Онлайн изпити, матури 12 клас (ДЗИ) и НВО за 7 клас

Здравейте ученици от 7-ми и 12-ти клас!

Тук ще можете да решавате безплатни онлайн изпити по БЕЛ за 12-ти и 7-ми клас (матури, ДЗИ, НВО) с класация и оценка. Можете да разгледате и изберете желания изпит като скролнете по-долу. Тествайте вашите знания по БЕЛ и литература онлайн. Желаем Ви успех и висока оценка!

Програмата за оценяване на изпитите е направена от Иван Димов - магистър по информатика от Linneuniversitetet, Швеция.

Сборник - 7 клас - Пробен изпит 4 60 минути

1.

ПРОЧЕТЕТЕ ДВАТА ТЕКСТА, ЗА ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДАЧИ 1-15 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Текст 1

       Българските народни песни са най-значителният, разнообразен, художествен дял в българския фолклор, който включва прояви на устно народно творчество /като разкази, легенди, поговорки, гатанки/.

      Народните песни са умотворения в стихотворна форма, при които текст и мелодия са неразривно свързани. Българското народно поетическо творчество води началото си от далечни времена. Първите сведения за народни песни и певци са от 9-10 век, а най-много народни песни са запазени от 18 век. Голяма част от старите народни песни, може да се каже, не са записани и са забравени.

     Песните възникват като вътрешна потребност на създателите, които дават израз на своите преживявания и мисли. Те са изпети в тъжни или радостни дни - на големи празници, на нивата, край стана, затова има различни видове народни песни. Техни творци са хора с поетически и музикален талант - певци, гуслари, гайдари, кавалджии. Народната песен се създава и развива на село. Предава се от певец на певец и така се получават много и различни варианти. С възникването на идеята за националните ценности песните започват да се записват и да се издават. Академичната дисциплина е фолклористика, а изследователите в областта на фолклора се наричат фолклористи, които работят съвместно с етнографи, етнолози, лингвисти и историци, защото изследванията на народното творчество имат интердисциплинарен характер.

 

Текст 2

Видове народни песни

Според времето, мястото и обстановката

Според Петър Динеков, събирач на народни песни

Според начина на изпълнението

обредни

трапезни

хороводни

седенкарски

жътварски

 

обредни

митични

юнашки

хайдушки

исторически

социално-битови

балади

Детски песни и залъгалки

Съвременни народни песни

 

епически

лирически

лироепически

 

 

Кое е НЕВЯРНОТО твърдение, като се имат предвид двата текста?

 
 
 
 

2.

ПРОЧЕТЕТЕ ДВАТА ТЕКСТА, ЗА ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДАЧИ 1-15 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Текст 1

       Българските народни песни са най-значителният, разнообразен, художествен дял в българския фолклор, който включва прояви на устно народно творчество /като разкази, легенди, поговорки, гатанки/.

      Народните песни са умотворения в стихотворна форма, при които текст и мелодия са неразривно свързани. Българското народно поетическо творчество води началото си от далечни времена. Първите сведения за народни песни и певци са от 9-10 век, а най-много народни песни са запазени от 18 век. Голяма част от старите народни песни, може да се каже, не са записани и са забравени.

     Песните възникват като вътрешна потребност на създателите, които дават израз на своите преживявания и мисли. Те са изпети в тъжни или радостни дни - на големи празници, на нивата, край стана, затова има различни видове народни песни. Техни творци са хора с поетически и музикален талант - певци, гуслари, гайдари, кавалджии. Народната песен се създава и развива на село. Предава се от певец на певец и така се получават много и различни варианти. С възникването на идеята за националните ценности песните започват да се записват и да се издават. Академичната дисциплина е фолклористика, а изследователите в областта на фолклора се наричат фолклористи, които работят съвместно с етнографи, етнолози, лингвисти и историци, защото изследванията на народното творчество имат интердисциплинарен характер.

 

Текст 2

Видове народни песни

Според времето, мястото и обстановката

Според Петър Динеков, събирач на народни песни

Според начина на изпълнението

обредни

трапезни

хороводни

седенкарски

жътварски

 

обредни

митични

юнашки

хайдушки

исторически

социално-битови

балади

Детски песни и залъгалки

Съвременни народни песни

 

епически

лирически

лироепически

 

Каква е връзката между двата източника на информация – таблицата и текста?

