Онлайн изпити, матури 12 клас (ДЗИ) и НВО за 7 клас

Здравейте ученици от 7-ми и 12-ти клас!

Тук ще можете да решавате безплатни онлайн изпити по БЕЛ за 12-ти и 7-ми клас (матури, ДЗИ, НВО) с класация и оценка. Можете да разгледате и изберете желания изпит като скролнете по-долу. Тествайте вашите знания по БЕЛ и литература онлайн. Желаем Ви успех и висока оценка!

Програмата за оценяване на изпитите е направена от Иван Димов - магистър по информатика от Linneuniversitetet, Швеция.

ДЗИ по БЕЛ - 26 август 2021 година 240 минути

1.

В кой ред е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

2.

В кой ред е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

3.

В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

4.

В кое изречение е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

5.

В кое изречение е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

6.

В коя от подчертаните думи НЕ е допусната граматична грешка?

В склада имаме над сто сборници (А) със задачи по математика, около петдесет двуезични речници (Б) и десетки учебници (В) по различни предмети. За поръчка можете да се свържете през делничните дни с нашите двама консултанта (Г).

 
 
 
 

7.

В кое изречение е допусната грешка при членуването?

 
 
 
 

8.

В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка? 

 
 
 
 

9.

В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? 

 
 
 
 

10.

В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

 
 
 
 

11.

В кое изречение НЕ е допусната лексикална грешка?

 
 
 
 

12.

В кой ред фразеологичните словосъчетания НЕ са синоними?

 
 
 
 

13.

От коя творба е следният откъс?

Играе ме един вашенец там, ама тоя път ще му дам да разбере. Няколко пъти го гоня, а все се изплъзва от ръцете ми… Разбрах, че дяволува, и ще го издебна довечера, та ще ме помни… Житцето му ще секвестирам!

 
 
 
 

14.

В кой ред авторът на всички творби е Елисавета Багряна?

 
 
 
 

15.

Отец Сисой и Станчо Поляка са герои от творби на:

 
 
 
 

16.

Коя от изброените творби НЕ е разказ?

 
 
 
 

17.

В коя творба се представя идеята за независимата и бунтуваща се срещу традициите жена?

 
 
 
 

18.

В кои две творби се откриват мотивите за раздялата и за саможертвата? 

 
 
 
 

19.

Кое твърдение НЕ е вярно?

 
 
 
 

20.

В коя творба се откриват елементи на диаболизма?

 
 
 
 

21.

Кой момент от повестта Гераците се определя като завръзка?  

 
 
 
 

22.

Какво е подчертаното изразно средство?

Ситен дъжд непрестанно ръми и рони последните жълти листа на оголелите тополи, които стърчат край старата черквица, печални и тъжни като вдовици. 

 
 
 
 

23.

От коя сфера на общуване е Текст 1?

ТЕКСТ 1 
Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, условията и редът за използване на методите за обработка на натуралните минерални и изворни води и за внос на минерални води. (…) Чл. 2. (2) Видовете бутилирани води са: 
1.    натурална минерална вода – минерална вода, която произхожда от находище на минерална вода, добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени водоизточници, има строго определен и постоянен дебит, температура, минерален състав, съдържание на микроелементи и други компоненти (…); 
2.    изворна вода – вода, която произхожда от дълбоко разположен воден хоризонт, който не е находище на минерална вода (…); 
3.    трапезна вода – всяка вода от подземен или повърхностен водоизточник, третирана или нетретирана, която отговаря на изискванията за качеството на водата (…); 
4.    натурална минерална вода – естествено газирана – минерална вода, която в природното си състояние съдържа въглероден диоксид (…); 
Чл. 4. Бутилиране и пускане на пазара на натурална минерална вода, добита на територията на Република България, се извършва, при условие че са спазени следните изисквания: 
1. минералната вода е определена като такава по реда на Закона за водите; (…) 
4. водоизточниците и съоръженията за транспортиране и съхраняване на минералната вода отговарят на действащите санитарно-технически изисквания (…). 

 

 
 
 
 

24.

Каква функция изпълнява Текст 1?

