Онлайн изпити, матури 12 клас (ДЗИ) и НВО за 7 клас

Здравейте ученици от 7-ми и 12-ти клас!

Тук ще можете да решавате безплатни онлайн изпити по БЕЛ за 12-ти и 7-ми клас (матури, ДЗИ, НВО) с класация и оценка. Можете да разгледате и изберете желания изпит като скролнете по-долу. Тествайте вашите знания по БЕЛ и литература онлайн. Желаем Ви успех и висока оценка!

Програмата за оценяване на изпитите е направена от Иван Димов - магистър по информатика от Linneuniversitetet, Швеция.

Сборник - 7 клас - Пробен изпит 2 60 минути

1.

Текст 1 е откъс от?

ПРОЧЕТЕТЕ ДВАТА ТЕКСТА, ЗА ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДАЧИ 1-15 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Текст 1

       В България идеята за издаването на национална „Червена книга“ е на бележития зоолог и природозащитник Николай Боев. Първото ѝ издание излиза в 2 тома – през 1984г.,  първи том, посветен на растенията, а през 1985г, втори том, посветен на животните. Преди това в света вече са издадени няколко подобни книги. Вече има второ издание на Червената книга на застрашените растителни и животински видове в България (информация към 2012 г.)

   До всяка илюстрация на животните в Червената книга има специален знак – лък със стрела, символизиращ състоянието на вида. За изчезналите видове той е черен, за застрашените – червен, а за редките – жълт. В Червената книга за животните са включени птици, бозайници, риби, влечуги и земноводни.

     Второто издание на Червената книга се изготвя според новите по-прецизни критерии за оценка на застрашеността на видовете, изработени от Международния съюз за защита на природата (IUCN). В това издание намират място 285 вида животни, около 550 вида висши растения и 150 вида гъби, които получават различен статут – изчезнали, критично застрашени, уязвими и т.н. Второто издание на Червената книга на застрашената флора и фауна в България съдържа и трети том, посветен на застрашените местообитания – много важен фактор за оцеляването на видовете. При последните 50 – 60 г. в България са изчезнали около 30 вида растения и 16 вида животни. Освен това около 400 вида растения и 78 вида животни са застрашени от изчезване.

Текст 2 – Таблица за състоянието на

застрашените видове в България

 

ПТИЦИ

БОЗАЙНИЦИ

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ

РИБИ

 

Под защита са 327 от общо 409 вида птици в България.

В Червената книга на България са вписани 19 бозайника

В Червената книга на България са вписани 2 земноводни -  алпийски тритон и сирийска чесновница

В Червената книга са вписани 2 кръглоусти риби.

 

 

В Червената книга са включени 140

Черноморският тюлен-монах се счита за изчезнал, макар че отделни екземпляри са били виждани за последен път през 1991г.

В Червената книга на България са вписани 13 влечуги.

В Червената книга са вписани 22 костни риби.

 

 

9 вида птици вече са вписани като изчезнали

Изчезнала е европейската норка

Отделен раздел има за защитените видове.

Отделен раздел има за защитените видове.

 

3 вида вече не гнездят в България – брадат лешояд, момин жерав и стрепет

От местните породи домашни животни са изчезнали 6 – риломанастирска овца, местна клепоуха свиня, местна правоуха свиня, делиормански кон, камчийски кон и рилски кон.

Защитени видове са: смок мишкар, змиегущер, леопардов смок, шипоопашата костенурка и др.

Застрашени от изчезване са  див шаран, кавказко попче, дунавска минога, шип и др.

 

 
 
 
 

2.

Кое е вярно за двата текста?

ПРОЧЕТЕТЕ ДВАТА ТЕКСТА, ЗА ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДАЧИ 1-15 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Текст 1

       В България идеята за издаването на национална „Червена книга“ е на бележития зоолог и природозащитник Николай Боев. Първото ѝ издание излиза в 2 тома – през 1984г.,  първи том, посветен на растенията, а през 1985г, втори том, посветен на животните. Преди това в света вече са издадени няколко подобни книги. Вече има второ издание на Червената книга на застрашените растителни и животински видове в България (информация към 2012 г.)

