят от тях.
          Болните в миналото просто били отхвърляни от обществото, а много често и били експлоатирани – да просят, да забавляват богатите като се правят на клоуни. Хората с недъзи можели да намерят утеха и помощ единствено в манастирите. 
         Днес обществото има претенцията, че това се  е променило. Но на практика не е съвсем така. Често работодателите отказват да наемат инвалид на работа, въпреки че здравословните проблеми на конкретния човек не пречат и нямат връзка със служебните задължения, с които ще бъде натоварен. А на тези, които нямат възможност да работят, държавата плаща миниатюрна пенсия, която не стига за елементарни човешки нужди. Също тротоарите на много малки места са снижени, така че лесно човек да може да се придвижи с инвалидна количка, липсват и рамки, а качването в автобус е просто невъзможно, за разлика от други страни по света. 
       Отношението на обществото към болните и инвалидите също утежнява ситуацията. Много хора не искат да общуват с болни от СПИН, например, поради страха, че ще се заразят само от приказки, което е абсурдно. За нещастие често хората се връщат към животинската си природа и следват законите на глутницата – болните и слабите се пропъждат, тъй като са в тежест на останалите.  И поради невъзможността да се интегрират в обществото, може често да срещнете болни и инвалиди снижени до състоянието на просия. 
 

В свитъка за свободните отговори запишете кое е ОБЩОТО, за което се говори в ДВАТА текста.

33.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 31. до 34. включително)! 
ТЕКСТ 1 
Чл. 44. (1) Хората с трайни увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за:
1. покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство;
2. внос на лично моторно превозно средство;
3. преустройство на жилище;
4. придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на лица с увреден слух.
(2) Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия…(3)…
ТЕКСТ 2 
           Да си инвалид в България не е никак лесно. Това е ежедневна борба за оцеляване. А обществото утежнява положението, в което се намират инвалидите и болните, като буквално странят от тях.
          Болните в миналото просто били отхвърляни от обществото, а много често и били експлоатирани – да просят, да забавляват богатите като се правят на клоуни. Хората с недъзи можели да намерят утеха и помощ единствено в манастирите. 
         Днес обществото има претенцията, че това се  е променило. Но на практика не е съвсем така. Често работодателите отказват да наемат инвалид на работа, въпреки че здравословните проблеми на конкретния човек не пречат и нямат връзка със служебните задължения, с които ще бъде натоварен. А на тези, които нямат възможност да работят, държавата плаща миниатюрна пенсия, която не стига за елементарни човешки нужди. Също тротоарите на много малки места са снижени, така че лесно човек да може да се придвижи с инвалидна количка, липсват и рамки, а качването в автобус е просто невъзможно, за разлика от други страни по света. 
       Отношението на обществото към болните и инвалидите също утежнява ситуацията. Много хора не искат да общуват с болни от СПИН, например, поради страха, че ще се заразят само от приказки, което е абсурдно. За нещастие често хората се връщат към животинската си природа и следват законите на глутницата – болните и слабите се пропъждат, тъй като са в тежест на останалите.  И поради невъзможността да се интегрират в обществото, може често да срещнете болни и инвалиди снижени до състоянието на просия. 

 

В свитъка за свободни отговори формулирайте в 2 – 3 изречения собствена теза по ЕДНА от посочените теми:

Достоен ли е животът на българския инвалид?

Отношението на обществото към инвалидите

34.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 31. до 34. включително)! 
ТЕКСТ 1 
Чл. 44. (1) Хората с трайни увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за:
1. покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство;
2. внос на лично моторно превозно средство;
3. преустройство на жилище;
4. придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със слепо-глухота и преводачи на лица с увреден слух.
(2) Хората с увреждания съобразно своите потребности имат право на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия…(3)…
ТЕКСТ 2 
           Да си инвалид в България не е никак лесно. Това е ежедневна борба за оцеляване. А обществото утежнява положението, в което се намират инвалидите и болните, като буквално странят от тях.
          Болните в миналото просто били отхвърляни от обществото, а много често и били експлоатирани – да просят, да забавляват богатите като се правят на клоуни. Хората с недъзи можели да намерят утеха и помощ единствено в манастирите. 
         Днес обществото има претенцията, че това се  е променило. Но на практика не е съвсем така. Често работодателите отказват да наемат инвалид на работа, въпреки че здравословните проблеми на конкретния човек не пречат и нямат връзка със служебните задължения, с които ще бъде натоварен. А на тези, които нямат възможност да работят, държавата плаща миниатюрна пенсия, която не стига за елементарни човешки нужди. Също тротоарите на много малки места са снижени, така че лесно човек да може да се придвижи с инвалидна количка, липсват и рамки, а качването в автобус е просто невъзможно, за разлика от други страни по света. 
       Отношението на обществото към болните и инвалидите също утежнява ситуацията. Много хора не искат да общуват с болни от СПИН, например, поради страха, че ще се заразят само от приказки, което е абсурдно. За нещастие често хората се връщат към животинската си природа и следват законите на глутницата – болните и слабите се пропъждат, тъй като са в тежест на останалите.  И поради невъзможността да се интегрират в обществото, може често да срещнете болни и инвалиди снижени до състоянието на просия. 
 

В свитъка за свободните отговори запишете сбито и кратко основното от съдържанието на текст 2.

35.

За всяко празно място изберете НАЙ-УМЕСТНАТА от думите и я запишете срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори.

