Онлайн изпити, матури 12 клас (ДЗИ) и НВО за 7 клас

Здравейте ученици от 7-ми и 12-ти клас!

Тук ще можете да решавате безплатни онлайн изпити по БЕЛ за 12-ти и 7-ми клас (матури, ДЗИ, НВО) с класация и оценка. Можете да разгледате и изберете желания изпит като скролнете по-долу. Тествайте вашите знания по БЕЛ и литература онлайн. Желаем Ви успех и висока оценка!

Програмата за оценяване на изпитите е направена от Иван Димов - магистър по информатика от Linneuniversitetet, Швеция.

НВО ПО БЕЛ, VII клас, 21 МАЙ 2018 г. 60 минути

1.

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачите от 1. до 16. включително.

Лавини падат при натрупване на няколко пласта сняг по планински склонове с определен наклон, като най-опасен е този между 30 – 45%. Когато наклонът е по-малък от 20%, снегът трудно би нарушил своята стабилност. Ако е по-голям от 50%, не се задържат големи количества сняг.

Лавинната опасност зависи не толкова от количеството на снега, колкото от състоянието му, затова е необходимо да се познават някои основни негови качества. Издигайки се в атмосферата, водните пàри преминават през все по-студени слоеве въздух, докато и те самите се охладят, но за да започнат да се превръщат в ледени кристали, не е достатъчно да достигнат 0°С. Образуването на ледения кристал започва при температура под -10°С/-12°С на височина между 6 хил. и 11 хил. метра. След това ледените кристали започват да падат през по-долните, но и по-наситени с водни пàри слоеве на атмосферата и от ъглите на всеки кристал израстват връхчета, като така се образуват снежинки. Колкото по-близка до нулата е температурата (дори до +1/+2°С), толкова по-големи стават снежинките.

При температура от -15°С/-18°С вали т.нар. див сняг, а натрупаният от него пласт е пухкав, много лек и с изключително голямо съдържание на въздух. Сухият сняг вали при температура от -8°С/-10°С и от него трудно може да се направи снежна топка. При температури, близки до 0°С, вали мокър сняг.

Вид лавина Характеристики
Сухи лавини от мек
сняг
Състоят се от сух пръхкав сняг. Падат след обилни снеговалежи,
като се движат със скорост от 20 до 90 км/ч. Разрушителни са само лавините с особено големи размери. Характерни са за гори по стръмните склонове на Пирин.
Лавини от мокър
мек сняг
Падат със скорост до 60 км/ч по време на снеговалеж или скоро
след него, но поради голямото водно съдържание на мокрия сняг
са много разрушителни. Когато падат през гора, те я унищожават. Типични са за склонове на Пирин и на Рила.
Лавини тип
„снежни дъски“
Може да са изградени както от сух, така и от мокър сняг. Те са с
огромна маса и с висока плътност, а поради това имат и голяма
разрушителна сила. Наричат ги и „скиорски лавини“, тъй като
най-често са предизвикани от невнимателни скиори, заблудили
се от твърдия сняг на повърхността.

 

Кое твърдение е вярно?

 
 
 
 

2.

Прочетете текста: 

Лавини падат при натрупване на няколко пласта сняг по планински склонове с определен наклон, като най-опасен е този между 30 – 45%. Когато наклонът е по-малък от 20%, снегът трудно би нарушил своята стабилност. Ако е по-голям от 50%, не се задържат големи количества сняг.

Лавинната опасност зависи не толкова от количеството на снега, колкото от състоянието му, затова е необходимо да се познават някои основни негови качества. Издигайки се в атмосферата, водните пàри преминават през все по-студени слоеве въздух, докато и те самите се охладят, но за да започнат да се превръщат в ледени кристали, не е достатъчно да достигнат 0°С. Образуването на ледения кристал започва при температура под -10°С/-12°С на височина между 6 хил. и 11 хил. метра. След това ледените кристали започват да падат през по-долните, но и по-наситени с водни пàри слоеве на атмосферата и от ъглите на всеки кристал израстват връхчета, като така се образуват снежинки. Колкото по-близка до нулата е температурата (дори до +1/+2°С), толкова по-големи стават снежинките.

