Онлайн изпити, матури 12 клас (ДЗИ) и НВО за 7 клас

Здравейте ученици от 7-ми и 12-ти клас!

Тук ще можете да решавате безплатни онлайн изпити по БЕЛ за 12-ти и 7-ми клас (матури, ДЗИ, НВО) с класация и оценка. Можете да разгледате и изберете желания изпит като скролнете по-долу. Тествайте вашите знания по БЕЛ и литература онлайн. Желаем Ви успех и висока оценка!

Програмата за оценяване на изпитите е направена от Иван Димов - магистър по информатика от Linneuniversitetet, Швеция.

ДЗИ по БЕЛ - 21 май 2019 година 240 минути

1.

В кой ред е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

2.

В кой ред е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

3.

В кое изречение е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

4.

В кое изречение е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

5.

В кое изречение е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

6.

В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?

Фирмата търси да назначи за няколко месеца (А) четирима работници (Б) за окабеляване на жилищни сгради, намиращи се в три отдалечени софийски райони (В), както и двама шофьори (Г).

 
 
 
 

7.

В кое изречение е допусната грешка при членуването?

 
 
 
 

8.

В кое изречение е допусната граматична грешка?

 
 
 
 

9.

В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

 
 
 
 

10.

В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

 
 
 
 

11.

В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка?

 
 
 
 

12.

Кое фразеологично словосъчетание е синоним на израза много съм слаб?

 
 
 
 

13.

От коя творба са стиховете?

Живота и смъртта крила ми са предвечни,

размахани задружно, – близки и далечни

предели аз не виждам сред размаха свой;

на мигновенията бързотечни

изгубих тягостния брой.

 
 
 
 

14.

В кой ред авторът на всички творби е Атанас Далчев?

 
 
 
 

15.

Рада и Милка Тодоричина са героини от творба на:

 
 
 
 

16.

Коя от изброените творби е поема?

 
 
 
 

17.

В коя творба се утвърждава идеята, че истинският живот на твореца е животът в изкуството?

 
 
 
 

18.

В художественото пространство на коя творба мракът и мъглата са символи на безнадеждното страдалческо съществуване?

 
 
 
 

19.

Кое твърдение НЕ е вярно?

 
 
 
 

20.

Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за писателите реалисти в българската литература?

 
 
 
 

21.

„Благословен бог наш...“ е мото на творбата:

 
 
 
 

22.

Какво е подчертаното изразно средство?

Дъждът гризе мазилката и бяга

през счупените водостоци от олово

и като пот по челото на болен

по сивите стени избива влага.

 
 
 
 

23.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 23. до 30. включително). ТЕКСТ 1

С богатството си от форми, багри и украси българските народни носии са запечатали бита и традициите на българина. Традиционните народни костюми съставляват един от значителните по съдържание дялове на българската материална култура. Носията свидетелства за богати знания у народа относно свойствата на текстилните материали – въздухопроницаемост, топлозащитност, хигроскопичност и др. Не е случайно, че в зноя на жътвата се предпочитат дрехи от ленени тъкани, които лесно поглъщат и лесно изпаряват влагата. Така кожата се охлажда. Топлозащитността и хигроскопичността са свойствата, заради които народът предпочита вълнените тъкани при работа в планината и при зимни условия. Българските народни носии имат множество разнообразни компоненти, т.е. те са със сложен състав. Пълната премяна, която се облича на празници и тържества, включва значителен брой дрехи и допълнителни принадлежности, украшения и накити. Народният костюм е свързан с усилената полска и домакинска работа. Горни дрехи при женските костюми са сукманът и саята. Във всички народни носии (мъжки и женски) основна дреха е ризата, наричана в някои части на България кошуля. Шие се от ленено, 5 конопено или памучно платно. Тя е дълга и е с ръкави. Към основния състав на женските костюми принадлежи престилката, а на мъжките – поясът. Принадлежностите, свързани с прическата, украсата и покриването на косата при жените, също са част от костюма, както и коженият калпак при мъжете. Обединяващ елемент на българските народни носии са кожените цървули (опинци), които имат лодковидна форма, тъп или остър връх и върви, които се стягат при използване на цървулите. Освен основното си предназначение – да предпазва тялото от климатичните влияния и да улеснява трудовата дейност, българският народен костюм изпълнява функцията на социален знак, тъй като носията, отделните дрехи, допълнителните части или видът украса отразяват половото или възрастовото деление, семейното положение, местожителството, принадлежността към даден слой от обществото.

От коя сфера на общуване е Текст 1?

 
 
 
 

24.

