Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Електронна търговия и електронни финанси / Виртуална валута

Публикувано: 2018-02-21 11:10:45

1.Увод

      Проучването на електронната търговия и електронните финанси изисква изследването на диахронията на движението, очертаваща мястото на електронните финанси в развитието на паричната система. В единството на синхронния и диахронния анализ може да се намери  вярната посока към потенциалните изводи.

      Развитието на информационните технологии и либерализацията и децентрализацията на финансовите пазари в последните години води до представянето на електронните финанси и  т. нар. виртуални валути (Биткойн, Лайткойн и др.). Днес е актуален въпросът за виртуалните валути и причисляването им към парите, които са особена икономическа категория. Стойността на виртуалната валута расте и се изменя в значителни размери. Проблемът придобива глобални измерения, той поставя много въпроси /за дефинирането им като пари, за плащането на данъци, прането на пари и търговията на нелегални стоки/ пред регулаторните органи. Дали те са надеждно платежно средство и притежават ли функциите на парите. Присъединяваме се към извода на Барт Чилтън, един от петимата комисари на CFTC, според когото Биткойн е със сигурност нещо, което трябва да бъде изследвано/1/.

     Електронната търговия и електронните финанси имат предимства и недостатъци. Това налага те да се анализират на базата на общоприетите дефиниции за пари и валута, да се изследват какви са възможностите и шансовете пред виртуалните валути за утвърждаването им като международно разплащателно средство, да се анализира необходимостта от регулация на виртуални валути, тенденциите и прогнозите, които са резултат от редица икономически проучвания.  

      Тезата, която защитаваме, е, че електронната търговия има предимства и недостатъци. Приемаме, че виртуалните валути не отговарят на общоприетата дефиниция за пари, а именно да служат като средство за размяна, разчетна единица и запас от стойност. Виртуалните валути са само средство за размяна.  Също виртуалната валута не се помества точно в съществуващите законови дефиниции на валута или друг финансов инструмент или институция, което прави трудно да се разбере кои закони да се прилагат към нея и как да се прилагат те.  Развитието на електронната търговия и електронните финанси изисква в много отношения промяна на правните и икономически нагласи на обществото. Бъдещето на електронната търговия остава непредвидимо и изцяло зависи от потребителите, от поведението на хората, които търгуват и надграждат тази отворена система.

    Съществуват различни концепции за развитието на електронната търговия и електронните финанси. Актуалността на проблема го извежда на преден план в съвременната икономическа мисъл. И както обобщава П. Шопов: Около криптовалутите се въртят различни въпроси, всички говорят, спорят, дискутират, но дали разбират? Важното обаче е, че казусът дали са пари, балон или конспирация няма значение. Същественото е, че те са нещо много, много по-добро от парите такива, каквито ги познаваме./2/  Общото за всички концепции е търсенето на същността на явлението в реалната икономика и с акцент върху еволюцията на икономическите процеси и икономическата политика, защото в основата на добрата или лошата съдба на различните народи в отделните епохи стоят преди всичко закономерностите на икономическите процеси/4/.

     В основата на търговията съвременното общество е поставило парите. Парите възникват като резултат от еволюцията на човешката цивилизация. Общоприета е позицията, че много култури по света независимо едни от други достигат до идеята за стокови пари. Първоначално шекелът е единица за тегло и означавал точно количество ечемик, използван за размяна. Първото използване на термина е в древна Месопотамия около 3000 пр.н.е…Съвременните учени смятат, че първите отсечени монети датират от около 650-600 пр.н.е./5/. Функциите на парите включват мярка на стойността, средство за обращение, средство за натрупване и спестяване, платежно средство. Погледът назад към историята на парите, например в Римската империя, дава повод за сравнение на глобализацията в древността и днес. През 3 в. пр.н.е. в Римската империя започва сечене на сребърни монети. На практика глобализацията в Римската империя се извършва чрез интегриране на парите на отделните държави, които са част от империята. Това напомня в много отношения финансовата глобализация днес.

     Kато вид стокови пари в съвременното информационно общество за разплащане и покупко-продажби се използват други видове пари. Много икономисти ги приемат за пари само условно: Според нас, условно, въз основа на тяхното по-широко практическо приложение, би могло да се приеме следната класификация: *книжни пари, *кредитни пари, *електронни пари”/13/. Преминаването към електронни платежни средства и към безкнижно парично обращение е резултат от компютъризацията на системата за плащане и кредитиране. При плащането с електронни пари книжният чек се заменя със съобщение, което се предава от една банка в компютъра на друга банка. Електронни пари например са EFT /електронен превод на средства/, директен депозит, цифрова златна валута, виртуална валута.

