Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Ключ с верни отговори на Сборник - 7 клас

Публикувано: 2017-11-15 14:23:25

Ключ към ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ на пробните изпити от сборника:

Лого

Сборник - 7 клас - Пробен изпит 1

ЗАДАЧА/ ВЕРЕН ОТГОВОР - БРОЙ ТОЧКИ

1/ Г – 2т.

2/Б – 1т.

3/ А-4, Б-1, В-2, Г-3 – 4т.

4/А – 1т.

5/Б – 1т.

6/В – 2т.

7/Г – 1т.

8/Б – 1т.

9/А – 1т

10/Б – 1т.

11/Б – 1т.

12/1- Или ; 2-, ; 3-и; 4-които; 5-да; 6-и  /след това/; 7-за да

Точки – 7 /1+1+1+1+1+1+/

13/ Те се отрязват от дървото с мачете или се свалят с пръчка, /1-изреченска граница/ отварят се и от тях се изстъргват какаовите зърна/2,-запетая пред подчинено определително изречение или запетая пред относителното местоимение „който“/ които се оставят на купове за няколко дни да ферментират и след това се разстилат на открито в продължение на 5 – 7 дни (в зависимост от времето), /3- запетая пред подчинителния съюз „за да‘ или запетая пред подчинено обстоятелствено изречение/ за да изсъхнат.

Точки – 3т.

14/ шоколадов бонбон, шоколадово блокче или друг шоколадов десерт. Общо 3 т.

15/Б – 1т.

16/В – 2т.

17/В – 1т.

18/А – 1т.

19/В – 1т.

20/Г – 1т.

21/  Ратаят повтори, че вика жена и я попита коя е тя.

Точки - 1т. правилно преобразуване; 1т.правилно глаголно време; 1т. правилна пунктуация

Общо 3 т.

22/ Сметаната (400 мл.) и захарта (150 г) се разбиват,/1/ докато захарта се разтвори. Прибавя се предварително разтопеният/2/ на водна баня шоколадов кувертюр (1/2 кг). Сместа се охлажда и се раз/3/бива до получаването на гъста и пухка/4/ва смес с шоколадов цвят. Към смле/5/ните орехи (350 г) се прибавят предварително пресятата пудра захар (170 г),/6/ брашното (20 г) и белтъците (8 бр). Разбиват се с/7/ миксер до побеляване. Така при/8/готвената орехова смес се ра/9/зстила на слой 2-3 мм върху форма,/10/ зас/11/тлана с хартия за печене. Хартията трябва да е по-/12/голяма от формата, за да може лесно да се извади.

Точки – 12

23/ А/„Една българка“; Б/„Бай Ганьо у Иречека“; В/„Немили-недраги“ – 3 глава; Г/„По жицата“

Точки – 4т.

24/„Може. Бял бивол, бяла мишка и бяла врана – има.“ -  Моканина

„Майко, я си почини и ги послушай“ – Никола

„Ще се бием още, братя мили! – Странджата

„Гунчо, вика още от вратата, късмет си имал, късмет имала и Нонка“. - Стоеница, кумицата

Точки – 4т.

25/ Сравнение, метонимия, метафора, утвърждаване на героизма на опълченците, чувствата на Вазов – преклонение, възхищение, опозициите геройско-срамно, твърд-отстъпчив, мек

Точки – 6т.

 

Сборник - 7 клас - Пробен изпит 2

Лого

ЗАДАЧА / ВЕРЕН ОТГОВОР/ БРОЙ ТОЧКИ

1/Г – 2т.

2/В – 1т.

3/ А-2, Б-3, В-4, Г-1 – общо 4 точки

4/В – 1т.

5/В – 1т.

6/Б – 2т.

7/Г – 1т.

8/А – 1т.

9/А – 2т.

10/А – 2т.

11/Г – 1т.

12/ за, за,  през – общо 3т.

13/ Запетая пред подчинено обстоятелствено изречение/ запетая пред сложния подчинителен съюз - макар че

Общо 2т.

14/ Вписани – минало страдателно причастие, /да/ впиша, 1 спр.

Изчезнали – минало свършено деятелно причастие, /да/изчезна, 1 спр.

Общо 6 т. /1+1+1+1+1+1/

15/В – 1т.

16/Г – 2т.

17/В – 1т.

18/Г – 1т.

19/Г – 1т.

20/А – 1т.

21/ Един друг хъщ, като се обръщаше към един бакалин, когото наричаше Крумов, го замоли да му заеме още два франка.

Точки - 1т. правилно преобразуване; 1т.правилно глаголно време; 1т. правилна пунктуация

Общо 3 т.

