Онлайн изпити, матури 12 клас (ДЗИ) и НВО за 7 клас

Здравейте ученици от 7-ми и 12-ти клас!

Тук ще можете да решавате безплатни онлайн изпити по БЕЛ за 12-ти и 7-ми клас (матури, ДЗИ, НВО) с класация и оценка. Можете да разгледате и изберете желания изпит като скролнете по-долу. Тествайте вашите знания по БЕЛ и литература онлайн. Желаем Ви успех и висока оценка!

Програмата за оценяване на изпитите е направена от Иван Димов - магистър по информатика от Linneuniversitetet, Швеция.

Сборник - 7 клас - Пробен изпит 3 60 минути

1.

ПРОЧЕТЕТЕ ДВАТА ТЕКСТА, ЗА ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДАЧИ 1-15 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Текст 1

     Компютърната игра е видеоигра, която се играе предимно на персонален компютър. Играта, сама по себе си, предполага участието на поне един играч, който може да влияе на средата, в която е поставен. Компютърните игри се създават от специализирани софтуерни компании, често в сътрудничество с различни специалисти и се публикуват самостоятелно или чрез външна фирма. Разпространяват се на твърди носители, като DVD-та или CD-та, свалят се от интернет за изпробване, или се използват специализирани онлайн услуги за доставка. Има различни жанрове в компютърните игри.

      Игрите, които са правени с друга цел освен забавление, са наричани сериозни игри. Сериозните игри взаимстват от всички игрови жанрове. Най-популярни са рекламните игри и детски образователни игри, а за професионално обучение широко са се наложили пилотните симулации, военните и медицинските обучения.

 

Текст 2

Жанрове в компютърните игри

Стратегическа симулация

Често се нарича „стратегия“. Това е игра, в която потребителят управлява „ресурси“ (икономически, военни) и ги използва по специфичен начин, за да постигне крайната цел, която може да бъде политическо, икономическо, военно надмощие.

Екшън

Името произлиза от английската дума „action“, означаваща „действие“. Тези игри наблягат на насилието в един или друг вид. Обикновено става дума за противопоставяне на играча срещу един (рядко и повече) равностоен опонент.

Ролева игра

Игра, в която играчът поема управлението на герой или група герои, като всеки от тях притежава индивидуални статистики и умения, които се развиват и обновяват.  Целта отново е избиването на армии от вражески единици, но играчите притежават инвентар – набор от предмети, които могат да екипират или продават, за да събират пари за по-добра екипировка.

Приключенска игра

Този тип игри предполага наблягане на историята. Играта протича в диалози с героите от света на играта и събиране на различни предмети и пособия. Чрез тях се решават загадките, които спират развитието на сюжетната линия.

Симулативна игра

Игра, която симулира процес или дейност от реалния свят. На моменти този тип игри се доближава (макар и без да се уеднаквява) до стратегическите игри – в това, че се управляват „ресурси“. Компютърен модел на дейност от реалния живот, в който играчът изпълнява основната мениджърска дейност и може да управлява всичко

Спортна игра

Това е игра, в която се играе някакъв спорт Целта е да се постигне победа с уменията на един играч. Има два вида футболни игри: такива, в които се играе от първо лице (т.е човекът управлява играчите) и такива от трето лице (т.е човекът играе ролята на мениджър и само прави трансфери, подрежда играчите и т.н).

 

Каква е връзката между двата източника на информация – таблицата и текста?

 
 
 
 

2.

ПРОЧЕТЕТЕ ДВАТА ТЕКСТА, ЗА ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДАЧИ 1-15 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Текст 1

     Компютърната игра е видеоигра, която се играе предимно на персонален компютър. Играта, сама по себе си, предполага участието на поне един играч, който може да влияе на средата, в която е поставен. Компютърните игри се създават от специализирани софтуерни компании, често в сътрудничество с различни специалисти и се публикуват самостоятелно или чрез външна фирма. Разпространяват се на твърди носители, като DVD-та или CD-та, свалят се от интернет за изпробване, или се използват специализирани онлайн услуги за доставка. Има различни жанрове в компютърните игри.

      Игрите, които са правени с друга цел освен забавление, са наричани сериозни игри. Сериозните игри взаимстват от всички игрови жанрове. Най-популярни са рекламните игри и детски образователни игри, а за професионално обучение широко са се наложили пилотните симулации, военните и медицинските обучения.

