Пробни, реални матури и тестове (ДЗИ и НВО) онлайн за 4, 7, 10 и 12 клас по български език (БЕЛ)

Здравейте ученици от 4-ти, 7-ми, 10-ти и 12-ти клас!

Тук ще можете да решавате безплатни онлайн матури и тестове по български език и литература - БЕЛ за 12-ти, 10-ти, 7-ми клас, 4-ти (матури, ДЗИ, НВО) с класация и оценка. Можете да разгледате и изберете желаната пробна или реална матура като скролнете по-долу. Тествайте вашите знания по български език и литература онлайн. Желаем Ви успех и висока оценка!

Програмата за оценяване на изпитите и класацията е направена от Иван Димов - магистър по информатика от Linneuniversitetet, Швеция.

Пробен изпит ДЗИ - 2 240 минути

1.

В кой от редовете е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

2.

В кой от редовете е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

3.

В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

4.

В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

5.

В кое от изреченията е допусната правописна грешка?

 
 
 
 

6.

В коя от подчертаните думи НЕ е допусната граматична грешка?

Двадесет силни моряка/А/ се хвърлиха да спасяват няколко пътника/Б/, които се давеха в морето, от палубата хвърлиха два спасителни пояси/В/ и пътниците бяха спасени за няколко мига/Г/ с общите усилия на всички.

 
 
 
 

7.

В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

 
 
 
 

8.

В кое от изреченията е допусната граматична грешка?

 
 
 
 

9.

В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

 
 
 
 

10.

В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

 
 
 
 

11.

В кое от изреченията НЕ е допусната лексикална грешка?

 
 
 
 

12.

В кой от редовете фразеологичните словосъчетания НЕ са синоними?

 
 
 
 

13.

От кое произведение са стиховете?

Човекът погледнал зората,

                  в която

се къпела с блясък звезда,

и мислел за своята

          тежка,

                   човешка,

                           жестока,

                                  безока

                                         съдба.

 
 
 
 

14.

В кой ред всички творби са написани от Елин Пелин?

 
 
 
 

15.

Отец Сисой и отец Никодим са герои от творба на:

 
 
 
 

16.

Коя от изброените творби е елегия?

 
 
 
 

17.

Бяла черква е градът, където се развива действието в:

 
 
 
 

18.

На кого от следните национални герои Вазов НЕ посвещава ода в цикъла „Епопея на забравените“?

 
 
 
 

19.

Кое от твърденията НЕ е вярно?

 
 
 
 

20.

Кое твърдение е вярно?

Творчеството се ражда от страданието, а творецът е месия във възгледите на:

 
 
 
 

21.

Кое от посочените твърдения НЕ се отнася до романа „Тютюн“?

 
 
 
 

22.

Какво е подчертаното изразно средство?

А ние плюехме намръщено

на оглупялата им мъдрост.

 

 
 
 
 

23.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях /от 23. до 34. задача включително/!

Текст 1

       Колкото за името на Албена Йордан Йовков го е чул случайно. Споделя, че миналата година е прочел в един вестник, че при с. Надежда, Софийско, влакът блъснал една каруца, в която имало един поп и една жена на име Абленка.

        Името му харесало…Но в тая си форма името не му харесвало вече, не само че по-мъчно се изговаряло, но и поради друго: когато се създава един художествен образ, трябвало да се намери име, което най-добре да изразява същността на лицето, да внушава най-пълно неговите духовни и физически черти.

        Албена не би била Албена, ако се наричала Аблена. Такава, каквато е в пиесата, тя трябвало да си остане с името, с което е създадена и което й приличало – Албена.

                                                                                             

Текст 2

    Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) (1) Името на български гражданин, роден на територията на Република България, се състои от собствено, бащино и фамилно име. Трите части на името се вписват в акта за раждане.

(2) При съставяне на акт за раждане на български гражданин, роден извън територията на Република България, бащиното и фамилното му име могат да се впишат с наставки -ов или -ев и окончание съобразно пола, ако това е писмено заявено от родителите до три години от раждането на лицето.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Името на лице, което не е български гражданин, родено на територията на Република България, се вписва така, както е заявено от родителите му.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Името на лице, което не е български гражданин, родено извън територията на Република България, се вписва в регистрите на актове за гражданско състояние и в регистъра за населението така, както е изписано в националния му документ за самоличност или в документа за предоставен статут на пребиваване на територията на Република България.

