Онлайн изпити, матури 12 клас (ДЗИ) и НВО за 7 клас

Здравейте ученици от 7-ми и 12-ти клас!

Тук ще можете да решавате безплатни онлайн изпити по БЕЛ за 12-ти и 7-ми клас (матури, ДЗИ, НВО) с класация и оценка. Можете да разгледате и изберете желания изпит като скролнете по-долу. Тествайте вашите знания по БЕЛ и литература онлайн. Желаем Ви успех и висока оценка!

Програмата за оценяване на изпитите е направена от Иван Димов - магистър по информатика от Linneuniversitetet, Швеция.

Сборник - 7 клас - Пробен изпит 5 60 минути

1.

ПРОЧЕТЕТЕ ДВАТА ТЕКСТА, ЗА ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДАЧИ 1-15 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Текст 1

ПРОЧЕТЕТЕ ДВАТА ТЕКСТА, ЗА ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДАЧИ 1-15 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Текст 1

    Томас Алва Едисън е изобретател, който създава много важни устройства, прилагайки принципите на масовото производство при създаване на изобретения. Има рекорден брой патенти на свое име – 1093. Той основава 14 компании, сред които Дженерал Илектрик, най-голямата публична компания в света през 2009 година.

     Едисън заявява, че ще направи електричеството толкова евтино, че само богатите ще използват свещи. През 1880 година Едисън патентова електрическата разпределителна мрежа,  която е важно условие за масовото прилагане на електрическото осветление. След успеха на фонографа, Едисън насочва усилията си и към записване на подвижни изображения. Той патентова създадената с негова помощ първа кинокамера. През този период, когато киното се превръща от екзотична новост в масова медия, Едисън е влиятелна фигура в производството на филми. Той казва, че „изобретението е 1% вдъхновение и 99% потене“.

      Никола Тесла, един от най-известните служители на Едисън и голям учен, характеризира метода на Едисън за решаване на проблеми така: „Ако Едисън трябва да намери игла в копа сено, той ще се захване веднага с усърдието на пчела, за да изследва сламка след сламка, докато не намери обекта на своето търсене. Аз бях злочест свидетел на такива действия, зная, че малко теория и изчисления биха спестили деветдесет процента от усилията му.“

Текст 2

Списък на приносите на Едисън

Характеристика

фонограф

Фонографът (от гръцки записване на звук) е един от първите уреди, служещи за записване и прослушване на звук, предшественик на грамофона. Дословно думата фонограф може да се използва за определяне на всяка конструкция, предназначена за записване на звук.

кинетоскоп

През 1891 година Томас Едисън създава кинетоскопа, предшественик на съвременния прожекционен апарат.  Първата публична демонстрация на кинетографа и кинетоскопа е направена през май 1891 година.

диктофон

Диктофонът е звукозаписващо устройство, използвано най-често за записване на думи, които по-късно ще трябва да бъдат възпроизведени или прехвърлени на хартия.  

радио

Радио (от лат..radius – лъч) е технология, позволяваща преноса на сигнали чрез модулиране на радиовълни. Радиото е едно от основните средства за масова информация, служещо за разпространение на говор и музика.  

електрическа лампа

Лампа с нажежаема жичка (наричана още заради формата си крушка или обикновена електрическа лампа) е осветителен уред и източник на изкуствена светлина, която се излъчва от проводник, нагрят от протичането на електрически през него.

 

Кое е НЕВЯРНОТО твърдение, като се имат предвид двата текста?

 
 
 
 

2.

ПРОЧЕТЕТЕ ДВАТА ТЕКСТА, ЗА ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДАЧИ 1-15 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Текст 1

    Томас Алва Едисън е изобретател, който създава много важни устройства, прилагайки принципите на масовото производство при създаване на изобретения. Има рекорден брой патенти на свое име – 1093. Той основава 14 компании, сред които Дженерал Илектрик, най-голямата публична компания в света през 2009 година.