   До всяка илюстрация на животните в Червената книга има специален знак – лък със стрела, символизиращ състоянието на вида. За изчезналите видове той е черен, за застрашените – червен, а за редките – жълт. В Червената книга за животните са включени птици, бозайници, риби, влечуги и земноводни.

     Второто издание на Червената книга се изготвя според новите по-прецизни критерии за оценка на застрашеността на видовете, изработени от Международния съюз за защита на природата (IUCN). В това издание намират място 285 вида животни, около 550 вида висши растения и 150 вида гъби, които получават различен статут – изчезнали, критично застрашени, уязвими и т.н. Второто издание на Червената книга на застрашената флора и фауна в България съдържа и трети том, посветен на застрашените местообитания – много важен фактор за оцеляването на видовете. При последните 50 – 60 г. в България са изчезнали около 30 вида растения и 16 вида животни. Освен това около 400 вида растения и 78 вида животни са застрашени от изчезване.

Текст 2 – Таблица за състоянието на

застрашените видове в България

 

ПТИЦИ

БОЗАЙНИЦИ

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ

РИБИ

 

Под защита са 327 от общо 409 вида птици в България.

В Червената книга на България са вписани 19 бозайника

В Червената книга на България са вписани 2 земноводни -  алпийски тритон и сирийска чесновница

В Червената книга са вписани 2 кръглоусти риби.

 

 

В Червената книга са включени 140

Черноморският тюлен-монах се счита за изчезнал, макар че отделни екземпляри са били виждани за последен път през 1991г.

В Червената книга на България са вписани 13 влечуги.

В Червената книга са вписани 22 костни риби.

 

 

9 вида птици вече са вписани като изчезнали

Изчезнала е европейската норка

Отделен раздел има за защитените видове.

Отделен раздел има за защитените видове.

 

3 вида вече не гнездят в България – брадат лешояд, момин жерав и стрепет

От местните породи домашни животни са изчезнали 6 – риломанастирска овца, местна клепоуха свиня, местна правоуха свиня, делиормански кон, камчийски кон и рилски кон.

Защитени видове са: смок мишкар, змиегущер, леопардов смок, шипоопашата костенурка и др.

Застрашени от изчезване са  див шаран, кавказко попче, дунавска минога, шип и др.

 

 
 
 
 

3.

Изберете правилната комбинация от буква и цифра, така че да се получат верни според информацията от първия и втория текст изречения.

 

А

До всяка илюстрация на животните в Червената книга има специален знак 

1

-  алпийски тритон и сирийска чесновница

Б

3 вида вече не гнездят в България

2

– лък със стрела, символизиращ състоянието на вида.

В

За изчезналите видове той е черен, за застрашените 

3

– брадат лешояд, момин жерав и стрепет

Г

В Червената книга на България са вписани 2 земноводни

4

– червен, а за редките – жълт.

ПРОЧЕТЕТЕ ДВАТА ТЕКСТА, ЗА ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДАЧИ 1-15 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Текст 1

       В България идеята за издаването на национална „Червена книга“ е на бележития зоолог и природозащитник Николай Боев. Първото ѝ издание излиза в 2 тома – през 1984г.,  първи том, посветен на растенията, а през 1985г, втори том, посветен на животните. Преди това в света вече са издадени няколко подобни книги. Вече има второ издание на Червената книга на застрашените растителни и животински видове в България (информация към 2012 г.)

   До всяка илюстрация на животните в Червената книга има специален знак – лък със стрела, символизиращ състоянието на вида. За изчезналите видове той е черен, за застрашените – червен, а за редките – жълт. В Червената книга за животните са включени птици, бозайници, риби, влечуги и земноводни.

