Онлайн изпити, матури 12 клас (ДЗИ) и НВО за 7 клас

Здравейте ученици от 7-ми и 12-ти клас!

Тук ще можете да решавате безплатни онлайн изпити по БЕЛ за 12-ти и 7-ми клас (матури, ДЗИ, НВО) с класация и оценка. Можете да разгледате и изберете желания изпит като скролнете по-долу. Тествайте вашите знания по БЕЛ и литература онлайн. Желаем Ви успех и висока оценка!

Програмата за оценяване на изпитите е направена от Иван Димов - магистър по информатика от Linneuniversitetet, Швеция.

Пробен изпит ДЗИ - 6 240 минути

1.

В кой ред е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

2.

В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

3.

В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

4.

В кой от редовете е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

5.

В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

6.

В коя от подчертаните думи НЕ е допусната граматична грешка?

Няколко професора/А/, хиляда студента/Б/, които бяха от десет факултети/В/, се събраха на конференция в два университета/Г/.

 
 
 
 

7.

В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

 
 
 
 

8.

В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

 
 
 
 

9.

В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

 
 
 
 

10.

В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

 
 
 
 

11.

В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка?

 
 
 
 

12.

В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними?

 
 
 
 

13.

От кое произведение са стиховете?

 

Ако загина на война,

Жал никого не ще попари-

Изгубих майка, а жена

Не найдох, нямам и другари.

 
 
 
 

14.

В кой ред авторът на всички творби е Яворов?

 
 
 
 

15.

Варлаам Копринарката и Мирончо са герои от:

 
 
 
 

16.

Коя от изброените творби е сонет?

 
 
 
 

17.

Кой герой от романа „Железният светилник“ се стреми към личното, индивидуалното щастие, без да се съобразява с традиционните разбирания за любов?

 
 
 
 

18.

Посочете редовете, с които започва романът „Под игото“:

 
 
 
 

19.

Прочетете мотото на романа „Железният светилник“ и посочете НЕВЯРНОТО твърдение.

Овде дърво столовито,

столовито, грановито,

гранки му са до небеси,

а корени - сура земя;

гранки му са мили снаи,

а корени - синовите,

а връшките - мили внуци!

Народна песен

 
 
 
 

20.

Ключови за романтизма са

 
 
 
 

21.

Кой е градът, в който се развива действието в романа „Под игото“?

 
 
 
 

22.

"Нека нисим йоще срама по челото…; нека спомен люти от дни на позор…; нека ни отрича историята, века…;  нека е трагично името ни; нека…”     

Повторенията на “нека” в началото на лирическото въведение в „Опълченците на Шипка“ определяме като:

 
 
 
 

23.

От коя сфера на общуване е текст 1?

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
     Съветът по пощенска експлоатация, на основание на член 22, § 5, от Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен във Виена на 10 юли 1964 г., изготви следните правила за осигуряване изпълнението на услугата за пощенските колети.
Глава I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член RС 101
Използване на термина „колети”
1. Използването на съкращението „колет” в настоящият Правилник и неговия Заключителен протокол се прилага за всички колети. 
2. Колетите, превозвани по въздушен път с предимство, се наричат „въздушни колети”.
Член RC 102
Приложение на свободата на транзита
1. Страните-членки, които не осигуряват услугата за пратки с обявена стойност или които не поемат отговорност за ценности при извършвани превози от техни морски или въздушни служби, все пак са длъжни да упътват по най-бързите пътища и с най-сигурните средства затворените експеди-ции, които са им предадени от другите страни-членки.
Член RC 103
Неспазване на свободата на транзита
1. Прекратяването на пощенска услуга с страна-членка, която не спазва свободата на транзита трябва да бъде съобщено предварително на заинтересованите страни-членки и избрани пощенски оператори по електронен път или друго средство на далекосъобщенията. Фактът се съобщава на Международното бюро.
Текст 2
      Тогава именно гражданинът Скаридов изпита за пръв път в живота си истинско вълнение от така наречените връзки с чужбина. Той имаше по-голям брат, който бе заминал отдавна в Америка и след хиляди премеждия и несполуки бе успял да стане собственик на скромно ресторантче в Торонто. Когато научи за цивилното преображение на брата си, възпитаният вече в американска благотворителност българин започна да му изпраща редовно колети с дрехи, консерви и всевъзможни други синтетични чудеса. Тия колети озаряваха като ослепителни метеори сивото делнично всекидневие на гражданина Скаридов и хвърляха цялото семейство в панически възторг. 
     Неотдавна Скаридови получиха нов колет от Торонто. Събраха се радостно те около пакета, отвориха го нетърпеливо и заизваждаха отвътре познатите тенекиени кутии с чудесно нарисувани надписи, на които бе отпечатано не само съдържанието на кутията, но и количеството на калориите, а на някои по-силни синтетични консерви — дори и броят на конските сили…Само една голяма никелирана кутия, по-луксозна от другите, но също тъй добре запечатана, нямаше етикет и човек наистина не можеше да разбере какво лакомство се крие в нея.
След двайсетина дни, когато в никелираната кутия не беше останала нито прашинка …, получи се писмо от Торонто. Писмото бе пътувало цели три месеца и пликът му носеше явни следи от безотговорно скитничество по света. Ето какво пишеше стопанинът на малкото ресторантче в Торонто:
Драги братко,
С настоящето ида да ви известя, че на 6 того 8 часа вечерта нашата мила майка Ангелина почина тук от сърце след кратко боледуване. Горката женица не можа да свикне с тукашния живот и все за родния край мислеше… Преди да умре, мама Ангелина помоли да се изпратят тленните й останки в родината и да бъдат погребани там в родната земя. Като изпълняваме нейното последно желание, ние изгорихме тялото й в крематориума и с днешна поща ви изпращам нейния прах в един пакет с консерви. Там има една кутия, лъскава, без етикет, вие лесно ще я познаете. Погрижи се, братко, да изпълните и вие последното желание на майка и да погребете нейните тленни останки в родната земя.
Приеми много поздрави за тебе, Мара и Катеринка и оставам с почитание твой брат Анастас.
 