От коя сфера на общуване е текст 1?

 
 
 
 

24.

Текст 1

       Колкото за името на Албена Йордан Йовков го е чул случайно. Споделя, че миналата година е прочел в един вестник, че при с. Надежда, Софийско, влакът блъснал една каруца, в която имало един поп и една жена на име Абленка.

        Името му харесало…Но в тая си форма името не му харесвало вече, не само че по-мъчно се изговаряло, но и поради друго: когато се създава един художествен образ, трябвало да се намери име, което най-добре да изразява същността на лицето, да внушава най-пълно неговите духовни и физически черти.

        Албена не би била Албена, ако се наричала Аблена. Такава, каквато е в пиесата, тя трябвало да си остане с името, с което е създадена и което й приличало – Албена.

Кое от посочените твърдения е вярно за текст 1?

 
 
 
 

25.

Използваните словосъчетания регистрите на актове за гражданско състояние, статут за пребиваване, документ за самоличност в текст 2 са:

 
 
 
 

26.

Текст 2

    Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) (1) Името на български гражданин, роден на територията на Република България, се състои от собствено, бащино и фамилно име. Трите части на името се вписват в акта за раждане.

(2) При съставяне на акт за раждане на български гражданин, роден извън територията на Република България, бащиното и фамилното му име могат да се впишат с наставки -ов или -ев и окончание съобразно пола, ако това е писмено заявено от родителите до три години от раждането на лицето.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Името на лице, което не е български гражданин, родено на територията на Република България, се вписва така, както е заявено от родителите му.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Името на лице, което не е български гражданин, родено извън територията на Република България, се вписва в регистрите на актове за гражданско състояние и в регистъра за населението така, както е изписано в националния му документ за самоличност или в документа за предоставен статут на пребиваване на територията на Република България.

Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 2?

 
 
 
 

27.

Каква функция изпълнява текст 2?

 
 
 
 

28.

Текст 2

    Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2004 г.) (1) Името на български гражданин, роден на територията на Република България, се състои от собствено, бащино и фамилно име. Трите части на името се вписват в акта за раждане.

(2) При съставяне на акт за раждане на български гражданин, роден извън територията на Република България, бащиното и фамилното му име могат да се впишат с наставки -ов или -ев и окончание съобразно пола, ако това е писмено заявено от родителите до три години от раждането на лицето.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Името на лице, което не е български гражданин, родено на територията на Република България, се вписва така, както е заявено от родителите му.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) Името на лице, което не е български гражданин, родено извън територията на Република България, се вписва в регистрите на актове за гражданско състояние и в регистъра за населението така, както е изписано в националния му документ за самоличност или в документа за предоставен статут на пребиваване на територията на Република България.

Кое от посочените твърдения е вярно за текст 2?

 
 
 
 

29.

В кой ред срещу съответната дума, използвана в текст 2, НЕ е посочено вярното й значение?

 
 
 
 

30.

Текст 1

       Колкото за името на Албена Йордан Йовков го е чул случайно. Споделя, че миналата година е прочел в един вестник, че при с. Надежда, Софийско, влакът блъснал една каруца, в която имало един поп и една жена на име Абленка.

        Името му харесало…Но в тая си форма името не му харесвало вече, не само че по-мъчно се изговаряло, но и поради друго: когато се създава един художествен образ, трябвало да се намери име, което най-добре да изразява същността на лицето, да внушава най-пълно неговите духовни и физически черти.

        Албена не би била Албена, ако се наричала Аблена. Такава, каквато е в пиесата, тя трябвало да си остане с името, с което е създадена и което й приличало – Албена.

 

                Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 1?                               

 
 
 
 

31.

Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. Отбележете САМО  ЧЕТИРИТЕ факта, които присъстват в посочените текстове.

 
 
 
 
 
 
 
 

32.

Запишете кое е общото, за което се говори в двата текста.

33.

В рамките на 3-4 изречения формулирайте СОБСТВЕНА теза по една от посочените теми:

Значение на името

Човекът и неговото име 

34.

Запишете сбито и кратко в резюме основното в съдържанието на текст 1.