     Второто издание на Червената книга се изготвя според новите по-прецизни критерии за оценка на застрашеността на видовете, изработени от Международния съюз за защита на природата (IUCN). В това издание намират място 285 вида животни, около 550 вида висши растения и 150 вида гъби, които получават различен статут – изчезнали, критично застрашени, уязвими и т.н. Второто издание на Червената книга на застрашената флора и фауна в България съдържа и трети том, посветен на застрашените местообитания – много важен фактор за оцеляването на видовете. При последните 50 – 60 г. в България са изчезнали около 30 вида растения и 16 вида животни. Освен това около 400 вида растения и 78 вида животни са застрашени от изчезване.

Текст 2 – Таблица за състоянието на

застрашените видове в България

 

ПТИЦИ

БОЗАЙНИЦИ

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ

РИБИ

 

Под защита са 327 от общо 409 вида птици в България.

В Червената книга на България са вписани 19 бозайника

В Червената книга на България са вписани 2 земноводни -  алпийски тритон и сирийска чесновница

В Червената книга са вписани 2 кръглоусти риби.

 

 

В Червената книга са включени 140

Черноморският тюлен-монах се счита за изчезнал, макар че отделни екземпляри са били виждани за последен път през 1991г.

В Червената книга на България са вписани 13 влечуги.

В Червената книга са вписани 22 костни риби.

 

 

9 вида птици вече са вписани като изчезнали

Изчезнала е европейската норка

Отделен раздел има за защитените видове.

Отделен раздел има за защитените видове.

 

3 вида вече не гнездят в България – брадат лешояд, момин жерав и стрепет

От местните породи домашни животни са изчезнали 6 – риломанастирска овца, местна клепоуха свиня, местна правоуха свиня, делиормански кон, камчийски кон и рилски кон.

Защитени видове са: смок мишкар, змиегущер, леопардов смок, шипоопашата костенурка и др.

Застрашени от изчезване са  див шаран, кавказко попче, дунавска минога, шип и др.

 

 

 
 
 
 

4.

Каква е връзката между двата източника на информация?

ПРОЧЕТЕТЕ ДВАТА ТЕКСТА, ЗА ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДАЧИ 1-15 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Текст 1

       В България идеята за издаването на национална „Червена книга“ е на бележития зоолог и природозащитник Николай Боев. Първото ѝ издание излиза в 2 тома – през 1984г.,  първи том, посветен на растенията, а през 1985г, втори том, посветен на животните. Преди това в света вече са издадени няколко подобни книги. Вече има второ издание на Червената книга на застрашените растителни и животински видове в България (информация към 2012 г.)

   До всяка илюстрация на животните в Червената книга има специален знак – лък със стрела, символизиращ състоянието на вида. За изчезналите видове той е черен, за застрашените – червен, а за редките – жълт. В Червената книга за животните са включени птици, бозайници, риби, влечуги и земноводни.

     Второто издание на Червената книга се изготвя според новите по-прецизни критерии за оценка на застрашеността на видовете, изработени от Международния съюз за защита на природата (IUCN). В това издание намират място 285 вида животни, около 550 вида висши растения и 150 вида гъби, които получават различен статут – изчезнали, критично застрашени, уязвими и т.н. Второто издание на Червената книга на застрашената флора и фауна в България съдържа и трети том, посветен на застрашените местообитания – много важен фактор за оцеляването на видовете. При последните 50 – 60 г. в България са изчезнали около 30 вида растения и 16 вида животни. Освен това около 400 вида растения и 78 вида животни са застрашени от изчезване.

Текст 2 – Таблица за състоянието на

застрашените видове в България

 

ПТИЦИ

БОЗАЙНИЦИ

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ

РИБИ

 

Под защита са 327 от общо 409 вида птици в България.

В Червената книга на България са вписани 19 бозайника

В Червената книга на България са вписани 2 земноводни -  алпийски тритон и сирийска чесновница

В Червената книга са вписани 2 кръглоусти риби.