ТЕКСТ 1
С богатството си от форми, багри и украси българските народни носии са
запечатали бита и традициите на българина. Традиционните народни костюми
съставляват един от значителните по съдържание дялове на българската материална
култура. Носията свидетелства за богати знания у народа относно свойствата на
текстилните материали – въздухопроницаемост, топлозащитност, хигроскопичност и
др. Не е случайно, че в зноя на жътвата се предпочитат дрехи от ленени тъкани, които
лесно поглъщат и лесно изпаряват влагата. Така кожата се охлажда. Топлозащитността
и хигроскопичността са свойствата, заради които народът предпочита вълнените
тъкани при работа в планината и при зимни условия.
Българските народни носии имат множество разнообразни компоненти, т.е. те са
със сложен състав. Пълната премяна, която се облича на празници и тържества,
включва значителен брой дрехи и допълнителни принадлежности, украшения и накити.
Народният костюм е свързан с усилената полска и домакинска работа. Горни дрехи при
женските костюми са сукманът и саята. Във всички народни носии (мъжки и женски)
основна дреха е ризата, наричана в някои части на България кошуля. Шие се от ленено, 
конопено или памучно платно. Тя е дълга и е с ръкави. Към основния състав на
женските костюми принадлежи престилката, а на мъжките – поясът.
Принадлежностите, свързани с прическата, украсата и покриването на косата при
жените, също са част от костюма, както и коженият калпак при мъжете. Обединяващ
елемент на българските народни носии са кожените цървули (опинци), които имат
лодковидна форма, тъп или остър връх и върви, които се стягат при използване на
цървулите.
Освен основното си предназначение – да предпазва тялото от климатичните
влияния и да улеснява трудовата дейност, българският народен костюм изпълнява
функцията на социален знак, тъй като носията, отделните дрехи, допълнителните части
или видът украса отразяват половото или възрастовото деление, семейното положение,
местожителството, принадлежността към даден слой от обществото.

Кое от посочените твърдения е вярно за Текст 1?

 
 
 
 

25.

ТЕКСТ 1
С богатството си от форми, багри и украси българските народни носии са
запечатали бита и традициите на българина. Традиционните народни костюми
съставляват един от значителните по съдържание дялове на българската материална
култура. Носията свидетелства за богати знания у народа относно свойствата на
текстилните материали – въздухопроницаемост, топлозащитност, хигроскопичност и
др. Не е случайно, че в зноя на жътвата се предпочитат дрехи от ленени тъкани, които
лесно поглъщат и лесно изпаряват влагата. Така кожата се охлажда. Топлозащитността
и хигроскопичността са свойствата, заради които народът предпочита вълнените
тъкани при работа в планината и при зимни условия.
Българските народни носии имат множество разнообразни компоненти, т.е. те са
със сложен състав. Пълната премяна, която се облича на празници и тържества,
включва значителен брой дрехи и допълнителни принадлежности, украшения и накити.
Народният костюм е свързан с усилената полска и домакинска работа. Горни дрехи при
женските костюми са сукманът и саята. Във всички народни носии (мъжки и женски)
основна дреха е ризата, наричана в някои части на България кошуля. Шие се от ленено, 
конопено или памучно платно. Тя е дълга и е с ръкави. Към основния състав на
женските костюми принадлежи престилката, а на мъжките – поясът.
Принадлежностите, свързани с прическата, украсата и покриването на косата при
жените, също са част от костюма, както и коженият калпак при мъжете. Обединяващ
елемент на българските народни носии са кожените цървули (опинци), които имат
лодковидна форма, тъп или остър връх и върви, които се стягат при използване на
цървулите.
Освен основното си предназначение – да предпазва тялото от климатичните
влияния и да улеснява трудовата дейност, българският народен костюм изпълнява
функцията на социален знак, тъй като носията, отделните дрехи, допълнителните части
или видът украса отразяват половото или възрастовото деление, семейното положение,
местожителството, принадлежността към даден слой от обществото.

Използваната в Текст 1 дума хигроскопичност е:

 
 
 
 

26.

ТЕКСТ 1
С богатството си от форми, багри и украси българските народни носии са
запечатали бита и традициите на българина. Традиционните народни костюми
съставляват един от значителните по съдържание дялове на българската материална
култура. Носията свидетелства за богати знания у народа относно свойствата на
текстилните материали – въздухопроницаемост, топлозащитност, хигроскопичност и
др. Не е случайно, че в зноя на жътвата се предпочитат дрехи от ленени тъкани, които
лесно поглъщат и лесно изпаряват влагата. Така кожата се охлажда. Топлозащитността
и хигроскопичността са свойствата, заради които народът предпочита вълнените
тъкани при работа в планината и при зимни условия.
Българските народни носии имат множество разнообразни компоненти, т.е. те са
със сложен състав. Пълната премяна, която се облича на празници и тържества,
включва значителен брой дрехи и допълнителни принадлежности, украшения и накити.
Народният костюм е свързан с усилената полска и домакинска работа. Горни дрехи при
женските костюми са сукманът и саята. Във всички народни носии (мъжки и женски)
основна дреха е ризата, наричана в някои части на България кошуля. Шие се от ленено, 
конопено или памучно платно. Тя е дълга и е с ръкави. Към основния състав на
женските костюми принадлежи престилката, а на мъжките – поясът.
Принадлежностите, свързани с прическата, украсата и покриването на косата при
жените, също са част от костюма, както и коженият калпак при мъжете. Обединяващ
елемент на българските народни носии са кожените цървули (опинци), които имат
лодковидна форма, тъп или остър връх и върви, които се стягат при използване на
цървулите.
Освен основното си предназначение – да предпазва тялото от климатичните
влияния и да улеснява трудовата дейност, българският народен костюм изпълнява
функцията на социален знак, тъй като носията, отделните дрехи, допълнителните части
или видът украса отразяват половото или възрастовото деление, семейното положение,
местожителството, принадлежността към даден слой от обществото.

Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според Текст 1?

 
 
 
 

27. ТЕКСТ 2 Известен дизайнер споделя в ефир, че начинът, по който избираме, комбинираме и носим дрехи, отразява, независимо дали сме наясно, или не, чертите на нашата личност и начина ни на живот. Нещо повече – дрехите говорят много за нас, преди още да имаме възможността да се изразим с думи. Тук обаче не става въпрос за работна или за военна униформа, а за всекидневно и за официално облекло. Всеки стил на обличане има своите особености. Ако ги познаваме, няма да имаме съмнение, че сме неподходящо облечени в конкретна ситуация. Независимо обаче кой стил ще изберем, дрехите – като модели и цветове – трябва да отговарят и на възрастта, и на фигурата ни. Начинът, по който се обличаме, зависи както от нас самите, от нашите предпочитания и възможности, така и от мястото и събитието, на което ще се появим. Важното е облеклото ни да не издава безвкусица или неуместност. Облеклото може да варира от обикновено до официално, от просто до екстравагантно, от елегантно до грубо и съответно да принадлежи към даден стил. Представяме ви най-често срещаните стилове: спортен, небрежен, делови. Ако смятате, че имате нужда от хронометър, за да се справите с натоварения си дневен график, изберете спортния стил. Той е за предпочитане и заради удобството на кройките и материите, които предлагат подобни дрехи. Възможните облекла са широките тениски, потниците, анцузите, шортите, а за жените също роклите и полите с прави линии. Обувките са кецове или маратонки. Близък до спортния стил е небрежният, наричан още свободен. Той включва разнообразни облекла и е подходящ не само за неформални срещи, но и за офиса. Можете да бъдете с джинси, дънки, ризи, сака, пуловери или блузи и да сте със спортни обувки. Ако жената реши да е по-елегантна, вместо дънки може да облече панталон или пола с изчистена кройка и подходяща дължина, а също и да бъде с по-официални обувки. Костюмите, обикновено в черно, тъмносиньо или сиво, както и белите ризи са „запазена марка“ на деловия стил. Класическите сака, панталоните, ризите, полите – всички в неярки цветове, в съчетание с вратовръзки, елегантни колани и други аксесоари, както и официалните обувки допълват този стил на обличане, който е подходящ за бизнес, научни и други официални срещи и форуми или за работа в учреждение, фирма, офис, банка и под.

От коя сфера на общуване е Текст 2?

 
 
 
 

28.

ТЕКСТ 2
Известен дизайнер споделя в ефир, че начинът, по който избираме, комбинираме
и носим дрехи, отразява, независимо дали сме наясно, или не, чертите на нашата
личност и начина ни на живот. Нещо повече – дрехите говорят много за нас, преди още
да имаме възможността да се изразим с думи. Тук обаче не става въпрос за работна или
за военна униформа, а за всекидневно и за официално облекло. Всеки стил на обличане
има своите особености. Ако ги познаваме, няма да имаме съмнение, че сме
неподходящо облечени в конкретна ситуация. Независимо обаче кой стил ще изберем,
дрехите – като модели и цветове – трябва да отговарят и на възрастта, и на фигурата ни.
Начинът, по който се обличаме, зависи както от нас самите, от нашите
предпочитания и възможности, така и от мястото и събитието, на което ще се появим.
Важното е облеклото ни да не издава безвкусица или неуместност. Облеклото може да
варира от обикновено до официално, от просто до екстравагантно, от елегантно до
грубо и съответно да принадлежи към даден стил. Представяме ви най-често срещаните
стилове: спортен, небрежен, делови.
Ако смятате, че имате нужда от хронометър, за да се справите с натоварения си
дневен график, изберете спортния стил. Той е за предпочитане и заради удобството на
кройките и материите, които предлагат подобни дрехи. Възможните облекла са
широките тениски, потниците, анцузите, шортите, а за жените също роклите и полите с
прави линии. Обувките са кецове или маратонки.
Близък до спортния стил е небрежният, наричан още свободен. Той включва
разнообразни облекла и е подходящ не само за неформални срещи, но и за офиса.
Можете да бъдете с джинси, дънки, ризи, сака, пуловери или блузи и да сте със спортни
обувки. Ако жената реши да е по-елегантна, вместо дънки може да облече панталон или
пола с изчистена кройка и подходяща дължина, а също и да бъде с по-официални
обувки.
Костюмите, обикновено в черно, тъмносиньо или сиво, както и белите ризи са
„запазена марка“ на деловия стил. Класическите сака, панталоните, ризите, полите –
всички в неярки цветове, в съчетание с вратовръзки, елегантни колани и други
аксесоари, както и официалните обувки допълват този стил на обличане, който е
подходящ за бизнес, научни и други официални срещи и форуми или за работа в
учреждение, фирма, офис, банка и под.