 
 
 
 

3.

Текст 1

       Българските народни песни са най-значителният, разнообразен, художествен дял в българския фолклор, който включва прояви на устно народно творчество /като разкази, легенди, поговорки, гатанки/.

      Народните песни са умотворения в стихотворна форма, при които текст и мелодия са неразривно свързани. Българското народно поетическо творчество води началото си от далечни времена. Първите сведения за народни песни и певци са от 9-10 век, а най-много народни песни са запазени от 18 век. Голяма част от старите народни песни, може да се каже, не са записани и са забравени.

     Песните възникват като вътрешна потребност на създателите, които дават израз на своите преживявания и мисли. Те са изпети в тъжни или радостни дни - на големи празници, на нивата, край стана, затова има различни видове народни песни. Техни творци са хора с поетически и музикален талант - певци, гуслари, гайдари, кавалджии. Народната песен се създава и развива на село. Предава се от певец на певец и така се получават много и различни варианти. С възникването на идеята за националните ценности песните започват да се записват и да се издават. Академичната дисциплина е фолклористика, а изследователите в областта на фолклора се наричат фолклористи, които работят съвместно с етнографи, етнолози, лингвисти и историци, защото изследванията на народното творчество имат интердисциплинарен характер.

 

Посочете вярната комбинация от букви и цифри:

А

 Народните песни са умотворения в стихотворна форма,

1

песните започват да се записват и да се издават.

Б

Предава се от певец на певец

2

при които текст и мелодия са неразривно свързани.

В

С възникването на идеята за националните ценности

3

а най-много народни песни са запазени от 18 век

Г

Първите сведения за народни песни и певци са от 9-10 век

4

и така се получават много и различни варианти.

 
 
 
 

4.

Текст 2

Видове народни песни

Според времето, мястото и обстановката

Според Петър Динеков, събирач на народни песни

Според начина на изпълнението

обредни

трапезни

хороводни

седенкарски

жътварски

 

обредни

митични

юнашки

хайдушки

исторически

социално-битови

балади

Детски песни и залъгалки

Съвременни народни песни

 

епически

лирически

лироепически

 

 

По кой от следните начини е представена информацията във втория текст?

 
 
 
 

5.

Текст 2

Видове народни песни

Според времето, мястото и обстановката

Според Петър Динеков, събирач на народни песни

Според начина на изпълнението

обредни

трапезни

хороводни

седенкарски

жътварски

 

обредни

митични

юнашки

хайдушки

исторически

социално-битови

балади

Детски песни и залъгалки

Съвременни народни песни

 

епически

лирически

лироепически

 

 

Каква информация НЕ може да се извлече от Текст 2?

 
 
 
 

6.

Текст 1

       Българските народни песни са най-значителният, разнообразен, художествен дял в българския фолклор, който включва прояви на устно народно творчество /като разкази, легенди, поговорки, гатанки/.

      Народните песни са умотворения в стихотворна форма, при които текст и мелодия са неразривно свързани. Българското народно поетическо творчество води началото си от далечни времена. Първите сведения за народни песни и певци са от 9-10 век, а най-много народни песни са запазени от 18 век. Голяма част от старите народни песни, може да се каже, не са записани и са забравени.

     Песните възникват като вътрешна потребност на създателите, които дават израз на своите преживявания и мисли. Те са изпети в тъжни или радостни дни - на големи празници, на нивата, край стана, затова има различни видове народни песни. Техни творци са хора с поетически и музикален талант - певци, гуслари, гайдари, кавалджии. Народната песен се създава и развива на село. Предава се от певец на певец и така се получават много и различни варианти. С възникването на идеята за националните ценности песните започват да се записват и да се издават. Академичната дисциплина е фолклористика, а изследователите в областта на фолклора се наричат фолклористи, които работят съвместно с етнографи, етнолози, лингвисти и историци, защото изследванията на народното творчество имат интердисциплинарен характер.

Коя от посочените думи НЕ е антоним на подчертаната в Текст 1 варианти?

 
 
 
 

7.