 

 

В Червената книга са включени 140

Черноморският тюлен-монах се счита за изчезнал, макар че отделни екземпляри са били виждани за последен път през 1991г.

В Червената книга на България са вписани 13 влечуги.

В Червената книга са вписани 22 костни риби.

 

 

9 вида птици вече са вписани като изчезнали

Изчезнала е европейската норка

Отделен раздел има за защитените видове.

Отделен раздел има за защитените видове.

 

3 вида вече не гнездят в България – брадат лешояд, момин жерав и стрепет

От местните породи домашни животни са изчезнали 6 – риломанастирска овца, местна клепоуха свиня, местна правоуха свиня, делиормански кон, камчийски кон и рилски кон.

Защитени видове са: смок мишкар, змиегущер, леопардов смок, шипоопашата костенурка и др.

Застрашени от изчезване са  див шаран, кавказко попче, дунавска минога, шип и др.

 

 
 
 
 

5.

Каква информация НЕ може да се извлече от Текст 2?

Текст 2 – Таблица за състоянието на

застрашените видове в България

 

ПТИЦИ

БОЗАЙНИЦИ

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ

РИБИ

 

Под защита са 327 от общо 409 вида птици в България.

В Червената книга на България са вписани 19 бозайника

В Червената книга на България са вписани 2 земноводни -  алпийски тритон и сирийска чесновница

В Червената книга са вписани 2 кръглоусти риби.

 

 

В Червената книга са включени 140

Черноморският тюлен-монах се счита за изчезнал, макар че отделни екземпляри са били виждани за последен път през 1991г.

В Червената книга на България са вписани 13 влечуги.

В Червената книга са вписани 22 костни риби.

 

 

9 вида птици вече са вписани като изчезнали

Изчезнала е европейската норка

Отделен раздел има за защитените видове.

Отделен раздел има за защитените видове.

 

3 вида вече не гнездят в България – брадат лешояд, момин жерав и стрепет

От местните породи домашни животни са изчезнали 6 – риломанастирска овца, местна клепоуха свиня, местна правоуха свиня, делиормански кон, камчийски кон и рилски кон.

Защитени видове са: смок мишкар, змиегущер, леопардов смок, шипоопашата костенурка и др.

Застрашени от изчезване са  див шаран, кавказко попче, дунавска минога, шип и др.

 

 
 
 
 

6.

Коя от посочените думи НЕ е синоним на подчертаната в Текст 1 дума  прецизни?

Текст 1

       В България идеята за издаването на национална „Червена книга“ е на бележития зоолог и природозащитник Николай Боев. Първото ѝ издание излиза в 2 тома – през 1984г.,  първи том, посветен на растенията, а през 1985г, втори том, посветен на животните. Преди това в света вече са издадени няколко подобни книги. Вече има второ издание на Червената книга на застрашените растителни и животински видове в България (информация към 2012 г.)

   До всяка илюстрация на животните в Червената книга има специален знак – лък със стрела, символизиращ състоянието на вида. За изчезналите видове той е черен, за застрашените – червен, а за редките – жълт. В Червената книга за животните са включени птици, бозайници, риби, влечуги и земноводни.

     Второто издание на Червената книга се изготвя според новите по-прецизни критерии за оценка на застрашеността на видовете, изработени от Международния съюз за защита на природата (IUCN). В това издание намират място 285 вида животни, около 550 вида висши растения и 150 вида гъби, които получават различен статут – изчезнали, критично застрашени, уязвими и т.н. Второто издание на Червената книга на застрашената флора и фауна в България съдържа и трети том, посветен на застрашените местообитания – много важен фактор за оцеляването на видовете. При последните 50 – 60 г. в България са изчезнали около 30 вида растения и 16 вида животни. Освен това около 400 вида растения и 78 вида животни са застрашени от изчезване.

 
 
 
 

7.