        Появата на виртуални валути на пазара извиква на дневен ред много въпроси.  „Светът пощуря по виртуалните валути” и се появяват определения за виртуалната валута като: суперзвездата на финансовия свят…едно от водещите събития в икономическия свят за 2013г., която според сп. „Форбс’ беше титулувана като „Годината на биткойна/14/. Актуален и дискусионен става въпросът пари ли са виртуалните валути, наричани още криптовалути, цифрови валути, електронни пари?

       Определящ е изводът, че виртуалната валута все още не е точно валута, защото идеята за електронни пари, независими от държавата, е примамлива, но засега пречките да станат масово платежно средство надделяват/22/  Виртуалнате валути не са пари, защото не предлагат другите основни функции, които имат всички пари /разчетни единици и средство за съхранение/. Големите колебания в цената на виртуалната валути /спадат и се качват с по 50% в рамките на месец/ пречат тя да бъде използвана като средство за съхранение/24/

       Нагледно отговорът на въпроса пари ли са виртуалните валути може да бъде илюстриран със следния случай: Ако се намирате в онлайн пространството, с виртуалните "бит-монети" можете да си купите, меко казано, разнообразни услуги и стоки - от уебхостинг, през фенове в Twitter, до консултации и наркотични вещества. Едва ли обаче ще успеете да убедите емиграционните власти на САЩ, че това наистина са пари…Онлайн потребителят Nefario, който се представя за създател на Global Bitcoin Stock Exchange (GLBSE - една от онлайн платформите за размяна на "бит-монети" срещу "истински" пари), планира дълго своето пътуване до САЩ. Но вместо два месеца пътешествието продължава... по-малко от 24 часа. Nefario ги прекарва на летището в Сиатъл в компанията на служители от службите за сигурност… Nefario има 600 долара кеш, но разполага и с достатъчно бит-монети, за да покрие разходите си в САЩ. Граничните полицаи обаче не са и чували за тази валута. Стават подозрителни и разпитват създателя на GLBSE в продължение на 5-6 часа. В крайна сметка не само не го допускат в страната, а му взимат отпечатъци, свалят цялата информация от мобилните му устройства и го връщат в Китай, откъдето идва. /25/

      Виртуалната валута е вид нерегламентирани цифрови пари, които могат да действат като средство за разплащане. Те не се издават и не се гарантират от централна банка.  Използва се софтуер с отворен код. Виртуалната валута е децентрализирана, няма централен администратор и централна банка. За платежната система се използват криптографски методи, автентичността на транзакциите е защитена с цифрови подписи. Има публична счетоводна книга /public ledger/ и обществено достъпен списък на извършените транзакции, което позволява потребителите да проверяват валидността на транзакциите.

      Процесът на придобиване на виртуалната валута биткойн например се нарича „копаене”, „добиване”, това наименование е заимствано от други видове добив на  ресурси. Потребителите изпращат и получават биткойни по електронен път срещу такса, имат свое електронно портмоне. В България първият битомат е поставен в Интерпред – СТЦ, София на 01.08.2014 г./27/ В обращение през 2014г. в световен мащаб има над  12 милиона биткойни, като на всеки 10 минути се създават приблизително 25 биткойна/28/

       Формите на виртуалните валути са много: валути в онлайн компютърни игри и социални мрежи, валути като средства за разплащане „офлайн” или в реалния живот. Те предлагат лесно средство за заплащане на стоки и услуги при търговци на дребно, места за забавление и ресторанти. Това са транзакции, които не включват банка и при които не се дължат такси и налози. Виртуалните валути включват използване на интернет, компютърни мрежи и цифрови системи за съхранение на данни.

       С виртуалната валута биткойн се слага началото на ново поколение виртуални валути. Така се стига до днес, когато се появи най-новата виртуална валута като CoinyeWest, която е създадена от почитатели на рапъра Кание Уест. Създателите са анонимни и още от края на 2013г. рекламират валутата в съобщения в туитър и фейсбук /29/.