ТЕКСТ 1 
Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, условията и редът за използване на методите за обработка на натуралните минерални и изворни води и за внос на минерални води. (…) Чл. 2. (2) Видовете бутилирани води са: 
1.    натурална минерална вода – минерална вода, която произхожда от находище на минерална вода, добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени водоизточници, има строго определен и постоянен дебит, температура, минерален състав, съдържание на микроелементи и други компоненти (…); 
2.    изворна вода – вода, която произхожда от дълбоко разположен воден хоризонт, който не е находище на минерална вода (…); 
3.    трапезна вода – всяка вода от подземен или повърхностен водоизточник, третирана или нетретирана, която отговаря на изискванията за качеството на водата (…); 
4.    натурална минерална вода – естествено газирана – минерална вода, която в природното си състояние съдържа въглероден диоксид (…); 
Чл. 4. Бутилиране и пускане на пазара на натурална минерална вода, добита на територията на Република България, се извършва, при условие че са спазени следните изисквания: 
1. минералната вода е определена като такава по реда на Закона за водите; (…) 
4. водоизточниците и съоръженията за транспортиране и съхраняване на минералната вода отговарят на действащите санитарно-технически изисквания (…). 

 
 
 
 

25.

Думата наредба, използвана в Текст 1, е:

ТЕКСТ 1 
Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, условията и редът за използване на методите за обработка на натуралните минерални и изворни води и за внос на минерални води. (…) Чл. 2. (2) Видовете бутилирани води са: 
1.    натурална минерална вода – минерална вода, която произхожда от находище на минерална вода, добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени водоизточници, има строго определен и постоянен дебит, температура, минерален състав, съдържание на микроелементи и други компоненти (…); 
2.    изворна вода – вода, която произхожда от дълбоко разположен воден хоризонт, който не е находище на минерална вода (…); 
3.    трапезна вода – всяка вода от подземен или повърхностен водоизточник, третирана или нетретирана, която отговаря на изискванията за качеството на водата (…); 
4.    натурална минерална вода – естествено газирана – минерална вода, която в природното си състояние съдържа въглероден диоксид (…); 
Чл. 4. Бутилиране и пускане на пазара на натурална минерална вода, добита на територията на Република България, се извършва, при условие че са спазени следните изисквания: 
1. минералната вода е определена като такава по реда на Закона за водите; (…) 
4. водоизточниците и съоръженията за транспортиране и съхраняване на минералната вода отговарят на действащите санитарно-технически изисквания (…). 

 
 
 
 

26.

Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според Текст 1?

ТЕКСТ 1 
Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, условията и редът за използване на методите за обработка на натуралните минерални и изворни води и за внос на минерални води. (…) Чл. 2. (2) Видовете бутилирани води са: 
1.    натурална минерална вода – минерална вода, която произхожда от находище на минерална вода, добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени водоизточници, има строго определен и постоянен дебит, температура, минерален състав, съдържание на микроелементи и други компоненти (…); 
2.    изворна вода – вода, която произхожда от дълбоко разположен воден хоризонт, който не е находище на минерална вода (…); 
3.    трапезна вода – всяка вода от подземен или повърхностен водоизточник, третирана или нетретирана, която отговаря на изискванията за качеството на водата (…); 
4.    натурална минерална вода – естествено газирана – минерална вода, която в природното си състояние съдържа въглероден диоксид (…); 
Чл. 4. Бутилиране и пускане на пазара на натурална минерална вода, добита на територията на Република България, се извършва, при условие че са спазени следните изисквания: 
1. минералната вода е определена като такава по реда на Закона за водите; (…) 
4. водоизточниците и съоръженията за транспортиране и съхраняване на минералната вода отговарят на действащите санитарно-технически изисквания (…). 

 

 
 
 
 

27.

От коя сфера на общуване е Текст 2?