     Едисън заявява, че ще направи електричеството толкова евтино, че само богатите ще използват свещи. През 1880 година Едисън патентова електрическата разпределителна мрежа,  която е важно условие за масовото прилагане на електрическото осветление. След успеха на фонографа, Едисън насочва усилията си и към записване на подвижни изображения. Той патентова създадената с негова помощ първа кинокамера. През този период, когато киното се превръща от екзотична новост в масова медия, Едисън е влиятелна фигура в производството на филми. Той казва, че „изобретението е 1% вдъхновение и 99% потене“.

      Никола Тесла, един от най-известните служители на Едисън и голям учен, характеризира метода на Едисън за решаване на проблеми така: „Ако Едисън трябва да намери игла в копа сено, той ще се захване веднага с усърдието на пчела, за да изследва сламка след сламка, докато не намери обекта на своето търсене. Аз бях злочест свидетел на такива действия, зная, че малко теория и изчисления биха спестили деветдесет процента от усилията му.“

 

Текст 2

Списък на приносите на Едисън

Характеристика

фонограф

Фонографът (от гръцки записване на звук) е един от първите уреди, служещи за записване и прослушване на звук, предшественик на грамофона. Дословно думата фонограф може да се използва за определяне на всяка конструкция, предназначена за записване на звук.

кинетоскоп

През 1891 година Томас Едисън създава кинетоскопа, предшественик на съвременния прожекционен апарат.  Първата публична демонстрация на кинетографа и кинетоскопа е направена през май 1891 година.

диктофон

Диктофонът е звукозаписващо устройство, използвано най-често за записване на думи, които по-късно ще трябва да бъдат възпроизведени или прехвърлени на хартия.  

радио

Радио (от лат..radius – лъч) е технология, позволяваща преноса на сигнали чрез модулиране на радиовълни. Радиото е едно от основните средства за масова информация, служещо за разпространение на говор и музика.  

електрическа лампа

Лампа с нажежаема жичка (наричана още заради формата си крушка или обикновена електрическа лампа) е осветителен уред и източник на изкуствена светлина, която се излъчва от проводник, нагрят от протичането на електрически през него.

 

Кое е вярно за двата текста?

 

 
 
 
 

3.

Текст 2

Списък на приносите на Едисън

Характеристика

фонограф

Фонографът (от гръцки записване на звук) е един от първите уреди, служещи за записване и прослушване на звук, предшественик на грамофона. Дословно думата фонограф може да се използва за определяне на всяка конструкция, предназначена за записване на звук.

кинетоскоп

През 1891 година Томас Едисън създава кинетоскопа, предшественик на съвременния прожекционен апарат.  Първата публична демонстрация на кинетографа и кинетоскопа е направена през май 1891 година.

диктофон

Диктофонът е звукозаписващо устройство, използвано най-често за записване на думи, които по-късно ще трябва да бъдат възпроизведени или прехвърлени на хартия.  

радио

Радио (от лат..radius – лъч) е технология, позволяваща преноса на сигнали чрез модулиране на радиовълни. Радиото е едно от основните средства за масова информация, служещо за разпространение на говор и музика.  

електрическа лампа

Лампа с нажежаема жичка (наричана още заради формата си крушка или обикновена електрическа лампа) е осветителен уред и източник на изкуствена светлина, която се излъчва от проводник, нагрят от протичането на електрически през него.

 

Срещу всяка от буквите запишете съответната цифра, така че да се получат верни според информацията от втория текст изречения.

А

Дословно думата фонограф може да се използва

1

служещи за записване и прослушване на звук.

Б

Фонографът е един от първите уреди

2

източник на изкуствена светлина.

В

Лампа с нажежаема жичка е осветителен уред

3

позволяваща преноса на сигнали чрез модулиране на радиовълни.

Г

Радио (от лат..radius – лъч) е технология

4

за определяне на всяка конструкция, предназначена за записване на звук.

 

 
 
 
 

4.

Текст 2

Списък на приносите на Едисън

Характеристика

фонограф

Фонографът (от гръцки записване на звук) е един от първите уреди, служещи за записване и прослушване на звук, предшественик на грамофона. Дословно думата фонограф може да се използва за определяне на всяка конструкция, предназначена за записване на звук.

