Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Материали за подготовка на ученици, студенти и учители по Български език, Литература и други

"Молитва" - Атанас Далчев, Литературно упражнение 2021-11-13 08:22:53

Атанас Далчев

Смъртта на субекта. Човекът вещ, В. Русева (Критически поглед върху творчеството на Атанас Далчев) 2021-08-04 17:09:38

Атанас Далчев

Атанас Далчев, Биография, Аудио: А. Вълчанова 2021-08-02 16:45:09

Атанас Далчев

Дъждобранът, Атанас Далчев 2021-06-24 13:55:33

Атанас Далчев

На един приятел, Атанас Далчев 2021-05-10 11:16:21

Атанас Далчев

Отчуждението, самотата и обречеността на човешкото съществуване в поезията на Атанас Далчев, Литературноинтерпретативно съчинение 2021-05-10 11:05:12

Атанас Далчев

Проблемът за човешкото съществуване в ‘’Повест’’ на Атанас Далчев (ЛИС) 2021-04-24 13:00:48

Атанас Далчев

Животът и книгите в стихотворението „Книгите“, Интерпретативно съчинение 2021-04-24 12:58:07

Атанас Далчев

Реалното и приказното в стихотворението „Прозорец“ на Атанас Далчев, ЛИС 2021-04-24 12:53:15

Атанас Далчев

Отчуждението, самотата и обречеността на човешкото съществуване в поезията на Атанас Далчев, ЛИС 2021-04-24 12:51:53

Атанас Далчев

Сняг, Далчев, аудио: Gerbafsits Neli 2020-12-09 07:34:07

Атанас Далчев

Към родината, Aтанас Далчев, аудио: Gerbafsits Neli 2020-10-07 17:11:11

Атанас Далчев

Фрагменти ДАЛЧЕВ, клип на А. Вълчанова 2020-06-27 18:41:17

Атанас Далчев

Старите моми, Атанас Далчев, аудио: Gerbafsits Neli 2020-06-25 14:47:24

Атанас Далчев

Хижи, Атанас Далчев, аудио 2020-06-21 10:53:29

Атанас Далчев

Метафизически сонет, Атанас Далчев, аудио: Gerbafsits Neli 2020-06-20 16:07:18

Атанас Далчев

"Повест" - Атанас Далчев, аудио: Gerbafsits Neli 2020-05-17 09:35:50

Атанас Далчев

"Къщата" - Атанас Далчев, аудио: Gerbafsits Neli 2020-05-17 07:56:53

Атанас Далчев

"Камък" - Атанас Далчев, аудио: Gerbafsits Neli 2020-05-16 14:23:05

Атанас Далчев

Балконът Атанас Далчев 2020-05-03 08:06:41

Атанас Далчев

Дяволско Атанас Далчев 2020-05-02 09:46:39

Атанас Далчев

Стаята - Атанас Далчев - Аудио 2020-04-24 09:57:29

Атанас Далчев

Прозорец 2020-04-21 10:14:19

Атанас Далчев

Болница - Атанас Далчев 2020-04-20 09:51:13

Атанас Далчев

Книгите 2020-04-19 14:37:16

Атанас Далчев

,,Молитва", Атанас Далчев 2019-08-22 21:12:32

Атанас Далчев

Фрагменти - Атанас Далчев 2019-02-05 16:42:11

Атанас Далчев

"Повест” от Атанас Далчев – анализ 2017-12-29 14:50:03

Атанас Далчев

Философско-интелектуалните мотиви в поезията на Атанас Далчев 2017-12-19 18:14:18

Атанас Далчев