Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Материали за подготовка на ученици, студенти и учители по Български език, Литература и други

Зимни вечери - Христо Смирненски 2022-05-22 06:57:37

Христо Смирненски

Христо Смирненски - Презентация на Александър Великов 2022-03-04 12:51:52

Христо Смирненски

"Приказка за стълбата" от Христо Смирненски, Литературно упражнение 2022-02-04 11:27:37

Христо Смирненски

Приказка за стълбата, Христо Смирненски, Аудио: Gerbafsits Neli 2021-10-07 20:15:45

Христо Смирненски

Братчетата на Гаврош, Христо Смирненски, Аудио 2021-06-19 10:46:52

Христо Смирненски

Мракът и светлината в света Литературноинтерпретативно съчинение върху стихотворението „ Да бъде ден“ на Христо Смирненски 2021-04-20 08:20:17

Христо Смирненски

Трагизъм и възторг в стихотворението „Ний“ Интерпретативно съчинение 2021-04-20 08:17:14

Христо Смирненски

Коментирайте темата за социалното страдание и унижение на човека в стихотворението "Цветарка" на Христо Смирненски ЛИС- Ралица 2021-04-20 08:15:58

Христо Смирненски

Каменарче, Христо Смирненски, аудио: Gerbafsits Neli 2020-06-21 21:18:53

Христо Смирненски

Улична жена, Хр. Смирненски, аудио: Gerbafsits Neli 2020-06-21 17:16:18

Христо Смирненски

Въглекопач, Христо Смирненски, аудио: Gerbafsits Neli 2020-06-20 12:21:43

Христо Смирненски

Босоногите деца, Хр. Смирненски, аудио: Gerbafsits Neli 2020-06-19 15:00:54

Христо Смирненски

Улицата, Христо Смирненски, аудио: Gerbafsits Neli 2020-06-18 17:17:23

Христо Смирненски

Христо Смирненски - литературен обзор, аудио: Gerbafsits Neli 2020-06-16 11:33:33

Христо Смирненски

"Да бъде ден", Христо Смирненски, аудио: Gerbafsits Neli 2020-05-26 09:10:18

Христо Смирненски

"Юноша", Христо Смирненски, аудио: Gerbafsits Neli 2020-05-25 17:55:17

Христо Смирненски

"Старият музикант", Христо Смирненски, аудио: Gerbafsits Neli 2020-05-25 14:37:07

Христо Смирненски

"Цветарка" - Христо Смирненски, аудио: Gerbafsits Neli 2020-05-25 12:59:05

Христо Смирненски

"Йохан" - Христо Смирненски, аудио: Gerbafsits Neli 2020-05-25 11:29:59

Христо Смирненски

"Ний", Христо Смирненски, аудио: Gerbafsits Neli 2020-05-24 16:19:47

Христо Смирненски

Покупки за празниците /Съвременна балада/ 1917 - Христо Смирненски 2019-12-20 13:59:39

Христо Смирненски

"Приказка за стълбата", Христо Смирненски /или Приказка за компромиса/ 2019-01-29 15:31:21

Христо Смирненски

"Юноша", Христо Смирненски / Литературен прочит 2018-10-28 17:01:57

Христо Смирненски

"Братчетата на Гаврош" - литературен прочит 2018-03-16 10:43:30

Христо Смирненски

„Приказка за стълбата” /Х. Смирненски/ или приказка за компромиса ЕСЕ 2018-01-13 10:46:25

Христо Смирненски

Разрушаваният и сътворяващият се свят в поезията на Христо Смирненски 2018-01-09 14:55:31

Христо Смирненски

Градът на Христо Смирненски в “Зимни вечери” 2018-01-07 11:20:51

Христо Смирненски

Страданието в последната картина от цикъла „Зимни вечери“, Хр. Смирненски 2018-01-07 11:18:19

Христо Смирненски