Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Културните различия между Китай и Америка / Есе на Иван Димов

Публикувано: 2018-09-30 07:03:10

Филмът „Лечението Гуа Ша” затваря в своеобразна рамка проблематиката, свързана с културните различия между две големи цивилизации в съвременния свят. В началото главните герои са въведени на фона на протестните викове „Спасете нашите деца!”. На финала коледният дух по своеобразен начин обединява културните различия.  Така началото и краят на филма затварят в кръг конфликтите, свързани с различността в културата и в същото време излъчват оптимистичното послание, че преодоляването на културните различия е възможно, че „нашите деца могат да бъдат спасени”, че Коледа е обща за всички и пътят към това преодоляване и спасяване е всъщност верният път, по който трябва да върви съвременната глобализирана човешка цивилизация. Това е пътят на Америка, на Китай, на Европа…

       Културната различност се оказва част от характеристиките на променящото се време, но и част от индивидуалността на човека. Затова във филма е разкрита на различни нива – езиково, битово, обществено. Културните вярвания и нагласи са толкова дълбоко вкоренени в човешкото съзнание, че човек ги приема като даденост и често пъти изпитва затруднения при съпоставянето на своята културна нагласа с тази на другия. И това се отнася както за героите, които отстояват китайската си идентичност, така и за героите, които са представители на американската култура. В едно глобализирано общество, каквото е представено във филма, съжителството на различни култури може да се превърне в поредица от конфликти и трагични стълкновения /сблъсъци/.

        В такава поредица от конфликти попада семейството на китаеца Да Тонг в Америка. Изведени извън своята културна среда, Да Тонг и неговите близки отстояват своята китайска идентичност и в същото време се опитват да намерят място в американската култура. Но еднаквостта с другите има свои граници, праг,  отвъд който индивидът престава да бъде личност, свива се минималното проявление на неговата идентичност и се разтваря в другия, другите. Затова са разбираеми опитите на китайското семейство да отстоява културната си идентичност. В същото време това китайско семейство трябва да се разтвори за американската култура, а  традиционните китайски клечки за хранене да отстъпят пред вилиците.

       Американското общество е отворена система, която приема хора от различни националности. То също трябва да приеме идеята, че всеки човек влиза в тази отворена система със своята култура. Не може да се приеме човека, а да се изключи неговата културна идентичност. Не може  Да Тонг да стане част от това общество, без да бъде приета неговата китайска култура. Героите във филма, които са носители на нагласите в американската култура, трябва да реализират добронамереността на Антоан дьо Сент Екзюпери /”Малкият принц”/: „В моята цивилизация този, който се отличава от мен, ме обогатява“. Те трябва да приемат китайското лечение гуа ша като обогатяване на своите медицински познания.

      Необходима е рядка проницаемост за света, за да се разберат съвършено чужди за нас модели на поведение, мислене и култура. Китайското семейство преследва американската мечта и в желанието си да я реализира, то полага усилия да усвои английския език. Дядото, който не говори английски, остава без допирни точки с американската култура. Майката и бащата разбират, че без езика е невъзможно вписването им в американското общество и държат детето им да говори и учи английски. Пред детето не трябва да има езикова бариера. С тази своя нагласа родителите са съгласни китайския език да остане на заден план. А езикът е носителят на културата. Езиковият конфликт прераства в конфликт между родители и деца, между млади и стари.

          Разбирането на културната различност е необходимо и при изграждане на законите в съвременното американско общество. Но съпротивителната сила на традицията е факт. Във филма за съдията, адвокатите, съдебните заседатели е трудно  да покажат разбиране към различните. Неразбирането на лечението гуа ша е всъщност отказ да се разбере една различна култура, отказ да се преодолеят стереотипите. Така филмът отправя към своите зрители посланието, че различното трябва да се опознае. Човешките различия изпитват върху себе си натиска на инерцията и традицията. А опозната културна различност може да бъде приета. Закономерност е силата на различията да е в права зависимост от силата на толерантността. Липсата на толерантност създава комплекс за малоценност и недоверие. Във филма е показано неразбиране дори и на китайския фолклор. Неразбиране, което е родено също от една неопозната различност.

      Филмът „Лечението Гуа Ша” показва, че културата на глобализираната човешка цивилизация зависи от съхраняването и съжителството на различни култури.  Общуването между хората се гради на базата на отношението им към различните. Всяка малка културна човешка вселена принадлежи към една стара галактика и трябва да бъде включена в орбитата на общата култура, дори да е с друг ритъм и значение. Вярната посока е към разкрепостеност, отвореност, толерантност, готовност за общуване и обмен, към прехвърляне на мостове и дирене на бродове. "Трябва да намерим път, да се научим да виждаме как изглежда другата страна на света", казва Ричард Пауърс. Трябва да се научим да приемаме различните култури и в същото време да отстояваме своята културна идентичност.