 

 
 
 
 

24.

Кое от посочените твърдения е вярно за текст 1?

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
     Съветът по пощенска експлоатация, на основание на член 22, § 5, от Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен във Виена на 10 юли 1964 г., изготви следните правила за осигуряване изпълнението на услугата за пощенските колети.
Глава I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член RС 101
Използване на термина „колети”
1. Използването на съкращението „колет” в настоящият Правилник и неговия Заключителен протокол се прилага за всички колети. 
2. Колетите, превозвани по въздушен път с предимство, се наричат „въздушни колети”.
Член RC 102
Приложение на свободата на транзита
1. Страните-членки, които не осигуряват услугата за пратки с обявена стойност или които не поемат отговорност за ценности при извършвани превози от техни морски или въздушни служби, все пак са длъжни да упътват по най-бързите пътища и с най-сигурните средства затворените експеди-ции, които са им предадени от другите страни-членки.
Член RC 103
Неспазване на свободата на транзита
1. Прекратяването на пощенска услуга с страна-членка, която не спазва свободата на транзита трябва да бъде съобщено предварително на заинтересованите страни-членки и избрани пощенски оператори по електронен път или друго средство на далекосъобщенията. Фактът се съобщава на Международното бюро.
Текст 2
      Тогава именно гражданинът Скаридов изпита за пръв път в живота си истинско вълнение от така наречените връзки с чужбина. Той имаше по-голям брат, който бе заминал отдавна в Америка и след хиляди премеждия и несполуки бе успял да стане собственик на скромно ресторантче в Торонто. Когато научи за цивилното преображение на брата си, възпитаният вече в американска благотворителност българин започна да му изпраща редовно колети с дрехи, консерви и всевъзможни други синтетични чудеса. Тия колети озаряваха като ослепителни метеори сивото делнично всекидневие на гражданина Скаридов и хвърляха цялото семейство в панически възторг. 
     Неотдавна Скаридови получиха нов колет от Торонто. Събраха се радостно те около пакета, отвориха го нетърпеливо и заизваждаха отвътре познатите тенекиени кутии с чудесно нарисувани надписи, на които бе отпечатано не само съдържанието на кутията, но и количеството на калориите, а на някои по-силни синтетични консерви — дори и броят на конските сили…Само една голяма никелирана кутия, по-луксозна от другите, но също тъй добре запечатана, нямаше етикет и човек наистина не можеше да разбере какво лакомство се крие в нея.
След двайсетина дни, когато в никелираната кутия не беше останала нито прашинка …, получи се писмо от Торонто. Писмото бе пътувало цели три месеца и пликът му носеше явни следи от безотговорно скитничество по света. Ето какво пишеше стопанинът на малкото ресторантче в Торонто:
Драги братко,
С настоящето ида да ви известя, че на 6 того 8 часа вечерта нашата мила майка Ангелина почина тук от сърце след кратко боледуване. Горката женица не можа да свикне с тукашния живот и все за родния край мислеше… Преди да умре, мама Ангелина помоли да се изпратят тленните й останки в родината и да бъдат погребани там в родната земя. Като изпълняваме нейното последно желание, ние изгорихме тялото й в крематориума и с днешна поща ви изпращам нейния прах в един пакет с консерви. Там има една кутия, лъскава, без етикет, вие лесно ще я познаете. Погрижи се, братко, да изпълните и вие последното желание на майка и да погребете нейните тленни останки в родната земя.
Приеми много поздрави за тебе, Мара и Катеринка и оставам с почитание твой брат Анастас.
 

 
 
 
 

25.

Използваните словосъчетания озаряваха като ослепителни метеори сивото делнично всекидневие на гражданина Скаридов , хвърляха цялото семейство в панически възторг.            в текст 2 са:

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
     Съветът по пощенска експлоатация, на основание на член 22, § 5, от Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен във Виена на 10 юли 1964 г., изготви следните правила за осигуряване изпълнението на услугата за пощенските колети.
Глава I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член RС 101
Използване на термина „колети”
1. Използването на съкращението „колет” в настоящият Правилник и неговия Заключителен протокол се прилага за всички колети. 
2. Колетите, превозвани по въздушен път с предимство, се наричат „въздушни колети”.
Член RC 102
Приложение на свободата на транзита
1. Страните-членки, които не осигуряват услугата за пратки с обявена стойност или които не поемат отговорност за ценности при извършвани превози от техни морски или въздушни служби, все пак са длъжни да упътват по най-бързите пътища и с най-сигурните средства затворените експеди-ции, които са им предадени от другите страни-членки.
Член RC 103
Неспазване на свободата на транзита
1. Прекратяването на пощенска услуга с страна-членка, която не спазва свободата на транзита трябва да бъде съобщено предварително на заинтересованите страни-членки и избрани пощенски оператори по електронен път или друго средство на далекосъобщенията. Фактът се съобщава на Международното бюро.
Текст 2
      Тогава именно гражданинът Скаридов изпита за пръв път в живота си истинско вълнение от така наречените връзки с чужбина. Той имаше по-голям брат, който бе заминал отдавна в Америка и след хиляди премеждия и несполуки бе успял да стане собственик на скромно ресторантче в Торонто. Когато научи за цивилното преображение на брата си, възпитаният вече в американска благотворителност българин започна да му изпраща редовно колети с дрехи, консерви и всевъзможни други синтетични чудеса. Тия колети озаряваха като ослепителни метеори сивото делнично всекидневие на гражданина Скаридов и хвърляха цялото семейство в панически възторг. 
     Неотдавна Скаридови получиха нов колет от Торонто. Събраха се радостно те около пакета, отвориха го нетърпеливо и заизваждаха отвътре познатите тенекиени кутии с чудесно нарисувани надписи, на които бе отпечатано не само съдържанието на кутията, но и количеството на калориите, а на някои по-силни синтетични консерви — дори и броят на конските сили…Само една голяма никелирана кутия, по-луксозна от другите, но също тъй добре запечатана, нямаше етикет и човек наистина не можеше да разбере какво лакомство се крие в нея.
След двайсетина дни, когато в никелираната кутия не беше останала нито прашинка …, получи се писмо от Торонто. Писмото бе пътувало цели три месеца и пликът му носеше явни следи от безотговорно скитничество по света. Ето какво пишеше стопанинът на малкото ресторантче в Торонто:
Драги братко,
С настоящето ида да ви известя, че на 6 того 8 часа вечерта нашата мила майка Ангелина почина тук от сърце след кратко боледуване. Горката женица не можа да свикне с тукашния живот и все за родния край мислеше… Преди да умре, мама Ангелина помоли да се изпратят тленните й останки в родината и да бъдат погребани там в родната земя. Като изпълняваме нейното последно желание, ние изгорихме тялото й в крематориума и с днешна поща ви изпращам нейния прах в един пакет с консерви. Там има една кутия, лъскава, без етикет, вие лесно ще я познаете. Погрижи се, братко, да изпълните и вие последното желание на майка и да погребете нейните тленни останки в родната земя.
Приеми много поздрави за тебе, Мара и Катеринка и оставам с почитание твой брат Анастас.
 

 
 
 
 

26.

Кое от посочените твърдения  е вярно според текст 1?

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
     Съветът по пощенска експлоатация, на основание на член 22, § 5, от Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен във Виена на 10 юли 1964 г., изготви следните правила за осигуряване изпълнението на услугата за пощенските колети.
Глава I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член RС 101
Използване на термина „колети”
1. Използването на съкращението „колет” в настоящият Правилник и неговия Заключителен протокол се прилага за всички колети. 
2. Колетите, превозвани по въздушен път с предимство, се наричат „въздушни колети”.
Член RC 102
Приложение на свободата на транзита
1. Страните-членки, които не осигуряват услугата за пратки с обявена стойност или които не поемат отговорност за ценности при извършвани превози от техни морски или въздушни служби, все пак са длъжни да упътват по най-бързите пътища и с най-сигурните средства затворените експеди-ции, които са им предадени от другите страни-членки.
Член RC 103
Неспазване на свободата на транзита
1. Прекратяването на пощенска услуга с страна-членка, която не спазва свободата на транзита трябва да бъде съобщено предварително на заинтересованите страни-членки и избрани пощенски оператори по електронен път или друго средство на далекосъобщенията. Фактът се съобщава на Международното бюро.
Текст 2
      Тогава именно гражданинът Скаридов изпита за пръв път в живота си истинско вълнение от така наречените връзки с чужбина. Той имаше по-голям брат, който бе заминал отдавна в Америка и след хиляди премеждия и несполуки бе успял да стане собственик на скромно ресторантче в Торонто. Когато научи за цивилното преображение на брата си, възпитаният вече в американска благотворителност българин започна да му изпраща редовно колети с дрехи, консерви и всевъзможни други синтетични чудеса. Тия колети озаряваха като ослепителни метеори сивото делнично всекидневие на гражданина Скаридов и хвърляха цялото семейство в панически възторг. 
     Неотдавна Скаридови получиха нов колет от Торонто. Събраха се радостно те около пакета, отвориха го нетърпеливо и заизваждаха отвътре познатите тенекиени кутии с чудесно нарисувани надписи, на които бе отпечатано не само съдържанието на кутията, но и количеството на калориите, а на някои по-силни синтетични консерви — дори и броят на конските сили…Само една голяма никелирана кутия, по-луксозна от другите, но също тъй добре запечатана, нямаше етикет и човек наистина не можеше да разбере какво лакомство се крие в нея.
След двайсетина дни, когато в никелираната кутия не беше останала нито прашинка …, получи се писмо от Торонто. Писмото бе пътувало цели три месеца и пликът му носеше явни следи от безотговорно скитничество по света. Ето какво пишеше стопанинът на малкото ресторантче в Торонто:
Драги братко,
С настоящето ида да ви известя, че на 6 того 8 часа вечерта нашата мила майка Ангелина почина тук от сърце след кратко боледуване. Горката женица не можа да свикне с тукашния живот и все за родния край мислеше… Преди да умре, мама Ангелина помоли да се изпратят тленните й останки в родината и да бъдат погребани там в родната земя. Като изпълняваме нейното последно желание, ние изгорихме тялото й в крематориума и с днешна поща ви изпращам нейния прах в един пакет с консерви. Там има една кутия, лъскава, без етикет, вие лесно ще я познаете. Погрижи се, братко, да изпълните и вие последното желание на майка и да погребете нейните тленни останки в родната земя.
Приеми много поздрави за тебе, Мара и Катеринка и оставам с почитание твой брат Анастас.
 

 
 
 
 

27.

В коя сфера на общуване се използва текст 2?

