Оcenka-BEL.com - безплатни онлайн тестове, пробни изпити, видео уроци и помощ при писане на задания от литературно и хуманитарно естество

Образователна лексикална игра с антоними

Публикувано: 2017-12-29 14:41:39

https://www.ocenka-bel.com/games/igra_s_antonimi/ Нека постоим повече в света на лексикологията, тази наука, която изучава значението на думите. Образователната лексикална игра с антоними ще ни даде тази възможност. Нека ви припомня, че в речниковия състав на българския език има не само различни по звуков състав думи, които са близки по значение, но и такива думи, също различни по звуков състав, които се противопоставят по значение. Те се наричат антоними. Например; болен – здрав, бърз-бавен, висок-нисък, беден-богат, полезен-вреден, покупка-продажба, бързо-бавно, внеса-изнеса. Антонимите са двойки от думи, които назовават противоположни понятия, но в същото време тези понятия са съотносителни едно на друго, понеже едното от тях не може да се мисли без наличие на другото. Антонимни двойки образуват само думи от една и съща част на речта. За антоними говорим тогава, когато противопоставянето на думите е пълно, съответно ако противопоставянето не е пълно, тогава думите не са антоними. Например прилагателните добър и лош са антоними, но добър и недобър или лош и нелош не са антоними. Прилагателните имена дълбок и плитък са антоними, обаче дълбок и недълбок или плитък и недълбок не са антоними. Противопоставянето на антонимите е на логическа основа. Най-богати откъм антоними са качествените прилагателни имена, тъй като качествата най-често могат да се противопоставят едно на друго. След тях се нареждат съществителните, глаголите и наречията. Върху основата на антоними нашият народ например строи поговорки и пословици – „Бели пари за черни дни”, „Сит на гладен не вярва”, „Черното нарича бяло, а бялото – черно”, „Мекото въже прежулва твърдия камък”, „Няма по-сладко от езика и по-горчиво от него”. Познаването на антонимите е необходимо, за да бъде изградена стилната фигура оксиморон. Оксиморонът е словосъчетание, в което се съединяват думи, които на пръв поглед логически се изключват. Например: беден богаташ, грозна красота, оглупяла мъдрост. И така - Познай думата, чиито антоними са показани на екрана, за да развиеш уменията си по Български език, както и уменията си за логическо мислене. Класацията включва стоте играчи с най-много завършени думи. Успех с играта. Една игра, създадена за вас от Иван Димов