22/ Гроздето се характеризира /1/със сферични или /2/овални плодове/3/, растящи на купчини/4/, наречени гроздове/5/, обединяващи от 15 до 300 зърна (индивидуални плодчета). Цвет/6/ът на плодовете е с разнообразен от/7/тенък от светло/8/зелено, жълто, кехлибарено, розово, червено, синьо, до тъмно/9/виолетово и дори черно. За разлика от някои цитрусови плодове зреенето на гроздето не се стим/10/улира от етилен. Когато плодовете /11/узреят в тях, се открива високо съ/12/държание на  захари.

Точки – 12т.

23/ А/“Караул! Караул!“ - „Немили-недраги“

Б/“Луда, не луда, ще вървя“ - „Една българка“

В/“Вий нали бяхте министър в София?“ - „Бай Ганьо“/“Бай Ганьо у Иречека“

Г/“той ме е прегърнал с клони, аз съм в него вейки свряла“ - „Неразделни“

Общо 4т.

24/ А/“О, мамке! Та то е умряло, ръчиците му лед!“ - Баба Илийца

Б/“Къде ще се дяна, бабо, сега? - бунтовникът

В/“Тука ли е Дяконът?“ -  Македонски

Г/“Синко, ела по мене: долу е…“ -  Баба Тонка

Общо – 4т.

25/ света ще бъде сън за нас – метафора, семантичната опозиция вода и суша, епитетът необятен, чувства, породени от загубата на родното пространство

Общо – 6т.

 

 

Сборник - 7 клас - Пробен изпит 3

 

Лого

ЗАДАЧА/ ВЕРЕН ОТГОВОР/  БРОЙ ТОЧКИ

1/Б – 2т.

2/В – 2т.

3/В – 2т.

4/Г – 2т.

5/Б – 1т.

6/А – 2т.

7/В – 1т.

8/А – 1т.

9/Б – 2т.

10/В – 2т.

11/В – 2т.

12/,които /, - 2т.

13/ Двете запетаи ограждат подчинено определително изречение, което е вмъкнато в главното.

Общо 2т.

14/ управлява – управлявам, 3 спр.

използва – използвам – 3 спр.

да постигне – да постигна – 1 спр.

Общо 6 т. /1+1+1+1+1+1/

15/В – 1т.

16/Г – 2т.

17/Б – 1т.

18/Г – 1т.

19/Б – 1т.

20/Б – 1т.

21/ Разплаканият глас на бабата извика на момчето да се крие хубаво днес, та довечера пак тук да го намери.

Точки - 1т. правилно преобразуване; 1т.правилно глаголно време; 1т. правилна пунктуация

Общо 3 т.

22/ Вазов приема националните проблеми като лични1/затова неговите творби се при/2/връщат в своеобразна изповет/3/  на творецът/4//5/  кои/6/т/о е защитник и пазител на родния  език. През февруари 1883г. са/7/здава стихотворението  /8/Българският  език като отговор на тва/9/рденията за грубост и  не/10/ музикалност на родното слово. Тази /11/вазова творба е написана през пловдивския период от живота на поетът/12 /1880-1886/.

Общо – 12т.

23/ А/“По жицата“, Б/“По жътва“, В/“Немили-недраги“, Г/“Бай Ганьо“

Общо – 4т.

24/ А/Гунчо, Б/Македонски, В/Странджата, Г/ баба Илийца

Общо – 4т.

25/ реторично обръщение, повторение на обръщението, анафора, епитети, опозицията живот-смърт, чувствата при победното завръщане

Общо – 6т.

Сборник - 7 клас - Пробен изпит 4

Лого

 

ЗАДАЧА/  ВЕРЕН ОТГОВОР/  БРОЙ ТОЧКИ

1/Г – 2т.

2/В – 1т.

3/ А-2, Б-4, В-1, Г-3 – общо 4 т.

4/Г – 1т.

5/Б – 1т.

6/Г – 2т.

7/А – 1т.

8/Б – 1т.

9/Б – 2т.

10/Г – 1т.

11/Б – 1т.

12/1/,а            2/,които              3,защото /Общо – 3т./

13/1/,а – свързва две съчинени изречения или запетая пред съчинителния съюз „а“

2/свързва главно и подчинено определително изречение или запетая пред относителното местоимение „който‘

3/, - свързва еднородни части

4/, - свързва еднородни части

5,защото – запетая, отделяща две подчинени изречения или запетая пред относителното местоимение ‚защото“

Общо – 5 т.

14/ етнографи, етнолози, лингвисти и историци

Общо 4 т. /1+1+1+1/

15/Б – 1т.

16/Б – 2т.

17/Г – 1т.

18/Б – 1т.

19/А – 1т.

20/В – 1т.