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
     Съветът по пощенска експлоатация, на основание на член 22, § 5, от Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен във Виена на 10 юли 1964 г., изготви следните правила за осигуряване изпълнението на услугата за пощенските колети.
Глава I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член RС 101
Използване на термина „колети”
1. Използването на съкращението „колет” в настоящият Правилник и неговия Заключителен протокол се прилага за всички колети. 
2. Колетите, превозвани по въздушен път с предимство, се наричат „въздушни колети”.
Член RC 102
Приложение на свободата на транзита
1. Страните-членки, които не осигуряват услугата за пратки с обявена стойност или които не поемат отговорност за ценности при извършвани превози от техни морски или въздушни служби, все пак са длъжни да упътват по най-бързите пътища и с най-сигурните средства затворените експеди-ции, които са им предадени от другите страни-членки.
Член RC 103
Неспазване на свободата на транзита
1. Прекратяването на пощенска услуга с страна-членка, която не спазва свободата на транзита трябва да бъде съобщено предварително на заинтересованите страни-членки и избрани пощенски оператори по електронен път или друго средство на далекосъобщенията. Фактът се съобщава на Международното бюро.
Текст 2
      Тогава именно гражданинът Скаридов изпита за пръв път в живота си истинско вълнение от така наречените връзки с чужбина. Той имаше по-голям брат, който бе заминал отдавна в Америка и след хиляди премеждия и несполуки бе успял да стане собственик на скромно ресторантче в Торонто. Когато научи за цивилното преображение на брата си, възпитаният вече в американска благотворителност българин започна да му изпраща редовно колети с дрехи, консерви и всевъзможни други синтетични чудеса. Тия колети озаряваха като ослепителни метеори сивото делнично всекидневие на гражданина Скаридов и хвърляха цялото семейство в панически възторг. 
     Неотдавна Скаридови получиха нов колет от Торонто. Събраха се радостно те около пакета, отвориха го нетърпеливо и заизваждаха отвътре познатите тенекиени кутии с чудесно нарисувани надписи, на които бе отпечатано не само съдържанието на кутията, но и количеството на калориите, а на някои по-силни синтетични консерви — дори и броят на конските сили…Само една голяма никелирана кутия, по-луксозна от другите, но също тъй добре запечатана, нямаше етикет и човек наистина не можеше да разбере какво лакомство се крие в нея.
След двайсетина дни, когато в никелираната кутия не беше останала нито прашинка …, получи се писмо от Торонто. Писмото бе пътувало цели три месеца и пликът му носеше явни следи от безотговорно скитничество по света. Ето какво пишеше стопанинът на малкото ресторантче в Торонто:
Драги братко,
С настоящето ида да ви известя, че на 6 того 8 часа вечерта нашата мила майка Ангелина почина тук от сърце след кратко боледуване. Горката женица не можа да свикне с тукашния живот и все за родния край мислеше… Преди да умре, мама Ангелина помоли да се изпратят тленните й останки в родината и да бъдат погребани там в родната земя. Като изпълняваме нейното последно желание, ние изгорихме тялото й в крематориума и с днешна поща ви изпращам нейния прах в един пакет с консерви. Там има една кутия, лъскава, без етикет, вие лесно ще я познаете. Погрижи се, братко, да изпълните и вие последното желание на майка и да погребете нейните тленни останки в родната земя.
Приеми много поздрави за тебе, Мара и Катеринка и оставам с почитание твой брат Анастас.
 

 
 
 
 

28.

Текст 1 е част от:

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
     Съветът по пощенска експлоатация, на основание на член 22, § 5, от Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен във Виена на 10 юли 1964 г., изготви следните правила за осигуряване изпълнението на услугата за пощенските колети.
Глава I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член RС 101
Използване на термина „колети”
1. Използването на съкращението „колет” в настоящият Правилник и неговия Заключителен протокол се прилага за всички колети. 
2. Колетите, превозвани по въздушен път с предимство, се наричат „въздушни колети”.
Член RC 102
Приложение на свободата на транзита
1. Страните-членки, които не осигуряват услугата за пратки с обявена стойност или които не поемат отговорност за ценности при извършвани превози от техни морски или въздушни служби, все пак са длъжни да упътват по най-бързите пътища и с най-сигурните средства затворените експеди-ции, които са им предадени от другите страни-членки.
Член RC 103
Неспазване на свободата на транзита
1. Прекратяването на пощенска услуга с страна-членка, която не спазва свободата на транзита трябва да бъде съобщено предварително на заинтересованите страни-членки и избрани пощенски оператори по електронен път или друго средство на далекосъобщенията. Фактът се съобщава на Международното бюро.
Текст 2
      Тогава именно гражданинът Скаридов изпита за пръв път в живота си истинско вълнение от така наречените връзки с чужбина. Той имаше по-голям брат, който бе заминал отдавна в Америка и след хиляди премеждия и несполуки бе успял да стане собственик на скромно ресторантче в Торонто. Когато научи за цивилното преображение на брата си, възпитаният вече в американска благотворителност българин започна да му изпраща редовно колети с дрехи, консерви и всевъзможни други синтетични чудеса. Тия колети озаряваха като ослепителни метеори сивото делнично всекидневие на гражданина Скаридов и хвърляха цялото семейство в панически възторг. 
     Неотдавна Скаридови получиха нов колет от Торонто. Събраха се радостно те около пакета, отвориха го нетърпеливо и заизваждаха отвътре познатите тенекиени кутии с чудесно нарисувани надписи, на които бе отпечатано не само съдържанието на кутията, но и количеството на калориите, а на някои по-силни синтетични консерви — дори и броят на конските сили…Само една голяма никелирана кутия, по-луксозна от другите, но също тъй добре запечатана, нямаше етикет и човек наистина не можеше да разбере какво лакомство се крие в нея.
След двайсетина дни, когато в никелираната кутия не беше останала нито прашинка …, получи се писмо от Торонто. Писмото бе пътувало цели три месеца и пликът му носеше явни следи от безотговорно скитничество по света. Ето какво пишеше стопанинът на малкото ресторантче в Торонто:
Драги братко,
С настоящето ида да ви известя, че на 6 того 8 часа вечерта нашата мила майка Ангелина почина тук от сърце след кратко боледуване. Горката женица не можа да свикне с тукашния живот и все за родния край мислеше… Преди да умре, мама Ангелина помоли да се изпратят тленните й останки в родината и да бъдат погребани там в родната земя. Като изпълняваме нейното последно желание, ние изгорихме тялото й в крематориума и с днешна поща ви изпращам нейния прах в един пакет с консерви. Там има една кутия, лъскава, без етикет, вие лесно ще я познаете. Погрижи се, братко, да изпълните и вие последното желание на майка и да погребете нейните тленни останки в родната земя.
Приеми много поздрави за тебе, Мара и Катеринка и оставам с почитание твой брат Анастас.
 