Употребената в Текст 1 дума символизиращ означава:

Текст 1

       В България идеята за издаването на национална „Червена книга“ е на бележития зоолог и природозащитник Николай Боев. Първото ѝ издание излиза в 2 тома – през 1984г.,  първи том, посветен на растенията, а през 1985г, втори том, посветен на животните. Преди това в света вече са издадени няколко подобни книги. Вече има второ издание на Червената книга на застрашените растителни и животински видове в България (информация към 2012 г.)

   До всяка илюстрация на животните в Червената книга има специален знак – лък със стрела, символизиращ състоянието на вида. За изчезналите видове той е черен, за застрашените – червен, а за редките – жълт. В Червената книга за животните са включени птици, бозайници, риби, влечуги и земноводни.

     Второто издание на Червената книга се изготвя според новите по-прецизни критерии за оценка на застрашеността на видовете, изработени от Международния съюз за защита на природата (IUCN). В това издание намират място 285 вида животни, около 550 вида висши растения и 150 вида гъби, които получават различен статут – изчезнали, критично застрашени, уязвими и т.н. Второто издание на Червената книга на застрашената флора и фауна в България съдържа и трети том, посветен на застрашените местообитания – много важен фактор за оцеляването на видовете. При последните 50 – 60 г. в България са изчезнали около 30 вида растения и 16 вида животни. Освен това около 400 вида растения и 78 вида животни са застрашени от изчезване.

 
 
 
 

8.

Каква е връзката между простите изречения в следното сложно изречение?

Черноморският тюлен-монах се счита за изчезнал, макар че отделни екземпляри са били виждани за последен път през 1991г.

 
 
 
 

9.

Кое е вярното твърдение за всички изречения от първия абзац на  Текст 1?

Текст 1

       В България идеята за издаването на национална „Червена книга“ е на бележития зоолог и природозащитник Николай Боев. Първото ѝ издание излиза в 2 тома – през 1984г.,  първи том, посветен на растенията, а през 1985г, втори том, посветен на животните. Преди това в света вече са издадени няколко подобни книги. Вече има второ издание на Червената книга на застрашените растителни и животински видове в България (информация към 2012 г.)

   До всяка илюстрация на животните в Червената книга има специален знак – лък със стрела, символизиращ състоянието на вида. За изчезналите видове той е черен, за застрашените – червен, а за редките – жълт. В Червената книга за животните са включени птици, бозайници, риби, влечуги и земноводни.

     Второто издание на Червената книга се изготвя според новите по-прецизни критерии за оценка на застрашеността на видовете, изработени от Международния съюз за защита на природата (IUCN). В това издание намират място 285 вида животни, около 550 вида висши растения и 150 вида гъби, които получават различен статут – изчезнали, критично застрашени, уязвими и т.н. Второто издание на Червената книга на застрашената флора и фауна в България съдържа и трети том, посветен на застрашените местообитания – много важен фактор за оцеляването на видовете. При последните 50 – 60 г. в България са изчезнали около 30 вида растения и 16 вида животни. Освен това около 400 вида растения и 78 вида животни са застрашени от изчезване.

 
 
 
 

10.

Кое е вярното твърдение за последното изречение в Текст 1?

Текст 1

       В България идеята за издаването на национална „Червена книга“ е на бележития зоолог и природозащитник Николай Боев. Първото ѝ издание излиза в 2 тома – през 1984г.,  първи том, посветен на растенията, а през 1985г, втори том, посветен на животните. Преди това в света вече са издадени няколко подобни книги. Вече има второ издание на Червената книга на застрашените растителни и животински видове в България (информация към 2012 г.)

   До всяка илюстрация на животните в Червената книга има специален знак – лък със стрела, символизиращ състоянието на вида. За изчезналите видове той е черен, за застрашените – червен, а за редките – жълт. В Червената книга за животните са включени птици, бозайници, риби, влечуги и земноводни.

