Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Мълчанието казва повече от говоренето /по „Японски филм“ от Валери Петров/ Есе

Публикувано: 2018-02-20 22:38:59

      Мълчанието и говоренето се възприемат като семантична опозиция. В тяхната противоположност се търсят рамките на общуването в нашето общество.

       „Японски филм” от Валери Петров е лирическа творба, която разглежда тезата, че мълчанието не е опозиция на говоренето, защото мълчанието е вид говорене. Това е така, когато мълчанието е родено от мъдрост, от натрупано духовно богатство и изработена ценностна скала.

       Лирическата героиня от „Японски филм” е „мълчалива” и „полива свойта нива / все тъй, черпак подир черпак.” Тя сякаш е чула призива на френския писател и мислител от епохата на Просвещението Франсоа-Мари Аруе, известен повече с псевдонима си Волтер. В новелата си „Кандид” той заявява: „всеки да си копае в градинката”. И жената от „Японски филм” полива своята нива, защото е важно всеки от нас да стигне до мъдростта, че светът би станал райска градина, ако всеки  окопава своята градинка, ако упорито полива своята нива. Мъдрите искат да отглеждат цветя в своята градинка и не надничат в чуждите градини. Призивът на Валери Петров е да излезем от „мрака на глупостта”, да не надничаме в чуждите градини, а нашата да оставим на плевелите и бурените.

       С риторичен въпрос („нима сте духом голи / подобно оня остров там?”)  авторът на „Японски филм” насочва своите читатели към връзката между мълчанието и духовното богатство. Оказва се, че само духовно богатите хора могат да говорят чрез мълчание. А другите, духовно бедните, заместват говора с шум и смях на глас – „шумете, смейте се на глас”. Мълчанието може да е говор, а говорът може да е просто шум, ако словото е лишено от съдържание.

       Дали мълчанието ще е „злато” зависи от ценностната система на отделния човек. Мълчаливата жена от „Японски филм”, която „полива ден и нощ” своята нива извежда труда като първостепенна необходимост. В ценностна скала, която поставя труда на първо място, безкрайното говорене се оказва излишно. Опозицията мълчание – говор всъщност се проектира в опозицията дела – думи. А в библията (Матей; 7:20) четем: „по делата ще ги познаете”. С тази универсална истина се срещаме и в „Япоснки филм”.

       Мълчанието се оказва вид говорене, ако е подкрепено с дела, ако е родено от труд, от мъдрост. И както би казал гръцкият мислител Сократ, преди да се научим да говорим, трябва да се научим да мълчим и да „поливаме свойта нива / все тъй, черпак подир черпак”.