Онлайн изпити, матури 12 клас (ДЗИ) и НВО за 7 клас

Здравейте ученици от 7-ми и 12-ти клас!

Тук ще можете да решавате безплатни онлайн изпити по БЕЛ за 12-ти и 7-ми клас (матури, ДЗИ, НВО) с класация и оценка. Можете да разгледате и изберете желания изпит като скролнете по-долу. Тествайте вашите знания по БЕЛ и литература онлайн. Желаем Ви успех и висока оценка!

Програмата за оценяване на изпитите е направена от Иван Димов - магистър по информатика от Linneuniversitetet, Швеция.

ДЗИ по БЕЛ - 28 август 2018 240 минути

1.

В кой ред е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

2.

В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

3.

В кой ред е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

4.

В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

5.

В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

6.

В кое от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

След подписването на трите международни договора(А) се организира среща, в която вазеха участие двама посланика(Б), придружени от няколко техни сътрудници(В), както и петима изпълнителни директори(Г) на големи компании.

 
 
 
 

7.

В кое от изреченията НЕ е допусната грешка при членуването?

 
 
 
 

8.

В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

 
 
 
 

9.

В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

 
 
 
 

10.

В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

 
 
 
 
 

11.

В кое от изреченията е допусната лексикална грешка?

 
 
 
 

12.

В кой ред фразеологичните словосъчетания са синоними?

 
 
 
 

13.

От коя творба са стиховете?

Миражите са близо, - пътят е далек.

Учудващо засмяна жизнерадост

на неведение и алчна младост,

на знойна плът и призрак лек.

 
 
 
 

14.

В кой ред авторът на всички творби е Йордан Йовков?

 
 
 
 

15.

Катерина и Божана са героини от:

 
 
 
 

16.

Коя от творбите е разказ?

 
 
 
 

17.

Идеята, че войната е страшна и безмилостна стихия, унищожаваща човека, е заложена в:

 
 
 
 

18.

В коя творба се открива мотивът за носталгията по деството и миналото?

 
 
 
 

19.

В творчеството на кой автор родното се свързва с героичното минало, с красотата на природата и с изразителността на езика?

 
 
 
 

20.

В коя творба се открива елементи на символизма?

 
 
 
 

21.

Огледалната композиционна схема е характерна за:

 
 
 
 

22.

Какво е подчертаното изразно средство?

Не оставяй да изстине

буйно сърце на чужбина,

и гласът ми да премине

тихо като през пустиня!...

 
 
 
 

23.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 32. включително).

 

От коя сфера на общуване е Текст 1?

ТЕКСТ 1
Повърхностният рохкав пласт на земната кора, наричан почва, е изграден от разнообразни елементи. Почвената флора и почвената фауна превръщат попадналата в почвата органична материя в комплекс от вещества, съдържащ въглерод, водород, кислород и азот, които изграждат т. нар. хумусен слой. Изчислено е, че да се формира един сантиметър хумусен слой, трябва да минат поне 100 години, без да бъде обработвана почвата. Унищожаването му намалява основното свойство на почвата – нейното плодородие.

 

Почвеното плодородие е способността на почвата да осигурява хранителни вещества, вода и топлина на растенията. Различават се три вида плодородие – естествено, потенциално и икономическо. Първото има отношение към наличието на хумус и други хранителни вещества, образували се през дългия период на естественото развитие на почвите. Потенциалното плодородие се свързва с възможностите за изкуствено увеличаване на хранителните вещества в почвата чрез добавяне на торове, които имат естествен или изкуствен произход. Икономическото плодородие се изразява чрез стойността на произведените земеделски продукти от единица площ върху даден вид почва. В резултат на дейността на човека плодородието на почвата може да се увеличава или да намалява.

Значението на почвата за човечеството е равностойно на това на въздуха и водата. Почвата е жизненоважен, практически незаменим природен ресурс. Основната й функция е да предоставя условия за развитие на земеделските култури, а благодарение на своето плодородие почвената покривка представлява и ключов ресурс за продоволствената сигурност на хората.