кинетоскоп

През 1891 година Томас Едисън създава кинетоскопа, предшественик на съвременния прожекционен апарат.  Първата публична демонстрация на кинетографа и кинетоскопа е направена през май 1891 година.

диктофон

Диктофонът е звукозаписващо устройство, използвано най-често за записване на думи, които по-късно ще трябва да бъдат възпроизведени или прехвърлени на хартия.  

радио

Радио (от лат..radius – лъч) е технология, позволяваща преноса на сигнали чрез модулиране на радиовълни. Радиото е едно от основните средства за масова информация, служещо за разпространение на говор и музика.  

електрическа лампа

Лампа с нажежаема жичка (наричана още заради формата си крушка или обикновена електрическа лампа) е осветителен уред и източник на изкуствена светлина, която се излъчва от проводник, нагрят от протичането на електрически през него.

 

По кой от следните начини е представена информацията във втория текст?

 
 
 
 

5.

Текст 2

Списък на приносите на Едисън

Характеристика

фонограф

Фонографът (от гръцки записване на звук) е един от първите уреди, служещи за записване и прослушване на звук, предшественик на грамофона. Дословно думата фонограф може да се използва за определяне на всяка конструкция, предназначена за записване на звук.

кинетоскоп

През 1891 година Томас Едисън създава кинетоскопа, предшественик на съвременния прожекционен апарат.  Първата публична демонстрация на кинетографа и кинетоскопа е направена през май 1891 година.

диктофон

Диктофонът е звукозаписващо устройство, използвано най-често за записване на думи, които по-късно ще трябва да бъдат възпроизведени или прехвърлени на хартия.  

радио

Радио (от лат..radius – лъч) е технология, позволяваща преноса на сигнали чрез модулиране на радиовълни. Радиото е едно от основните средства за масова информация, служещо за разпространение на говор и музика.  

електрическа лампа

Лампа с нажежаема жичка (наричана още заради формата си крушка или обикновена електрическа лампа) е осветителен уред и източник на изкуствена светлина, която се излъчва от проводник, нагрят от протичането на електрически през него.

 

 

Каква информация НЕ може да се извлече от Текст 2     

 
 
 
 

6.

Текст 1

    Томас Алва Едисън е изобретател, който създава много важни устройства, прилагайки принципите на масовото производство при създаване на изобретения. Има рекорден брой патенти на свое име – 1093. Той основава 14 компании, сред които Дженерал Илектрик, най-голямата публична компания в света през 2009 година.

     Едисън заявява, че ще направи електричеството толкова евтино, че само богатите ще използват свещи. През 1880 година Едисън патентова електрическата разпределителна мрежа,  която е важно условие за масовото прилагане на електрическото осветление. След успеха на фонографа, Едисън насочва усилията си и към записване на подвижни изображения. Той патентова създадената с негова помощ първа кинокамера. През този период, когато киното се превръща от екзотична новост в масова медия, Едисън е влиятелна фигура в производството на филми. Той казва, че „изобретението е 1% вдъхновение и 99% потене“.

      Никола Тесла, един от най-известните служители на Едисън и голям учен, характеризира метода на Едисън за решаване на проблеми така: „Ако Едисън трябва да намери игла в копа сено, той ще се захване веднага с усърдието на пчела, за да изследва сламка след сламка, докато не намери обекта на своето търсене. Аз бях злочест свидетел на такива действия, зная, че малко теория и изчисления биха спестили деветдесет процента от усилията му.“

 

Коя от посочените думи НЕ е синоним на подчертаната в Текст 1 дума – изобретател

 
 
 
 

7.

 

Текст 1

    Томас Алва Едисън е изобретател, който създава много важни устройства, прилагайки принципите на масовото производство при създаване на изобретения. Има рекорден брой патенти на свое име – 1093. Той основава 14 компании, сред които Дженерал Илектрик, най-голямата публична компания в света през 2009 година.