ТЕКСТ 2 
Водата, която още при добиването си съдържа минерали или други разтворими вещества (соли, серни съединения, газове), наричаме минерална вода. Тези вещества променят нейния вкус и ѝ придават терапевтични свойства. В Южна България преобладават естествените находища на минерални извори, а в Северна България минералната вода се добива чрез сондаж. Според температурата си минералните води биват студени (до 37 градуса – температурата на човешкото тяло), топли (от 37 до 60 градуса) и горещи (над 60 градуса). В Северна България преобладават студените, а в Южна България – топлите и горещите (хипертермалните) води. 
Лечебните качества на българските минерални води са били познати още в дълбока древност. Българските минерални води са със слаба, със средна или със силна минерализация. За питейно балнеолечение се прилагат при бъбречни, стомашни, чернодробни, ендокринни заболявания и при хронични интоксикации. Минералната вода е особено полезна за хората, които се занимават с активна физическа дейност. Експерти препоръчват на всеки 15 минути спортуващите да отпиват по малко минерална вода. По този начин се компенсира загубата на витамини и минерални соли, която е вследствие на потенето, и се намаляват предпоставките за възникване на крампи. Температурата на водата е най-добре да бъде в рамките на 10 – 15 градуса. 
Препоръчва се редуване на минералната вода с чешмяна вода, за да се балансира минерализацията в организма. Най-добрият вариант си остава обаче консумацията на води със слаба минерализация да бъде по 1,5 – 2 литра всекидневно. Българските води със слаба минерализация не съдържат минерални вещества, които да се натрупват в организма и да оказват токсично въздействие. Поради това тези води могат да се употребяват без прекъсване и смяна. 
 

 

 
 
 
 

28.

В Текст 2 се съдържа:

ТЕКСТ 2 
Водата, която още при добиването си съдържа минерали или други разтворими вещества (соли, серни съединения, газове), наричаме минерална вода. Тези вещества променят нейния вкус и ѝ придават терапевтични свойства. В Южна България преобладават естествените находища на минерални извори, а в Северна България минералната вода се добива чрез сондаж. Според температурата си минералните води биват студени (до 37 градуса – температурата на човешкото тяло), топли (от 37 до 60 градуса) и горещи (над 60 градуса). В Северна България преобладават студените, а в Южна България – топлите и горещите (хипертермалните) води. 
Лечебните качества на българските минерални води са били познати още в дълбока древност. Българските минерални води са със слаба, със средна или със силна минерализация. За питейно балнеолечение се прилагат при бъбречни, стомашни, чернодробни, ендокринни заболявания и при хронични интоксикации. Минералната вода е особено полезна за хората, които се занимават с активна физическа дейност. Експерти препоръчват на всеки 15 минути спортуващите да отпиват по малко минерална вода. По този начин се компенсира загубата на витамини и минерални соли, която е вследствие на потенето, и се намаляват предпоставките за възникване на крампи. Температурата на водата е най-добре да бъде в рамките на 10 – 15 градуса. 
Препоръчва се редуване на минералната вода с чешмяна вода, за да се балансира минерализацията в организма. Най-добрият вариант си остава обаче консумацията на води със слаба минерализация да бъде по 1,5 – 2 литра всекидневно. Българските води със слаба минерализация не съдържат минерални вещества, които да се натрупват в организма и да оказват токсично въздействие. Поради това тези води могат да се употребяват без прекъсване и смяна. 
 

 
 
 
 

29.

В кой ред срещу съответната дума, използвана в Текст 2, НЕ е посочен неин синоним?

ТЕКСТ 2 
Водата, която още при добиването си съдържа минерали или други разтворими вещества (соли, серни съединения, газове), наричаме минерална вода. Тези вещества променят нейния вкус и ѝ придават терапевтични свойства. В Южна България преобладават естествените находища на минерални извори, а в Северна България минералната вода се добива чрез сондаж. Според температурата си минералните води биват студени (до 37 градуса – температурата на човешкото тяло), топли (от 37 до 60 градуса) и горещи (над 60 градуса). В Северна България преобладават студените, а в Южна България – топлите и горещите (хипертермалните) води. 
Лечебните качества на българските минерални води са били познати още в дълбока древност. Българските минерални води са със слаба, със средна или със силна минерализация. За питейно балнеолечение се прилагат при бъбречни, стомашни, чернодробни, ендокринни заболявания и при хронични интоксикации. Минералната вода е особено полезна за хората, които се занимават с активна физическа дейност. Експерти препоръчват на всеки 15 минути спортуващите да отпиват по малко минерална вода. По този начин се компенсира загубата на витамини и минерални соли, която е вследствие на потенето, и се намаляват предпоставките за възникване на крампи. Температурата на водата е най-добре да бъде в рамките на 10 – 15 градуса. 
Препоръчва се редуване на минералната вода с чешмяна вода, за да се балансира минерализацията в организма. Най-добрият вариант си остава обаче консумацията на води със слаба минерализация да бъде по 1,5 – 2 литра всекидневно. Българските води със слаба минерализация не съдържат минерални вещества, които да се натрупват в организма и да оказват токсично въздействие. Поради това тези води могат да се употребяват без прекъсване и смяна. 
 