 

ТЕКСТ 2

Чл. 39 (2) Опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвата имат за цел:

1. предотвратяване на нейното увреждане;

2. трайно запазване на многофункционалната й способност;

3. осигуряване на ефективна защита на здравето на човека;

4. съхраняване на качествата й като среда за нормално развитие на почвените организми, растенията и животните;

5. осъществяване на превантивен контрол за предотвратяване на неблагоприятни изменения на почвата и прилагане на добри практики на земеползване.

Чл. 40 Юридическите и физическите лица, собственици и/или ползватели на поземлени имоти, са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата в собствените си и в съседните поземлени имоти.

Чл. 41 Собствениците и ползвателите на поземлени имоти са длъжни да вземат мерки за предотвратяване на вредни изменени, застрашаващи почвата. 

Чл. 42 (1) Който причини вредни изменения на почвата, е длъжен да възстанови за своя сметка състоянието й, предходжащо увреждането.

(2) Собствениците и ползвателите на подземни и надземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура са длъжни да ги поддържат в техническа изправност и да не допускат замърсяване или друго вредно изменение на почвата около тях.

 
 
 
 

24.

 

Кое от посочените твърдения е вярно за Текст 1?

ТЕКСТ 1
Повърхностният рохкав пласт на земната кора, наричан почва, е изграден от разнообразни елементи. Почвената флора и почвената фауна превръщат попадналата в почвата органична материя в комплекс от вещества, съдържащ въглерод, водород, кислород и азот, които изграждат т. нар. хумусен слой. Изчислено е, че да се формира един сантиметър хумусен слой, трябва да минат поне 100 години, без да бъде обработвана почвата. Унищожаването му намалява основното свойство на почвата – нейното плодородие.

 

Почвеното плодородие е способността на почвата да осигурява хранителни вещества, вода и топлина на растенията. Различават се три вида плодородие – естествено, потенциално и икономическо. Първото има отношение към наличието на хумус и други хранителни вещества, образували се през дългия период на естественото развитие на почвите. Потенциалното плодородие се свързва с възможностите за изкуствено увеличаване на хранителните вещества в почвата чрез добавяне на торове, които имат естествен или изкуствен произход. Икономическото плодородие се изразява чрез стойността на произведените земеделски продукти от единица площ върху даден вид почва. В резултат на дейността на човека плодородието на почвата може да се увеличава или да намалява.

Значението на почвата за човечеството е равностойно на това на въздуха и водата. Почвата е жизненоважен, практически незаменим природен ресурс. Основната й функция е да предоставя условия за развитие на земеделските култури, а благодарение на своето плодородие почвената покривка представлява и ключов ресурс за продоволствената сигурност на хората.

 
 
 
 

25.

 

Думата хумус, употребена в Текст 1, е езикова единица от:

ТЕКСТ 1
Повърхностният рохкав пласт на земната кора, наричан почва, е изграден от разнообразни елементи. Почвената флора и почвената фауна превръщат попадналата в почвата органична материя в комплекс от вещества, съдържащ въглерод, водород, кислород и азот, които изграждат т. нар. хумусен слой. Изчислено е, че да се формира един сантиметър хумусен слой, трябва да минат поне 100 години, без да бъде обработвана почвата. Унищожаването му намалява основното свойство на почвата – нейното плодородие.

 

Почвеното плодородие е способността на почвата да осигурява хранителни вещества, вода и топлина на растенията. Различават се три вида плодородие – естествено, потенциално и икономическо. Първото има отношение към наличието на хумус и други хранителни вещества, образували се през дългия период на естественото развитие на почвите. Потенциалното плодородие се свързва с възможностите за изкуствено увеличаване на хранителните вещества в почвата чрез добавяне на торове, които имат естествен или изкуствен произход. Икономическото плодородие се изразява чрез стойността на произведените земеделски продукти от единица площ върху даден вид почва. В резултат на дейността на човека плодородието на почвата може да се увеличава или да намалява.

Значението на почвата за човечеството е равностойно на това на въздуха и водата. Почвата е жизненоважен, практически незаменим природен ресурс. Основната й функция е да предоставя условия за развитие на земеделските култури, а благодарение на своето плодородие почвената покривка представлява и ключов ресурс за продоволствената сигурност на хората.

 
 
 
 

26.