     Едисън заявява, че ще направи електричеството толкова евтино, че само богатите ще използват свещи. През 1880 година Едисън патентова електрическата разпределителна мрежа,  която е важно условие за масовото прилагане на електрическото осветление. След успеха на фонографа, Едисън насочва усилията си и към записване на подвижни изображения. Той патентова създадената с негова помощ първа кинокамера. През този период, когато киното се превръща от екзотична новост в масова медия, Едисън е влиятелна фигура в производството на филми. Той казва, че „изобретението е 1% вдъхновение и 99% потене“.

      Никола Тесла, един от най-известните служители на Едисън и голям учен, характеризира метода на Едисън за решаване на проблеми така: „Ако Едисън трябва да намери игла в копа сено, той ще се захване веднага с усърдието на пчела, за да изследва сламка след сламка, докато не намери обекта на своето търсене. Аз бях злочест свидетел на такива действия, зная, че малко теория и изчисления биха спестили деветдесет процента от усилията му.“

 

Употребената в Текст 1 дума публична означава:

 
 
 
 

8.

Кое е вярно за израза  „киното се превръща от екзотична новост в масова медия“?

 
 
 
 

9.

Текст 1

    Томас Алва Едисън е изобретател, който създава много важни устройства, прилагайки принципите на масовото производство при създаване на изобретения. Има рекорден брой патенти на свое име – 1093. Той основава 14 компании, сред които Дженерал Илектрик, най-голямата публична компания в света през 2009 година.

     Едисън заявява, че ще направи електричеството толкова евтино, че само богатите ще използват свещи. През 1880 година Едисън патентова електрическата разпределителна мрежа,  която е важно условие за масовото прилагане на електрическото осветление. След успеха на фонографа, Едисън насочва усилията си и към записване на подвижни изображения. Той патентова създадената с негова помощ първа кинокамера. През този период, когато киното се превръща от екзотична новост в масова медия, Едисън е влиятелна фигура в производството на филми. Той казва, че „изобретението е 1% вдъхновение и 99% потене“.

      Никола Тесла, един от най-известните служители на Едисън и голям учен, характеризира метода на Едисън за решаване на проблеми така: „Ако Едисън трябва да намери игла в копа сено, той ще се захване веднага с усърдието на пчела, за да изследва сламка след сламка, докато не намери обекта на своето търсене. Аз бях злочест свидетел на такива действия, зная, че малко теория и изчисления биха спестили деветдесет процента от усилията му.“

 

Кое е вярното твърдение за първото изречение в Текст 1?

 
 
 
 

10.

Текст 1

    Томас Алва Едисън е изобретател, който създава много важни устройства, прилагайки принципите на масовото производство при създаване на изобретения. Има рекорден брой патенти на свое име – 1093. Той основава 14 компании, сред които Дженерал Илектрик, най-голямата публична компания в света през 2009 година.

     Едисън заявява, че ще направи електричеството толкова евтино, че само богатите ще използват свещи. През 1880 година Едисън патентова електрическата разпределителна мрежа,  която е важно условие за масовото прилагане на електрическото осветление. След успеха на фонографа, Едисън насочва усилията си и към записване на подвижни изображения. Той патентова създадената с негова помощ първа кинокамера. През този период, когато киното се превръща от екзотична новост в масова медия, Едисън е влиятелна фигура в производството на филми. Той казва, че „изобретението е 1% вдъхновение и 99% потене“.

      Никола Тесла, един от най-известните служители на Едисън и голям учен, характеризира метода на Едисън за решаване на проблеми така: „Ако Едисън трябва да намери игла в копа сено, той ще се захване веднага с усърдието на пчела, за да изследва сламка след сламка, докато не намери обекта на своето търсене. Аз бях злочест свидетел на такива действия, зная, че малко теория и изчисления биха спестили деветдесет процента от усилията му.“

 

Кое е вярното твърдение за последното изречение в Текст 1?

 
 
 
 

11.

