Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Материали за подготовка на ученици, студенти и учители по Български език, Литература и други

КЛАСНА РАБОТА 5 КЛАС – първи срок 2023-11-28 08:06:40

Контролни, класни, тестове

Входно ниво по БЕЛ (2 група) - 7 клас Антония Киранова, Русе 2022-10-12 11:16:23

Контролни, класни, тестове

Входно ниво по БЕЛ (1 група) - 7 клас - Антония Киранова, Русе 2022-10-12 10:45:55

Контролни, класни, тестове

Четене с разбиране, значение и правопис на думите 2022-04-26 10:54:50

Контролни, класни, тестове

Класна работа - 2 срок, 6 клас, Вариант 2 2022-04-26 10:04:56

Контролни, класни, тестове

Николай Хайтов, „Дърво без корен“, езикови въпроси 2020-10-29 18:18:20

Контролни, класни, тестове

Сложно изречение - съставно и смесено + отговори 2020-01-22 15:08:24

Контролни, класни, тестове

Синоними, Антоними, Пароними, Омоними - петминутка 2020-01-22 14:56:25

Контролни, класни, тестове

Второстепенни части на изречението 2020-01-22 14:46:05

Контролни, класни, тестове

Морфемен, морфологичен и синтактичен разбор на думи и изречения 2020-01-22 14:43:52

Контролни, класни, тестове

Сложно съчинено изречение - тест + отговори 2020-01-22 14:41:03

Контролни, класни, тестове

Христо Ботев,  „На прощаване“  / Тест 2019-10-29 08:06:34

Контролни, класни, тестове

Добри Чинтулов - Тест 2019-09-29 07:14:07

Контролни, класни, тестове

Класно - показателни и притежателни местоимения 2019-04-29 12:24:43

Контролни, класни, тестове

ТЕСТ / Познаваме ли съдържанието на романа “Под игото”? 2018-05-10 12:40:55

Контролни, класни, тестове

Тест / Вметнати части 2018-05-10 11:25:55

Контролни, класни, тестове

Контролна работа - задача за правопис, членуване и пунктуация 2018-05-10 11:21:43

Контролни, класни, тестове

Контролна работа - Работа с текст 2018-05-10 11:19:15

Контролни, класни, тестове

Контролна работа - Правописни правила 2018-05-10 11:16:46

Контролни, класни, тестове

Поправителен изпит по БЕЛ 6 клас 2018-05-10 11:13:08

Контролни, класни, тестове

Koнтролна работа – 6 клас ; Обобщителен тест 2018-05-10 11:09:13

Контролни, класни, тестове

Контролна работа / Нелични глаголни форми- 6 клас 2018-05-10 10:28:20

Контролни, класни, тестове

Класна работа  6 клас – първи срок 2018-05-10 10:22:06

Контролни, класни, тестове

/6 клас/ Елин Пелин “Косачи” - Домашна работа по литература 2018-05-10 10:10:41

Контролни, класни, тестове

Входно ниво - 6-ти клас 2018-05-10 10:07:05

Контролни, класни, тестове

Класна работа  6 клас, втори срок  I група, 2-ра група 2018-05-10 10:03:20

Контролни, класни, тестове

Входно равнище по БЕЛ за 6  клас 2018-05-10 09:55:44

Контролни, класни, тестове

КЛАСНА РАБОТА   6  КЛАС – втори срок 2018-05-10 09:54:02

Контролни, класни, тестове

Teст - Работа с текст 2018-05-10 09:51:32

Контролни, класни, тестове

5 клас/ Старогръцка митология 2018-05-10 09:49:08

Контролни, класни, тестове

Променливо Я  / Я или Е -  заградете правилния вариант. 2018-05-10 09:46:26

Контролни, класни, тестове

Контролна работа - Подвижно Ъ 2018-05-10 09:45:03

Контролни, класни, тестове

Контролна работа - Непостоянно Ъ    2018-05-10 09:18:22

Контролни, класни, тестове

Класна работа 5 клас – първи срок 2018-05-10 09:13:50

Контролни, класни, тестове

Тест за входно равнище по български език 5 клас 2018-05-10 08:42:30

Контролни, класни, тестове

Контролна работа - Видове изречения по състав. Съюз. Предлог - 5 клас 2018-05-10 08:34:42

Контролни, класни, тестове

Kонтролна работа по български език /5 клас/ Части на изречението 2018-05-10 08:26:38

Контролни, класни, тестове

5 клас ЗИП - контролна работа 2018-05-10 08:24:33

Контролни, класни, тестове