 

Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според Текст 1

ТЕКСТ 1
Повърхностният рохкав пласт на земната кора, наричан почва, е изграден от разнообразни елементи. Почвената флора и почвената фауна превръщат попадналата в почвата органична материя в комплекс от вещества, съдържащ въглерод, водород, кислород и азот, които изграждат т. нар. хумусен слой. Изчислено е, че да се формира един сантиметър хумусен слой, трябва да минат поне 100 години, без да бъде обработвана почвата. Унищожаването му намалява основното свойство на почвата – нейното плодородие.

 

Почвеното плодородие е способността на почвата да осигурява хранителни вещества, вода и топлина на растенията. Различават се три вида плодородие – естествено, потенциално и икономическо. Първото има отношение към наличието на хумус и други хранителни вещества, образували се през дългия период на естественото развитие на почвите. Потенциалното плодородие се свързва с възможностите за изкуствено увеличаване на хранителните вещества в почвата чрез добавяне на торове, които имат естествен или изкуствен произход. Икономическото плодородие се изразява чрез стойността на произведените земеделски продукти от единица площ върху даден вид почва. В резултат на дейността на човека плодородието на почвата може да се увеличава или да намалява.

Значението на почвата за човечеството е равностойно на това на въздуха и водата. Почвата е жизненоважен, практически незаменим природен ресурс. Основната й функция е да предоставя условия за развитие на земеделските култури, а благодарение на своето плодородие почвената покривка представлява и ключов ресурс за продоволствената сигурност на хората.

 
 
 
 

27.

 

От коя сфера на общуване е Текст 2?

ТЕКСТ 2

Чл. 39 (2) Опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвата имат за цел:

1. предотвратяване на нейното увреждане;

2. трайно запазване на многофункционалната й способност;

3. осигуряване на ефективна защита на здравето на човека;

4. съхраняване на качествата й като среда за нормално развитие на почвените организми, растенията и животните;

5. осъществяване на превантивен контрол за предотвратяване на неблагоприятни изменения на почвата и прилагане на добри практики на земеползване.

Чл. 40 Юридическите и физическите лица, собственици и/или ползватели на поземлени имоти, са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата в собствените си и в съседните поземлени имоти.

Чл. 41 Собствениците и ползвателите на поземлени имоти са длъжни да вземат мерки за предотвратяване на вредни изменени, застрашаващи почвата. 

Чл. 42 (1) Който причини вредни изменения на почвата, е длъжен да възстанови за своя сметка състоянието й, предходжащо увреждането.

(2) Собствениците и ползвателите на подземни и надземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура са длъжни да ги поддържат в техническа изправност и да не допускат замърсяване или друго вредно изменение на почвата около тях.

 
 
 
 

28.

 

Каква функция изпълнява Текст 2?

ТЕКСТ 2

Чл. 39 (2) Опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвата имат за цел:

1. предотвратяване на нейното увреждане;

2. трайно запазване на многофункционалната й способност;

3. осигуряване на ефективна защита на здравето на човека;

4. съхраняване на качествата й като среда за нормално развитие на почвените организми, растенията и животните;

5. осъществяване на превантивен контрол за предотвратяване на неблагоприятни изменения на почвата и прилагане на добри практики на земеползване.

Чл. 40 Юридическите и физическите лица, собственици и/или ползватели на поземлени имоти, са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата в собствените си и в съседните поземлени имоти.

Чл. 41 Собствениците и ползвателите на поземлени имоти са длъжни да вземат мерки за предотвратяване на вредни изменени, застрашаващи почвата. 

Чл. 42 (1) Който причини вредни изменения на почвата, е длъжен да възстанови за своя сметка състоянието й, предходжащо увреждането.

(2) Собствениците и ползвателите на подземни и надземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура са длъжни да ги поддържат в техническа изправност и да не допускат замърсяване или друго вредно изменение на почвата около тях.

 
 
 
 

29.

Кое твърдение вярно?

В Текст 2 се представят...

ТЕКСТ 2

Чл. 39 (2) Опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвата имат за цел:

1. предотвратяване на нейното увреждане;

2. трайно запазване на многофункционалната й способност;

3. осигуряване на ефективна защита на здравето на човека;

4. съхраняване на качествата й като среда за нормално развитие на почвените организми, растенията и животните;

5. осъществяване на превантивен контрол за предотвратяване на неблагоприятни изменения на почвата и прилагане на добри практики на земеползване.