       В момента според сайта coinmarketcap.com са активни 71 виртуални валути. Броят на „копачите” няма значение за скоростта, която е стабилна /един блок на всеки 10 минути/. Така, в която и да е точка на планетата, „копачите” могат да добавят нов хардуер, но с това само увеличават сложността и просто променят пропорциите на нейното разпределение. Първите блокове с биткойн валутата например са съдържали около 2 млн. монети и са генерирани от Сатоши Накамото, изобретателят на Биткойн. След това в процеса се включват много негови последователи. Второто поколение „копачи” решават да добиват биткойни с видеокарти и за целта строят „ферми” с изчислителни мощности в домашни условия. /Приложение 1/

Предимства на виртуалните валути

Предимствата на виртуалните валути са:

 • Фиксирано парично предлагане. Така те стават възможно средство за борба с инфлацията.
 • Ниски разходи по търговия, плащания и поддръжка. Транзакциите са необратими и това намалява рисковете от злоупотреба.
 • Транзакционно предимство при международни транзакции.
 • Голямата делимост на един биткойн обяснява предимството на електронния кеш пред физическия.
 • Приложението на биткойн протокола в компютърните науки и в другите науки, които използват криптография.
 • Силна защита от хакерски атаки и киберпрестъпност. Според експертите децентрализираната мрежа на биткойн предлага по-голяма сигурност от традиционните финансови институции
 • Като актив виртуалната валута предлага по-ефективна електронна търговия.
 • На практика виртуалната валута унищожава възможността за измама с кредитни карти.
 • Виртуалната валута постига баланс между прозрачност и анонимност на потребителите в зависимост от тяхното предпочитание.
 • Опростеният характер на системата на виртуалната валута я прави общодостъпна. Всеки с достъп до интернет може да изпрати или да получи сума, като се чувства защитен.
 • Наред с другите предимства виртуалната валута има потенциал да подобри качеството на живота на най-бедните хора по света чрез подобряване на достъпа до финансови услуги. За традиционните финансови институции обслужването на бедни и провинциални области е скъпоструващо и хората от тези области изпитват недостиг от възможност за достъп до такива услуги.
 • Общият размер на биткойн е ограничен и не може да бъде манипулиран. В тази система не съществуват централни власти. Това привлича хора от държави с обезценена държавна валута. Например в Аржентина търсенето на биткойн е голямо в отговор на 25% инфлация и стриктни капиталови ограничения.
 • Виртуалната валута може да бъде отговор на недоброто управление от страна на централните банки.
 • Виртуалните валути са стимул за финансови иновации. Тъй като виртуалната валута е пренос на пакет от данни, тя може да се използва не само за трансфер на парична стойност, но и за трансфер на капитали и чувствителна информация.

           И накрая наред с тези предимства интернет парите имат още едно, което към днешна дата е неприсъщо на установената система. Те са прогрес, те са оръжието в ръцете на новото поколение. Биткойнът е първият предупредителен изстрел за всички, които трупат имоти за милиони и дългове за трилиони, че мястото им вече не е толкова сигурно /38/.

 Недостатъци на виртуалните валути

Недостатъците на виртуалните валути могат да бъдат обобщени в следните насоки:

 • Необезпеченост на валутата, поради децентрализирания й характер. Така при виртуалните валути липсва защитен механизъм и гаранция.
 • Ограничено е количеството, поради вградения дефлационен характер на виртуалните валути.
 • Транзакциите се проследяват трудно, което създава от своя страна лесен начин за създаване на общност, занимаваща се с търговия на наркотици, оръжие и др.
 • Транзакциите не са моментални, забавят се с 10 минути до един час, а ако транзакцията е голяма, търговците, с оглед на необходимостта от по-голяма сигурност, изчакват създаването дори на 6 блока във веригата на публичния регистър.
 • Икономически рискове за ценовата и финансовата стабилност.
 • Липсва институционален орган, към когото може да се обърне потребителят при нередност или оплакване.
 • Няма застраховка при човешка грешка /например изпращане на сума на грешен адрес/.
 • Няма застраховка при загуба на частния ключ /например при повреда на харддиска/.
 • Има опасност някой да се сдобие с „прекалено” голямо количество виртуална валута и така да се превърне в монополист на пазара. /На теория в такъв случай потребителите могат да се обърнат към друга виртуална валута/.
 • Липсва ясно изразена статистическа корелация с друга валута /актив/. Това води до висок риск, ако виртуалната валута се използва като инвестиционен актив.
 • Цифровите портфейли имат публичен ключ и частен ключ или парола за достъп до тях. Цифровите портфейли, обаче, не са непробиваеми за хакерите. Също както при обикновените портфейли, парите могат да бъдат откраднати и от цифровия ви портфейл. Има данни за случаи с потребители, загубили виртуална валута на стойност над 1 милион USD, с малки изгледи тя да им бъде възстановена.
 • Липсва защита, когато се използват виртуални валути като средство за разплащане, защото не е налице правото на възстановяване по силата на правото на ЕС.
 • Неточни дебитни операции от цифровия портфейл не могат да бъдат отменени.

