Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Библия – въпроси и отговори

Публикувано: 2018-02-06 12:02:27

1. Има ли логика в създаването на света от Бог?

Логиката на сътворението на света от Бог се открива при съпоставката на библейския мит с митовете за сътворението на много други митологии /например гръцката/ Сътворението в Библията е представено като последователни мирни действия, в които липсва противопоставяне, борба, война /в гръцката митология Сътворението е съпътствано от битки и противопоставяния/. Светът е сътворен от Бог за 6 дни /1-светлината, 2-небе, вода, 3-суша, растения, дървета, 4-слънце, луна, 5-живи създания, 6- човекът/. Проследяването на този порядък открива всъщност отговорите, които науката дава за етапите на възникването на живота на нашата планета. Логиката на сътворението може да бъде открита в последователността, в която се появяват елементите, които конструират космоса и земята.

2. Как и защо е създаден човекът?

Бог създава човека „по свой образ и подобие”. Според Библията човекът е последното и най-висше творение на Бога – той е създаден, за да даде имена на всички живи същества, да се прехранва от даровете на природата и да  властва над тях. За сътворението на света са нужни само Божиите думи, а за сътворението на човешкото тяло Бог използва пръст. Така човекът е едновременно тленен и нетленен. Библейският мит отразява мислене и съзнание на едно общество, в което доминира мъжът – този факт обяснява защо Бог се мисли като същество от мъжки пол, защо първо сътворява Адам, защо от адамовото ребро е направена жената.

3. Какво представлява раят?

Райската градина е най-хубавата част от новосъздадения свят. Това е земя с реки, разцъфнали дървета, с обилен плод. Наречена е Едем и символизира човешката представа за съвършен свят, подреден по Божиите закони. Райската градина в Библията символизира перфектно устроената организация, от която Адам и Ева са изгонени. / 

4. Каква символика имат дървото на живота, дървото на познанието, змията, водата?

Дървото на живота /световното дърво/ е разпространен образ, почти няма иконостас на стара църква в България, където да не присъства това дърво. То подрежда света като триетажна вселена:

Небесен свят – обитават го силите на доброто (птици, ангели, Бог). Свързва се с Рая

В центъра на тази триетажна Вселена, между доброто и злото, е човекът

Подземен свят - обитават го силите на злото /змии, хали, лами/. свързва се с Ада

Светът е тристепенен – подземен, наземен и надземен. Долу, под земята, живеят разрушителните сили. „Горе” е Раят, „долу” е Адът. Борбата на орела /птиците/ със змията е символ на вечната борба на на живота със смъртта, на космоса с хаоса. Човекът най-често е конник /иконата на св. Георги, който пробожда ламята/. Съдбата на човека е да живее между двата свята.

Водата – символ на живата душа на природата; водата означава плодородие, живот; чистият извор, от една страна, и блатното око, от друга, раждат опозицията жива вода -  мъртва вода, което от своя страна води до противопоставяне живота на смъртта. /водата има същата символика като огъня: сътворение, наказание и пречистване. Сътворение: познаваме разказа от Битие: “И Бог направи простор; и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора” (Битие, 1:7.)/ https://www.voda.bg/news-4/info-1028/

Змията – В Библията змията се появява като символ на изкусителката. Всъщност тя е двоен символ, от една страна, символизира изкушението, от друга, мъдростта. / Един от най-универсално разпространените символи е този на змията. Среща се навсякъде, символ на смъртта, подземното царство, но и на изцелението и мъдросттаhttps://esteledain.blogspot.com/

Tриъгълникът със змията е символният знак на Учението на Мъдростта!

Дървото на познанието – расте в центъра на райската градина. То е свързано с грехопадението на Адам и Ева и е началната точка на християнската визия за грехопадението, пречистването и спасението на човешкия род чрез жертвата на Исус Христос. Според Библията, получили познание за това какво е добро и зло, хората били твърде опасни, равни с Бог, и трябвало да бъдат лишени от вечния живот, ставайки смъртни. Ако опитате от дървото, то със сигурност ще умрете. Змията от райската градина оспорва това Божие твърдение и е права - да, вкусили от това дърво, хората не умират. Умира само тялото им, но душата им, с която Адам и Ева са свикнали да се асоциират, е безсмъртна. https://esteledain.blogspot.com/

В библейския текст  „познанието” е свързано с понятията добро и зло. Но в света на Бог добро и зло няма, защото всичко е подчинено на Божиите закони, които не са добри, нито лоши, просто са справедливи и необходими. За хората смъртта е лошо, а в Божия свят, тя е необходимост за развитието на света. Добро и зло са човешки категории за човешки действия, не за Божии действия. Действие, различно от съзидателната дейност на твореца, е лошо. Всичко, което е по законите, по които е направен този свят, е добро. /Добро е изгревът, добро е и бурята, добро е смъртта, но не и убийството, добро е плодородието, но не и завистта за чуждия успех. В света на Бог няма убийство и завист. Така човек опознава добро и зло. https://esteledain.blogspot.com/

5. Кой е забраненият плод? Какъв е?

Забраненият плод, който расте на дървото на познанието, символизира свободата на човек да избира между подчинението и непослушанието. Забраненият плод е човешкият избор да живееш по Божиите закони или да ги нарушиш. Затова забраненият плод се оказва свободната човешка воля.