Чл. 40 Юридическите и физическите лица, собственици и/или ползватели на поземлени имоти, са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата в собствените си и в съседните поземлени имоти.

Чл. 41 Собствениците и ползвателите на поземлени имоти са длъжни да вземат мерки за предотвратяване на вредни изменени, застрашаващи почвата. 

Чл. 42 (1) Който причини вредни изменения на почвата, е длъжен да възстанови за своя сметка състоянието й, предходжащо увреждането.

(2) Собствениците и ползвателите на подземни и надземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура са длъжни да ги поддържат в техническа изправност и да не допускат замърсяване или друго вредно изменение на почвата около тях.

 
 
 
 

30.

В кой ред е посочено вярно твърдение според Текст 2?

ТЕКСТ 2

Чл. 39 (2) Опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвата имат за цел:

1. предотвратяване на нейното увреждане;

2. трайно запазване на многофункционалната й способност;

3. осигуряване на ефективна защита на здравето на човека;

4. съхраняване на качествата й като среда за нормално развитие на почвените организми, растенията и животните;

5. осъществяване на превантивен контрол за предотвратяване на неблагоприятни изменения на почвата и прилагане на добри практики на земеползване.

Чл. 40 Юридическите и физическите лица, собственици и/или ползватели на поземлени имоти, са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата в собствените си и в съседните поземлени имоти.

Чл. 41 Собствениците и ползвателите на поземлени имоти са длъжни да вземат мерки за предотвратяване на вредни изменени, застрашаващи почвата. 

Чл. 42 (1) Който причини вредни изменения на почвата, е длъжен да възстанови за своя сметка състоянието й, предходжащо увреждането.

(2) Собствениците и ползвателите на подземни и надземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура са длъжни да ги поддържат в техническа изправност и да не допускат замърсяване или друго вредно изменение на почвата около тях.

 
 
 
 

31.

 

Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. Посочете САМО ЧЕТИРИТЕ факта, които отсъстват в посочените текстове.

 
 
 
 
 
 
 
 

32.

 

Запишете кое е ОБЩОТО, за което се говори в ДВАТА текста:

ТЕКСТ 1
Повърхностният рохкав пласт на земната кора, наричан почва, е изграден от разнообразни елементи. Почвената флора и почвената фауна превръщат попадналата в почвата органична материя в комплекс от вещества, съдържащ въглерод, водород, кислород и азот, които изграждат т. нар. хумусен слой. Изчислено е, че да се формира един сантиметър хумусен слой, трябва да минат поне 100 години, без да бъде обработвана почвата. Унищожаването му намалява основното свойство на почвата – нейното плодородие.

 

Почвеното плодородие е способността на почвата да осигурява хранителни вещества, вода и топлина на растенията. Различават се три вида плодородие – естествено, потенциално и икономическо. Първото има отношение към наличието на хумус и други хранителни вещества, образували се през дългия период на естественото развитие на почвите. Потенциалното плодородие се свързва с възможностите за изкуствено увеличаване на хранителните вещества в почвата чрез добавяне на торове, които имат естествен или изкуствен произход. Икономическото плодородие се изразява чрез стойността на произведените земеделски продукти от единица площ върху даден вид почва. В резултат на дейността на човека плодородието на почвата може да се увеличава или да намалява.

Значението на почвата за човечеството е равностойно на това на въздуха и водата. Почвата е жизненоважен, практически незаменим природен ресурс. Основната й функция е да предоставя условия за развитие на земеделските култури, а благодарение на своето плодородие почвената покривка представлява и ключов ресурс за продоволствената сигурност на хората.

 

ТЕКСТ 2

Чл. 39 (2) Опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвата имат за цел:

1. предотвратяване на нейното увреждане;

2. трайно запазване на многофункционалната й способност;

3. осигуряване на ефективна защита на здравето на човека;

4. съхраняване на качествата й като среда за нормално развитие на почвените организми, растенията и животните;

5. осъществяване на превантивен контрол за предотвратяване на неблагоприятни изменения на почвата и прилагане на добри практики на земеползване.

Чл. 40 Юридическите и физическите лица, собственици и/или ползватели на поземлени имоти, са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата в собствените си и в съседните поземлени имоти.

