Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Мъдрец или безумец е героят на Сервантес /"Дон Кихот"/

Публикувано: 2018-02-20 21:18:46

        В романа на Сервантес  ”Дон Кихот”   героят е висок рицар, възседнал коня Росинант, който странства през испанските земи, за да върши добрини. Дон Кихот е едновременно мъдрец и безумец.

         Той е мъдрец, защото в неговите мисли откриваме опита на човечеството. Героят има добри намерения и идеали. Но е безумен начинът, по който осъществява тези намерения, безумни са средствата, с които се бори за своите идеали.

         Дон Кихот е честен, благороден, търси неуморно щастието и е непоправим оптимист. За него няма по-скъпо благо от свободата, благородството не зависи от цвета на кръвта, а хората трябва да са разумни, добродетелни, справедливи. За да следва своя път и да прави добрини на хората, Дон Кихот води въображаеми битки и се справя с несъществуващи трудности, побеждава въображаеми врагове. Безумни са средствата, с които героят на Сервантес се бори за своята мъдрост.

         В разсъжденията си Дон Кихот твърди, че: “Мислите и поривите ми са насочени винаги към благородната цел да правя всекиму добро, никому зло”.  Девизът му е: “Бъдете винаги честни!” Дон Кихот  иска да бъде абсолютно честен, също и хората около него да са такива. Но героят не открива абсолютно честни хора в реалния живот. Защото през цялото повествование рицарят среща хора, които лъжат. Да си честен се оказва безумие.

     Героят на Сервантес смята, че “призванието ми е да странствам по света, за да се боря срещу неправдите и да наказвам злочинствата”. Безумна е войната, която той е повел срещу човешкото несъвършенство, срещу човешките недостатъци, срещу неправдите в света: “Трябва да изкореним гордостта, като убиваме великаните, да разгромим завистта чрез великодушие и добросърдечие, да обуздаем гнева като запазим самообладание и душевно спокойствие…” Рицарят от Ла Манча не се плаши от великани, лъвове, чудовища, защото неговата задача е “да търси едните, да напада вторите и да надвива всички”. Въображаеми или истински, неправдите съществуват, злото е реалност и всяка борба с него е героизъм. Желанието на Дон Кихот да се бори за благото и доброто на другите е разумно, но колкото и абсурдно да звучи, безумно се оказва превръщането на това желание в действителна жизнена позиция

         В образа  на Дон Кихот  се събира мъдростта на човечеството и се обобщава опита на изминалите векове. Този герой изпраща послание към бъдещото човечество за това, че е необходимо да оцеляват идеалите в неидеалната действителност.