 
 
 
 

30.

Кое от посочените твърдения е вярно според Текст 2?

ТЕКСТ 2 
Водата, която още при добиването си съдържа минерали или други разтворими вещества (соли, серни съединения, газове), наричаме минерална вода. Тези вещества променят нейния вкус и ѝ придават терапевтични свойства. В Южна България преобладават естествените находища на минерални извори, а в Северна България минералната вода се добива чрез сондаж. Според температурата си минералните води биват студени (до 37 градуса – температурата на човешкото тяло), топли (от 37 до 60 градуса) и горещи (над 60 градуса). В Северна България преобладават студените, а в Южна България – топлите и горещите (хипертермалните) води. 
Лечебните качества на българските минерални води са били познати още в дълбока древност. Българските минерални води са със слаба, със средна или със силна минерализация. За питейно балнеолечение се прилагат при бъбречни, стомашни, чернодробни, ендокринни заболявания и при хронични интоксикации. Минералната вода е особено полезна за хората, които се занимават с активна физическа дейност. Експерти препоръчват на всеки 15 минути спортуващите да отпиват по малко минерална вода. По този начин се компенсира загубата на витамини и минерални соли, която е вследствие на потенето, и се намаляват предпоставките за възникване на крампи. Температурата на водата е най-добре да бъде в рамките на 10 – 15 градуса. 
Препоръчва се редуване на минералната вода с чешмяна вода, за да се балансира минерализацията в организма. Най-добрият вариант си остава обаче консумацията на води със слаба минерализация да бъде по 1,5 – 2 литра всекидневно. Българските води със слаба минерализация не съдържат минерални вещества, които да се натрупват в организма и да оказват токсично въздействие. Поради това тези води могат да се употребяват без прекъсване и смяна. 
 

 

 
 
 
 

31.

Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. Изберете ЧЕТИРИТЕ факта, ПРИСЪСТВАЩИ в посочените текстове.

ТЕКСТ 1 
Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, условията и редът за използване на методите за обработка на натуралните минерални и изворни води и за внос на минерални води. (…) Чл. 2. (2) Видовете бутилирани води са: 
1.    натурална минерална вода – минерална вода, която произхожда от находище на минерална вода, добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени водоизточници, има строго определен и постоянен дебит, температура, минерален състав, съдържание на микроелементи и други компоненти (…); 
2.    изворна вода – вода, която произхожда от дълбоко разположен воден хоризонт, който не е находище на минерална вода (…); 
3.    трапезна вода – всяка вода от подземен или повърхностен водоизточник, третирана или нетретирана, която отговаря на изискванията за качеството на водата (…); 
4.    натурална минерална вода – естествено газирана – минерална вода, която в природното си състояние съдържа въглероден диоксид (…); 
Чл. 4. Бутилиране и пускане на пазара на натурална минерална вода, добита на територията на Република България, се извършва, при условие че са спазени следните изисквания: 
1. минералната вода е определена като такава по реда на Закона за водите; (…) 
4. водоизточниците и съоръженията за транспортиране и съхраняване на минералната вода отговарят на действащите санитарно-технически изисквания (…). 
 