Чл. 41 Собствениците и ползвателите на поземлени имоти са длъжни да вземат мерки за предотвратяване на вредни изменени, застрашаващи почвата. 

Чл. 42 (1) Който причини вредни изменения на почвата, е длъжен да възстанови за своя сметка състоянието й, предходжащо увреждането.

(2) Собствениците и ползвателите на подземни и надземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура са длъжни да ги поддържат в техническа изправност и да не допускат замърсяване или друго вредно изменение на почвата около тях.

33.

На отделен лист формулирайте в 2–3 изречения собствена теза по ЕДНА от посочените теми:;

Опазването на природните ресурси

Природните ресурси в живота на човека
 

34.

 

Запишете сбито и кратко основното от съдържанието на Текст 1.

ТЕКСТ 1
Повърхностният рохкав пласт на земната кора, наричан почва, е изграден от разнообразни елементи. Почвената флора и почвената фауна превръщат попадналата в почвата органична материя в комплекс от вещества, съдържащ въглерод, водород, кислород и азот, които изграждат т. нар. хумусен слой. Изчислено е, че да се формира един сантиметър хумусен слой, трябва да минат поне 100 години, без да бъде обработвана почвата. Унищожаването му намалява основното свойство на почвата – нейното плодородие.

 

Почвеното плодородие е способността на почвата да осигурява хранителни вещества, вода и топлина на растенията. Различават се три вида плодородие – естествено, потенциално и икономическо. Първото има отношение към наличието на хумус и други хранителни вещества, образували се през дългия период на естественото развитие на почвите. Потенциалното плодородие се свързва с възможностите за изкуствено увеличаване на хранителните вещества в почвата чрез добавяне на торове, които имат естествен или изкуствен произход. Икономическото плодородие се изразява чрез стойността на произведените земеделски продукти от единица площ върху даден вид почва. В резултат на дейността на човека плодородието на почвата може да се увеличава или да намалява.

Значението на почвата за човечеството е равностойно на това на въздуха и водата. Почвата е жизненоважен, практически незаменим природен ресурс. Основната й функция е да предоставя условия за развитие на земеделските култури, а благодарение на своето плодородие почвената покривка представлява и ключов ресурс за продоволствената сигурност на хората.

35.

Изберете правилната комбинация от думи за празните места в текста.

Най-простото срество за хигиена, познато на хората от векове, е сапунът, който се получава чрез ............... (А) на масла с натриева основа. Полученият продукт, който се е ............... (Б) във всяка българска къща, е бил кафеникав на цвят и с неприятна миризма. По-късно при индустриалното му производство се добавят ароматизатори и оцветители за по-добър ............... (В) вид. В последните години "класическият" сапун заема незначителен дял в глобалното производство и в употребата на ............... (Г) средства.

 
 
 
 

36.

Посочете правилните форми на думите поставени в скоби.

(Изпълнителен) директор подписа заповедта.
Председателят на (Българска) академия на науки направи изявление.

Управителят обоснова (необходимост) от промени.

Трябва добре да обмислим (кой/кого) да поканим на тържеството.

Треньорът (чийто/чиито) футболисти загубиха важния двубой, подаде оставка.
Изведнъж мъжът усети пронизваща болка в мускулите (му/си).

В стаята никой не забеляза уплашеното момиче, защото (тя/то) беше зад вратата.
Господине, бихте ли (потърсил) документите отново?

Господине, мисля че бяхте (разсеян) при подписването на документите.

Господине, възможно е да сте (забравил) документите в офиса.
 

37.

В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. Прешите текста на отделен лист, като поставите пропуснатите знаци. 

Изобретението, за което съобщиха медиите представлява двигател задвижван от земното притегляне. Създателят му каза в интервю Идеята за двигател, използващ гравитацията се зароди преди повече от двадесет години. 

38.

Посочете ДВА ЦИТАТА от творбата "Зимни вечери", представящи поведението на бащата. 

Но ето къщурка позната, 
в прозореца детска глава;
и грубо гърмят в тишината 
пияни хрипливи слова. 

Завърнал се в къщи – безхлебен,
пиян пак – бащата ругай:
и своя живот непотребен, 
и своята мъка без край. 