Текст 1

       Колкото за името на Албена Йордан Йовков го е чул случайно. Споделя, че миналата година е прочел в един вестник, че при с. Надежда, Софийско, влакът блъснал една каруца, в която имало един поп и една жена на име Абленка.

        Името му харесало…Но в тая си форма името не му харесвало вече, не само че по-мъчно се изговаряло, но и поради друго: когато се създава един художествен образ, трябвало да се намери име, което най-добре да изразява същността на лицето, да внушава най-пълно неговите духовни и физически черти.

        Албена не би била Албена, ако се наричала Аблена. Такава, каквато е в пиесата, тя трябвало да си остане с името, с което е създадена и което й приличало – Албена.

35.

За всяко празно място изберете най-уместната от думите и я запишете срещу съответната буква.

      Разказът /“Албена“/ обаче не трябва да се отъждествява с пиесата. В него, макар да са дадени някои ………………………./А/ на драмата, липсват много епизоди, много лица и случки. Вън от това – което е и най-важното – самият образ вече на Албена в пиесата е друг, сложен е на друга ………………… /Б/ основа: тук Албена не само че не е замесена в убийството, не е съучастница в него, но нито го е искала, нито го е очаквала. Нейната виновност е само в отношенията й с Нягула, които докарват катастрофата. Тя се разкайва, ……………………………/В/, не издава Нягула и, примирена и успокоена, готова е сама да поеме наказанието като изкупление на вината си.

А/части, елементи, моменти

Б/ културна, политическа, етическа

В/ радва се, страда, замисля се

Г/ вината, постъпката, действията

36.

Срещу съответния ред запишете правилните форми на думите, поставени в скоби.

 

А/Членувана форма

Всяка вечер настройвам /будилник/ на /телефон/, защото през /нощ/ /сън/ ми е дълбок.

 

Б/Местоимения

Момичетата /чиито, чийто/ багаж остана в автобуса, не заминаха.

Аз вярвам на сърцето /си, ми/ и на всички, които бяха до мен през тези години.

Попитаха ме /кой, кого/ съм поканил на празника.

 

В/Учтива форма

Госпожо, бяхте /поканен/ на тържеството, ако бяхте /карал/ по-внимателно, сега щяхте да сте /пристигнал/.  

37.

В текста са пропуснати само ПЕТ препинателни знака. Препишете текста, като поставите пропуснатите знаци.

 

Море, пясък, зеленина и тишина - траките са наричали тази местност "Долината на пролетта" римляните я наричали - "Гераниум" - здраве. За милиони туристи от цял свят днес това място е предпочитано за перфектна почивка заради златния пясък ширнал се докъдето поглед стига, заради гальовното море, заради чистия въздух вписаните в пейзажа хотели и традиционното гостоприемство. Райското кътче на Добруджа с красиво име вече 40 години привлича туристи от цял свят. И който веднъж се е докоснал до неговата магия задължително се връща - за да се зареди с нова енергия и да прибави нови спомени - за слънце, море топлота и приятелство.

38.

Прочетете откъса от „Септември“ на Гео Милев и изпълнете задачите /38. Задача и 39. Задача/!

 ДОЛУ БОГ!

 

По небесните мостове

високи без край

с въжета и лостове

ще снемем блажения рай

долу

върху печалния

в кърви обляния

земен шар.

Всичко писано от философи, поети -

ще се сбъдне!

- Без бог! без господар!

Септември ще бъде май.

Човешкия живот

ще бъде един безконечен възход

- нагоре! нагоре!

Земята ще бъде рай -

ще бъде!

 

 Посочете с ЦИТАТИ от текста ДВА примера, които подкрепят твърдението, че гледната точка на поета включва оптимизъм.

 

 

39.

Прочетете откъса от „Септември“ на Гео Милев и изпълнете задачите /38. Задача и 39. Задача/!

 ДОЛУ БОГ!

 

По небесните мостове

високи без край

с въжета и лостове

ще снемем блажения рай

долу

върху печалния

в кърви обляния

земен шар.

Всичко писано от философи, поети -

ще се сбъдне!

- Без бог! без господар!

Септември ще бъде май.

Човешкия живот

ще бъде един безконечен възход

- нагоре! нагоре!

Земята ще бъде рай -

ще бъде!

 

Със СВОИ ДУМИ посочете ДВА примера, които доказват, че за поета раят е на земята.

40.