При температура от -15°С/-18°С вали т.нар. див сняг, а натрупаният от него пласт е пухкав, много лек и с изключително голямо съдържание на въздух. Сухият сняг вали при температура от -8°С/-10°С и от него трудно може да се направи снежна топка. При температури, близки до 0°С, вали мокър сняг.

 

Информацията в текста е представена чрез:

 
 
 
 

3.

Прочетете текста:

Прочетете текста и разгледайте таблицата, за да изпълните задачите от 1. до 16. включително.

Лавини падат при натрупване на няколко пласта сняг по планински склонове с определен наклон, като най-опасен е този между 30 – 45%. Когато наклонът е по-малък от 20%, снегът трудно би нарушил своята стабилност. Ако е по-голям от 50%, не се задържат големи количества сняг.

Лавинната опасност зависи не толкова от количеството на снега, колкото от състоянието му, затова е необходимо да се познават някои основни негови качества. Издигайки се в атмосферата, водните пàри преминават през все по-студени слоеве въздух, докато и те самите се охладят, но за да започнат да се превръщат в ледени кристали, не е достатъчно да достигнат 0°С. Образуването на ледения кристал започва при температура под -10°С/-12°С на височина между 6 хил. и 11 хил. метра. След това ледените кристали започват да падат през по-долните, но и по-наситени с водни пàри слоеве на атмосферата и от ъглите на всеки кристал израстват връхчета, като така се образуват снежинки. Колкото по-близка до нулата е температурата (дори до +1/+2°С), толкова по-големи стават снежинките.

При температура от -15°С/-18°С вали т.нар. див сняг, а натрупаният от него пласт е пухкав, много лек и с изключително голямо съдържание на въздух. Сухият сняг вали при температура от -8°С/-10°С и от него трудно може да се направи снежна топка. При температури, близки до 0°С, вали мокър сняг.

 

Кое твърдение НЕ е вярно според информацията в текста?

 
 
 
 

4.

Прочетете текста:

Лавини падат при натрупване на няколко пласта сняг по планински склонове с определен наклон, като най-опасен е този между 30 – 45%. Когато наклонът е по-малък от 20%, снегът трудно би нарушил своята стабилност. Ако е по-голям от 50%, не се задържат големи количества сняг.

Лавинната опасност зависи не толкова от количеството на снега, колкото от състоянието му, затова е необходимо да се познават някои основни негови качества. Издигайки се в атмосферата, водните пàри преминават през все по-студени слоеве въздух, докато и те самите се охладят, но за да започнат да се превръщат в ледени кристали, не е достатъчно да достигнат 0°С. Образуването на ледения кристал започва при температура под -10°С/-12°С на височина между 6 хил. и 11 хил. метра. След това ледените кристали започват да падат през по-долните, но и по-наситени с водни пàри слоеве на атмосферата и от ъглите на всеки кристал израстват връхчета, като така се образуват снежинки. Колкото по-близка до нулата е температурата (дори до +1/+2°С), толкова по-големи стават снежинките.

При температура от -15°С/-18°С вали т.нар. див сняг, а натрупаният от него пласт е пухкав, много лек и с изключително голямо съдържание на въздух. Сухият сняг вали при температура от -8°С/-10°С и от него трудно може да се направи снежна топка. При температури, близки до 0°С, вали мокър сняг.

 

От какъв сняг НЕ може да се направи снежна топка според информацията от
текста?

 
 
 
 

5.

Прочетете текста:

Лавини падат при натрупване на няколко пласта сняг по планински склонове с определен наклон, като най-опасен е този между 30 – 45%. Когато наклонът е по-малък от 20%, снегът трудно би нарушил своята стабилност. Ако е по-голям от 50%, не се задържат големи количества сняг.

