Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Материали за подготовка на ученици, студенти и учители по Български език, Литература и други

Антоними - упражнения 2020-06-25 12:02:06

Уроци

Морфема и сричка 2020-06-24 15:44:02

Уроци

Пред ЧЕ НЕ се пише запетая, когато: 2020-06-23 09:27:14

Уроци

Пред И се пише запетая, когато: 2020-06-21 08:46:13

Уроци

Местоимения - упражнения 1 2020-06-14 17:19:25

Уроци

СЛЯТО , ПОЛУСЛЯТО И РАЗДЕЛНО ПИСАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА - правила и упражнения-4 2020-06-09 19:44:57

Уроци

СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА – СЛЯТО , ПОЛУСЛЯТО И РАЗДЕЛЕНО ПИСАНЕ - Правила и упражнения - 3 2020-06-07 16:09:07

Уроци

Слято и разделено писане на прилагателни имена - Упражнения 2 2020-06-05 15:10:50

Уроци

Сложно съчинено изречение - упражнения 4 2020-06-05 09:53:28

Уроци

Сложно съчинено изречение - Упражнения(2) 2020-05-21 15:09:35

Уроци

Задача (5) за членуване, правопис и пунктуация 2020-05-05 10:48:20

Уроци

Задача (4) членуване, правопис и пунктуация 2020-05-03 15:10:56

Уроци

Задача (3) за членуване, правопис и пунктуация 2020-05-01 14:49:54

Уроци

Задача (2) за членуване, правопис и пунктуация 2020-04-29 22:19:02

Уроци

Хитрият сиромах - Диктовка 2020-04-29 16:26:17

Уроци

Лакомото куче - Диктовка 2020-04-28 10:49:02

Уроци

Задача за членуване, правопис и пунктуация 2020-04-27 19:53:08

Уроци

Диктовка - Крадецът 2020-04-27 08:24:44

Уроци

Нека пък някой друг да е - Диктовка 2020-04-26 13:01:37

Уроци

Е или Я - правописни правила и упражнения 2020-04-23 10:04:35

Уроци

Правопис на наставки и представки - 6 правила и упражнения 2020-04-20 18:04:25

Уроци

T-ТТ? Правопис Упражнения 2020-04-19 12:18:35

Уроци

Д,ДД,ТД, ДТ? Правопис Упражнения 2020-04-18 13:55:24

Уроци

З, ЗЗ, ЗС - ? Правопис- Упражнения 2020-04-16 17:23:40

Уроци

Неологизми 2020-04-16 13:07:46

Уроци

Непостоянно Ъ - правило и упражнения 2020-04-13 16:40:57

Уроци

Слято, полуслято и разделно писане - Упражнения 2020-04-10 16:57:04

Уроци

Членуване - две правила и упражнения 2020-04-08 10:00:15

Уроци

Съгласуване - Упражнения 2020-04-07 20:09:28

Уроци

Характер - Диктовка 2020-04-05 14:59:16

Уроци

Пряка и непряка реч Упражнения 2020-04-05 12:53:10

Уроци

Съставно сказуемо Упражнения 2020-04-02 17:54:32

Уроци

Подлог Упражнения 2020-04-01 19:38:25

Уроци

Междуметие - Упражнения 2020-03-31 15:16:19

Уроци

Обръщение - Упражнения 2020-03-30 18:50:37

Уроци

Еднородни части Упражнение 2 2020-03-29 16:55:46

Уроци

Еднородни части - да се упражняваме /1/ 2020-03-26 18:09:02

Уроци

Отечество /откъс/ - Л. Каравелов Диктовка 2020-03-26 09:56:36

Уроци

Вметнати думи и изрази в изречението - Упражнения 2020-03-25 18:08:53

Уроци

Приложение - Упражнения 2020-03-22 18:39:23

Уроци

Обстоятелствено пояснение - Упражнение 2020-03-21 08:35:39

Уроци

Определение - Упражнения 2020-03-18 08:58:30

Уроци

Допълнение - Упражнения 2020-03-16 16:59:03

Уроци

Пунктуация на сложното изречение - Упражнения 2020-03-15 15:59:59

Уроци

Сложно смесено изречение - упражнения 2020-03-13 13:12:22

Уроци

Сложно съставно изречение - упражнения 2020-03-12 07:45:31

Уроци

Сложно съчинено изречение - Упражнения 2020-03-09 18:18:47

Уроци

Диктовка /откъс от "Двама братя" - Николай Райнов/ 2020-03-09 09:23:28

Уроци

Обособени части - Упражнения -2 /обособени обстоятелствени пояснения/ 2020-03-06 13:12:11

Уроци

Обособени части - Упражнение -1 2020-03-04 11:18:15

Уроци

Диктовка - откъс от българска народна приказка /,,Вълшебното сандъче''/ 2020-03-03 20:37:43

