Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Изразяване отношението на обусловеност /причинност в широк смисъл/ в българското сложно изречение

Публикувано: 2017-12-03 10:32:56

Курсова работа

За да се проследи изразяването на отношението на обусловеност /причинност в широк смисъл/ трябва да се проследят особеностите на подчинените обстоятелствени изречения. Те са следните/1/:

Вид на подчиненото изречение

Определение

Пояснявана част

Въпроси

Съюзни връзки

Видове

Характерни особености

 

Предмет на настоящата работа е рамкирането и очертаването, а не цялостното и задълбочено разглеждане на тези особености.

В българската граматична литература е обърнато доста голямо внимание на подчинените обстоятелствени изречения - А. Т. Балан, Ю. Трифонов, Л. Андрейчин, Ю. Маслов, К. Попов

 

Цитирана и използвана литература:

1.Станева Христина, Радева Пенка, “Помагало по съвременен български език /синтаксис/, С., 1988г., стр.106

2. Ницолова Р., “Видове условни изречения в българския език” в “Помагало по български синтаксис”, съставител проф. Константин Попов, С., 1979, стр.359

3. Кръстев Боримир, “Граматика за всички”, С., 1992, стр.240

4.Младенов Стефан, “История на българския език”, С., 1979г., издание на БАН, стр.332

5.Граматика на съвременния български книжовен език, т.3, Синтаксис, С., 1983г., издателство на БАН, стр.373г.

6.Мирчев Кирил “Историческа граматика на българския език”, С., 1978г., стр.263

7.Граматика на съвременния български книжовен език, т.3, Синтаксис, С., 1983г., издателство на БАН, стр.393.

8. Генадиева-Мутафчиева З., ”Условните съюзи в съвременния български език” в “Помагало по български синтаксис”, съставител проф. Константин Попов, С., 1979, стр.286

9.Граматика на съвременния български книжовен език, т.3, Синтаксис, С., 1983г., издателство на БАН, стр.394

10.Ницолова Р., “Видове условни изречения в българския език” в “Помагало по български синтаксис”, съставител проф. Константин Попов, С., 1979, стр.359

11.Ницолова Р., “Видове условни изречения в българския език” в “Помагало по български синтаксис”, съставител проф. Константин Попов, С., 1979, стр.359

12.Генадиева-Мутафчиева З., ”Отстъпителните съюзи в съвременния български език” в “Помагало по български синтаксис”, съставител проф. Константин Попов, С., 1979, стр.359

13.Младенов Стефан, “История на българския език”, С., 1979г., издание на БАН, стр.332

14.Георгиев Станьо, “Българска семасиология”, В Търново, 1993г., стр.209