Текст 1

       Българските народни песни са най-значителният, разнообразен, художествен дял в българския фолклор, който включва прояви на устно народно творчество /като разкази, легенди, поговорки, гатанки/.

      Народните песни са умотворения в стихотворна форма, при които текст и мелодия са неразривно свързани. Българското народно поетическо творчество води началото си от далечни времена. Първите сведения за народни песни и певци са от 9-10 век, а най-много народни песни са запазени от 18 век. Голяма част от старите народни песни, може да се каже, не са записани и са забравени.

     Песните възникват като вътрешна потребност на създателите, които дават израз на своите преживявания и мисли. Те са изпети в тъжни или радостни дни - на големи празници, на нивата, край стана, затова има различни видове народни песни. Техни творци са хора с поетически и музикален талант - певци, гуслари, гайдари, кавалджии. Народната песен се създава и развива на село. Предава се от певец на певец и така се получават много и различни варианти. С възникването на идеята за националните ценности песните започват да се записват и да се издават. Академичната дисциплина е фолклористика, а изследователите в областта на фолклора се наричат фолклористи, които работят съвместно с етнографи, етнолози, лингвисти и историци, защото изследванията на народното творчество имат интердисциплинарен характер.

 

В кой ред има дума, която НЕ е синоним на подчертаната в текст 1 дума преживявания

 

 
 
 
 

8.

Кое е вярно за израза Народните песни са умотворения в стихотворна форма, при които текст и мелодия са неразривно свързани.

 
 
 
 

9.

Текст 1

       Българските народни песни са най-значителният, разнообразен, художествен дял в българския фолклор, който включва прояви на устно народно творчество /като разкази, легенди, поговорки, гатанки/.

      Народните песни са умотворения в стихотворна форма, при които текст и мелодия са неразривно свързани. Българското народно поетическо творчество води началото си от далечни времена. Първите сведения за народни песни и певци са от 9-10 век, а най-много народни песни са запазени от 18 век. Голяма част от старите народни песни, може да се каже, не са записани и са забравени.

     Песните възникват като вътрешна потребност на създателите, които дават израз на своите преживявания и мисли. Те са изпети в тъжни или радостни дни - на големи празници, на нивата, край стана, затова има различни видове народни песни. Техни творци са хора с поетически и музикален талант - певци, гуслари, гайдари, кавалджии. Народната песен се създава и развива на село. Предава се от певец на певец и така се получават много и различни варианти. С възникването на идеята за националните ценности песните започват да се записват и да се издават. Академичната дисциплина е фолклористика, а изследователите в областта на фолклора се наричат фолклористи, които работят съвместно с етнографи, етнолози, лингвисти и историци, защото изследванията на народното творчество имат интердисциплинарен характер.

 

Кое е вярното твърдение за първото изречение в Текст 1?

 
 
 
 

10.

Текст 1

       Българските народни песни са най-значителният, разнообразен, художествен дял в българския фолклор, който включва прояви на устно народно творчество /като разкази, легенди, поговорки, гатанки/.

      Народните песни са умотворения в стихотворна форма, при които текст и мелодия са неразривно свързани. Българското народно поетическо творчество води началото си от далечни времена. Първите сведения за народни песни и певци са от 9-10 век, а най-много народни песни са запазени от 18 век. Голяма част от старите народни песни, може да се каже, не са записани и са забравени.

     Песните възникват като вътрешна потребност на създателите, които дават израз на своите преживявания и мисли. Те са изпети в тъжни или радостни дни - на големи празници, на нивата, край стана, затова има различни видове народни песни. Техни творци са хора с поетически и музикален талант - певци, гуслари, гайдари, кавалджии. Народната песен се създава и развива на село. Предава се от певец на певец и така се получават много и различни варианти. С възникването на идеята за националните ценности песните започват да се записват и да се издават. Академичната дисциплина е фолклористика, а изследователите в областта на фолклора се наричат фолклористи, които работят съвместно с етнографи, етнолози, лингвисти и историци, защото изследванията на народното творчество имат интердисциплинарен характер.

 

Кое е вярното твърдение за последното изречение в Текст 1?

 
 
 
 

11.