Каква функция изпълнява Текст 2?

 
 
 
 

29.

ТЕКСТ 2
Известен дизайнер споделя в ефир, че начинът, по който избираме, комбинираме
и носим дрехи, отразява, независимо дали сме наясно, или не, чертите на нашата
личност и начина ни на живот. Нещо повече – дрехите говорят много за нас, преди още
да имаме възможността да се изразим с думи. Тук обаче не става въпрос за работна или
за военна униформа, а за всекидневно и за официално облекло. Всеки стил на обличане
има своите особености. Ако ги познаваме, няма да имаме съмнение, че сме
неподходящо облечени в конкретна ситуация. Независимо обаче кой стил ще изберем,
дрехите – като модели и цветове – трябва да отговарят и на възрастта, и на фигурата ни.
Начинът, по който се обличаме, зависи както от нас самите, от нашите
предпочитания и възможности, така и от мястото и събитието, на което ще се появим.
Важното е облеклото ни да не издава безвкусица или неуместност. Облеклото може да
варира от обикновено до официално, от просто до екстравагантно, от елегантно до
грубо и съответно да принадлежи към даден стил. Представяме ви най-често срещаните
стилове: спортен, небрежен, делови.
Ако смятате, че имате нужда от хронометър, за да се справите с натоварения си
дневен график, изберете спортния стил. Той е за предпочитане и заради удобството на
кройките и материите, които предлагат подобни дрехи. Възможните облекла са
широките тениски, потниците, анцузите, шортите, а за жените също роклите и полите с
прави линии. Обувките са кецове или маратонки.
Близък до спортния стил е небрежният, наричан още свободен. Той включва
разнообразни облекла и е подходящ не само за неформални срещи, но и за офиса.
Можете да бъдете с джинси, дънки, ризи, сака, пуловери или блузи и да сте със спортни
обувки. Ако жената реши да е по-елегантна, вместо дънки може да облече панталон или
пола с изчистена кройка и подходяща дължина, а също и да бъде с по-официални
обувки.
Костюмите, обикновено в черно, тъмносиньо или сиво, както и белите ризи са
„запазена марка“ на деловия стил. Класическите сака, панталоните, ризите, полите –
всички в неярки цветове, в съчетание с вратовръзки, елегантни колани и други
аксесоари, както и официалните обувки допълват този стил на обличане, който е
подходящ за бизнес, научни и други официални срещи и форуми или за работа в
учреждение, фирма, офис, банка и под.

Използваната в Текст 2 дума хронометър е:

 
 
 
 

30.

ТЕКСТ 2
Известен дизайнер споделя в ефир, че начинът, по който избираме, комбинираме
и носим дрехи, отразява, независимо дали сме наясно, или не, чертите на нашата
личност и начина ни на живот. Нещо повече – дрехите говорят много за нас, преди още
да имаме възможността да се изразим с думи. Тук обаче не става въпрос за работна или
за военна униформа, а за всекидневно и за официално облекло. Всеки стил на обличане
има своите особености. Ако ги познаваме, няма да имаме съмнение, че сме
неподходящо облечени в конкретна ситуация. Независимо обаче кой стил ще изберем,
дрехите – като модели и цветове – трябва да отговарят и на възрастта, и на фигурата ни.
Начинът, по който се обличаме, зависи както от нас самите, от нашите
предпочитания и възможности, така и от мястото и събитието, на което ще се появим.
Важното е облеклото ни да не издава безвкусица или неуместност. Облеклото може да
варира от обикновено до официално, от просто до екстравагантно, от елегантно до
грубо и съответно да принадлежи към даден стил. Представяме ви най-често срещаните
стилове: спортен, небрежен, делови.
Ако смятате, че имате нужда от хронометър, за да се справите с натоварения си
дневен график, изберете спортния стил. Той е за предпочитане и заради удобството на
кройките и материите, които предлагат подобни дрехи. Възможните облекла са
широките тениски, потниците, анцузите, шортите, а за жените също роклите и полите с
прави линии. Обувките са кецове или маратонки.
Близък до спортния стил е небрежният, наричан още свободен. Той включва
разнообразни облекла и е подходящ не само за неформални срещи, но и за офиса.
Можете да бъдете с джинси, дънки, ризи, сака, пуловери или блузи и да сте със спортни
обувки. Ако жената реши да е по-елегантна, вместо дънки може да облече панталон или
пола с изчистена кройка и подходяща дължина, а също и да бъде с по-официални
обувки.
Костюмите, обикновено в черно, тъмносиньо или сиво, както и белите ризи са
„запазена марка“ на деловия стил. Класическите сака, панталоните, ризите, полите –
всички в неярки цветове, в съчетание с вратовръзки, елегантни колани и други
аксесоари, както и официалните обувки допълват този стил на обличане, който е
подходящ за бизнес, научни и други официални срещи и форуми или за работа в
учреждение, фирма, офис, банка и под.

