Онлайн изпити, матури 12 клас (ДЗИ) и НВО за 7 клас

Здравейте ученици от 7-ми и 12-ти клас!

Тук ще можете да решавате безплатни онлайн изпити по БЕЛ за 12-ти и 7-ми клас (матури, ДЗИ, НВО) с класация и оценка. Можете да разгледате и изберете желания изпит като скролнете по-долу. Тествайте вашите знания по БЕЛ и литература онлайн. Желаем Ви успех и висока оценка!

Програмата за оценяване на изпитите е направена от Иван Димов - магистър по информатика от Linneuniversitetet, Швеция.

НВО VII клас от 17.06.2019 60 минути

1.

Текстът информира за:

 
 
 
 

2.

В кой абзац на текста се дава информация за продължителността на изработване на килими?

 
 
 
 

3.

Кое твърдение е вярно за връзката между текста и таблицата?

 
 
 
 

4.

Кое твърдение НЕ се отнася за предназначението на килимите според текста?

 
 
 
 

5.

Таблицата НЕ дава информация за:

 
 
 
 

6.

Коя от изброените думи ще промени смисъла на подчертаното изречение в таблицата, ако се употреби вместо думата постоянният?

 
 
 
 

7.

В кой ред всички изброени думи, употребени в текста, са причастия?

 
 
 
 

8.

С кой израз може да се замени употребената в таблицата съюзна връзка защото, без да се промени смисълът на изречението?

 
 
 
 

9.

Прочетете изречението и изпълнете задачите от 9. до 15. включително.

Символиката, закодирана в чипровските килими, е древна и вероятно в корените ѝ се крият много магически и религиозни знаци.

Какъв е видът на местоимението, употребено в изречението?

 
 
 
 

10.

Прочетете изречението и изпълнете задачите от 9. до 15. включително.

Символиката, закодирана в чипровските килими, е древна и вероятно в корените ѝ се крият много магически и религиозни знаци.

Какъв е видът на изречението по състав?

 
 
 
 

11.

Прочетете изречението и изпълнете задачите от 9. до 15. включително.

Символиката, закодирана в чипровските килими, е древна и вероятно в корените ѝ се крият много магически и религиозни знаци.

Каква неизменяема част на речта НЕ е употребена в изречението?

 
 
 
 

12.

Прочетете изречението и изпълнете задачите от 9. до 15. включително.

Символиката, закодирана в чипровските килими, е древна и вероятно в корените ѝ се крият много магически и религиозни знаци.

В кой ред е посочена форма за минало неопределено време на глагола се крият?

 
 
 
 

13.

Прочетете изречението и изпълнете задачите от 9. до 15. включително.

Символиката, закодирана в чипровските килими, е древна и вероятно в корените ѝ се крият много магически и религиозни знаци.

Запишете в листа за отговори за какво служат двете запетаи, употребени в изречението.

14.

Прочетете изречението и изпълнете задачите от 9. до 15. включително.

Символиката, закодирана в чипровските килими, е древна и вероятно в корените ѝ се крият много магически и религиозни знаци.

Запишете в листа за отговори САМО еднородните части, употребени в изречението.

15.

Прочетете изречението и изпълнете задачите от 9. до 15. включително.

Символиката, закодирана в чипровските килими, е древна и вероятно в корените ѝ се крият много магически и религиозни знаци.

Преобразувайте подчертаната част в подчинено изречение и запишете САМО НЕГО в листа за отговори.

16.

Разгледайте изображението, на което е представен мотив от килим. В листа за отговори запишете от кой вид килим е мотивът, както и един аргумент в подкрепа на Вашето твърдение.

17.

В листа за отговори препишете текста, като поправите допуснатите 14 (четиринадесет) грешки – правописни, пунктуационни и при членуване.

Предпочитана и утричана бутилираната вода се налага като беспорен фаворит на световният пазар сред напитките. Тя е станала не разделна част от живота ни и е едно от най голямите потребителски явления на нашето савремие. Засилената ѝ употреба, се свързва с идеята за намаляване на консомацията на беззалкохолните напитки, като следва да се отчете и факта, че е лесно приносима и достъпна в търгофската мрежа.

18.

Какво Бай Ганьо счита за „по-практично“ по време на пътуването?

 
 
 
 

19.

В коя творба представата за родното пространство се гради чрез назоваването на три реки и на три планини?

 
 
 
 

20.

Кой цитат от Йовковата творба „По жицата“ разкрива психологическо преживяване?

 
 
 
 

21.

Кое от твърденията НЕ е вярно за творбата „На прощаване в 1868 г.“?

 
 
 
 

22.

Лирическият говорител в Славейковата творба „Неразделни“ е:

 
 
 
 

23.

В кои две творби присъства художественият образ на змията?

 
 
 
 

24.

В листа за отговори срещу всяка буква в таблицата запишете заглавието на творба, изучена в VII клас, която се свързва със съответното понятие.

А) ода

Б) балада

В) елегия

Г) повест

25.

Запишете в текст от 3 – 4 изречения какво внушават думите на Бай Ганьо:

Какво ще ù гледам на Виената, град като град…