Пробни, реални матури и тестове (ДЗИ и НВО) онлайн за 4, 7, 10 и 12 клас по български език (БЕЛ)

Здравейте ученици от 4-ти, 7-ми, 10-ти и 12-ти клас!

Тук ще можете да решавате безплатни онлайн матури и тестове по български език и литература - БЕЛ за 12-ти, 10-ти, 7-ми клас, 4-ти (матури, ДЗИ, НВО) с класация и оценка. Можете да разгледате и изберете желаната пробна или реална матура като скролнете по-долу. Тествайте вашите знания по български език и литература онлайн. Желаем Ви успех и висока оценка!

Програмата за оценяване на изпитите и класацията е направена от Иван Димов - магистър по информатика от Linneuniversitetet, Швеция.

Пробен изпит за ДЗИ - 1 240 минути

1.

  1. В кой от редовете е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

2.

В кой от редовете е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

3.

В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

4.

В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

5.

В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

6.

В коя от подчертаните думи НЕ е допусната граматична грешка?

В университета учат около двеста студента /А/ от Румъния, обучават ги двама професора/Б/ в три нови езикови кабинета /В/, в които гостуват често няколко от най-добрите специалиста/Г/ от Румъния.

 
 
 
 

7.

В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

 
 
 
 

8.

В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?

 
 
 
 

9.

В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

 
 
 
 

10.

В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

 
 
 
 

11.

В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка?

 
 
 
 

12.

В кой от редовете фразеологичните словосъчетания НЕ са синоними?

 
 
 
 

13.

От кое произведение са стиховете?

Призова ли дни светло-смирени,

гръмват бури над тъмно море,

а подиря ли буря - край мене

всеки вопъл и ропот замре.

 
 
 
 

14.

В кой ред всички творби са написани от Димитър Димов?

 
 
 
 

15.

Божан и Павел са герои от творба на:

 
 
 
 

16.

Коя от изброените творби е балада?

 
 
 
 

17.

Скръб, мъка и тъга по изгубената родина откриваме в стихотворението:

 
 
 
 

18.

В творчеството на кого от посочените автори откриваме влиянието на експресионизма?

 
 
 
 

19.

Усещането за бездомност, безнадеждност, безприютност е характерно за творчеството на:

 
 
 
 

20.

В кой ред откривате представител на литературния кръг „Мисъл“?

 
 
 
 

21.

Отклонение от основния сюжетен ход в литературно произведение се нарича:

 
 
 
 

22.

Какво е подчертаното изразно средство?

О, мой боже, правий боже!

Не ти, що си в небесата,

а ти, що си в мене, боже -

мен в сърцето и в душата...

 

Не ти, комуто се кланят

калугери и попове

и комуто свещи палят

православните скотове…

 

 
 
 
 

23.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях /от 23. до 34. задача включително/!

Текст 1

…Когато Дон Кихот се намери на открито поле, свободен и избавен от задирянията на Алтисидора, той се почувствува в истинска родна среда, готов с възобновени душевни сили да се отдаде отново на рицарското си дело. Обърна се към Санчо и му каза:

— Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага, с които небесата даряват хората. С нея не могат да се сравнят нито съкровищата, които крие земята, нито тези, които таи морето. За свободата, както и за честта, може и трябва да се жертвува животът и обратно, лишаването от свобода е най-голямото зло, което може да сполети човека. Казвам ти го, Санчо, защото ти видя пиршествата и изобилието, на които се радвахме в замъка, който преди малко напуснахме. Е добре, сред онези вкусни ястия и ледени напитки на мене ми се струваше, че се измъчвам от глад, защото не им се наслаждавах свободно, както бих им се наслаждавал, ако те бяха мои. Задълженията да се отплатиш за направените ти благодеяния и милости са вериги, които пречат на духа да бъде свободен…

/из Глава 53, „Знаменитият идалго Дон Хихот де Ла Манча, Мигел де Севантес/

 

Текст 2

 

    Свобода (на латински: libertas, -ātis) е способността на съзнанието да мисли и действа в съответствие с волята на самия човек, но във връзка с по-висши закони и порядък. Това е способността човек да действа безпрепятствено и без ограничения според своите желания.