 

Текст 2

Жанрове в компютърните игри

Стратегическа симулация

Често се нарича „стратегия“. Това е игра, в която потребителят управлява „ресурси“ (икономически, военни) и ги използва по специфичен начин, за да постигне крайната цел, която може да бъде политическо, икономическо, военно надмощие.

Екшън

Името произлиза от английската дума „action“, означаваща „действие“. Тези игри наблягат на насилието в един или друг вид. Обикновено става дума за противопоставяне на играча срещу един (рядко и повече) равностоен опонент.

Ролева игра

Игра, в която играчът поема управлението на герой или група герои, като всеки от тях притежава индивидуални статистики и умения, които се развиват и обновяват.  Целта отново е избиването на армии от вражески единици, но играчите притежават инвентар – набор от предмети, които могат да екипират или продават, за да събират пари за по-добра екипировка.

Приключенска игра

Този тип игри предполага наблягане на историята. Играта протича в диалози с героите от света на играта и събиране на различни предмети и пособия. Чрез тях се решават загадките, които спират развитието на сюжетната линия.

Симулативна игра

Игра, която симулира процес или дейност от реалния свят. На моменти този тип игри се доближава (макар и без да се уеднаквява) до стратегическите игри – в това, че се управляват „ресурси“. Компютърен модел на дейност от реалния живот, в който играчът изпълнява основната мениджърска дейност и може да управлява всичко

Спортна игра

Това е игра, в която се играе някакъв спорт Целта е да се постигне победа с уменията на един играч. Има два вида футболни игри: такива, в които се играе от първо лице (т.е човекът управлява играчите) и такива от трето лице (т.е човекът играе ролята на мениджър и само прави трансфери, подрежда играчите и т.н).

 

За кой тип игри се говори в текста, но не се споменава в таблицата?

 
 
 
 

3.

ПРОЧЕТЕТЕ ДВАТА ТЕКСТА, ЗА ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДАЧИ 1-15 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Текст 1

     Компютърната игра е видеоигра, която се играе предимно на персонален компютър. Играта, сама по себе си, предполага участието на поне един играч, който може да влияе на средата, в която е поставен. Компютърните игри се създават от специализирани софтуерни компании, често в сътрудничество с различни специалисти и се публикуват самостоятелно или чрез външна фирма. Разпространяват се на твърди носители, като DVD-та или CD-та, свалят се от интернет за изпробване, или се използват специализирани онлайн услуги за доставка. Има различни жанрове в компютърните игри.

      Игрите, които са правени с друга цел освен забавление, са наричани сериозни игри. Сериозните игри взаимстват от всички игрови жанрове. Най-популярни са рекламните игри и детски образователни игри, а за професионално обучение широко са се наложили пилотните симулации, военните и медицинските обучения.

 

Кое твърдение е НЕВЯРНО според информацията в текст 1?

 
 
 
 

4.

Текст 2

Жанрове в компютърните игри

Стратегическа симулация

Често се нарича „стратегия“. Това е игра, в която потребителят управлява „ресурси“ (икономически, военни) и ги използва по специфичен начин, за да постигне крайната цел, която може да бъде политическо, икономическо, военно надмощие.

Екшън

Името произлиза от английската дума „action“, означаваща „действие“. Тези игри наблягат на насилието в един или друг вид. Обикновено става дума за противопоставяне на играча срещу един (рядко и повече) равностоен опонент.

Ролева игра

Игра, в която играчът поема управлението на герой или група герои, като всеки от тях притежава индивидуални статистики и умения, които се развиват и обновяват.  Целта отново е избиването на армии от вражески единици, но играчите притежават инвентар – набор от предмети, които могат да екипират или продават, за да събират пари за по-добра екипировка.

Приключенска игра

Този тип игри предполага наблягане на историята. Играта протича в диалози с героите от света на играта и събиране на различни предмети и пособия. Чрез тях се решават загадките, които спират развитието на сюжетната линия.