Кое от посочените твърдения е вярно според Текст 2?

 
 
 
 

31.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 31. до 34. включително).
ТЕКСТ 1
С богатството си от форми, багри и украси българските народни носии са
запечатали бита и традициите на българина. Традиционните народни костюми
съставляват един от значителните по съдържание дялове на българската материална
култура. Носията свидетелства за богати знания у народа относно свойствата на
текстилните материали – въздухопроницаемост, топлозащитност, хигроскопичност и
др. Не е случайно, че в зноя на жътвата се предпочитат дрехи от ленени тъкани, които
лесно поглъщат и лесно изпаряват влагата. Така кожата се охлажда. Топлозащитността
и хигроскопичността са свойствата, заради които народът предпочита вълнените
тъкани при работа в планината и при зимни условия.
Българските народни носии имат множество разнообразни компоненти, т.е. те са
със сложен състав. Пълната премяна, която се облича на празници и тържества,
включва значителен брой дрехи и допълнителни принадлежности, украшения и накити.
Народният костюм е свързан с усилената полска и домакинска работа. Горни дрехи при
женските костюми са сукманът и саята. Във всички народни носии (мъжки и женски)
основна дреха е ризата, наричана в някои части на България кошуля. Шие се от ленено,
конопено или памучно платно. Тя е дълга и е с ръкави. Към основния състав на
женските костюми принадлежи престилката, а на мъжките – поясът.
Принадлежностите, свързани с прическата, украсата и покриването на косата при
жените, също са част от костюма, както и коженият калпак при мъжете. Обединяващ
елемент на българските народни носии са кожените цървули (опинци), които имат
лодковидна форма, тъп или остър връх и върви, които се стягат при използване на
цървулите.
Освен основното си предназначение – да предпазва тялото от климатичните
влияния и да улеснява трудовата дейност, българският народен костюм изпълнява
функцията на социален знак, тъй като носията, отделните дрехи, допълнителните части
или видът украса отразяват половото или възрастовото деление, семейното положение,
местожителството, принадлежността към даден слой от обществото.

ТЕКСТ 2
Известен дизайнер споделя в ефир, че начинът, по който избираме, комбинираме
и носим дрехи, отразява, независимо дали сме наясно, или не, чертите на нашата
личност и начина ни на живот. Нещо повече – дрехите говорят много за нас, преди още
да имаме възможността да се изразим с думи. Тук обаче не става въпрос за работна или
за военна униформа, а за всекидневно и за официално облекло. Всеки стил на обличане
има своите особености. Ако ги познаваме, няма да имаме съмнение, че сме
неподходящо облечени в конкретна ситуация. Независимо обаче кой стил ще изберем,
дрехите – като модели и цветове – трябва да отговарят и на възрастта, и на фигурата ни. 
Начинът, по който се обличаме, зависи както от нас самите, от нашите
предпочитания и възможности, така и от мястото и събитието, на което ще се появим.
Важното е облеклото ни да не издава безвкусица или неуместност. Облеклото може да
варира от обикновено до официално, от просто до екстравагантно, от елегантно до
грубо и съответно да принадлежи към даден стил. Представяме ви най-често срещаните
стилове: спортен, небрежен, делови.
Ако смятате, че имате нужда от хронометър, за да се справите с натоварения си
дневен график, изберете спортния стил. Той е за предпочитане и заради удобството на
кройките и материите, които предлагат подобни дрехи. Възможните облекла са
широките тениски, потниците, анцузите, шортите, а за жените също роклите и полите с
прави линии. Обувките са кецове или маратонки.
Близък до спортния стил е небрежният, наричан още свободен. Той включва
разнообразни облекла и е подходящ не само за неформални срещи, но и за офиса.
Можете да бъдете с джинси, дънки, ризи, сака, пуловери или блузи и да сте със спортни
обувки. Ако жената реши да е по-елегантна, вместо дънки може да облече панталон или
пола с изчистена кройка и подходяща дължина, а също и да бъде с по-официални
обувки.
Костюмите, обикновено в черно, тъмносиньо или сиво, както и белите ризи са
„запазена марка“ на деловия стил. Класическите сака, панталоните, ризите, полите –
всички в неярки цветове, в съчетание с вратовръзки, елегантни колани и други
аксесоари, както и официалните обувки допълват този стил на обличане, който е
подходящ за бизнес, научни и други официални срещи и форуми или за работа в
учреждение, фирма, офис, банка и под.

Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. Изберете комбинацията от ЧЕТИРИТЕ факта, ОТСЪСТВАЩИ в посочените текстове.

А) Ленените дрехи са се предпочитали по време на жътва, а вълнените – през зимата. Б) Празничните народни носии включват значителен брой дрехи и украшения. В) В българските народни носии преобладават основно вълнените тъкани. Г) Видът на народната носия показва възрастта и семейното положение на човека. Д) В украсата на народните носии участват геометрични и изобразителни орнаменти. Е) Благодарение на спортния стил всеки човек може да демонстрира добрата си физика. Ж) Добре подбраното делово облекло изразява професионализъм, стабилност, увереност. З) По-официалните обувки придават по-елегантен вид при небрежния стил на обличане.

 
 
 
 

32.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 31. до 34. включително).
ТЕКСТ 1
С богатството си от форми, багри и украси българските народни носии са
запечатали бита и традициите на българина. Традиционните народни костюми
съставляват един от значителните по съдържание дялове на българската материална
култура. Носията свидетелства за богати знания у народа относно свойствата на
текстилните материали – въздухопроницаемост, топлозащитност, хигроскопичност и
др. Не е случайно, че в зноя на жътвата се предпочитат дрехи от ленени тъкани, които
лесно поглъщат и лесно изпаряват влагата. Така кожата се охлажда. Топлозащитността
и хигроскопичността са свойствата, заради които народът предпочита вълнените
тъкани при работа в планината и при зимни условия.
Българските народни носии имат множество разнообразни компоненти, т.е. те са
със сложен състав. Пълната премяна, която се облича на празници и тържества,
включва значителен брой дрехи и допълнителни принадлежности, украшения и накити.
Народният костюм е свързан с усилената полска и домакинска работа. Горни дрехи при
женските костюми са сукманът и саята. Във всички народни носии (мъжки и женски)
основна дреха е ризата, наричана в някои части на България кошуля. Шие се от ленено,
конопено или памучно платно. Тя е дълга и е с ръкави. Към основния състав на
женските костюми принадлежи престилката, а на мъжките – поясът.
Принадлежностите, свързани с прическата, украсата и покриването на косата при
жените, също са част от костюма, както и коженият калпак при мъжете. Обединяващ
елемент на българските народни носии са кожените цървули (опинци), които имат
лодковидна форма, тъп или остър връх и върви, които се стягат при използване на
цървулите.
Освен основното си предназначение – да предпазва тялото от климатичните
влияния и да улеснява трудовата дейност, българският народен костюм изпълнява
функцията на социален знак, тъй като носията, отделните дрехи, допълнителните части
или видът украса отразяват половото или възрастовото деление, семейното положение,
местожителството, принадлежността към даден слой от обществото.

ТЕКСТ 2
Известен дизайнер споделя в ефир, че начинът, по който избираме, комбинираме
и носим дрехи, отразява, независимо дали сме наясно, или не, чертите на нашата
личност и начина ни на живот. Нещо повече – дрехите говорят много за нас, преди още
да имаме възможността да се изразим с думи. Тук обаче не става въпрос за работна или
за военна униформа, а за всекидневно и за официално облекло. Всеки стил на обличане
има своите особености. Ако ги познаваме, няма да имаме съмнение, че сме
неподходящо облечени в конкретна ситуация. Независимо обаче кой стил ще изберем,
дрехите – като модели и цветове – трябва да отговарят и на възрастта, и на фигурата ни. 
Начинът, по който се обличаме, зависи както от нас самите, от нашите
предпочитания и възможности, така и от мястото и събитието, на което ще се появим.
Важното е облеклото ни да не издава безвкусица или неуместност. Облеклото може да
варира от обикновено до официално, от просто до екстравагантно, от елегантно до
грубо и съответно да принадлежи към даден стил. Представяме ви най-често срещаните
стилове: спортен, небрежен, делови.
Ако смятате, че имате нужда от хронометър, за да се справите с натоварения си
дневен график, изберете спортния стил. Той е за предпочитане и заради удобството на
кройките и материите, които предлагат подобни дрехи. Възможните облекла са
широките тениски, потниците, анцузите, шортите, а за жените също роклите и полите с
прави линии. Обувките са кецове или маратонки.
Близък до спортния стил е небрежният, наричан още свободен. Той включва
разнообразни облекла и е подходящ не само за неформални срещи, но и за офиса.
Можете да бъдете с джинси, дънки, ризи, сака, пуловери или блузи и да сте със спортни
обувки. Ако жената реши да е по-елегантна, вместо дънки може да облече панталон или
пола с изчистена кройка и подходяща дължина, а също и да бъде с по-официални
обувки.
Костюмите, обикновено в черно, тъмносиньо или сиво, както и белите ризи са
„запазена марка“ на деловия стил. Класическите сака, панталоните, ризите, полите –
всички в неярки цветове, в съчетание с вратовръзки, елегантни колани и други
аксесоари, както и официалните обувки допълват този стил на обличане, който е
подходящ за бизнес, научни и други официални срещи и форуми или за работа в
учреждение, фирма, офис, банка и под.