     Във връзка с всички тези недостатъци Европейският банков орган (ЕБО, EBA/WRG) /12.12.2013г/ отправя „Предупреждение към потребителите във връзка с виртуалните валути”/39/, в което се излагат възможните рискове и се стига до становище, че виртуалните валути трябва да бъдат регулирани.

     Несигурността на виртуалните валути /предвид масовото им разпространение/ отправя към икономистите много въпроси, свързани с тяхното бъдеще: Именно тази несигурност в бъдещето на бит-монетите е най-голямото предизвикателство пред тяхното по-масово разпространение. Както професорът по право в Brooklyn Law School Дерек Бамбауер коментира: Най-важните неща за една валута са доверието и стабилността. За момента BitCoin няма нито едно от двете./40/ Бъдещето на виртуалната валута остава непредвидимо най-вече защото изцяло зависи от поведението на хората, които търгуват и надграждат тази отворена система.

          Икономистите предупреждават, че един от основните рискове при виртуалната валута е липсата на регулация: Рисковете при виртуалните валути са доста, на първо място е това, че не са регулирани./41/ Добрият сценарий в този случай включва легитимиране на регулацията. Виртуалната валута съществува в нещо като юридически сива зона, защото сегашното законодателство не предвижда технологии като биткойн. Това е така, защото виртуалната валута не се помества точно в съществуващите законови дефиниции на валута или друг финансов инструмент или институция, което прави трудно да се разбере кои закони да се прилагат към нея и как да се прилагат. Регулации предлага Комисията за търговия със стокови фючърси /СFТС/, свързани с Bitcoin. Виртуалната валута се определя като „средство за размяна”, която е валута само в някои среди, но не е „реална валута”. Според други концепции виртуалната валута има еквивалентна стойност в реална валута или действа като заместител на реалната валута. Икономистът Джордж Селджин /42/ призовава биткойн да бъде определен като „изкуствени-стокови пари” и привлича вниманието на Комисията за търговия със стокови фючърси, която решава да регулира биткойн-сделките. Остава въпросът дали тази Комисия ще регулира със своите правомощия за стокови фючърси или с тези за обмяна на валута. Законово в САЩ понятието „търговия с валута” не е дефинирано. Конгресът на САЩ приема, че значението на това понятие е очевидно. Ако Комисията приложи законовите разпоредби за валутни сделки с виртуална валута, ще следва, че тя приема, че виртуалните пари са валута. А виртуалните пари не отговарят на дефиницията за валута на никоя държава. Те не могат да се приемат и като „чуждестранна валута”. Законът за защита на потребителите определя „търговията с чуждестранна валута” като „размяна на валутата на една държава с валутата на друга държава”. Една от най-големите пречки пред законното приемане на електронната валута в САЩ е изискването предприятията, извършващи парични преводи, да придобият лиценз от всеки щат, което е скъп и трудоемък процес. За разлика от САЩ Финландската централна банка е заявила, че цифровата валута не е незаконна и в резултат на тази позиция много финландски фирми приемат например биткоин.

        Българската народна банка /БНБ/ оповестява публични регистри /съгласно разпоредбите на Закона за платежните услуги и платежните системи, приет от ХL народно събрание на 12 март 2009 г., обнародван в „Държавен вестник“, бр. 23 от 27 март 2009 г., в сила от 1ноември 2009 г.; изм., бр. 24 от 2009 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.; изм., бр. 105 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г.)/ на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента и на лицензираните от БНБ платежни институции и дружества за електронни пари, както и на техните клонове и представители /43/. А НАП  съобщава, че доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуалната валута биткойн се декларират с годишна данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна основа /10%/44/. Следователно доходите от продажбата на биткойн се определят като доходи от продажба на финансов актив. Вече беше посочено, че в София на 01.08.2014г. е поставен първият битомат в България в Интерпред – СТЦ. Той е еднопосочен. Чрез него се получават биткойни срещу левове. Може да бъде превърнат в двупосочен и да позволява обмяната не само на биткойни срещу левове, а и на левове срещу биткойни. В това отношение се изчаква интереса на потребителите.  