Симулативна игра

Игра, която симулира процес или дейност от реалния свят. На моменти този тип игри се доближава (макар и без да се уеднаквява) до стратегическите игри – в това, че се управляват „ресурси“. Компютърен модел на дейност от реалния живот, в който играчът изпълнява основната мениджърска дейност и може да управлява всичко

Спортна игра

Това е игра, в която се играе някакъв спорт Целта е да се постигне победа с уменията на един играч. Има два вида футболни игри: такива, в които се играе от първо лице (т.е човекът управлява играчите) и такива от трето лице (т.е човекът играе ролята на мениджър и само прави трансфери, подрежда играчите и т.н).

 

Кое твърдение е вярно според информацията от втория текст?

 
 
 
 

5.

Текст 1

     Компютърната игра е видеоигра, която се играе предимно на персонален компютър. Играта, сама по себе си, предполага участието на поне един играч, който може да влияе на средата, в която е поставен. Компютърните игри се създават от специализирани софтуерни компании, често в сътрудничество с различни специалисти и се публикуват самостоятелно или чрез външна фирма. Разпространяват се на твърди носители, като DVD-та или CD-та, свалят се от интернет за изпробване, или се използват специализирани онлайн услуги за доставка. Има различни жанрове в компютърните игри.

      Игрите, които са правени с друга цел освен забавление, са наричани сериозни игри. Сериозните игри взаимстват от всички игрови жанрове. Най-популярни са рекламните игри и детски образователни игри, а за професионално обучение широко са се наложили пилотните симулации, военните и медицинските обучения.

 

Каква информация НЕ може да се извлече от Текст 1?

 
 
 
 

6.

Текст 1

     Компютърната игра е видеоигра, която се играе предимно на персонален компютър. Играта, сама по себе си, предполага участието на поне един играч, който може да влияе на средата, в която е поставен. Компютърните игри се създават от специализирани софтуерни компании, често в сътрудничество с различни специалисти и се публикуват самостоятелно или чрез външна фирма. Разпространяват се на твърди носители, като DVD-та или CD-та, свалят се от интернет за изпробване, или се използват специализирани онлайн услуги за доставка. Има различни жанрове в компютърните игри.

      Игрите, които са правени с друга цел освен забавление, са наричани сериозни игри. Сериозните игри взаимстват от всички игрови жанрове. Най-популярни са рекламните игри и детски образователни игри, а за професионално обучение широко са се наложили пилотните симулации, военните и медицинските обучения.

 

Коя от посочените думи НЕ е синоним на подчертаната в Текст 1  сътрудничество

 
 
 
 

7.

 

Текст 1

     Компютърната игра е видеоигра, която се играе предимно на персонален компютър. Играта, сама по себе си, предполага участието на поне един играч, който може да влияе на средата, в която е поставен. Компютърните игри се създават от специализирани софтуерни компании, често в сътрудничество с различни специалисти и се публикуват самостоятелно или чрез външна фирма. Разпространяват се на твърди носители, като DVD-та или CD-та, свалят се от интернет за изпробване, или се използват специализирани онлайн услуги за доставка. Има различни жанрове в компютърните игри.

      Игрите, които са правени с друга цел освен забавление, са наричани сериозни игри. Сериозните игри взаимстват от всички игрови жанрове. Най-популярни са рекламните игри и детски образователни игри, а за професионално обучение широко са се наложили пилотните симулации, военните и медицинските обучения.

 

Употребената в Текст 1 дума  онлайн означава:

 

 
 
 
 

8.

Кое е вярно за израза „най-популярни са рекламните игри и детски образователни игри“?

 
 
 
 

9.

Текст 1

     Компютърната игра е видеоигра, която се играе предимно на персонален компютър. Играта, сама по себе си, предполага участието на поне един играч, който може да влияе на средата, в която е поставен. Компютърните игри се създават от специализирани софтуерни компании, често в сътрудничество с различни специалисти и се публикуват самостоятелно или чрез външна фирма. Разпространяват се на твърди носители, като DVD-та или CD-та, свалят се от интернет за изпробване, или се използват специализирани онлайн услуги за доставка. Има различни жанрове в компютърните игри.

      Игрите, които са правени с друга цел освен забавление, са наричани сериозни игри. Сериозните игри взаимстват от всички игрови жанрове. Най-популярни са рекламните игри и детски образователни игри, а за професионално обучение широко са се наложили пилотните симулации, военните и медицинските обучения.

 

Кое е вярното твърдение за първото изречение в Текст 1?

 

 
 
 
 

10.