Уроци

Диктовка - Христо Ботев и житните зърна 2020-03-03 18:09:25

Уроци

Сказуемо - Упражнение 2020-02-21 09:17:15

Уроци

Просто изречение - упражнения 2020-02-18 07:55:47

Уроци

Лъжливото овчарче Диктовка 2020-02-14 12:41:26

Уроци

Лято - Диктовка /Аудио: А. Вълчанова/ 2020-02-04 15:21:41

Уроци

Диктовка - откъс от "Чернишка", Емилиян Станев 2020-01-23 16:17:50

Уроци

Гръмотевица - Диктовка 2020-01-19 12:58:25

Уроци

Дядо Стоян - Диктовка от стария учебник 2020-01-17 14:58:00

Уроци

Градина - Диктовка от стария учебник 2019-12-08 12:32:36

Уроци

Пунктуационно оформяне на МОТО 2019-12-01 17:58:45

Уроци

Пунктуационно оформяне на ЗАГЛАВИЕ 2019-12-01 12:11:25

Уроци

Домашни и чужди думи 2019-11-17 15:14:02

Уроци

Жаргони 2019-11-05 20:58:31

Уроци

Международна лексика 2019-10-04 22:52:42

Уроци

Как се прави етимологичен анализ на думата? 2019-09-30 22:13:36

Уроци

Фразеологизми 2019-09-28 13:11:33

Уроци

Съчинение по картина "Учтивото дете" 2019-08-24 20:28:04

Уроци

Антоними - определение, образуване, примери, оксиморон 2019-08-06 15:06:21

Уроци

Омоними, омографи, омофони 2019-08-05 19:08:03

Уроци

Пароними - определение, примери 2019-08-04 16:00:24

Уроци

Корабокрушение - Съчинение по картина 2019-08-01 10:15:09

Уроци

Виновен - Съчинение по картина 2019-07-31 19:45:32

Уроци

Мадригалът на Людвик XIV - Диктовка от стария учебник 2019-07-31 18:07:38

Уроци

Паяк - Диктовка от стария учебник 2019-07-31 16:41:57

Уроци

Най-добри препоръки - Диктовка от стария учебник 2019-07-31 12:28:31

Уроци

Aнотация 2019-05-29 13:37:22

Уроци

Диктовка от стария учебник - "Вълк и агне" 2019-05-27 10:23:30

Уроци

Цитиране и цитат 2019-05-12 11:34:31

Уроци

Употреба на препинателни знаци при пряка реч 2019-05-08 11:07:21

Уроци

Как да пренасяме части от думите на нов ред 2019-05-07 10:21:41

Уроци

Как се заменя при преразказ пряка реч с непряка 2019-05-05 11:00:52

Уроци

Числително име - упражнения 2019-04-27 12:43:49

Уроци

Домашна работа за развитие на писмената реч - 2 2019-04-25 13:24:41

Уроци

Упражнения - пряка реч 2019-04-25 10:58:28

Уроци

Домашна работа за развитие на писмената реч 2019-04-25 09:43:33

Уроци

Български фразеологизми - 3 2019-03-28 10:53:37

Уроци

Български фразеологизми - 2 2019-03-27 12:22:20

Уроци

Фразеологизми - 1 2019-03-26 13:44:04

Уроци

Пуризъм 2019-03-25 13:31:48

Уроци

Съществително име / Упражнения 2019-03-12 12:27:42

Уроци

Ненужни чужди думи (чуждици) - представяне и примери 2019-03-08 11:06:03

Уроци

Презентация Шипка от Даниел Тодоров, 7е клас, Русе 2019-03-08 11:05:12

Уроци

Диктовка от стария учебник - България 2019-03-06 11:49:34

Уроци

Диктовка - "Камък и змия" 2019-02-04 14:13:31

Уроци

Диктовка от стария учебник - Класове 2018-12-25 11:32:25

Уроци

Диктовка от стария учебник - Двама богаташи 2018-12-25 10:21:57

Уроци

Диктовка от стария учебник - Богатство 2018-12-25 08:52:30

Уроци

Слято, полуслято и разделно писане - Урок 6 2018-03-28 16:51:40

Уроци

Слято, полуслято и разделно писане - Урок 5 2018-03-28 16:40:19

Уроци

Слято, полуслято и разделно писане - Урок 4 2018-03-28 16:22:41

Уроци

Слято, полуслято и разделно писане - Урок 3 2018-03-28 16:16:43

Уроци

Слято, полуслято и разделно писане - Урок 2 2018-03-28 15:59:01

Уроци

Слято, полуслято и разделно писане - Урок 1 2018-03-28 15:35:19

Уроци

Пасха, Гергьовден, Димитровден - урок от Мария Кирева 2018-03-28 13:53:29

Уроци

Упражнения предлог и наречие - урок от Мария Кирева 2018-03-28 13:29:13

Уроци

Наречие - урок от Мария Кирева 2018-03-28 13:24:46

Уроци

Предлог - урок от Мария Кирева 2018-03-28 13:13:26

Уроци

Клас: 1 Учебен предмет: Домашен бит и техника Тема на урока -  „За празника на буквите” – Уча се да копирам /конструиране и моделиране в 1 клас/ 2018-03-10 16:49:49

Уроци

Урок по музика за разучаване на песен 2018-03-10 16:47:23

Уроци

Българска фонетика 2017-12-03 10:28:38

Уроци

Въпроси в помощ на учителя при преподаване на текстове от Библията 2016-12-15 20:16:24

Уроци

Що е работа и що е игра - Марк Твен 2016-11-21 19:27:24

Уроци

“Царкинята върху граховото зърно” 2016-11-21 19:24:55

Уроци

Урок за 2 клас - съществително име 2016-11-07 16:24:20

Уроци

-->