Онлайн изпити, матури 12 клас (ДЗИ) и НВО за 7 клас

Здравейте ученици от 7-ми и 12-ти клас!

Тук ще можете да решавате безплатни онлайн изпити по БЕЛ за 12-ти и 7-ми клас (матури, ДЗИ, НВО) с класация и оценка. Можете да разгледате и изберете желания изпит като скролнете по-долу. Тествайте вашите знания по БЕЛ и литература онлайн. Желаем Ви успех и висока оценка!

Програмата за оценяване на изпитите е направена от Иван Димов - магистър по информатика от Linneuniversitetet, Швеция.

Конкурсен изпит по БЕЛ за ТУ - ВАРНА 60 минути

1.

В коя от подчертаните думи има правописна грешка? От пролетта (А) на 1996 г. досега в Пуерто Рико са регистрирани стотици случай (Б) с нападения на домашни животни от тайнствено (В) чудовище със светлокафява (Г) козина.

 
 
 
 

2.

В кой ред има правописна грешка?

 
 
 
 

3.

В кое от изреченията НЯМА правописна грешка?

 
 
 
 

4.

Кое от имената на географски обекти е написано правилно?

 
 
 
 

5.

В кое от изреченията НЯМА пунктуационна грешка?

 
 
 
 

6.

В кое от изреченията има граматична грешка?

 
 
 
 

7.

В кое от изреченията НЯМА граматична грешка?

 
 
 
 

8.

В кое от изреченията има граматична грешка?

 
 
 
 

9.

В кое от изреченията НЯМА граматична грешка?

 
 
 
 

10.

В кое от изреченията НЯМА граматична грешка?

 
 
 
 

11.

В кой ред отношението между думите е различно от отношението между думите в другите редове?

 
 
 
 

12.

В кой ред отношението между думите е както в двойката думи кокиче – минзухар?

 
 
 
 

13.

В кой ред думите НЕ са синоними?

 
 
 
 

14.

В кой ред думите НЕ са антоними?

 
 
 
 

15.

Какво означава фразеологизмът лебедова песен?

 
 
 
 

16.

● Прочетете текста и изпълнете задачите към него (от 16. до 20. включително).

Беше късна вечер... Старецът продължаваше да седи пред голямата, тежка, потъмняла от годините дървена порта, цялата обкована в желязо. Никога не можеше да се насити да седи пред къщата си в топлите летни вечери, съвсем спокоен, съвсем сигурен, че няма да стрелят нито от улицата, нито в гръб. Петнадесет години по планините Дилбер Танас се вслушваше във всеки шум, спеше напълно облечен, със заредено оръжие, потрепвайки с мускулите си като куче, с полуотворени очи, готов всеки миг да скочи, за да запази живота си. А сетне дойде Балканската и подир нея голямата Европейска война, в които се би от първия до последния ден... И след войната нямаше спокойствие. Продължи самоизбиването по улиците между различните крила в Организацията. Нали тогава се принуди да построи високия дувар около къщата си, която превърна в крепост. Не защото се боеше толкова за живота си, а защото сметаше, че е глупаво некакво подивело от политиката сукалче, дето не бе и помирисвало барут, да го застреля в гръб. Тогава цялото му минало би се превърнало в безсмислица, защото неговият живот бе неговото минало. Години му трябваха, докато се успокои. Чак тогава откри тая радост – да седи пред портата си с отпуснато тяло, без да се вслушва в разните шумове, и да остави лятната вечер да го обгърне с топлината си... (Свобода Бъчварова, „Литургия за Илинден”)

Текстът е откъс от:

 
 
 
 

17.

Кое от следващите твърдения е вярно според текста?

● Прочетете текста и изпълнете задачите към него (от 16. до 20. включително).

Беше късна вечер... Старецът продължаваше да седи пред голямата, тежка, потъмняла от годините дървена порта, цялата обкована в желязо. Никога не можеше да се насити да седи пред къщата си в топлите летни вечери, съвсем спокоен, съвсем сигурен, че няма да стрелят нито от улицата, нито в гръб. Петнадесет години по планините Дилбер Танас се вслушваше във всеки шум, спеше напълно облечен, със заредено оръжие, потрепвайки с мускулите си като куче, с полуотворени очи, готов всеки миг да скочи, за да запази живота си. А сетне дойде Балканската и подир нея голямата Европейска война, в които се би от първия до последния ден... И след войната нямаше спокойствие. Продължи самоизбиването по улиците между различните крила в Организацията. Нали тогава се принуди да построи високия дувар около къщата си, която превърна в крепост. Не защото се боеше толкова за живота си, а защото сметаше, че е глупаво некакво подивело от политиката сукалче, дето не бе и помирисвало барут, да го застреля в гръб. Тогава цялото му минало би се превърнало в безсмислица, защото неговият живот бе неговото минало. Години му трябваха, докато се успокои. Чак тогава откри тая радост – да седи пред портата си с отпуснато тяло, без да се вслушва в разните шумове, и да остави лятната вечер да го обгърне с топлината си... (Свобода Бъчварова, „Литургия за Илинден”)

 
 
 
 

18.

