Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Мостове или огради / План за есе

Публикувано: 2018-02-21 11:34:27

Увод:

      Взаимоотношенията „аз” и „другите”  често извеждат на преден план въпроса „мостове или огради”.

Теза:

    „Мостове” са взаимоотношения, в които човекът търси допирни точки с другите. „Мостовете”, които всеки изгражда, може да са свързани с неговите интереси, с неговите чувства. Общото минало, общото настояще и мечтите за общо бъдеще също могат да се окажат своеобразни „мостове”. Ако човек се затвори в своя свят, той издига „ограда” между себе си и „другите”. И „мостовете”, и „оградите” са тип човешки взаимоотношения, които имат своите предимства и недостатъци.

Аргументи:

      Предимство на „мостовете” е обогатяването на отделната личност с нови знания. Контактът с другия може да се окаже полезен в практически план. В „Малкият принц” /от Антоан дьо Сент-Екзюпери/  героят споделя: „В моята цивилизация всеки, които се различава от мен, ме обогатява”. „Мостът”между хората, между народите, между различните цивилизации, между миналото и настоящето обогатява стоящите и от двете страни.

      Недостатък  на „мостовете” е безрезервното доверие, което трябва да съществува между стоящите на двата „бряга”. Добронамереността  и недобронамереността на някоя от страните са възможни в еднаква степен.

      Тъкмо рисковете, с които са свързани „мостовете”, водят до „оградите” Ако човек се капсулира в своя свят, смята, че  е в безопасност, но това е илюзия.

Заключение:

     Още Аристотел казва, че когато има спорна теза, средата е златна. Необходими са и „мостовете”, и „оградите”. Трябва да преценяваме колко голяма да бъде оградата, с която отделяме своето лично пространство и доколко дълги и многобройни са „мостовете”, които ни свързват със света.