 
 
 
 

29.

Кое от следните словосъчетания е неправилно? 

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
     Съветът по пощенска експлоатация, на основание на член 22, § 5, от Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен във Виена на 10 юли 1964 г., изготви следните правила за осигуряване изпълнението на услугата за пощенските колети.
Глава I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член RС 101
Използване на термина „колети”
1. Използването на съкращението „колет” в настоящият Правилник и неговия Заключителен протокол се прилага за всички колети. 
2. Колетите, превозвани по въздушен път с предимство, се наричат „въздушни колети”.
Член RC 102
Приложение на свободата на транзита
1. Страните-членки, които не осигуряват услугата за пратки с обявена стойност или които не поемат отговорност за ценности при извършвани превози от техни морски или въздушни служби, все пак са длъжни да упътват по най-бързите пътища и с най-сигурните средства затворените експеди-ции, които са им предадени от другите страни-членки.
Член RC 103
Неспазване на свободата на транзита
1. Прекратяването на пощенска услуга с страна-членка, която не спазва свободата на транзита трябва да бъде съобщено предварително на заинтересованите страни-членки и избрани пощенски оператори по електронен път или друго средство на далекосъобщенията. Фактът се съобщава на Международното бюро.
Текст 2
      Тогава именно гражданинът Скаридов изпита за пръв път в живота си истинско вълнение от така наречените връзки с чужбина. Той имаше по-голям брат, който бе заминал отдавна в Америка и след хиляди премеждия и несполуки бе успял да стане собственик на скромно ресторантче в Торонто. Когато научи за цивилното преображение на брата си, възпитаният вече в американска благотворителност българин започна да му изпраща редовно колети с дрехи, консерви и всевъзможни други синтетични чудеса. Тия колети озаряваха като ослепителни метеори сивото делнично всекидневие на гражданина Скаридов и хвърляха цялото семейство в панически възторг. 
     Неотдавна Скаридови получиха нов колет от Торонто. Събраха се радостно те около пакета, отвориха го нетърпеливо и заизваждаха отвътре познатите тенекиени кутии с чудесно нарисувани надписи, на които бе отпечатано не само съдържанието на кутията, но и количеството на калориите, а на някои по-силни синтетични консерви — дори и броят на конските сили…Само една голяма никелирана кутия, по-луксозна от другите, но също тъй добре запечатана, нямаше етикет и човек наистина не можеше да разбере какво лакомство се крие в нея.
След двайсетина дни, когато в никелираната кутия не беше останала нито прашинка …, получи се писмо от Торонто. Писмото бе пътувало цели три месеца и пликът му носеше явни следи от безотговорно скитничество по света. Ето какво пишеше стопанинът на малкото ресторантче в Торонто:
Драги братко,
С настоящето ида да ви известя, че на 6 того 8 часа вечерта нашата мила майка Ангелина почина тук от сърце след кратко боледуване. Горката женица не можа да свикне с тукашния живот и все за родния край мислеше… Преди да умре, мама Ангелина помоли да се изпратят тленните й останки в родината и да бъдат погребани там в родната земя. Като изпълняваме нейното последно желание, ние изгорихме тялото й в крематориума и с днешна поща ви изпращам нейния прах в един пакет с консерви. Там има една кутия, лъскава, без етикет, вие лесно ще я познаете. Погрижи се, братко, да изпълните и вие последното желание на майка и да погребете нейните тленни останки в родната земя.
Приеми много поздрави за тебе, Мара и Катеринка и оставам с почитание твой брат Анастас.
 

 
 
 
 

30.

В кой ред е посочено НЕВЯРНО твърдение според текст 2? 