Прочетете подчертаното изречение от Текст 1  и изпълнете задачи 11-13 включително.   

 През този период, когато киното се превръща от екзотична новост в масова медия, Едисън е влиятелна фигура в производството на филми.

Кое твърдение е вярно?

 
 
 
 

12.

Прочетете подчертаното изречение от Текст 1  и изпълнете задачи 11-13 включително.   

 През този период, когато киното се превръща от екзотична новост в масова медия, Едисън е влиятелна фигура в производството на филми.

Извадете подчинителните и съчинителните връзки, с които са свързани простите изречения в състава на сложното.

13.

Прочетете подчертаното изречение от Текст 1  и изпълнете задачи 11-13 включително.   

 През този период, когато киното се превръща от екзотична новост в масова медия, Едисън е влиятелна фигура в производството на филми.

Обяснете каква е функцията на двете поставени в изречението запетаи.

 
 
 
 

14.

Посочете вметнатите части, обособените части и подчиненото изречение в следното сложно изречение и правилните обяснение за употребата на пунктуационните знаци в него.

Лампа с нажежаема жичка (наричана още заради формата си крушка или обикновена електрическа лампа) е осветителен уред и източник на изкуствена светлина, която се излъчва от проводник, нагрят от протичането на електричество през него.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.

Посочете вярното твърдение. В изречението Диктофонът е звукозаписващо устройство. има:

 
 
 
 

16.

Кой писател е свързан с адвокатската професия?:  

 
 
 
 

17.

С кой момент от разказа „Една българка“ е свързан следният откъс:

„Илийца изпъшка тоя път победоносно. След няколко минути ладията с Илийца, детето и кола вътре плувна по мътните вълни“.

 
 
 
 

18.

С какъв композиционен похват е предадена срещата на пътеписеца с красотата на Ниагара?

 
 
 
 

19.

Какви изразни средства откривате в изречението: „Нощта вече покриваше с тъмното си було Черепишкия манастир.“?

 
 
 
 

20.

Значението на кой от следните фразеологизми се свежда до значението на думата НАСЪРЧАВАМ?

 
 
 
 

21.

Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата за пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време.

- Какво стана, бай Ганьо, ти ли й направи нещо? - попитах аз тревожно и сърдито.

22.

Попълнете таблицата, като в първата колонка запишете буквата, а във втората посочите заглавието на художествената творба, от която е съответния цитат.

А“Ти, либе, не ме

забравяй“

 

Б“Никой не знаеше

нищо от миналото му,

преди да дойде

от Влашко, освен

това, че той бил

войвода на някаква

хайдушка чета в

Македония“

 

В/ „И калугерът

тръгна със свещта

да излезе.

 

Г/“Едно безгранично

благоговение бе

отпечатано на

лицата на всички“

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.

Запишете в празната колона името на литературния герой, който произнася тези думи.

А/“Не ща, благодарим;

гледайте вий“.

 

Б/“Негова милост

ще обядва днес у дома“

 

В/“Пък може да има.

Може“.

 

Г/“Ще я видим ли,

чичо?“

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.

Запишете в две-три изречения внушението на израза   „Пък може да има. Може. Бял бивол, бяла мишка и бяла врана – има. Може да има и бяла лястовичка“, употребен във Вазовата творба „Опълченците на Шипка“. 

 

Благодаря ви за желанието за една добра подготовка на изпита по БЕЛ. Ако имате въпроси към теста – можете да ни пишете на познатия ви мейл – pdivanova@mail.by; skype: pivanova—

25.

Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни грешки, както и грешките при членуване.

 

Гроздето се характеризира с сферични или увални плодове растящи на купчини наречени гроздове обединяващи от 15 до 300 зърна (индивидуални плодчета). Цвета на плодовете е с разнообразен отенък от светло зелено, жълто, кехлибарено, розово, червено, синьо, до тъмно виолетово и дори черно. За разлика от някои цитрусови плодове зреенето на гроздето не се стимолира от етилен. Когато плодовете озреят в тях, се открива високо садържание на  захари.