В свитъка за свободните отговори запишете ВЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТКО кое е ОБЩОТО, за което се говори в ДВАТА текста.

33.

В свитъка за свободните отговори в рамките на 2 – 3 изречения формулирайте СОБСТВЕНА теза по една от посочените теми: По дрехите посрещат „Езикът“ на дрехите

34.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 31. до 34. включително).
ТЕКСТ 1
     С богатството си от форми, багри и украси българските народни носии са
запечатали бита и традициите на българина. Традиционните народни костюми
съставляват един от значителните по съдържание дялове на българската материална
култура. Носията свидетелства за богати знания у народа относно свойствата на
текстилните материали – въздухопроницаемост, топлозащитност, хигроскопичност и
др. Не е случайно, че в зноя на жътвата се предпочитат дрехи от ленени тъкани, които
лесно поглъщат и лесно изпаряват влагата. Така кожата се охлажда. Топлозащитността
и хигроскопичността са свойствата, заради които народът предпочита вълнените
тъкани при работа в планината и при зимни условия.
      Българските народни носии имат множество разнообразни компоненти, т.е. те са
със сложен състав. Пълната премяна, която се облича на празници и тържества,
включва значителен брой дрехи и допълнителни принадлежности, украшения и накити.
Народният костюм е свързан с усилената полска и домакинска работа. Горни дрехи при
женските костюми са сукманът и саята. Във всички народни носии (мъжки и женски)
основна дреха е ризата, наричана в някои части на България кошуля. Шие се от ленено,
конопено или памучно платно. Тя е дълга и е с ръкави. Към основния състав на
женските костюми принадлежи престилката, а на мъжките – поясът.
     Принадлежностите, свързани с прическата, украсата и покриването на косата при
жените, също са част от костюма, както и коженият калпак при мъжете. Обединяващ
елемент на българските народни носии са кожените цървули (опинци), които имат
лодковидна форма, тъп или остър връх и върви, които се стягат при използване на
цървулите.
     Освен основното си предназначение – да предпазва тялото от климатичните
влияния и да улеснява трудовата дейност, българският народен костюм изпълнява
функцията на социален знак, тъй като носията, отделните дрехи, допълнителните части
или видът украса отразяват половото или възрастовото деление, семейното положение,
местожителството, принадлежността към даден слой от обществото.

В свитъка за свободните отговори запишете сбито и кратко (в резюме) основното от съдържанието на Текст 1.

35.

Изберете правилната комбинация от думи, които да паснат в празните места на текста. 

Учени доказаха, че при употреба само на 48 грама шоколад хората по-добре и по-лесно ………….. (А) различна информация. Специалистите препоръчват да се ………….. (Б) предимно черен шоколад с високо ………….. (В) на какао, понеже той повишава мозъчната дейност и имунитета. Ако лакомството съдържа над 70 процента какао, тогава се подобряват междуклетъчните сигнали, което се отразява ………….. (Г) върху имунната система.

 
 
 
 

36.

Запишете правилните ФОРМИ на думите, поставени в скоби.
А) Членуване
В (Народен) театър „Иван Вазов“ тържествено беше отбелязан (Международен) ден на
театъра. Заради множеството спечелени награди (радост) на актьорите и на
режисьорите беше голяма.
Б) Местоимения
Не казвай на (никой/никого) за какво говорихме с тебе днес.
Мъжът, (който/когото) видях в коридора, приличаше на актьора, (чийто/чиито) снимки
бяха на корицата на списанието.
Когато говори, човек трябва да е напълно убеден в собствените (му/си) думи.
В) Учтива форма
Уважаеми господин Тодоров, (отговорил) сте правилно на загадката, ще бъдете
(награден) и сте (поканен) лично да вземете участие в следващото ни предаване.

37.

37. В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. Препишете текста в свитъка за свободните отговори, като поставите пропуснатите знаци.