      Във философията идеята за свобода включва свободната воля, която контрастира с детерминизма. В политиката свобода е свободата от правителствена принуда. В теологията свобода е свободата от робството на греха. В известен смисъл думата свобода се явява синоним на право. Така например свободата на изразяване или свободата на словото е една от най-важните граждански свободи. В  Декларацията за правата на човека и гражданина свободата се определя като възможност човек да прави това, което не нанася вреда или щета на друг човек.

 

 

23. От коя сфера на общуване е текст 1?

 
 
 
 

24.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях /от 23. до 34. задача включително/!

Текст 1

…Когато Дон Кихот се намери на открито поле, свободен и избавен от задирянията на Алтисидора, той се почувствува в истинска родна среда, готов с възобновени душевни сили да се отдаде отново на рицарското си дело. Обърна се към Санчо и му каза:

— Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага, с които небесата даряват хората. С нея не могат да се сравнят нито съкровищата, които крие земята, нито тези, които таи морето. За свободата, както и за честта, може и трябва да се жертвува животът и обратно, лишаването от свобода е най-голямото зло, което може да сполети човека. Казвам ти го, Санчо, защото ти видя пиршествата и изобилието, на които се радвахме в замъка, който преди малко напуснахме. Е добре, сред онези вкусни ястия и ледени напитки на мене ми се струваше, че се измъчвам от глад, защото не им се наслаждавах свободно, както бих им се наслаждавал, ако те бяха мои. Задълженията да се отплатиш за направените ти благодеяния и милости са вериги, които пречат на духа да бъде свободен…

/из Глава 53, „Знаменитият идалго Дон Хихот де Ла Манча, Мигел де Севантес/

 

24. Кое от посочените твърдения е вярно за текст 1?

 
 
 
 

25.

Използваните словосъчетания контрастира с детерминизма, синоним на право, свободата на словото в текст 2 са:

 
 
 
 

26.

Текст 2

    Свобода (на латински: libertas, -ātis) е способността на съзнанието да мисли и действа в съответствие с волята на самия човек, но във връзка с по-висши закони и порядък. Това е способността човек да действа безпрепятствено и без ограничения според своите желания.

      Във философията идеята за свобода включва свободната воля, която контрастира с детерминизма. В политиката свобода е свободата от правителствена принуда. В теологията свобода е свободата от робството на греха. В известен смисъл думата свобода се явява синоним на право. Така например свободата на изразяване или свободата на словото е една от най-важните граждански свободи. В  Декларацията за правата на човека и гражданина свободата се определя като възможност човек да прави това, което не нанася вреда или щета на друг човек.

 

26. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 2?

 

 
 
 
 

27.

Каква функция изпълнява текст 2?

 
 
 
 

28.

Кое от посочените твърдения е вярно за текст 2?

 
 
 
 

29.

В кой ред срещу съответната дума, използвана в текст 2, НЕ е посочено вярното й значение?

 
 
 
 

30.

Текст 1

…Когато Дон Кихот се намери на открито поле, свободен и избавен от задирянията на Алтисидора, той се почувствува в истинска родна среда, готов с възобновени душевни сили да се отдаде отново на рицарското си дело. Обърна се към Санчо и му каза:

— Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага, с които небесата даряват хората. С нея не могат да се сравнят нито съкровищата, които крие земята, нито тези, които таи морето. За свободата, както и за честта, може и трябва да се жертвува животът и обратно, лишаването от свобода е най-голямото зло, което може да сполети човека. Казвам ти го, Санчо, защото ти видя пиршествата и изобилието, на които се радвахме в замъка, който преди малко напуснахме. Е добре, сред онези вкусни ястия и ледени напитки на мене ми се струваше, че се измъчвам от глад, защото не им се наслаждавах свободно, както бих им се наслаждавал, ако те бяха мои. Задълженията да се отплатиш за направените ти благодеяния и милости са вериги, които пречат на духа да бъде свободен…

/из Глава 53, „Знаменитият идалго Дон Хихот де Ла Манча, Мигел де Севантес/

 

Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 1?