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително)!
Текст 1
     Съветът по пощенска експлоатация, на основание на член 22, § 5, от Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен във Виена на 10 юли 1964 г., изготви следните правила за осигуряване изпълнението на услугата за пощенските колети.
Глава I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член RС 101
Използване на термина „колети”
1. Използването на съкращението „колет” в настоящият Правилник и неговия Заключителен протокол се прилага за всички колети. 
2. Колетите, превозвани по въздушен път с предимство, се наричат „въздушни колети”.
Член RC 102
Приложение на свободата на транзита
1. Страните-членки, които не осигуряват услугата за пратки с обявена стойност или които не поемат отговорност за ценности при извършвани превози от техни морски или въздушни служби, все пак са длъжни да упътват по най-бързите пътища и с най-сигурните средства затворените експеди-ции, които са им предадени от другите страни-членки.
Член RC 103
Неспазване на свободата на транзита
1. Прекратяването на пощенска услуга с страна-членка, която не спазва свободата на транзита трябва да бъде съобщено предварително на заинтересованите страни-членки и избрани пощенски оператори по електронен път или друго средство на далекосъобщенията. Фактът се съобщава на Международното бюро.
Текст 2
      Тогава именно гражданинът Скаридов изпита за пръв път в живота си истинско вълнение от така наречените връзки с чужбина. Той имаше по-голям брат, който бе заминал отдавна в Америка и след хиляди премеждия и несполуки бе успял да стане собственик на скромно ресторантче в Торонто. Когато научи за цивилното преображение на брата си, възпитаният вече в американска благотворителност българин започна да му изпраща редовно колети с дрехи, консерви и всевъзможни други синтетични чудеса. Тия колети озаряваха като ослепителни метеори сивото делнично всекидневие на гражданина Скаридов и хвърляха цялото семейство в панически възторг. 
     Неотдавна Скаридови получиха нов колет от Торонто. Събраха се радостно те около пакета, отвориха го нетърпеливо и заизваждаха отвътре познатите тенекиени кутии с чудесно нарисувани надписи, на които бе отпечатано не само съдържанието на кутията, но и количеството на калориите, а на някои по-силни синтетични консерви — дори и броят на конските сили…Само една голяма никелирана кутия, по-луксозна от другите, но също тъй добре запечатана, нямаше етикет и човек наистина не можеше да разбере какво лакомство се крие в нея.
След двайсетина дни, когато в никелираната кутия не беше останала нито прашинка …, получи се писмо от Торонто. Писмото бе пътувало цели три месеца и пликът му носеше явни следи от безотговорно скитничество по света. Ето какво пишеше стопанинът на малкото ресторантче в Торонто:
Драги братко,
С настоящето ида да ви известя, че на 6 того 8 часа вечерта нашата мила майка Ангелина почина тук от сърце след кратко боледуване. Горката женица не можа да свикне с тукашния живот и все за родния край мислеше… Преди да умре, мама Ангелина помоли да се изпратят тленните й останки в родината и да бъдат погребани там в родната земя. Като изпълняваме нейното последно желание, ние изгорихме тялото й в крематориума и с днешна поща ви изпращам нейния прах в един пакет с консерви. Там има една кутия, лъскава, без етикет, вие лесно ще я познаете. Погрижи се, братко, да изпълните и вие последното желание на майка и да погребете нейните тленни останки в родната земя.
Приеми много поздрави за тебе, Мара и Катеринка и оставам с почитание твой брат Анастас.
 

 
 
 
 

31.

ВТОРИ МОДУЛ (60 минути) Отговорите на задачите със свободен отговор запишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място!

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 31. до 34. включително)!

ТЕКСТ 1

Пощенски колет е пощенска пратка с определени размери и тегло, обикновено съдържаща стоки с или без търговска стойност.

Пощенските колети са вътрешни (от/за страната) и международни (произхождащи от или с местоназначение друга държава).

Международните колети могат да се изпращат по земен или по въздушен път.

Пощенските колети имат следните ограничения за размери и тегло:

Вътрешни

– тегло до 20 кг;

- размери - за всяко едно от трите измерения (дължина, ширина и височина) - от 100 мм до 600 мм.

Международни

Ограниченията за размери и тегло на международните пощенски колети зависят от държавата на местоназначение и могат да бъдат:

- тегло - до 31,5 кг.

- размери - до 1,5 м за едно, което и да е от измеренията или 3 м за сбора от дължината и най-голямата обиколка, измерена не по дължината на пратката.

Чупливи колети - съдържащи предмети, които могат лесно да се счупят и обработката им изисква особено внимание.

Обременителни колети – размерите им превишават определени размери или по своята форма или структура не се поддават лесно за натоварване заедно с другите колети или изискват специални грижи.

Размери на обременителни колети:

вътрешни - до 1 м в едно от трите измерения (дължина, ширина и височина).

За чупливи и обременителни колети се заплаща по-висока цена на услугата.

ТЕКСТ 2

     Дядо Коледа вече е зарязал традиционния си еленски впряг и пътува нелегално към децата по света като товарна колетна пратка.

      В събота той пристигна в Горна Оряховица в обикновен картонен кашон, на които като подател бе изписан джуджето Буши от Финландия, а получател – добрите деца от Горна Оряховица. След като канапите на кашона бяха срязани, отвътре се показа в целия си блясък Добрият старец. За разлика от него Снежанка и джуджетата явно бяха пристигнали далеч по-комфортно и го посрещнаха свежи, бодри и усмихнати.

     Дядо Коледа участва в запалването светлините на коледната елха и остана да изгледа празничната програма. Накрая повече от час раздава автографи и стана герой на десетки селфита. Необичайната поява на Дядо Коледа стана повод за много шеги в железничарския град. „Сигурно няма пари да купи винетки на всичките елени или не си е платил лизинга за шейната и са му я конфискували”, цъкаха с език и съжалително клатеха глави местните зевзеци.

Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. В свитъка за свободните отговори запишете САМО буквите на ЧЕТИРИТЕ факта, които ОТСЪСТВАТ в посочените текстове.

 
 
 
 
 
 
 

32.

В свитъка за свободните отговори запишете кое е ОБЩОТО, за което се говори в ДВАТА текста.

