Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Въпроси в помощ на учителя при преподаване на текстове от Библията

Публикувано: 2016-12-15 20:16:24

  1. Има ли логика в създаването на света от Бог?

    Логиката на сътворението на света от Бог се открива при съпоставката на библейския мит с митовете за сътворението на много други митологии /например гръцката/ Сътворението в Библията е представено като последователни мирни действия, в които липсва противопоставяне, борба, война /в гръцката митология Сътворението е съпътствано от битки и противопоставяния/. Светът е сътворен от Бог за 6 дни /1-светлината, 2-небе, вода, 3-суша, растения, дървета, 4-слънце, луна, 5-живи създания, 6- човекът/. Проследяването на този порядък открива всъщност отговорите, които науката дава за етапите на възникването на живота на нашата планета. Логиката на сътворението може да бъде открита в последователността, в която се появяват елементите, които конструират космоса и земята.

2. Как и защо е създаден човекът?

Бог създава човека „по свой образ и подобие”. Според Библията човекът е последното и най-висше творение на Бога – той е създаден, за да даде имена на всички живи същества, да се прехранва от даровете на природата и да  властва над тях. За сътворението на света са нужни само Божиите думи, а за сътворението на човешкото тяло Бог използва пръст. Така човекът е едновременно тленен и нетленен. Библейският мит отразява мислене и съзнание на едно общество, в което доминира мъжът – този факт обяснява защо Бог се мисли като същество от мъжки пол, защо първо сътворява Адам, защо от адамовото ребро е направена жената.

3. Какво представлява раят?

Райската градина е най-хубавата част от новосъздадения свят. Това е земя с реки, разцъфнали дървета, с обилен плод. Наречена е Едем и символизира човешката представа за съвършен свят, подреден по Божиите закони. Райската градина в Библията символизира перфектно устроената организация, от която Адам и Ева са изгонени. / https://www.zeleno.bg/bg/articles/502-gradinata-simvoli-i-znatsi.html/

4.Каква символика имат дървото на живота, дървото на познанието, змията, водата?

   Дървото на живота /световното дърво/ е разпространен образ, почти няма иконостас на стара църква в България, където да не присъства това дърво. То подрежда света като триетажна вселена:

   Светът е тристепенен – подземен, наземен и надземен. Долу, под земята, живеят разрушителните сили. „Горе” е Раят, „долу” е Адът. Борбата на орела /птиците/ със змията е символ на вечната борба на на живота със смъртта, на космоса с хаоса. Човекът най-често е конник /иконата на св. Георги, който пробожда ламята/. Съдбата на човека е да живее между двата свята.

    Водата – символ на живата душа на природата; водата означава плодородие, живот; чистият извор, от една страна, и блатното око, от друга, раждат опозицията жива вода -  мъртва вода, което от своя страна води до противопоставяне живота на смъртта. /водата има същата символика като огъня: сътворение, наказание и пречистване. Сътворение: познаваме разказа от Битие: “И Бог направи простор; и раздели водата, която беше под простора, от водата, която беше над простора” (Битие, 1:7.)/ https://www.voda.bg/news-4/info-1028/

   Змията – В Библията змията се появява като символ на изкусителката. Всъщност тя е двоен символ, от една страна, символизира изкушението, от друга, мъдростта. / Един от най-универсално разпространените символи е този на змията. Среща се навсякъде, символ на смъртта, подземното царство, но и на изцелението и мъдросттаhttps://esteledain.blogspot.com/

Tриъгълникът със змията е символният знак на Учението на Мъдростта!

    Дървото на познанието – расте в центъра на райската градина. То е свързано с грехопадението на Адам и Ева и е началната точка на християнската визия за грехопадението, пречистването и спасението на човешкия род чрез жертвата на Исус Христос. Според Библията, получили познание за това какво е добро и зло, хората били твърде опасни, равни с Бог, и трябвало да бъдат лишени от вечния живот, ставайки смъртни. Ако опитате от дървото, то със сигурност ще умрете. Змията от райската градина оспорва това Божие твърдение и е права - да, вкусили от това дърво, хората не умират. Умира само тялото им, но душата им, с която Адам и Ева са свикнали да се асоциират, е безсмъртна. https://esteledain.blogspot.com/

В библейския текст  „познанието” е свързано с понятията добро и зло. Но в света на Бог добро и зло няма, защото всичко е подчинено на Божиите закони, които не са добри, нито лоши, просто са справедливи и необходими. За хората смъртта е лошо, а в Божия свят, тя е необходимост за развитието на света. Добро и зло са човешки категории за човешки действия, не за Божии действия. Действие, различно от съзидателната дейност на твореца, е лошо. Всичко, което е по законите, по които е направен този свят, е добро. /Добро е изгревът, добро е и бурята, добро е смъртта, но не и убийството, добро е плодородието, но не и завистта за чуждия успех. В света на Бог няма убийство и завист. Така човек опознава добро и зло. https://esteledain.blogspot.com/

5. Кой е забраненият плод? Какъв е?

    Забраненият плод, който расте на дървото на познанието, символизира свободата на човек да избира между подчинението и непослушанието. Забраненият плод е човешкият избор да живееш по Божиите закони или да ги нарушиш. Затова забраненият плод се оказва свободната човешка воля. Практикувайки своята свободна воля, той неизменно понякога тръгва срещу замисъла на своя творец. Затова хората са били оковани в тела. Докато овладеят даденото им познание и знаят как да го използват мъдро, те са обвързани с този свят и неговия цикъл на прераждания. Оковани в тяло.