Завесата мръсна, продрана
и едър мъглив силует
размахва ръцете в закана, 
от помисли странни обзет. 

Децата пищят и се молят, 
а вънка, привела глава,
сред своята скръб и неволя
жена проридава едва.

39.

 

СЪС СВОИ ДУМИ запишете  ДВА ПРИМЕРА от творбата "Зимни вечери", които са основания за определянето на живота като непотребен.

Но ето къщурка позната, 
в прозореца детска глава;
и грубо гърмят в тишината 
пияни хрипливи слова. 

Завърнал се в къщи – безхлебен,
пиян пак – бащата ругай:
и своя живот непотребен, 
и своята мъка без край. 


Завесата мръсна, продрана
и едър мъглив силует
размахва ръцете в закана, 
от помисли странни обзет. 

Децата пищят и се молят, 
а вънка, привела глава,
сред своята скръб и неволя
жена проридава едва.

40.

Запишете отговорите на всеки въпрос в прозореца по-долу и не използвайте кавички. Кой е авторът на Ралица? Кой е авторът, от чиято литературна творба е господин Фратю? От коя литературна творба е Боримечката? От коя литературна творба е Стоилка? Кой е авторът на Дяволско? И кой е авторът на Борба?

41.

 

Прочетете откъса от творбата на Йордан Йовков "Серафим" и напишете в обем до четири страници аргументативен текст на тема Доброта и самота

Отбележете жанра на текста – интерпретативно съчинение или есе

Вечерта Серафим остана на гости на Еня, но отказа да спи в кафенето. Той застана точно по средата на мегдана пред кафенето и там взе да си приготвя легло.
–  Че са барем тука под стряхата бе, българино!  – рече му Еньо. – Дай си гърба на стената, легни на пейката, ако искаш.
– Не, тук ми е по-добре мене.
– Ще ти духа.
– Не ми духа. Да ми духа сега, че като умра, няма да ми духа, няма да ми вей…
Той гледаше Еня и се усмихваше с насълзените си очи. „Страх го е да не го оберат“  – помисли си Еньо, като забеляза, че Серафим се попипва по пазвата. Той го остави да прави каквото си ще, затвори кафенето и си отиде в къщи.
На другия ден той се забави късно дойде да отвори. Той завари Серафим седнал на пейката и, както вчера, режеше си хляб с костурката и закусваше. Еньо се изправи пред него, изгледа го продължително, след туй каза:
– Ти какво си направил?
– Какво съм направил! Никому нищо не съм направил – кротко отвърна Серафим.
– Дал си пари на Павлина, оназ, дето снощи беше тука, дето искаше пари от мене. Аз сега бях у тях, тя ми каза. Как тъй даваш пари на човек, когото не познаваш? Че може да те излъже, може да не ти ги върне.
– Ба, ще ми ги върне тя. Нека заведе мъжа си на болницата, може да му помогнат докторите. А пък моите пари ще ги върне. На нас, помежду ни, условието знаеш ли как е? – Когато господ на нея – и тя на мене. Аз не бързам.
Еньо прехапа устните си и замълча.
– А палто? С какво ще си купиш палто? – каза той.
– Че нали имам палто? Я го, я! – Серафим взе палтото от пейката и го разгъна. – Хубаво си е то мойто палто, нищо не му е…
Той се усмихна и леко поклащаше глава, като че броеше кръпките или като че си спомняше нещо. Десет и повече години има, откакто се кани да си купи палто. Докато беше млад, каквото изкарваше, изпиваше го. Сега вече не пиеше, защото твърде не беше здрав, но често даваше някому парите си, както беше ги дал тая сутрин на Павлина. Оттогаз на палтото му взеха да се явяват тия големи кръпки от сива аба.
– Хубаво си е то, мойто палто – продължи той с някаква особена радост в гласа си.  – Аз като го позакърпя пак, ще прекарам с него и таз зима. Пък ако ми е писано, с него може и пред бога. То там, на онзи свят, туй палто може да ми помогне. Може пък там да ми дадат ново палто, златно, тъй да се каже, скъпоценно…
Серафим говореше с Еня, но не го погледна. Той пусна палтото на колената си, позагледа се пред себе си и се усмихна.