Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Игра с фразеологизми от българския бит

Публикувано: 2018-02-02 17:50:52

 

Адрес на играта: https://ocenka-bel.com/games/frazeologizmi/

Преди да започнете играта, припомнете си, че фразеологизмите се характеризират със същите семантични процеси, които са присъщи и на отделните думи – многозначност, омонимия, синонимия, антонимия. Например фразеологизмът виря глава може да означава държа се надменно, но и бунтувам се. Или фразеологизмът бия си главата може да означава мъча се да разбера, да проумея нещо или съжалявам много за нещо, случило се по моя вина, разкайвам се за нещо. Фразеологични синоними са например на едно слънце сме се пекли и на шуря ми шуролинката. И двата фразеологизма означават не сме близки, не сме роднини. Друг пример за фразеологични синоними са вървя по гайдата и играя по свирката /на някого/. Те означават изпълнявам безропотно желанията и заповедите на някого, постъпвам така, както той иска. Фразеологични антоними са имам широка ръка /т.е. щедър съм/ и цепя косъма на две/т.е. скъперник съм/. От гледна точка на произхода на фразеологизмите може да кажем, че голяма част от тях имат домашен произход. От праславянски са останали фразеологизми като водя за носа. От народната ни реч са фразеологизми като броят ми се ребрата, нося на гърба си, карам през просото, мед ми капе от устата, не паса трева, деля от залъка си. Фразеологизмите са свързани с различни страни от народния бит, обичаи и вярвания. Затова в тази игра с фразеологизми ние ви предлагаме: Влезте в един български дом с помощта на фразеологизми. При всеки верен отговор този дом ще се запълва с нов предмет от българския бит, а при всеки грешен отговор ще изчезва последният предмет. Играта продължава, докато в дома се появи стопанката. Желаем ви приятни и полезни минути, защото полезното и приятното не са понятия, които трябва взаимно да се изключват.

Една игра създадена от Иван Димов.