Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Трите матрьошки - аз, моето семейство, моят град

Публикувано: 2016-11-20 21:33:58

 

Трите матрьошки - аз, моето семейство, моят град

Една съвременна приказка

Някога, някъде, много отдавна /през 2016 година/ трима братя, стари мои приятели, ме срещнаха в една омагьосана гора в близост до моето царство.

Те водеха ожесточен спор. Не мислете, че спореха за златната ябълка. В гората намерили три матрьошки и три надписа – аз, моето семейство, моят град. Тогава между тях се разярил ожесточен спор за това кой надпис е най-подходящ за всяка от матрьошките. Девет дни и девет нощи обикаляли градове и села. Разпитвали всички хора, които срещнали по пътя си, но всички те вдигали рамене и не можели да  им разрешат спора. Само един старец им отговорил:

-Деца мои, аз не мога да кажа кой надпис на коя матрьошка съответства, но като прекосите тази планина, пред вас ще се разкрие омагьосаната гора. Там живее феята на мъдростта. Тя може да отговори на всеки въпрос. Вървете при нея и там ще намерите отговора.

Застанаха пред мен, продължавайки да се карат помежду си. Най-големият брат смяташе, че на най-голямата матрьошка трябва да седи надпис „моят град“. Средният по големина брат мислеше, че на нея трябва да седи надпис „моето семейство“, а най-малкият брат казваше, че най-подходящият надпис за голямата матрьошка е  „аз“.

Първият застана пред мен и заяви, че най-голямата матрьошка олицетворява града. Хората създават семейства, живеят и работят в града. Останалите две матрьошки – човекът и семейството биха могли да се поберат в нея.

Средният брат пък казваше, че за него най-важно е семейството. От семействата зависи какъв ще бъде градът и как ще са възпитани хората. Всичко се крепи на семейството. Семейството ни научава как да живеем и ни помага в трудни моменти.

Най-малкият брат защитаваше мнение, че човекът е най-важният, човекът е в основата на семейството, а без семейства няма да има град. Където и да отиде човек, той винаги носи в сърцето си своето семейство и частица от родното място.

Най-търпеливо изслушах мненията им. Замислих се кой от тях е прав, кое е най-важното нещо. Как да разположа матрьошките? Според мен всички матрьошки са важни. Човекът не може да живее пълноценно и да е щастлив без семейството си. Няма как да се създаде семейство без хора, които се обичат и разбират. Град без хора и семейства няма да е град. Всички те се допълват взаимно и няма нещо, което да е най-важно.  Всичко е въпрос на гледна точка.

Тримата братя, мои стари приятели, търсеха феята на мъдростта от омагьосаната гора в моето царство. Дълго обсъждахме загадката с трите матрьошки, а после аз реших да тръгна с тях на път.

Автор на есето : Александра Йорданова, 12г.

Есето е класирано на 1-во място в литературния конкурс "Аз, моето семейство, моят град".