ТЕКСТ 1 
Пощенски колет е пощенска пратка с определени размери и тегло, обикновено съдържаща стоки с или без търговска стойност.
Пощенските колети са вътрешни (от/за страната) и международни (произхождащи от или с местоназначение друга държава).
Международните колети могат да се изпращат по земен или по въздушен път.
Пощенските колети имат следните ограничения за размери и тегло:
Вътрешни
– тегло до 20 кг;
- размери - за всяко едно от трите измерения (дължина, ширина и височина) - от 100 мм до 600 мм.
Международни
Ограниченията за размери и тегло на международните пощенски колети зависят от държавата на местоназначение и могат да бъдат:
- тегло - до 31,5 кг.
- размери - до 1,5 м за едно, което и да е от измеренията или 3 м за сбора от дължината и най-голямата обиколка, измерена не по дължината на пратката.
Чупливи колети - съдържащи предмети, които могат лесно да се счупят и обработката им изисква особено внимание.
Обременителни колети – размерите им превишават определени размери или по своята форма или структура не се поддават лесно за натоварване заедно с другите колети или изискват специални грижи.
Размери на обременителни колети:
- вътрешни - до 1 м в едно от трите измерения (дължина, ширина и височина).
За чупливи и обременителни колети се заплаща по-висока цена на услугата.
ТЕКСТ 2
     Дядо Коледа вече е зарязал традиционния си еленски впряг и пътува нелегално към децата по света като товарна колетна пратка. 
      В събота той пристигна в Горна Оряховица в обикновен картонен кашон, на които като подател бе изписан джуджето Буши от Финландия, а получател – добрите деца от Горна Оряховица. След като канапите на кашона бяха срязани, отвътре се показа в целия си блясък Добрият старец. За разлика от него Снежанка и джуджетата явно бяха пристигнали далеч по-комфортно и го посрещнаха свежи, бодри и усмихнати. 
     Дядо Коледа участва в запалването светлините на коледната елха и остана да изгледа празничната програма. Накрая повече от час раздава автографи и стана герой на десетки селфита. Необичайната поява на Дядо Коледа стана повод за много шеги в железничарския град. „Сигурно няма пари да купи винетки на всичките елени или не си е платил лизинга за шейната и са му я конфискували”, цъкаха с език и съжалително клатеха глави местните зевзеци.
 

33.

В свитъка за свободни отговори формулирайте в 2 – 3 изречения собствена теза по ЕДНА от посочените теми:

Колетът, който искам да получа

Колетът, който искам да изпратя

 

 

34.

В свитъка за свободните отговори запишете сбито и кратко основното от съдържанието на текст 2.

ТЕКСТ 1 
Пощенски колет е пощенска пратка с определени размери и тегло, обикновено съдържаща стоки с или без търговска стойност.
Пощенските колети са вътрешни (от/за страната) и международни (произхождащи от или с местоназначение друга държава).
Международните колети могат да се изпращат по земен или по въздушен път.
Пощенските колети имат следните ограничения за размери и тегло:
Вътрешни
– тегло до 20 кг;
- размери - за всяко едно от трите измерения (дължина, ширина и височина) - от 100 мм до 600 мм.
Международни
Ограниченията за размери и тегло на международните пощенски колети зависят от държавата на местоназначение и могат да бъдат:
- тегло - до 31,5 кг.
- размери - до 1,5 м за едно, което и да е от измеренията или 3 м за сбора от дължината и най-голямата обиколка, измерена не по дължината на пратката.
Чупливи колети - съдържащи предмети, които могат лесно да се счупят и обработката им изисква особено внимание.
Обременителни колети – размерите им превишават определени размери или по своята форма или структура не се поддават лесно за натоварване заедно с другите колети или изискват специални грижи.
Размери на обременителни колети:
- вътрешни - до 1 м в едно от трите измерения (дължина, ширина и височина).
За чупливи и обременителни колети се заплаща по-висока цена на услугата.
ТЕКСТ 2
     Дядо Коледа вече е зарязал традиционния си еленски впряг и пътува нелегално към децата по света като товарна колетна пратка. 
      В събота той пристигна в Горна Оряховица в обикновен картонен кашон, на които като подател бе изписан джуджето Буши от Финландия, а получател – добрите деца от Горна Оряховица. След като канапите на кашона бяха срязани, отвътре се показа в целия си блясък Добрият старец. За разлика от него Снежанка и джуджетата явно бяха пристигнали далеч по-комфортно и го посрещнаха свежи, бодри и усмихнати. 
     Дядо Коледа участва в запалването светлините на коледната елха и остана да изгледа празничната програма. Накрая повече от час раздава автографи и стана герой на десетки селфита. Необичайната поява на Дядо Коледа стана повод за много шеги в железничарския град. „Сигурно няма пари да купи винетки на всичките елени или не си е платил лизинга за шейната и са му я конфискували”, цъкаха с език и съжалително клатеха глави местните зевзеци.
 

35.

За всяко празно място изберете НАЙ-УМЕСТНАТА от думите и я запишете срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори.

Вътрешните и входящите международни колетни …………………./А/ се доставят на …………………………/Б/ или на упълномощено от него лице срещу подпис до 20 дни след получаването им в пощенската станция по доставяне, след което се връщат на …………………………./В/. Колетните пратки се доставят в пощенската станция. На адреса на получателя се доставят срещу …………………………………/Г/ на допълнителна цена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.

В свитъка за свободните отговори запишете правилните ФОРМИ на думите, поставени в скоби.

А)Членуване –

/Министър/ на финансите Владислав Горанов ще поиска становище на /Европейска/ банка за възстановяване и развитие по /случай/.

Б)Местоимения – 

Не мога да се сетя за /кой, кого/ ми говориш.