Кое от следващите твърдения НЕ е вярно според текста?

● Прочетете текста и изпълнете задачите към него (от 16. до 20. включително).

Беше късна вечер... Старецът продължаваше да седи пред голямата, тежка, потъмняла от годините дървена порта, цялата обкована в желязо. Никога не можеше да се насити да седи пред къщата си в топлите летни вечери, съвсем спокоен, съвсем сигурен, че няма да стрелят нито от улицата, нито в гръб. Петнадесет години по планините Дилбер Танас се вслушваше във всеки шум, спеше напълно облечен, със заредено оръжие, потрепвайки с мускулите си като куче, с полуотворени очи, готов всеки миг да скочи, за да запази живота си. А сетне дойде Балканската и подир нея голямата Европейска война, в които се би от първия до последния ден... И след войната нямаше спокойствие. Продължи самоизбиването по улиците между различните крила в Организацията. Нали тогава се принуди да построи високия дувар около къщата си, която превърна в крепост. Не защото се боеше толкова за живота си, а защото сметаше, че е глупаво некакво подивело от политиката сукалче, дето не бе и помирисвало барут, да го застреля в гръб. Тогава цялото му минало би се превърнало в безсмислица, защото неговият живот бе неговото минало. Години му трябваха, докато се успокои. Чак тогава откри тая радост – да седи пред портата си с отпуснато тяло, без да се вслушва в разните шумове, и да остави лятната вечер да го обгърне с топлината си... (Свобода Бъчварова, „Литургия за Илинден”)

 
 
 
 

19.

Кое би лишило от смисъл живота на Дилбер Танас?

● Прочетете текста и изпълнете задачите към него (от 16. до 20. включително).

Беше късна вечер... Старецът продължаваше да седи пред голямата, тежка, потъмняла от годините дървена порта, цялата обкована в желязо. Никога не можеше да се насити да седи пред къщата си в топлите летни вечери, съвсем спокоен, съвсем сигурен, че няма да стрелят нито от улицата, нито в гръб. Петнадесет години по планините Дилбер Танас се вслушваше във всеки шум, спеше напълно облечен, със заредено оръжие, потрепвайки с мускулите си като куче, с полуотворени очи, готов всеки миг да скочи, за да запази живота си. А сетне дойде Балканската и подир нея голямата Европейска война, в които се би от първия до последния ден... И след войната нямаше спокойствие. Продължи самоизбиването по улиците между различните крила в Организацията. Нали тогава се принуди да построи високия дувар около къщата си, която превърна в крепост. Не защото се боеше толкова за живота си, а защото сметаше, че е глупаво некакво подивело от политиката сукалче, дето не бе и помирисвало барут, да го застреля в гръб. Тогава цялото му минало би се превърнало в безсмислица, защото неговият живот бе неговото минало. Години му трябваха, докато се успокои. Чак тогава откри тая радост – да седи пред портата си с отпуснато тяло, без да се вслушва в разните шумове, и да остави лятната вечер да го обгърне с топлината си... (Свобода Бъчварова, „Литургия за Илинден”)

 
 
 
 

20.

Каква е функцията на отклонението от книжовната норма в подчертаното изречение?

Не защото се боеше толкова за живота си, а защото сметаше, че е глупаво некакво подивело от политиката сукалче, дето не бе и помирисвало барут, да го застреля в гръб.

 
 
 
 

21.

Кой от следните литературни герои НЕ е свързан с мотива за трудолюбието?

 
 
 
 

22.

Кое от твърденията е вярно?

 
 
 
 

23.

Кое от твърденията НЕ е вярно?

 
 
 
 

24.

Каква функция има изображението на зимната вечер в стихотворението „Старият музикант” от Христо Смирненски?

 
 
 
 

25.

В кой ред всички тропи и фигури са използвани в следващите стихове?

Нощта ражда из мъртва утроба

вековната злоба на роба:

своя пурпурен гняв –

величав.

                                  (Гео Милев)