Лавинната опасност зависи не толкова от количеството на снега, колкото от състоянието му, затова е необходимо да се познават някои основни негови качества. Издигайки се в атмосферата, водните пàри преминават през все по-студени слоеве въздух, докато и те самите се охладят, но за да започнат да се превръщат в ледени кристали, не е достатъчно да достигнат 0°С. Образуването на ледения кристал започва при температура под -10°С/-12°С на височина между 6 хил. и 11 хил. метра. След това ледените кристали започват да падат през по-долните, но и по-наситени с водни пàри слоеве на атмосферата и от ъглите на всеки кристал израстват връхчета, като така се образуват снежинки. Колкото по-близка до нулата е температурата (дори до +1/+2°С), толкова по-големи стават снежинките.

При температура от -15°С/-18°С вали т.нар. див сняг, а натрупаният от него пласт е пухкав, много лек и с изключително голямо съдържание на въздух. Сухият сняг вали при температура от -8°С/-10°С и от него трудно може да се направи снежна топка. При температури, близки до 0°С, вали мокър сняг.

 

В кой ред условието за образуване на ледените кристали НЕ отговаря на
информацията от текста?

 
 
 
 

6.

Прочетете текста и разгледайте таблицата:

Лавини падат при натрупване на няколко пласта сняг по планински склонове с определен наклон, като най-опасен е този между 30 – 45%. Когато наклонът е по-малък от 20%, снегът трудно би нарушил своята стабилност. Ако е по-голям от 50%, не се задържат големи количества сняг.

Лавинната опасност зависи не толкова от количеството на снега, колкото от състоянието му, затова е необходимо да се познават някои основни негови качества. Издигайки се в атмосферата, водните пàри преминават през все по-студени слоеве въздух, докато и те самите се охладят, но за да започнат да се превръщат в ледени кристали, не е достатъчно да достигнат 0°С. Образуването на ледения кристал започва при температура под -10°С/-12°С на височина между 6 хил. и 11 хил. метра. След това ледените кристали започват да падат през по-долните, но и по-наситени с водни пàри слоеве на атмосферата и от ъглите на всеки кристал израстват връхчета, като така се образуват снежинки. Колкото по-близка до нулата е температурата (дори до +1/+2°С), толкова по-големи стават снежинките.

При температура от -15°С/-18°С вали т.нар. див сняг, а натрупаният от него пласт е пухкав, много лек и с изключително голямо съдържание на въздух. Сухият сняг вали при температура от -8°С/-10°С и от него трудно може да се направи снежна топка. При температури, близки до 0°С, вали мокър сняг.

Вид лавина

Характеристики

Сухи лавини от мек
сняг

Състоят се от сух пръхкав сняг. Падат след обилни снеговалежи, като се движат със скорост от 20 до 90 км/ч. Разрушителни са само лавините с особено големи размери. Характерни са за гори по стръмните склонове на Пирин.

Лавини от мокър
мек сняг

Падат със скорост до 60 км/ч по време на снеговалеж или скоро след него, но поради голямото водно съдържание на мокрия сняг
са много разрушителни. Когато падат през гора, те я унищожават. Типични са за склонове на Пирин и на Рила.

Лавини тип
„снежни дъски“

Може да са изградени както от сух, така и от мокър сняг. Те са с огромна маса и с висока плътност, а поради това имат и голяма
разрушителна сила. Наричат ги и „скиорски лавини“, тъй като най-често са предизвикани от невнимателни скиори, заблудили
се от твърдия сняг на повърхността.

 

Кое твърдение НЕ е вярно според информацията от текста и от таблицата?

 
 
 
 

7.

С коя физична величина НЕ е характеризиран в таблицата третият вид лавина?

Вид лавина

Характеристики

Сухи лавини от мек
сняг

Състоят се от сух пръхкав сняг. Падат след обилни снеговалежи, като се движат със скорост от 20 до 90 км/ч. Разрушителни са само лавините с особено големи размери. Характерни са за гори по стръмните склонове на Пирин.

Лавини от мокър
мек сняг

Падат със скорост до 60 км/ч по време на снеговалеж или скоро след него, но поради голямото водно съдържание на мокрия сняг
са много разрушителни. Когато падат през гора, те я унищожават. Типични са за склонове на Пирин и на Рила.