ТЕКСТ 2 
Водата, която още при добиването си съдържа минерали или други разтворими вещества (соли, серни съединения, газове), наричаме минерална вода. Тези вещества променят нейния вкус и ѝ придават терапевтични свойства. В Южна България преобладават естествените находища на минерални извори, а в Северна България минералната вода се добива чрез сондаж. Според температурата си минералните води биват студени (до 37 градуса – температурата на човешкото тяло), топли (от 37 до 60 градуса) и горещи (над 60 градуса). В Северна България преобладават студените, а в Южна България – топлите и горещите (хипертермалните) води. 
Лечебните качества на българските минерални води са били познати още в дълбока древност. Българските минерални води са със слаба, със средна или със силна минерализация. За питейно балнеолечение се прилагат при бъбречни, стомашни, чернодробни, ендокринни заболявания и при хронични интоксикации. Минералната вода е особено полезна за хората, които се занимават с активна физическа дейност. Експерти препоръчват на всеки 15 минути спортуващите да отпиват по малко минерална вода. По този начин се компенсира загубата на витамини и минерални соли, която е вследствие на потенето, и се намаляват предпоставките за възникване на крампи. Температурата на водата е най-добре да бъде в рамките на 10 – 15 градуса. 
Препоръчва се редуване на минералната вода с чешмяна вода, за да се балансира минерализацията в организма. Най-добрият вариант си остава обаче консумацията на води със слаба минерализация да бъде по 1,5 – 2 литра всекидневно. Българските води със слаба минерализация не съдържат минерални вещества, които да се натрупват в организма и да оказват токсично въздействие. Поради това тези води могат да се употребяват без прекъсване и смяна. 
 

А) Водата се довежда до бутилиращото предприятие, изградено в района на водоизточника, чрез директна тръбопроводна връзка.
Б) Всяка вода от подземен или повърхностен водоизточник, която отговаря на изискванията за качеството на водата, се нарича трапезна вода.
В) Студените минерални води са със стойности на температурата, които са до 37 градуса.
Г) В българските води със слаба минерализация липсват минерални вещества, които се натрупват в организма.
Д) За производството на трапезна вода може да се използват суровини като въглероден диоксид или натриев хлорид.
Е) Минералната вода е противопоказна след операция от язва и при някои диагностицирани заболявания.
Ж) Препоръчително е здравите хора поне веднъж седмично да се потапят в басейн с гореща минерална вода за отпушване на порите на кожата.
З) При физически натоварвания е добре спортуващите да отпиват малки количества минерална вода четири пъти в рамките на един час.

32.

В свитъка за свободните отговори запишете ВЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТКО кое е ОБЩОТО, за което се говори в ДВАТА текста.

 
ТЕКСТ 1 
Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, условията и редът за използване на методите за обработка на натуралните минерални и изворни води и за внос на минерални води. (…) Чл. 2. (2) Видовете бутилирани води са: 
1.    натурална минерална вода – минерална вода, която произхожда от находище на минерална вода, добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени водоизточници, има строго определен и постоянен дебит, температура, минерален състав, съдържание на микроелементи и други компоненти (…); 
2.    изворна вода – вода, която произхожда от дълбоко разположен воден хоризонт, който не е находище на минерална вода (…); 
3.    трапезна вода – всяка вода от подземен или повърхностен водоизточник, третирана или нетретирана, която отговаря на изискванията за качеството на водата (…); 
4.    натурална минерална вода – естествено газирана – минерална вода, която в природното си състояние съдържа въглероден диоксид (…); 
Чл. 4. Бутилиране и пускане на пазара на натурална минерална вода, добита на територията на Република България, се извършва, при условие че са спазени следните изисквания: 
1. минералната вода е определена като такава по реда на Закона за водите; (…) 
4. водоизточниците и съоръженията за транспортиране и съхраняване на минералната вода отговарят на действащите санитарно-технически изисквания (…). 
 