         Към днешна дата регулаторите продължават да търсят правилния подход към интегриране на виртуалната валута към съвременната икономика. Предизвикателствата пред икономисти, юристи и политици е да се насърчават полезните приложения на виртуалната валута и да се ограничат недостатъците й, да се минимизират нейните негативни последици.              Без да игнорираме многото и различни позиции по разглеждания проблем, дори и чрез осъществения подбор на цитати и факти, ние се опитахме да очертаем основните изводи относно възможността виртуалните валути да изпълняват ролята на пари в икономиката. Отчитаме, че виртуалните валути са проблем, чието разрешаване изисква и адекватна законова политика. Анализът на специализираните изследвания, както и обикновените наблюдения водят до един общ извод –  виртуалната валута е иновативна, тя е етап в развитието на комуникациите, плащанията и бизнеса.

        Присъединяваме се към извода, че идеята за електронни пари, независими от държавата, е примамлива, но засега пречките да станат масово платежно средство надделяват/22/. Икономическият феномен Ефект на мрежата също  пречи на виртуалната валута да се наложи над т.нар. традиционни пари. Прогнозите на икономистите са, че ако биткойн загуби позиции, същата съдба ще имат и лайткойн, и останалите виртуални валути. Виртуалната валута съществува в нещо като юридически сива зона, защото сегашното законодателство не предвижда технологии като биткойн. Това е така, защото виртуалната валута не се помества точно в съществуващите законови дефиниции на валута или друг финансов инструмент или институция, което прави трудно да се разбере кои закони да се прилагат към нея и как да се прилагат. Ако се приложат законовите разпоредби за валутни сделки с виртуална валута, ще следва, че се приема, че виртуалните пари са валута. А виртуалните пари не отговарят на дефиницията за валута на никоя държава. Тя не може да се приеме и като „чуждестранна валута”, защото законът за защита на потребителите определя „търговията с чуждестранна валута” като „размяна на валутата на една държава с валутата на друга държава”.

       В обобщение на направения в рамките на настоящата разработка анализ могат да се направят няколко основни извода:

 • Първо: Виртуалната валута не отговаря на дефинициите за валута и за пари, но е финансова иновация и сама по себе си стимулира нови финансови иновации. Виртуалнате валути не са пари, защото не предлагат другите основни функции, които имат всички пари /разчетни единици и средство за съхранение/.
 • Второ: Виртуалната валута може да намали разходите за транзакции и парични преводи и предоставя възможност за легитимна финансова неприкосновеност на личния живот в онлайн света. В същото време данъчните системи по света са неподготвени за плащания от този вид. Така се появяват проблеми с осчетоводяването.
 • Трето:  Виртуалната валута може да се използва за изпиране на пари и незаконна търговия, но забраната й не е решение на тези проблеми, както не е решение забраната на пари в брой по отношение на същите проблеми. Незаконна търговия може да се извършва и с хартиени пари.

      

   Като цяло засега развитието на електронната търговия върви в посока превръщане на виртуалната валута в традиционна валута по избор на клиента. Търсенето на виртуална валута се основава на очакването за бъдещото приемане на виртуалните валути от потребители и търговци. Ако това не се случи, тези валути ще се сринат. Бъдещето на електронната търговия остава непредвидимо и изцяло зависи от потребителите, от поведението на хората, които търгуват и надграждат тази отворена система.Специалистите ще продължават да наблюдават и изследват виртуалната валута, търсейки отговор на въпроса дали тя е новата устойчива общоприета платежна система.