двамата заедно не можеха да се нарадват на дъщеря си Кейт (кръстена Катерина), /чиито,чийто/ тен на лицето според тях беше станал благородно матов.

Зная /моите, своите/ задължения и си ги спазвам, той знае /своите, неговите/ задължения.

В)Учтива форма - Господине, бихте ли ни (казал), кога сте /решил/ да напишете писмото, без да сте /уведомен/, че ръководството е съгласно.

37.

В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. Препишете текста в свитъка за свободните отговори, като поставите пропуснатите знаци.

Разбира се тайнствената кутия бе веднага отворена и пред любопитните погледи на озадаченото семейство се откри някакъв сив прах от неизвестен произход. Бащата наплюнчи пръста си, натопи го в загадъчната субстанция после го облиза и дълго и замислено мляска, за да разбере вкуса му. Най-сетне с непогрешимия си чревоугоднически инстинкт той установи, че това е някакъв нов витамин още непознат на европейската наука.

— Американците са майстори на витамините само те могат да открият такова нещо рече авторитетно Скаридов и тоя път налапа цяла лъжичка от съдържанието на никелираната кутия.

38.

Прочетете стихотворението откъс от стихотворението „Един убит“ на Д. Дебелянов и изпълнете задачите към него (38. задача и 39. задача)!

Той не ни е вече враг - 
живите от враговете 
бурна ги вълна помете 
нейде към отсрещний бряг.

 

Ето, в хлътналия слог 
легнал е спокойно бледен 
с примирена скръб загледан 
в свода ясен и дълбок.

 

И по сивата земя, 
топлена от ласки южни, 
трепкат плахи и ненужни 
с кръв напръскани писма.

 

Кой е той и де е бил? 
Чий го зов при нас доведе, 
в ден на вихрени победи 
да умре непобедил?

 

Клета майчина ръка, 
ти ли го в неволя черна 
с думи на любов безмерна 
утеши и приласка?

В свитъка за свободните отговори посочете с ЦИТАТИ от текста ДВА ПРИМЕРА, дават представа за убития враг според текста.

39.

Прочетете стихотворението откъс от стихотворението „Един убит“ на Д. Дебелянов и изпълнете задачите към него (38. задача и 39. задача)!

Той не ни е вече враг - 
живите от враговете 
бурна ги вълна помете 
нейде към отсрещний бряг.

 

Ето, в хлътналия слог 
легнал е спокойно бледен 
с примирена скръб загледан 
в свода ясен и дълбок.

 

И по сивата земя, 
топлена от ласки южни, 
трепкат плахи и ненужни 
с кръв напръскани писма.

 

Кой е той и де е бил? 
Чий го зов при нас доведе, 
в ден на вихрени победи 
да умре непобедил?

 

Клета майчина ръка, 
ти ли го в неволя черна 
с думи на любов безмерна 
утеши и приласка?

 

В свитъка за свободните отговори със СВОИ ДУМИ посочете ДВЕ ОСНОВАНИЯ за това, че авторът изпитва жал, а не омраза към врага.

40.

Свържете името на героя с името на автора, от чиято литературна творба е съответния герой. Избройте верните отговори в прозореца за свободен отговор.

А/Албена

Б/отец Никодим

Димитър Талев     Димитър Димов      Елин Пелин          Йордан Йовков

Свържете името на героя с литературната творба, от която е съответният герой. Избройте верните отговори в прозореца за свободен отговор.

В/Стоилка

Г/Султана

„Другоселец“     „Задушница“     „Железният светилник“     „Занемелите камбани“

Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор. Избройте верните отговори в прозореца за свободен отговор.

Д/“Песен на човека“

Е/“Самотен гроб в самотен кът“

Пенчо Славейков     Пейо Яворов    Никола Вапцаров     Димчо Дебелянов

41.

ТРЕТИ МОДУЛ (120 минути) Аргументативния текст напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място!

 

Прочетете следния откъс от романа “Железният светилник”. Като имате предвид финала на романа коментирайте в обем до 4 страници проблема за необходимостта да защитаваме “открито своето право на живот, на лична свобода” .Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе.

 

Женитбата на хаджи Серафимовата внука и Стоян Глаушев от село Гранче беше голямо събитие в живота на града. От дълги години животът на преспанци течеше като тиха вода по определено, открай време издълбано корито и не се помнеше вече водата да е прииждала буйно, да е надхвърляла високите брегове. Далечното минало беше приказка или песен за било и небило, за мъртъв и погребан вече живот, мъгляв спомен, потиснати копнежи и безнадеждна тъга. Минали бяха векове и всеки нов ден приличаше на отминалия, тоя малък свят беше заключен здраво в начупения кръг на околните планини, рядко се случваше да потрепне по гладката повърхност на тихата вода бледо отражение на далечен пожар, да я раздвижи внезапен, долетял отдалеко вихър или някоя дръзка ръка да счупи с камък сивото й огледало.

Тоя път хаджи Серафимовата внука хвърли камък в тихата вода. Смелата постъпка на Султана предизвикваше безсилната злоба на всички, които отдавна бяха загубили всякаква смелост. нейната самонадеяност предизвикваше неподозирана ярост в тия, които никога не са имали своя свободна воля. пренебрежението към установения от векове непокътнат ред в отношения, обичаи и нрави, в наготово приетите схващания за морал и чест хвърляха в тревога тия, които се бояха от всяка промяна; и най-сетне, храбростта й да защити открито своето право на живот, на лична свобода предизвикваше жестокостта на всички лицемери, които се задушаваха под тежестта на оковите, що сами си бяха надянали. Всички тия люде нямаха друго оръжие освен злия език и злия присмех.

 

 

Желаем ви приятна работа!