ТЕКСТ 2 
Водата, която още при добиването си съдържа минерали или други разтворими вещества (соли, серни съединения, газове), наричаме минерална вода. Тези вещества променят нейния вкус и ѝ придават терапевтични свойства. В Южна България преобладават естествените находища на минерални извори, а в Северна България минералната вода се добива чрез сондаж. Според температурата си минералните води биват студени (до 37 градуса – температурата на човешкото тяло), топли (от 37 до 60 градуса) и горещи (над 60 градуса). В Северна България преобладават студените, а в Южна България – топлите и горещите (хипертермалните) води. 
Лечебните качества на българските минерални води са били познати още в дълбока древност. Българските минерални води са със слаба, със средна или със силна минерализация. За питейно балнеолечение се прилагат при бъбречни, стомашни, чернодробни, ендокринни заболявания и при хронични интоксикации. Минералната вода е особено полезна за хората, които се занимават с активна физическа дейност. Експерти препоръчват на всеки 15 минути спортуващите да отпиват по малко минерална вода. По този начин се компенсира загубата на витамини и минерални соли, която е вследствие на потенето, и се намаляват предпоставките за възникване на крампи. Температурата на водата е най-добре да бъде в рамките на 10 – 15 градуса. 
Препоръчва се редуване на минералната вода с чешмяна вода, за да се балансира минерализацията в организма. Най-добрият вариант си остава обаче консумацията на води със слаба минерализация да бъде по 1,5 – 2 литра всекидневно. Българските води със слаба минерализация не съдържат минерални вещества, които да се натрупват в организма и да оказват токсично въздействие. Поради това тези води могат да се употребяват без прекъсване и смяна. 
 

 

33.

В свитъка за свободните отговори в рамките на 2 – 3 изречения формулирайте СОБСТВЕНА теза по една от посочените теми:

Предимствата на бутилираните води

Опазването на водата за питейни нужди

34.

В свитъка за свободните отговори запишете сбито и кратко (в резюме) основното в съдържанието на Текст 2.

ТЕКСТ 2 
Водата, която още при добиването си съдържа минерали или други разтворими вещества (соли, серни съединения, газове), наричаме минерална вода. Тези вещества променят нейния вкус и ѝ придават терапевтични свойства. В Южна България преобладават естествените находища на минерални извори, а в Северна България минералната вода се добива чрез сондаж. Според температурата си минералните води биват студени (до 37 градуса – температурата на човешкото тяло), топли (от 37 до 60 градуса) и горещи (над 60 градуса). В Северна България преобладават студените, а в Южна България – топлите и горещите (хипертермалните) води. 
Лечебните качества на българските минерални води са били познати още в дълбока древност. Българските минерални води са със слаба, със средна или със силна минерализация. За питейно балнеолечение се прилагат при бъбречни, стомашни, чернодробни, ендокринни заболявания и при хронични интоксикации. Минералната вода е особено полезна за хората, които се занимават с активна физическа дейност. Експерти препоръчват на всеки 15 минути спортуващите да отпиват по малко минерална вода. По този начин се компенсира загубата на витамини и минерални соли, която е вследствие на потенето, и се намаляват предпоставките за възникване на крампи. Температурата на водата е най-добре да бъде в рамките на 10 – 15 градуса. 
Препоръчва се редуване на минералната вода с чешмяна вода, за да се балансира минерализацията в организма. Най-добрият вариант си остава обаче консумацията на води със слаба минерализация да бъде по 1,5 – 2 литра всекидневно. Българските води със слаба минерализация не съдържат минерални вещества, които да се натрупват в организма и да оказват токсично въздействие. Поради това тези води могат да се употребяват без прекъсване и смяна. 

35.

Изберете правилната комбинация от думи, която да пасне за всички празни места в текста:

Нека не забравяме, че технологиите са създадени, за да ни спестяват време, а не да ни го …………. (А). Всъщност ……………. (Б) тях днес човек би трябвало да разполага с няколко часа повече свободно време през седмицата, отколкото преди 30 години. Винаги можем да освободим време за спорт и да забравим за ………….. (В), които си намираме, за да не спортуваме. ………… (Г) се, че всичко е в нашите ръце.

 
 
 
 

36.

В прозореца за свободните отговори запишете правилните ФОРМИ на думите, поставени в скоби.

А) Членуване

Вчера от (Национална) агенция за приходите обявиха свободна работна позиция. (Кандидат), който ще бъде назначен, трябва да има поне 10 години стаж по (специалност). 

 

Б) Местоимения

Искам да разбера (кой/кого) избраха след интервюто за работа.

Огледах всички присъстващи внимателно, но не разпознах (никой/никого).

Моля да разгледате и тези две къщи, (чийто/чиито) собственик вчера ги обяви за продажба. В (своите/неговите) романи авторът разказва какво е преживял. 

 

В) Учтива форма

Уважаеми господин Иванов, получихме писмото, което сте (изпратил), но стана ясно, че не сте достатъчно (подготвен) за длъжността, за която сте (кандидатствал).