Лавини тип
„снежни дъски“

Може да са изградени както от сух, така и от мокър сняг. Те са с огромна маса и с висока плътност, а поради това имат и голяма
разрушителна сила. Наричат ги и „скиорски лавини“, тъй като най-често са предизвикани от невнимателни скиори, заблудили
се от твърдия сняг на повърхността.

 
 
 
 

8.

Прочетете текста:

Лавини падат при натрупване на няколко пласта сняг по планински склонове с определен наклон, като най-опасен е този между 30 – 45%. Когато наклонът е по-малък от 20%, снегът трудно би нарушил своята стабилност. Ако е по-голям от 50%, не се задържат големи количества сняг.

Лавинната опасност зависи не толкова от количеството на снега, колкото от състоянието му, затова е необходимо да се познават някои основни негови качества. Издигайки се в атмосферата, водните пàри преминават през все по-студени слоеве въздух, докато и те самите се охладят, но за да започнат да се превръщат в ледени кристали, не е достатъчно да достигнат 0°С. Образуването на ледения кристал започва при температура под -10°С/-12°С на височина между 6 хил. и 11 хил. метра. След това ледените кристали започват да падат през по-долните, но и по-наситени с водни пàри слоеве на атмосферата и от ъглите на всеки кристал израстват връхчета, като така се образуват снежинки. Колкото по-близка до нулата е температурата (дори до +1/+2°С), толкова по-големи стават снежинките.

При температура от -15°С/-18°С вали т.нар. див сняг, а натрупаният от него пласт е пухкав, много лек и с изключително голямо съдържание на въздух. Сухият сняг вали при температура от -8°С/-10°С и от него трудно може да се направи снежна топка. При температури, близки до 0°С, вали мокър сняг.

В кой ред е посочен синоним на думата стабилност, употребена в текста?

 
 
 
 

9.

В кой от случаите съществува най-голяма вероятност от падане на лавина, като се
има предвид информацията от текста и от таблицата?

Лавини падат при натрупване на няколко пласта сняг по планински склонове с определен наклон, като най-опасен е този между 30 – 45%. Когато наклонът е по-малък от 20%, снегът трудно би нарушил своята стабилност. Ако е по-голям от 50%, не се задържат големи количества сняг.

Лавинната опасност зависи не толкова от количеството на снега, колкото от състоянието му, затова е необходимо да се познават някои основни негови качества. Издигайки се в атмосферата, водните пàри преминават през все по-студени слоеве въздух, докато и те самите се охладят, но за да започнат да се превръщат в ледени кристали, не е достатъчно да достигнат 0°С. Образуването на ледения кристал започва при температура под -10°С/-12°С на височина между 6 хил. и 11 хил. метра. След това ледените кристали започват да падат през по-долните, но и по-наситени с водни пàри слоеве на атмосферата и от ъглите на всеки кристал израстват връхчета, като така се образуват снежинки. Колкото по-близка до нулата е температурата (дори до +1/+2°С), толкова по-големи стават снежинките.

При температура от -15°С/-18°С вали т.нар. див сняг, а натрупаният от него пласт е пухкав, много лек и с изключително голямо съдържание на въздух. Сухият сняг вали при температура от -8°С/-10°С и от него трудно може да се направи снежна топка. При температури, близки до 0°С, вали мокър сняг.

Вид лавина

Характеристики

Сухи лавини от мек
сняг

Състоят се от сух пръхкав сняг. Падат след обилни снеговалежи, като се движат със скорост от 20 до 90 км/ч. Разрушителни са само лавините с особено големи размери. Характерни са за гори по стръмните склонове на Пирин.

Лавини от мокър
мек сняг

Падат със скорост до 60 км/ч по време на снеговалеж или скоро след него, но поради голямото водно съдържание на мокрия сняг
са много разрушителни. Когато падат през гора, те я унищожават. Типични са за склонове на Пирин и на Рила.