     Второто издание на Червената книга се изготвя според новите по-прецизни критерии за оценка на застрашеността на видовете, изработени от Международния съюз за защита на природата (IUCN). В това издание намират място 285 вида животни, около 550 вида висши растения и 150 вида гъби, които получават различен статут – изчезнали, критично застрашени, уязвими и т.н. Второто издание на Червената книга на застрашената флора и фауна в България съдържа и трети том, посветен на застрашените местообитания – много важен фактор за оцеляването на видовете. При последните 50 – 60 г. в България са изчезнали около 30 вида растения и 16 вида животни. Освен това около 400 вида растения и 78 вида животни са застрашени от изчезване.

 
 
 
 

11.

Кое твърдение е вярно?

Прочетете изречението от Текст 2  и изпълнете задачи 11-13 включително.    

Черноморският тюлен-монах се счита за изчезнал, макар че отделни екземпляри са били виждани за последен път през 1991г.

 
 
 
 

12.

Извадете предлозите, употребени в това изречение.

Прочетете изречението от Текст 2  и изпълнете задачи 11-13 включително.    

Черноморският тюлен-монах се счита за изчезнал, макар че отделни екземпляри са били виждани за последен път през 1991г.

13.

Обяснете каква е функцията на запетаята в изречението.

 

Прочетете изречението от Текст 2  и изпълнете задачи 11-13 включително.    

Черноморският тюлен-монах се счита за изчезнал, макар че отделни екземпляри са били виждани за последен път през 1991г.

14.

Извадете причастията от изречението:  Девет вида птици вече са вписани като изчезнали.

За всяко от тях запишете какъв вид е, основната форма на глагола, от който е образувано и спрежението на този глагол.

15.

Посочете вярното твърдение. В изречението Защитени видове са: смок мишкар, змиегущер, леопардов смок, шипоопашата костенурка и др. има:

 
 
 
 

16.

За кого се отнася следният факт: „Роден през 1880г. в голямо селско семейство в Жеравна, той прекарва детските и част от юношеските си години в този изпълнен с романтични предания Старопланински край.

 
 
 
 

17.

Какъв момент от композицията на разказа „Една българка“ е съобщението, че „Илийца е умряла отдавна. Но полуумрялото дете оживя и сега е здрав левент и се нарича майор П.“

 
 
 
 

18.

С какъв композиционен похват е предадена срещата на Алеко с Ниагара, разсъждавайки преди това за влюбения момък, за младоженеца за Свети Петър.

 
 
 
 

19.

Определяме израза „Аферим, бабо, машаллах!“ в началото на разказа „Една българка“ като:

 
 
 
 

20.

Значението на кой от следните фразеологизми се свежда до значението на думата НЕБРЕЖНО?

 
 
 
 

21.

Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата за пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време.

- Крумов! - казваше един друг хъш, като се обръщаше към един бакалин: - Заеми ми два франка още.

 
 
 
 

22.

Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни грешки, както и грешките при членуване.

 

Гроздето се характеризира с сферични или увални плодове растящи на купчини наречени гроздове обединяващи от 15 до 300 зърна (индивидуални плодчета). Цвета на плодовете е с разнообразен отенък от светло зелено, жълто, кехлибарено, розово, червено, синьо, до тъмно виолетово и дори черно. За разлика от някои цитрусови плодове зреенето на гроздето не се стимолира от етилен. Когато плодовете озреят в тях, се открива високо садържание на  захари.

23.

Запишете заглавията на произведенията, от които са следните цитати:

 

А/“Караул! Караул!“

Б/“Луда, не луда, ще вървя“

В/“Вий нали бяхте министър в София?“

Г/“той ме е прегърнал с клони, аз съм в него вейки свряла“

24.

Запишете имената на литературните герои, които произнасят тези думи:

А/“О, мамке! Та то е умряло, ръчиците му лед!“

Б/“Къде ще се дяна, бабо, сега?

В/“Тука ли е Дяконът?“

Г/“Синко, ела по мене: долу е…“

25.

Запишете в две-три изречения внушението на израза   вода и суша – необятен,/света ще бъде сън за нас, употребен в Яворовата творба „Заточеници“.