40.Свържете името на героя с името на автора, от чиято литературна творба е съответния герой.

А/Райко Вардарски

Б/Нягул

 

Димитър Талев

Димитър Димов

Елин Пелин

Йордан Йовков

 

Свържете името на героя с литературната творба, от която е съответният герой.

 

В/Ния

Г/Стоилка

 

„Другоселец“

„Задушница“

„Железният светилник“

„Занемелите камбани“

 

Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор.

Д/“Песента на колелетата“

Е/“Песен на песента ми“

 

Никола Вапцаров

Йордан Йовков

Пейо Яворов

Димчо Дебелянов

41.

Прочетете следния откъс от разказа „Ветрената мелница“ на Елин Пелин и напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на тема Танцът на любовта.  Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно съчинение или есе.

 

      ……….

Всички чакаха, че дяволитата Христина се шегува и ще се откаже, но тя стоеше горда и права. В очите й се четеше решителност. Лицето й изпървом побледня, после пламна в огън. Тя засрамено наведе глава и прехапа устни й като погледна в очите Дъбака, който упорито я гледаше, рече твърдо:

— Ако ме надиграеш, ще ти пристана!

Погледът на Дъбака се запали срещу нейния.

— Добре — рече с усмивка той, — ще стоиш ли на думата си?

— Убий ме, ако те излъжа! — отговори Христина.

Очите на двамата светнаха. Навалицата загърмя от радост и висок смях. Лицето на дядо Корчан сияеше. Искаше му се да погали немирната си внучка.

Гайдата писна. Навалицата притаи дъх.

Играчите застанаха един срещу други и едновременно почнаха.

Дъбакът чевръсто застъпя срещу Христина. Тя се затича леко на пръсти и го замина. Двамата се изгледаха от глава до крака, като че искаха да покажат надмощието си един пред друг, и заиграха един срещу други. Христина размаха с кърпата, изви като лебед бялата си шийка и леко се понесе във вихъра на веселата свирня. Лицето й пламна, унесено се полусклопиха босилковите й клепки, завълнуваха се облите й гърди.

Дъбакът пък съвсем беше се забравил. С ръце, нехайно кръстосани отдире, той подскачаше като елен, заставаше с чудни движения срещу противницата си и заситняше, та сякаш се поколваше на едно място. После, като отърсваше глава да окапе едрата пот, която обливаше лицето му, той правеше движение, като че ще скочи назад. Христина, която дебнеше всяка негова стъпка, излеко и на пръсти политаше към него, но той подскачаше напред и тя неволно се намереше толкова близко до него, че усещаше дъха му и топлината от пламналото му мъжко лице. Той полека-лека се отдалечаваше и неусетно я увличаше по себе си, като че се шегуваше. Едно надмощие, едно мъжко надмощие личеше във всяко негово движение и Христина неволно падаше под силата му. Унесена, тя се мъчеше да победи, но след едночасова борба спря отмаляла и запъхтяла. И като отри потта от лицето си, едвам продума от умора:

— Не мога вече… Надигра ме!

И един страшен срам щеше да я разплаче.

— Надигра ме, признавам — повтори като на себе си тя.

Гайдарят престана да свири.

Дъбакът направи последен скок и също запъхтян и уморен, спря. В навалицата избухна весел смях. Стотина гърди си отдъхнаха, стотина премрежени от гледане очи се изясниха. Другарките на Христина почнаха да я подкачат.

Дядо Корчан стоеше усмихнат.

Дъбакът изтриваше потта от лицето си.

— Е, надигра ме — признавам! — рече засрамено противницата му и скри лицето си в ръце.

Навалицата отново весело зашумя.

— Облога, облога да се изпълни! — завикаха някои и почнаха да подкачат Христина.

Тя дигна глава и почти през сълзи отговори:

— Що? Аз стоя на думата си!

Шумът утихна. Тия думи бяха толкова смели!

— Да, аз стоя на думата си! — повтори твърдо тя, като се обърна към Лазар Дъбака.

— Истина ли? — поиска повторно да чуе той.

— Истина! — рече твърдо тя.

Дъбакът пристъпи при нея и пред всички завърза златния наниз на шията и.

— Тогава да те заведа у дома.

— Заведи ме! — рече тя, като го улови за ръката.

Лазар се усмихна и я поведе надолу към селото…