37.

В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. Препишете текста в прозореца за свободните отговори, като поставите пропуснатите знаци.

Много хора имат навика да пият вода по време на хранене смятайки, че така поемат храната по-лесно. Това има обратен ефект – стомахът се подува а храносмилателните сокове се разреждат. Известен диетолог съветва Правилното време за пиене на вода е около 30 минути преди да започнем да се храним, тъй като по този начин даваме сигнал на стомаха да се задейства. 

38.

В свитъка за прозореца за отговори запишете с ЦИТАТИ от текста ДВА ПРИМЕРА (С ПО ЕДИН СТИХ), които представят действия на героя, породени от отчуждението. 

Прочетете творбата Дяволско и изпълнете задачите към нея (38. и 39. задача).

 

Стрелките на отсрещния часовник

описват върху своя циферблат

дванайсетте кръга на моя ад

и жънат мойте часове отровни.

 

И аз лежа на дървения под

с коси от леден лепкав пот

измокрени, и аз умирам в стаята под покрива

тъй близко до самия небосвод.

 

А долу преминават автомобили,

трамваи като ветрове фучат

и смехове, и крясъци звучат,

и тътнат кръчмите и публичните домове.

 

И за да заглуша във себе си скръбта,

понякога аз сядам на прозореца

и яростно оттам замервам хората

със пръст от старите саксии без цветя.

 

О, аз разбирам: този весел свят

със мене и със мойта смърт не свършва;

аз съм една ненужна жалка мърша

и мога ли да бъда техен брат?

 

Не искам състрадание от хората!

Аз имам всичко: моя е смъртта.

И аз ще се изплезя на света,

обесен върху черния прозорец.

39.

В прозореца за отговори със СВОИ ДУМИ запишете ДВА ПРИМЕРА, които показват състоянието на лирическия герой в неговия самотен свят. 

Прочетете творбата Дяволско и изпълнете задачите към нея (38. и 39. задача).

Стрелките на отсрещния часовник

описват върху своя циферблат

дванайсетте кръга на моя ад

и жънат мойте часове отровни.

 

И аз лежа на дървения под

с коси от леден лепкав пот

измокрени, и аз умирам в стаята под покрива

тъй близко до самия небосвод.

 

А долу преминават автомобили,

трамваи като ветрове фучат

и смехове, и крясъци звучат,

и тътнат кръчмите и публичните домове.

 

И за да заглуша във себе си скръбта,

понякога аз сядам на прозореца

и яростно оттам замервам хората

със пръст от старите саксии без цветя.

 

О, аз разбирам: този весел свят

със мене и със мойта смърт не свършва;

аз съм една ненужна жалка мърша

и мога ли да бъда техен брат?

 

Не искам състрадание от хората!

Аз имам всичко: моя е смъртта.

И аз ще се изплезя на света,

обесен върху черния прозорец.
 

 

40.

Свържете името на героя с името на автора, от чиято литературна творба е съответният герой. В прозореца за свободните отговори срещу съответната буква запишете името на автора.

А) Велико Кехая                           

Б) Матей Маргалака                     

                                                                                                                 

Свържете името на героя с литературната творба, от която е съответният герой. В прозореца за свободните отговори срещу съответната буква запишете заглавието на творбата.

В) Лазо                                          

Г) Еню                                          

                                                       

                                                       

Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор. В прозореца за свободните отговори срещу съответната буква запишете името на автора.

Д) Моята молитва                   

Е) Сиротна песен                    

                                                                                                            

41.

Прочетете творбата на Пейо Яворов Две хубави очи и в прозореца за свободните отговори напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на тема Красота и невинност. Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе.

 

Две хубави очи. Душата на дете
            в две хубави очи; - музика - лъчи
            Не искат и не обещават те...
            Душата ми се моли,
            дете,
            душата ми се моли!
Страсти и неволи
            ще хвърлят утре върху тях
булото на срам и грях.
Булото на срам и грях -
            не ще го хвърлят върху тях
страсти и неволи.
            Душата ми се моли,
            дете,
            душата ми се моли...
            Не искат и не обещават те! -
            Две хубави очи. Музика, лъчи
            в две хубави очи. Душата на дете...