21/ Като го блъсна с ръка, Македонски му каза да си влезе в колибата.

1т. правилно преобразуване; 1т.правилно глаголно време; 1т. правилна пунктуация

Общо 3 т.

22/ Всяко утро има свой/1/ неповторим цвят и аромат. Различен всеки ден. Такъв,/2/ какъвто го правим с/3/ мислите си. Няма нищо по-/4/приятно рано сутрин да видиш у/5/смихнати лица, които о/6/цветяват деня/7/ с усмивката си и го правят пъстъ/8/р и красив. И тогава сивото из/9/бледнява и на негово място раз/10/цъфват хиляди усмивки/11/ които стават все повече и повече. "/12/Животът е като огледало - ако му се усмихнеш, ще ти отвърне със същото.", пише Хорас Браун.

Общо – 12т.

23/ А/ „Немили-недраги“; Б/„Немили-недраги“; В/“Една българка“;  Г/“До Чикаго и назад“ /“Ниагара“/

Общо 4 т.

24/ А/Та то е умряло!“ - калугерът,  отец Евтимий

Б/ „Ваша милост, вървете напред, аз  подире Ви…“ - Бай Ганьо

В/“Майко, я си почини и ги послушай!“  - Никола

Г/“Пък може да има. Може“ – Моканина

Общо 4 т.

25/ опозицията свобода-смърт, епитет в инверсия – юнашка, смислово натоварения съюз „и“ слива свободата и смъртта, жертвеният подвиг, борбената позиция

Общо 6т.

 

Сборник - 7 клас - Пробен изпит 5

Лого

 

ЗАДАЧА/  ВЕРЕН ОТГОВОР/  БРОЙ ТОЧКИ

1/В – 2т

2/В – 1т.

3/ А-4; Б-1; В-2;Г-3 – Общо 4 т.

4/Б – 1т.

5/Г – 2т.

6/Г – 2т.

7/А – 1т.

8/В – 1т.

9/Б – 2т.

10/Г – 2т.

11/Г – 2т.

12/ Когато; , - общо 2т.

13/ Двете запетаи отделят подчинено изречение в рамките на сложното - общо 2т.

14/1/ (наричана още заради формата си крушка или обикновена електрическа лампа)

        2/, която се излъчва от проводник, 3/нагрят от протичането на електрически през него.

4/скобите ограждат вметната част

5/запетая пред относителното местоимение който / запетая, въвеждаща подчинено изречение

6/запетая пред обособена част

Общо 6 т. /1+1+1+1+1+1/

15/Г – 1т.

16/Б – 2т.

17/Г – 1т.

18/Г – 1т.

19/А – 1т.

20/Б – 1т.

21/Аз попитах тревожно и сърдито бай Ганьо какво стана, той ли й направи нещо.

1т. правилно преобразуване; 1т.правилно глаголно време; 1т. правилна пунктуация

Общо 3 т.

22/ За първи път Хита/1/р Петър се появява през 16–17 век/2/ когато България е още под османско иго. Не е извес/3/но от коя точно част на България произлиза героя/4/. Истории за него се рас/5/казват във/6/ българските области Добро/7/джа, Тракия и Македония. Нека си пре/8/помним и посмеем на неговите истории/9/ както и да почерпе/10/м малко "мъдрос/11/ и хитрос/12/" от тях!

За първи път Хитър Петър се появява през 16–17 век, когато България е още под османско иго. Не е известно от коя точно част на България произлиза героят. Истории за него се разказват в българските области Добруджа, Тракия и Македония. Нека си припомним и посмеем на неговите истории, както и да почерпим малко "мъдрост и хитрост" от тях!

Общо 12т.

23/ А“Ти, либе, не ме забравяй“ - „На прощаване“

Б“Никой не знаеше нищо от миналото му, преди да дойде от Влашко, освен

това, че той бил войвода на някаква хайдушка чета в Македония“ – „Немили-недраги“

В/ „И калугерът тръгна със свещта да излезе. - „Една българка“

Г/“Едно безгранично благоговение бе отпечатано на лицата на всички“ - „До Чикаго и назад“

Общо 4т.

24/ А/“Не ща, благодарим; гледайте вий“. - Бай Ганьо

Б/“Негова милост ще обядва днес у дома“ – Иречек

В/“Пък може да има. Може“. – Моканина

Г/“Ще я видим ли, чичо?“ – Нонка

Общо 4т.

25/„Пък може да има. Може. Бял бивол, бяла мишка и бяла врана – има. Може да има и бяла лястовичка“,
-трикратно повторение на глагола МОЖЕ
-четирикратно повторение на епитета БЯЛ
-трикратно повторение на глагола ИМА

Надежда, съчувствие, съпричастност

Общо – 6т.