Цитирана и използвана литература:

1.Bitcoin - иновативната криптовалута - SlideShare, www.slideshare.net/Driver4o/500031-signed

2.Шопов, Петър, катедра “Финанси”, УНСС, https://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2879730

3.Димитрова Р. Въведение във финансите, Записки на преподавателя. Лекционен материал в системата за електронно обучение MOODLE на НБУ

4.доц. д-р Кацаркова Вера, ”Периодизация на стопанскоисторическия процес” в „История на националното и световното стопанство”, С., 2002г., с.14

5.Пари, https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8

6. Минчев Дянко, Златев Любомир, „Стопанска история”, Русе, 2000г., с.29

7.Кьосева, Н. Стопанска история, НБУ, 2006

8.доц. д-р Неделчев Неделчо, „Стопанството на античните общества /древна Гърция и Рим/ до 5 в. от н.е.”, в „История на националното и световното стопанство”, С., 2002г., с.25

9.Сотирова, Е., Л. Йотова. Принципи на микроикономиката, НБУ, С. 2008

10.Кьосева, Нинел/проверил/, Йочев, Стефан/съставил/,  Парите като институция, Казус по сравнителна стопанска история, https://download.pomagalo.com/645001/parite+kato+instituciya/?search=137/

11. Ракарова, С., С. Стефанов. Принципи на макроикономиката, НБУ, С. 2012

12.Кънев, Методи, „Микроикономика”, В. Търново, 2001г., с.91

13. Кънев, Методи, „Микроикономика”, В. Търново, 2001г., с.91

14.„Светът пощуря по виртуалните валути”,07.01.2014, https://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2879730/

15.Биткойн, https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD

16.Кьосева, Нинел/проверил/, Йочев, Стефан/съставил/,  Парите като институция, Казус по сравнителна стопанска история, https://download.pomagalo.com/645001/parite+kato+instituciya/?search=137/

17. При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна., 27 января 2014 года,  https://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=27012014_1825052.htm

18. Виртуална валута,  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0

19.”Краят на "глупавите" пари”, https://www.webcafe.bg/id_1501739328/fpage_5/

20. www.ecb.europa.eu/ecb/educational/facts/euro/html/bc_001.bg.html

21.”Краят на "глупавите" пари”, https://www.webcafe.bg/id_1501739328/fpage_5/

22.Биткойн: Все още не точно валута; https://www.capital.bg/biznes/finansi/2014/08/29/2371017_bitkoin_vse_oshte_ne_tochno_valuta/

23.Петко Вълков, изп. директор на “Конкорд Асет мениджмънт”, https://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2879730/

24.Шопов,Петър, катедра “Финанси”, УНСС, https://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2879730

25.BitCoin - to be or not to be...* https://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2011/08/12/1138301_bitcoin_-_to_be_or_not_to_be/

26.https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_currency

27. www.bitcoin.bg/bitomat.html/

28.Стоянов, Марин, „Биткойн от А до Я” /https://trade4win.info/wp-content/uploads/2014/10/Bitcoin.pdf/

29.соinyewest.com

30.https://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2014/01/24/2227227_v_nachaloto_be_bitcoin/

31.https://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2014/01/24/2227227_v_nachaloto_be_bitcoin/

32.Младенов, Мл. Пари, банки и кредит, Тракия- М, С., 2009.

33.https://www.bnb.bg/ - Българска народна банка

34.https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html - Европейска централна банка

35. Вутов, Спас, „Балонът Лайткойн”, https://hash.bg/

36.Вутов, Спас, „Балонът Лайткойн”, https://hash.bg/

37.Вутов, Спас, „Балонът Лайткойн”, https://hash.bg/

38.Шопов, Петър, катедра “Финанси”, УНСС, https://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2879730/

39.ЕБО /Европейски банков орган/, „Предупреждение към потребителите във връзка с виртуалните валути”/ file:///C:/Users/RUSE/Downloads/EBA_2013_01030000_BG_TRA_Final.pdf

40.BitCoin - да бъдеш или да не бъдеш,

https://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2011/08/12/1138301_bitcoin_-_to_be_or_not_to_be/

41.Вълков, Петко, изп. директор на „Конкорд Асет мениджмънт”,  https://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2879730/

42.Селджин, Джордж, В сянката на финансовата криза, https://www.sivass.net/index.php?view=article&catid=29:novini&id=563:v-syankata-na-finansovata-kriza&format=pdf

43.https://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentOversight/PSPaymentOversightRegisters/index.htm

44.НАП напомня, че доходите от биткойн също се облагат, flip.bg/cluster/6df01b8c0e7dca6381cd61b5303367bb