Лавини тип
„снежни дъски“

Може да са изградени както от сух, така и от мокър сняг. Те са с огромна маса и с висока плътност, а поради това имат и голяма
разрушителна сила. Наричат ги и „скиорски лавини“, тъй като най-често са предизвикани от невнимателни скиори, заблудили
се от твърдия сняг на повърхността.

 

 
 
 
 

10.

Прочетете подчертаното изречение в таблицата и изпълнете задачите от 10. до 13.

включително.

Наричат ги и „скиорски лавини“, тъй като най-често са предизвикани от

невнимателни скиори, заблудили се от твърдия сняг.

Вид лавина

Характеристики

Сухи лавини от мек
сняг

Състоят се от сух пръхкав сняг. Падат след обилни снеговалежи, като се движат със скорост от 20 до 90 км/ч. Разрушителни са само лавините с особено големи размери. Характерни са за гори по стръмните склонове на Пирин.

Лавини от мокър
мек сняг

Падат със скорост до 60 км/ч по време на снеговалеж или скоро след него, но поради голямото водно съдържание на мокрия сняг
са много разрушителни. Когато падат през гора, те я унищожават. Типични са за склонове на Пирин и на Рила.

Лавини тип
„снежни дъски“

Може да са изградени както от сух, така и от мокър сняг. Те са с огромна маса и с висока плътност, а поради това имат и голяма
разрушителна сила. Наричат ги и „скиорски лавини“, тъй като най-често са предизвикани от невнимателни скиори, заблудили
се от твърдия сняг на повърхността.

 

Глаголната форма са предизвикани е:

 
 
 
 

11.

Прочетете подчертаното изречение в таблицата и изпълнете задачите от 10. до 13.

включително.

Наричат ги и „скиорски лавини“, тъй като най-често са предизвикани от

невнимателни скиори, заблудили се от твърдия сняг.

Вид лавина

Характеристики

Сухи лавини от мек
сняг

Състоят се от сух пръхкав сняг. Падат след обилни снеговалежи, като се движат със скорост от 20 до 90 км/ч. Разрушителни са само лавините с особено големи размери. Характерни са за гори по стръмните склонове на Пирин.

Лавини от мокър
мек сняг

Падат със скорост до 60 км/ч по време на снеговалеж или скоро след него, но поради голямото водно съдържание на мокрия сняг
са много разрушителни. Когато падат през гора, те я унищожават. Типични са за склонове на Пирин и на Рила.

Лавини тип
„снежни дъски“

Може да са изградени както от сух, така и от мокър сняг. Те са с огромна маса и с висока плътност, а поради това имат и голяма
разрушителна сила. Наричат ги и „скиорски лавини“, тъй като най-често са предизвикани от невнимателни скиори, заблудили
се от твърдия сняг на повърхността.

 

С коя съюзна връзка може да се замести съюзът тъй като, без да се промени
смисълът на изречението?

 
 
 
 

12.

Прочетете подчертаното изречение в таблицата и изпълнете задачите от 10. до 13.

включително.

Наричат ги и „скиорски лавини“, тъй като най-често са предизвикани от

невнимателни скиори, заблудили се от твърдия сняг.

Вид лавина

Характеристики

Сухи лавини от мек
сняг

Състоят се от сух пръхкав сняг. Падат след обилни снеговалежи, като се движат със скорост от 20 до 90 км/ч. Разрушителни са само лавините с особено големи размери. Характерни са за гори по стръмните склонове на Пирин.

Лавини от мокър
мек сняг

Падат със скорост до 60 км/ч по време на снеговалеж или скоро след него, но поради голямото водно съдържание на мокрия сняг
са много разрушителни. Когато падат през гора, те я унищожават. Типични са за склонове на Пирин и на Рила.

Лавини тип
„снежни дъски“

Може да са изградени както от сух, така и от мокър сняг. Те са с огромна маса и с висока плътност, а поради това имат и голяма
разрушителна сила. Наричат ги и „скиорски лавини“, тъй като най-често са предизвикани от невнимателни скиори, заблудили
се от твърдия сняг на повърхността.

 

Кое твърдение е вярно за изречението?

 
 
 
 

13.