 
 
 
 

31.

Текст 1

…Когато Дон Кихот се намери на открито поле, свободен и избавен от задирянията на Алтисидора, той се почувствува в истинска родна среда, готов с възобновени душевни сили да се отдаде отново на рицарското си дело. Обърна се към Санчо и му каза:

— Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага, с които небесата даряват хората. С нея не могат да се сравнят нито съкровищата, които крие земята, нито тези, които таи морето. За свободата, както и за честта, може и трябва да се жертвува животът и обратно, лишаването от свобода е най-голямото зло, което може да сполети човека. Казвам ти го, Санчо, защото ти видя пиршествата и изобилието, на които се радвахме в замъка, който преди малко напуснахме. Е добре, сред онези вкусни ястия и ледени напитки на мене ми се струваше, че се измъчвам от глад, защото не им се наслаждавах свободно, както бих им се наслаждавал, ако те бяха мои. Задълженията да се отплатиш за направените ти благодеяния и милости са вериги, които пречат на духа да бъде свободен…

/из Глава 53, „Знаменитият идалго Дон Хихот де Ла Манча, Мигел де Севантес/

Текст 2

    Свобода (на латински: libertas, -ātis) е способността на съзнанието да мисли и действа в съответствие с волята на самия човек, но във връзка с по-висши закони и порядък. Това е способността човек да действа безпрепятствено и без ограничения според своите желания.

      Във философията идеята за свобода включва свободната воля, която контрастира с детерминизма. В политиката свобода е свободата от правителствена принуда. В теологията свобода е свободата от робството на греха. В известен смисъл думата свобода се явява синоним на право. Така например свободата на изразяване или свободата на словото е една от най-важните граждански свободи. В  Декларацията за правата на човека и гражданина свободата се определя като възможност човек да прави това, което не нанася вреда или щета на друг човек.

 

Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. Отбележете САМО  ЧЕТИРИТЕ факта, които присъстват в посочените текстове.

 
 
 
 
 
 
 
 

32.

Запишете кое е общото, за което се говори в двата текста.

33.

В рамките на 3-4 изречения формулирайте СОБСТВЕНА теза по една от посочените теми:

Свободата на отделната личност

Свободата на словото

34.

Текст 2

    Свобода (на латински: libertas, -ātis) е способността на съзнанието да мисли и действа в съответствие с волята на самия човек, но във връзка с по-висши закони и порядък. Това е способността човек да действа безпрепятствено и без ограничения според своите желания.

      Във философията идеята за свобода включва свободната воля, която контрастира с детерминизма. В политиката свобода е свободата от правителствена принуда. В теологията свобода е свободата от робството на греха. В известен смисъл думата свобода се явява синоним на право. Така например свободата на изразяване или свободата на словото е една от най-важните граждански свободи. В  Декларацията за правата на човека и гражданина свободата се определя като възможност човек да прави това, което не нанася вреда или щета на друг човек.

 

Запишете сбито и кратко в резюме основното в съдържанието на текст 2.

35.

За всяко празно място изберете най-уместната от думите и я запишете срещу съответната буква.

Уважаеми дами и господа,

Директорът на Държавна опера Русе Ви …………./А/ най-любезно на пресконференция, която ще се състои на 11 септември, четвъртък, от 13.00 часа в Мраморното фоайе на Първи балкон на Държавна опера Русе. Поводът е новият ……………………../Б/ сезон на Държавна опера Русе – репертоарна политика, премиери, акценти. На пресконференцията директорът на Държавна опера Русе ще разкаже за най-ярките изяви на Държавна опера-Русе през ………………………………../В/ сезон, за изключително натовареното, но много успешно творческо лято, за гостуванията у нас и в чужбина, ще сподели за отзивите за представянето на Русенската опера, за получените награди и отличия и за поканите за следващи …………………../Г/ангажименти.