Да се намерят две дървета с идентична кора е трудно, защото кората на дърветата е уникална. Известен фотограф споделя И дърветата, и хората са различни. Въпреки че лицата на хората си приличат всяко от тях има по нещо индивидуално. Той е заснел стотици дървета, от които е избрал най-интересните за своята изложба открита вчера.

38.

В свитъка за свободните отговори запишете с ЦИТАТИ от текста ДВА ПРИМЕРА (С ПО ЕДИН СТИХ), които се отнасят до усещането на героя за безизходица.

39.

В свитъка за свободните отговори със СВОИ ДУМИ запишете ДВА ПРИМЕРА за противопоставяне между мечти и действителност.

Пример: дума1 дума 2

дума3 дума4

40.

Свържете името на героя с името на автора, от чиято литературна творба е съответният герой. В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете името на автора.

А) Спиридонов

Б) Куцар

Йордан Йовков, Иван Вазов, Димитър Димов, Алеко Константинов

-------------

В) Иво Бойкин

Г) дядо Матейко

„Тютюн“, „Чичовци“, „На оня свят“, „Ралица“

-------------

Д) „Моята молитва“

Е) „Стихии“

Димчо Дебелянов, Елисавета Багряна, Христо Ботев, Пенчо Славейков

41.

41. Прочетете откъса от творба на Елин Пелин „Косачи“ и в свитъка за свободните отговори напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на тема Реалност и измислица. Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе.

Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. Безкрайното Тракийско поле потъна в мрака, сякаш изчезна, и се предаде на дълбока почивка под монотонния напев на жаби и щурци. Мир и ведрина повея от дълбокото звездно небе. Земята отвори страстните си гърди и замря в наслада.

Марица тихо подплиснуваше мътните си води, пълни с удавници, и с лениво спокойствие се ширеше между тъмните брегове, обраснали с върби и ракитак. Влага и хладина лъхаше из тайнствените ѝ недра.

От ливадите край нея се обади ясен мъжки глас и потъна в тишината:

– Ан-дре-я-я-я, Ан-дре-я-я-я!

– Ида, и-даа! – отзова се друг отдалече.

След малко светна огън. Бухнаха игриви пламъци. В тяхната слаба светлина, която се

поглъщаше от околния мрак, се мярнаха хора. Това бяха петима селяци от загорските краища, дошли с коси на рамо да търсят работа в далечна Тракия, дето тревите зреят по-рано.

Лазо, сух, слабичък момък, беше приклекнал до огъня и потикваше съчките. Другите, увити в ямурлуци, бяха налягали около огъня, уморени гледаха играта на пламъка и мълчеха. Най-старият от тях, петдесетгодишен мъж, беше подпрял глава на жилестата си, гола до лакът ръка, тъмнобляскава като желязо, и пушеше замечтано. Срещу него лежеше Благолажът. Той постоянно шаваше и се мъчеше да скрие краката си под късия ямурлук. Русите му чорлави мустаци взимаха половината от лицето му. Под големите му гъсти вежди играеха хитри и умни очи.

– Какво замълча, Благолаж? Карай де – каза му Лазо, който трупна съчки на огъня и легна.

Благолажът поглади бялото мъниче, което лежеше пред него на купче, шавна още веднъж и почна:

– Едно време, в някое си царство, имало една царска дъщеря… Тя била хубава, хубава, друга като нея нямало! Косата ѝ се влачела подире ѝ като копринена река и лъщяла като злато. Очите ѝ били черни като тая черна нощ и всеки, когото поглеждала, умирал от любов по нея.

– Ей! – въздъхна Лазо.

– Мълчи! – обадиха се другите.

– Много лъже – рече Лазо.

Благолажът го погледна право в очите.

– Това е приказка, бе хлапе!

– Бабини деветини… измислици! – рече Лазо и някак нерешително и плахо се озърна в

тъмнината, дето на няколко крачки от тях спокойно чопкаше из ракитака черният силует на магарето.

– Това е приказка, разбираш ли – рече твърдо Благолажът и настави: – Защо ти е истината?

Да взема да ти разправям, да речем, за дрипавите гащи на дядо Тодор или за смачканата калимявка на дядо поп? Или да ти разправям за нас, голи-голтаци, дето сме тръгнали, с коси на рамо и с просеник в торбата, да бием път цяла седмица до Тракия на коситба? Всичко това, приятелю, е истина. Ама защо ти е тая пуста истина?

– Ами тия чудновати работи, дето ми ги разправяш, защо ми са? – отговори Лазо.

– Чудновати, но хубави! Слушаш, слушаш и се забравяш… И току виж, че чудноватото

почва да ти се чини истина, потънеш в него и отидеш. Затова има приказки, затова са ги хората измислили. И песните са затова… да те измъкнат от истината, за да разбереш, че си човек.