Прочетете подчертаното изречение в таблицата и изпълнете задачите от 10. до 13.

включително.

Наричат ги и „скиорски лавини“, тъй като най-често са предизвикани от

невнимателни скиори, заблудили се от твърдия сняг.

Вид лавина

Характеристики

Сухи лавини от мек
сняг

Състоят се от сух пръхкав сняг. Падат след обилни снеговалежи, като се движат със скорост от 20 до 90 км/ч. Разрушителни са само лавините с особено големи размери. Характерни са за гори по стръмните склонове на Пирин.

Лавини от мокър
мек сняг

Падат със скорост до 60 км/ч по време на снеговалеж или скоро след него, но поради голямото водно съдържание на мокрия сняг
са много разрушителни. Когато падат през гора, те я унищожават. Типични са за склонове на Пирин и на Рила.

Лавини тип
„снежни дъски“

Може да са изградени както от сух, така и от мокър сняг. Те са с огромна маса и с висока плътност, а поради това имат и голяма
разрушителна сила. Наричат ги и „скиорски лавини“, тъй като най-често са предизвикани от невнимателни скиори, заблудили
се от твърдия сняг на повърхността.

 

Защо в изречението са употребени кавички?

14.

Прочетете подчертаното изречение в текста и изпълнете задачите от 14. до 16.
включително.

Когато наклонът е по-малък от 20%, снегът трудно би нарушил своята
стабилност.

 

Запишете съставното сказуемо, употребено в изречението.

15.

Прочетете подчертаното изречение в текста и изпълнете задачите от 14. до 16.
включително.

Когато наклонът е по-малък от 20%, снегът трудно би нарушил своята
стабилност.

Запишете вида на изречението по състав.

 

16.

Прочетете подчертаното изречение в текста и изпълнете задачите от 14. до 16.
включително.

Когато наклонът е по-малък от 20%, снегът трудно би нарушил своята
стабилност.

За какво служи запетаята в изречението?

 

17.

Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като се съобразите с
правилата за пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време.


– Скоро ще ви дам възможност да се изявите и се надявам да не ме разочаровате –
каза треньорът на двамата нови волейболисти.

18.

Препишете текста, като редактирате допуснатите правописни и пунктуационни
грешки, както и грешките при членуване.


Във град Пиза се издига заплъшително наклонена кула. Постройката всъщност е
канбанария към катедралата на града. Причината да стане известна, е една подробнос
пропусната от инженерите през ХІІ век, които не са саобразили, че под основите ѝ има
не стабилни земни пластове, подавали още при завършването на вторият етаж. Кулата
е строена дълго време, тъй като през годините на нейното издигане, избухват воини и
революций. Според учените, спирането на строителството е довело до слягане на
земните пластове поради което тя не се е сринала още в онези времена.

19.

Кой от хъшовете в повестта „Немили-недраги“ е поет, „написал и напечатал
тайно вече цяла патриотическа поема“?

 
 
 
 

20.

От кого се страхува калугерът Евтимий, като казва в III част на разказа „Една
българка“:

Хай върви да спиш, да не свети свещ, че може да видят отгоре някои и да ни
дойдат на гости...

 
 
 
 

21.

С кой художествен образ се свързва изразът „чудната игра на природата“?

 
 
 
 

22.

В коя творба НЕ присъства мотивът за саможертвата в името на родината?

 

 
 
 
 

23.

Творба в стихове, в която се изразяват чувства на дълбока скръб и разочарование,
е:

 
 
 
 

24.

Представяме Ви цитати от литературни творби. Изберете правилната комбинация от цитат-творба, от която е цитатът.
А) „дълбоко ще ми въздъхнат / две сърца, мили за мене…“
Б) „И кораба се носи леко / с попътни тихи ветрове...“
В) „За сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла...“
Г) „Изведнъж Радецки пристигна със гръм.“

 
 
 
 

25.

Запишете в 2 – 3 изречения какво е внушението на стиховете от Вазовата творба
„Опълченците на Шипка“:

(…) „Млади опълченци,
венчайте България с лаврови венци! …“