Ако са трудно подвижни хората с увреждания имат право на ……………../А/ например за: инвалидна количка, тоалетен стол и стол за баня, проходилка, 4 опорни бастуни.

Ако са лежащо болни имат ………………/Б/ на целева помощ например за: инвалидна количка, тоалетен стол и стол за баня, антидекубитален дюшек и антидекубитална възглавница и други ………………………./В/помощни средства. Загубилите ………………../Г/слуха имат право на апарат и батерии за него.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.

В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете правилните ФОРМИ на думите, поставени в скоби.

А)Членуване –

— Колко грозен е /свят/ без мене! — каза /седми/, който имаше седефен цвят и плуваше бавно над /кокошарник/. 

Б)Местоимения –  Tова е въпросът, за /който, когото/ те питам.; Детето, /чийто, чиито/ баща говореше в момента, наведе глава.; Той разказваше за /неговата, своята/ радост, която беше изпълнила сърцето му.; В техните деца виждат пълните /си-им/ копия.

В)Учтива форма - Госпожо, защо бихте ни (упрекнал), че сте /напуснал/ и сте /уверен/ в действията си. 

37.

В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. Препишете текста в свитъка за свободните отговори, като поставите пропуснатите знаци.

След освобождаването си на 14 февруари 1854 г. Достоевски моли брат си за помощ и да му изпрати няколко книги от Вико, Гизо, Ранке, Хегел и Кант. Започва да работи върху Записки от мъртвия дом, в който описва преживяното в каторгата. Първите части на третата му книга романа Неточка Незванова са издадени през 1849 г. но романът остава незавършен. 

38.

Прочетете стихотворението откъс от стихотворението „Бабина приказка“ на П. Яворов и изпълнете задачите към него (38. задача и 39. задача)!
Тръгнала от божи рай
към земята чудна двойка:
Разум, който всичко знай,
с Правда, праведна девойка.
 
Бог поръчал им на път:
"Вий при хората идете -
стига вече да грешат,
ум и правда ги учете."
 
- Накъде ли! - "Път е нам
през града и щем намери
да ни слушат много там
сиромаси и болери."
 

В свитъка за свободните отговори посочете с ЦИТАТИ от текста ДВА ПРИМЕРА, дават представа за волята на Бога според текста.

39.

Прочетете стихотворението откъс от стихотворението „Бабина приказка“ на П. Яворов и изпълнете задачите към него (38. задача и 39. задача)!
Тръгнала от божи рай
към земята чудна двойка:
Разум, който всичко знай,
с Правда, праведна девойка.
 
Бог поръчал им на път:
"Вий при хората идете -
стига вече да грешат,
ум и правда ги учете."
 
- Накъде ли! - "Път е нам
през града и щем намери
да ни слушат много там
сиромаси и болери."
 

В свитъка за свободните отговори със СВОИ ДУМИ посочете ДВЕ ОСНОВАНИЯ за това, че авторът подкрепя волята на Бога.

40.

Свържете името на героя с името на автора, от чиято литературна творба е съответния герой.

 

А/Величко

Б/Варвара

Димитър Талев     Димитър Димов      Елин Пелин          Йордан Йовков

Свържете името на героя с литературната творба, от която е съответният герой.

В/Станчо

Г/Стоян

„Другоселец“     „Задушница“     „Железният светилник“     „Занемелите камбани“

Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор.

Г/“Песен за човека“

Д/“Ралица“

Пенчо Славейков     Пейо Яворов    Никола Вапцаров     Димчо Дебелянов

Избройте верните отговори в прозореца, без да поставяте запетаи.

41.

ТРЕТИ МОДУЛ (120 минути) Аргументативния текст напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място!

41. Прочетете следния откъс от 1 глава на романа “Тютюн”. Като имате предвид финала на романа коментирайте в обем до 4 страници проблема за сбъднатата мечта, която може да донесе разруха, а не щастие. Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе.

И тук пред него блесна за пръв път златният мираж на тютюна. Тук му се стори, че със своя ум и презрение към хората можеше да властвува над тях. Жълтокафените тютюневи листа с наркотично благоухание, които нареждаше на пастали и стягаше в денкове, можеха да се превърнат и за него в разкошен дом, в американска кола, печалби и могъщество... Трябваше само да усвои подробно манипулацията, такта на покупките, хитрините на "шкартото", счетоводните похвати за укриване на печалбите, изкуството да се дават рушвети и полицейските начини за усмиряване на стачките. Трябваше само да прескочи преградата от директори и майстори, от простаци, шмекери и крадци на дребно, която пазеше ревниво местата си и затваряше пътя към тайнствения и недостъпен свят на едрия капитал, на акционерите, генералните директори и главните експерти. Понякога той успяваше да зърне хората на тоя недостъпен и всемогъщ свят. Те идваха с лимузини, които струваха половин милион, преглеждаха внимателно някоя голяма партида и след това отиваха да ловят с въдица риба в планината. Едни от тях имаха интелигентен вид, бяха изискани и мълчаливи, други, напротив, го поразяваха със своя шум и простащина, със суетното и нахално показване на богатството си. Между последните се срещаха хора почти без никакво образование, бивши кръчмари и месари, груби и безогледни като джамбази по панаирите, но успели да станат собственици на петдесет или сто милиона. Какво му пречеше да постигне същото? Отношенията му с хората бяха по-гъвкави, мисълта му по остра, волята по-силна. По цели нощи той разсъждаваше върху това и тютюнът се превърна в огнена мечта, която изгаряше въображението му.

 

 

Желаем ви приятна работа!