Прочетете подчертаното изречение от Текст 1  и изпълнете задачи 11-14 включително.    
Академичната дисциплина е фолклористика, а изследователите в областта на фолклора се наричат фолклористи, които работят съвместно с етнографи, етнолози, лингвисти и историци, защото изследванията на народното творчество имат интердисциплинарен характер.

Кое твърдение НЕ е вярно?

 
 
 
 

12.

Прочетете подчертаното изречение от Текст 1  и изпълнете задачи 11-14 включително.    
Академичната дисциплина е фолклористика, а изследователите в областта на фолклора се наричат фолклористи, които работят съвместно с етнографи, етнолози, лингвисти и историци, защото изследванията на народното творчество имат интердисциплинарен характер.

Извадете подчинителните и съчинителните връзки, с които са свързани простите изречения в състава на сложното.

13.

Прочетете подчертаното изречение от Текст 1  и изпълнете задачи 11-14 включително.    
Академичната дисциплина е фолклористика, а изследователите в областта на фолклора се наричат фолклористи, които работят съвместно с етнографи, етнолози, лингвисти и историци, защото изследванията на народното творчество имат интердисциплинарен характер.

Обяснете каква е функцията на поставените в изречението запетаи.

14.

Прочетете подчертаното изречение от Текст 1  и изпълнете задачи 11-14 включително.    
Академичната дисциплина е фолклористика, а изследователите в областта на фолклора се наричат фолклористи, които работят съвместно с етнографи, етнолози, лингвисти и историци, защото изследванията на народното творчество имат интердисциплинарен характер.

Извадете еднородните части в посоченото изречение.

15.

Посочете вярното твърдение. В изречението Голяма част от старите народни песни, може да се каже, не са записани и са забравени. има:

 
 
 
 

16.

Кой български поет се записва в четата на Жельо войвода и по този повод пише поетическо завещание – стихотворение?  

 
 
 
 

17.

В коя творба откриваме лирическо отклонение:

 
 
 
 

18.

С какъв композиционен похват е предадена първата среща на баба Илийца във втора част на разказа „Една българка“?

 
 
 
 

19.

В изречението „Но отдолу. Един метър под тях, се стремяха черни, шумящи сърдити талази като буйните вълни на една душа, която забуля едно хладнокръвно лице“ откриваме:

 
 
 
 

20.

Значението на кой от следните фразеологизми се свежда до значението на думата ИЗМАМЕН?

 
 
 
 

21.

Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата за пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време.

- Влез си в колибата – каза му Македонски, като го блъсна в гърдите с ръка.

22.

Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни грешки, както и грешките при членуване.

Всяко утро има свои неповторим цвят и аромат. Различен всеки ден. Такъв  какъвто го правим със мислите си. Няма нищо по приятно рано сутрин да видиш осмихнати лица, които уцветяват денят с усмивката си и го правят пъстар и красив. И тогава сивото исбледнява и на негово място расцъфват хиляди усмивки  които стават все повече и повече. Животът е като огледало - ако му се усмихнеш, ще ти отвърне със същото. , пише Хорас Браун.

23.

Попълнете таблицата, като в първата колонка запишете буквата, а във втората посочите заглавието на художествената творба, от която е съответния цитат.

А/“Хей, харсъз, защо отпаряш дъската?

Б/“Той сега е разсилен и мете с лявата ръка канцеларията“.

В/“Старешките й гърди дишаха гръмовно, караката й се забиваха до прасците в пясъка…“

Г/“И онази осемдесетгодишна бабичка, която едва пристъпва, поддържана от внуците си, и тя дошла да види…“

А

 

Б

 

В

 

Г

 

24.

Запишете в празната колона името на литературния герой, който произнася тези думи.

А/“Та то е умряло!“

 

Б/ „Ваша милост, вървете напред, аз подире

Ви…“

 

В/“Майко, я си почини и ги послушай!“

 

Г/“Пък може да има. Може“

 

25.

Запишете в две-три изречения внушението на израза   свобода и смърт юнашка, употребен във Ботевата творба „На прощаване“. 

 

Благодаря ви за желанието за една добра подготовка на изпита по БЕЛ. Ако имате въпроси към теста – можете да ни пишете на познатия ви мейл – pdivanova@mail.by; skype: pivanova--