Текст 1

     Компютърната игра е видеоигра, която се играе предимно на персонален компютър. Играта, сама по себе си, предполага участието на поне един играч, който може да влияе на средата, в която е поставен. Компютърните игри се създават от специализирани софтуерни компании, често в сътрудничество с различни специалисти и се публикуват самостоятелно или чрез външна фирма. Разпространяват се на твърди носители, като DVD-та или CD-та, свалят се от интернет за изпробване, или се използват специализирани онлайн услуги за доставка. Има различни жанрове в компютърните игри.

      Игрите, които са правени с друга цел освен забавление, са наричани сериозни игри. Сериозните игри взаимстват от всички игрови жанрове. Най-популярни са рекламните игри и детски образователни игри, а за професионално обучение широко са се наложили пилотните симулации, военните и медицинските обучения.

 

 

 
 
 
 

11.

Прочетете подчертаното изречение от Текст 1  и изпълнете задачи 11-13 включително.    

Игрите, които са правени с друга цел освен забавление, са наричани сериозни игри.

 

Кое твърдение е вярно?

 
 
 
 

12.

Прочетете подчертаното изречение от Текст 1  и изпълнете задачи 11-13 включително.    

Игрите, които са правени с друга цел освен забавление, са наричани сериозни игри.

 

Извадете връзките, с които са свързани простите изречения в състава на сложното.

13.

Прочетете подчертаното изречение от Текст 1  и изпълнете задачи 11-13 включително.    

Игрите, които са правени с друга цел освен забавление, са наричани сериозни игри.

 

Обяснете каква е функцията на двете поставени в изречението запетаи.

14.

Прочетете следното изречение и извадете глаголните форми, определете основната им форма. Посочете тяхното спрежение.

Потребителят управлява „ресурси“ /икономически военни/ и ги използва по специфичен начин, за да постигне крайната цел.

Запишете основната форма и с думи - спрежението. Пример: мисли мисля, второ спрежение

15.

Посочете вярното твърдение. В изречението Това е игра, в която потребителят управлява „ресурси“ и ги използва по специфичен начин, за да постигне крайната цел, която може да бъде политическо, икономическо, военно надмощие.

има:

 

 
 
 
 

16. С първоначално заглавие Към Подрумкале в сп. Мисъл излиза стихотворението:

 
 
 
 

17.

Кой от следните моменти може да бъде определен като експозиция на разказа „По жътва“?

 
 
 
 

18.

Определенията от разказа „По жътва““млада, волна”, “пълна с надежди и желания”, “чиста като извор”, “широка като полето”- рисуват образа на:

 
 
 
 

19.

Кое средство на художествената образност откривате в следните изрази: “люлеят се златни ниви”, “усилна жътва кипи”, “свило се е синьо небе”?

 
 
 
 

20.

Значението на кой от следните фразеологизми се свежда до значението на думата махай се?

 
 
 
 

21.

Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата за пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време.

Но разплаканият глас на бабата му извика:

- Момче, крий се хубаво днес. Довечера - пак тук, та да те намеря...

22.

Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни грешки, както и грешките при членуване.

   Вазов приема националните проблеми като лични затова неговите творби се привръщат в своеобразна изповет на творецът които е защитник и пазител на родния език. През февруари 1883г. саздава стихотворението  Българският  език като отговор на тварденията за грубост и  не музикалност на родното слово. Тази вазова творба е написана през пловдивския период от живота на поетът /1880-1886/.

23.

Попълнете таблицата, като в първата колонка запишете буквата, а във втората посочите заглавието на художествената творба, от която е съответния цитат.

А/„Рекох да те попитам, може да си я виждал, може да си чувал…“

 

Б/“Бате, не мож позна Пенкиния глас!“

 

В/“Братя, няма защо да жалим.“

 

Г/“Туй винце отде го земате“

 

 

 

24.

Запишете в празната колона името на литературния герой, който произнася тези думи.

А/„На мене да остане, не вярвам, ама жени нали са, пък болна, чедо е…

 

Б/Влез си в колибата

 

В/“Ще умра при българин и ще има кой да ми затвори очите…“

 

Г/“Та то е умряло, ръчиците му лед!“

 

 

25.

Запишете в две-три изречения внушението на израза 

Ако ли, мале, майно ле,

жив и здрав стигна до село,

жив и здрав с байряк във ръка… , употребен в Ботевата творба „На прощаване“.