А/кани, моли, призовава

Б/политически, музикален, творчески

В/предстоящия, настоящия, изминалия

Г/успехи, ангажименти, награди

 

А

 

Б

 

В

 

Г

 

36.

Срещу съответната буква запишете правилните форми на думите, поставени в скоби.

 

А/Членувана форма

/Преподавател/ на студентите е /председател/ на /Българска/ академия на науките.

Преподавателят, председателят, Българската

Б/Местоимения

Момичето вече е решило с /кой/кого/ да прекара /своя/нейния/ рожден ден Очакваше приятеля си, /чийто/чиито/ подарък беше винаги най-интересен. /Тя/то/ знаеше, че и сега ще е така.

Кого, своя, чийто, то

В/Учтива форма

Госпожо, ако сте /получил/ писмото и сте /недоволен/ от предложението, бихте ли се /отказал/ в писмена форма от него.

получили, недоволна, отказали

А

 

Б

 

В

 

37.

В текста са пропуснати само ПЕТ препинателни знака. Препишете текста, като поставите пропуснатите знаци.

Стихотворението Отечество любезно, как хубаво си ти! /Хисар, 1882/ е поместено в стихосбирката Поля и гори. Стихотворението е изградено от пет строфи всяка от които се състои от седем стиха. Обръщението “майко” отвежда към синовното преклонение на поета “и ние в тебе, майко, ще умрем чужденци!” Родното пространство в  “Отечество любезно, как хубаво си ти!” се изгражда чрез сливането на човека с природата която става символ на мощта и вечността на отечеството.

38.

Прочетете лирическата миниатюра „Спи езерото“ и изпълнете задачите /38. Задача и 39. Задача/!

 

Спи езерото; белостволи буки
над него свождат вити гранки,
и в тихите му тъмни глъбини
преплитат отразени сянки.

Треперят, шептят белостволи буки,
а то, замряло, нито трепва...
Понякога му сал повърхнини
дълга от лист отронен сепва.

 

38. Посочете с ЦИТАТИ от текста ДВА примера, които подкрепят твърдението, че в природата се отразяват човешки състояния.

39.

Със СВОИ ДУМИ посочете ДВА примера, които доказват, че природата в този текст е персонифицирана, олицетворена.

40.

Свържете името на героя с името на автора, от чиято литературна творба е съответния герой.

А/Вардарски

Б/Тиха

 

Димитър Талев

Димитър Димов

Елин Пелин

Йордан Йовков

 

Свържете името на героя с литературната творба, от която е съответният герой.

В/Торашко

Г/Стоилка

 

„Другоселец“

„Задушница“

„Железният светилник“

„Занемелите камбани“

 

Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор.

Д/“Песен на песента ми“

Е/“Черна песен“

 

Никола Вапцаров

Йордан Йовков

Пейо Яворов

Димчо Дебелянов

41.

Прочетете „Ще бъдеш в бяло” на П.К. Яворов и напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на тема Любовта като храм. Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе.

ЩЕ БЪДЕШ В БЯЛО

 

Ще бъдеш в бяло - с вейка от маслина

и като ангел в бяло облекло...

А мисля днес; света прогнил от зло

не е, щом той е твоята родина.

И ето усъмних се най-подир

в невярата тревожна - искам мир.

 

И с вяра ще разкрия аз прегръдки,

загледан в две залюбени очи,

и тих ще пия техните лъчи, -

ще пия светлина, лечебни глътки.

И пак ще се обърна просветлен

света да видя цял при ярък ден.

 

И нека съсипни се той окаже!

(Веднъж ли съм се спъвал в съсипни,

залутан из среднощни тъмнини?)

Аз бих намерил и тогава даже

обломки, от които да създам

нов свят за двама ни, и свят, и храм.